Støtte for tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK®4

Støtte for tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK®4

Finn ut hvordan du kommer i gang med tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4.

Konfigurering av tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4

Tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4 er bare kompatibelt med en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller.

 1. Slå av den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren ved å holde inne PS-knappen > Lyd/Enheter > Slå av enhet > DUALSHOCK 4.

 2. Sørg for at tilbehørets stereoplugg og kontrollerens stereohodesettkontakt er plassert mot hverandre, og trykk tilbehøret relativt hardt mot kontrolleren for å feste det.

 3. Trykk på PS-knappen for å slå på kontrolleren.

 4. Trykk på skjermknappen på tilbehøret to ganger for å bytte mellom de tre standardprofilene.

Tilpasse bruken av tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4

 1. Hold skjermknappen nede i ett sekund for å gå i programmeringsmodus. Profilnummeret midt på skjermen blinker for å gi deg beskjed om at du er i programmeringsmodus.

 2. Trykk på venstre og høyre bak-knapper for å velge en knapptilordning. Trykk på og hold nede en bakre knapp for å bla gjennom de mulige tilordningene.

 3. Klikk på skjermknappen én gang for å avslutte programmeringsmodus og lagre profilen din.

Hvis du vil tilpasse en annen profil:
 1. Hold skjermknappen nede i ett sekund for å gå i programmeringsmodus. 
 2. Trykk to ganger for å programmere den neste profilen.

Tilbakestille tilbehøret bakre knapp for DUALSHOCK 4

Hvis du vil tilbakestille tilbehøret til standardprofilene:

 1. Trykk på og hold inne venstre bakre knapp, høyre bakre knapp og skjermknappen samtidig. 
 2. Når ikonet for tilbakestilling vises på skjermen, fortsetter du å holde nede i fem sekunder. 
 3. Når HJKL vises, er tilbakestillingen ferdig.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre