Systemprogramvareoppdatering til PlayStation®3

Systemprogramvareoppdatering til PlayStation®3

Få siste oppdatering

Systemprogramvareoppdatering 4.89 til PlayStation®3

En oppdatering av systemprogramvaren til PlayStation 3 ble utgitt 10.05.2022. For å kunne laste ned versjon 4.89 av systemprogramvaren for PS3 må du ha minst 200 MB ledig plass på PS3-systemets harddiskstasjon (Systemoppdatering) eller på et eksternt lagringsmedium (PC-oppdatering).

Oppdater alltid PS3-systemet til den nyeste versjonen av systemprogramvaren. Ved å oppdatere kan du glede deg over nye funksjoner og forbedret bruk og sikkerhet.

Høyreklikk og velg «Lagre som» for å starte nedlastingen.

Versjon 4.89

Nå krever innlogging på PlayStation Network at du har et enhetspassord. Dette er gjort for å forbedre kontosikkerheten.

Opprettelse av PlayStation Network-konto og noen andre funksjoner for kontoadministrasjon er ikke lenger tilgjengelige på konsollen. Bruk en nettleser på PC eller mobiltelefon for å benytte deg av funksjonene for kontoadministrasjon med forbedret ytelse, hastighet og sikkerhet.

Versjon 4.88

Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer systemets ytelse.

Slik oppdaterer du

Du kan oppdatere systemprogramvaren til PS3-systemet ved å bruke metodene nedenfor.

Last ned de oppdaterte dataene direkte til systemet fra Internett. Den nyeste oppdateringen lastes ned automatisk.

  • Velg Innstillinger > Systemoppdatering.
  • Velg Oppdater via Internett. Last ned de nyeste oppdaterte dataene fra Internett. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppgaven.

Bruk en oppdateringsfil på en spilldisk til å oppdatere systemet.

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS3-system
  • En disk som inneholder en oppdateringsfil

Når du spiller en disk som inneholder en nyere versjon av systemprogramvaren, vises et skjermbilde som veileder deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

Denne oppdateringsmetoden kan brukes hvis PS3-systemet ikke er koblet til Internett. Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen, og lagre den deretter på en USB-lagringsenhet. Kopier den lagrede filen til systemlagringen på PS3-systemet for å oppdatere systemet.

For den standard oppdateringsprosedyren kan du følge trinnene nedenfor. 

Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS3-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

    *Det må være ca. 320 MB med ledig plass.

1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS3. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

2. Last ned oppdateringsfilen og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

Lagre filen med filnavnet «PS3UPDAT.PUP».

Høyreklikk og velg «Lagre som» for å starte nedlastingen.

3. Koble USB-lagringsenheten som oppdateringsfilen er lagret på, til PS3-systemet, og velg deretter Innstillinger > Systemprogramvareoppdateringfra funksjonsskjermbildet.

Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

Hvis PS3-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i tegn på én byte hver og med store bokstaver.

Merknader

  • Det kan hende at det ikke er mulig å spille av enkelte programvaretitler før du har oppdatert systemprogramvaren for PS3.
  • Ikke utfør oppdateringer ved hjelp av andre data enn de offisielle oppdateringsdataene fra Sony Interactive Entertainment over et nettverk eller på diskmedier, og ikke utfør oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i produktdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis en oppdatering utføres ved hjelp av data fra en annen kilde, en annen metode eller med et PS3-system som er blitt endret på noen som helst måte, kan det hende at PS3-systemet ikke fungerer ordentlig, og at den offisielle oppdateringen ikke kan installeres. En hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre PS3-systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få service og reparasjoner under garantier fra Sony Interactive Entertainment.