Toegankelijkheidsinstellingen op PS4-consoles

Toegankelijkheidsinstellingen gebruiken op PS4-consoles

De PlayStation®4-console is ontworpen met verschillende functies en features om te voldoen aan behoeften op het gebied van toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsinstellingen op een PS4-console

Als je toegankelijkheidsinstellingen wilt configureren, ga dan naar Instellingen > Toegankelijkheid.

Het instellen van aangepaste toetstoewijzingen op PS4-consoles

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.

 2. Selecteer Aangepaste toetstoewijzingen.

 • Met deze instellingen kun je de toetstoewijzingen van de controller wijzigen. Bij elke wijziging worden de rollen van twee toetsen omgewisseld.
 • Houd er rekening mee dat de aanwijzingen op het scherm dan niet meer overeenkomen met de toetstoewijzingen.

Zoomen op PS4-consoles

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Schakel Zoomen in. 

Als Zoomen is ingeschakeld:

 • Druk tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets om in te zoomen.  
 • Verplaats het vergrote gebied van het scherm met de richtingstoetsen of linker- en rechter joystick Andere besturingselementen zijn uitgeschakeld tijdens het zoomen.  
 • Annuleer het zoomen door op de cirkel-toets te drukken of door tegelijkertijd op de PS-toets en de vierkant-toets te drukken. 

Je kunt de content van webpagina's uitvergroten. Druk op de OPTIONS-toets en selecteer Zoomen of Vergroten.

Zoomen
Tekst of afbeeldingen vergroten zonder de grootte van het venster te wijzigen. De pagina-indeling wijzigt mogelijk. Druk op de L3-toets en de R3-toets om in of uit te zoomen.

Uitvergroten
De content van het scherm vergroten zonder de pagina-indeling te wijzigen. Om de hele pagina te zien, moet je mogelijk omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen.

Beeldscherm en tekstinstellingen op PS4-consoles aanpassen

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.

 2. Maak een keuze uit de volgende beeldscherm- en tekstinstellingen

Schakel dit selectievakje in om de kleuren die op het scherm worden weergegeven om te keren.

Opmerking: de schermbeveiliging start niet als de kleuren omgekeerd zijn.

Deze instelling past grotere tekst toe op de meeste gebieden van het dynamische menu van de PS4™-console. 

Deze instelling past een vet lettertype toe op de tekst in menu's.

Pas deze instelling toe om de achtergrond donkerder te maken, waardoor het contrast tussen tekst en achtergrond hoger wordt. 

Met deze instelling kun je kiezen hoe snel scrollende tekstberichten over je scherm bewegen.

De beschikbare instellingen variëren van 'Zeer langzaam' tot 'Snel'.

Tekst-naar-spraak inschakelen op PS4-consoles

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.

 2. Selecteer Tekst-naar-spraak.

Deze functie is alleen beschikbaar op PS4™-consoles die in bepaalde landen of regio's worden verkocht. De tekst-naar-spraak-functie is alleen beschikbaar als de systeemtaal is ingesteld op Engels (Verenigde Staten).

Schakel Tekst-naar-spraak in om het systeem bepaalde schermtekst en contextuele informatie voor te laten lezen. Tekst naar spraak werkt bij het navigeren door Berichten, tijdens het gebruiken van het toetsenbord op het scherm en in andere delen van het menu.

De volgende opties voor Tekst-naar-spraak zijn beschikbaar:

Stel in hoe snel/langzaam de instructies hardop worden uitgesproken. De snelheid kan alleen worden aangepast als Tekst-naar-spraak is ingeschakeld.  

Verhoog of verlaag het volume van gesproken instructies met de rechter- of linkertoets. De snelheid kan alleen worden aangepast als Tekst-naar-spraak is ingeschakeld.

Ondertiteling inschakelen bij media op PS4-consoles

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Doven en slechthorenden

 2. Schakel het selectievakje Ondertiteling weergeven in

 • Selecteer Instellingen voor ondertiteling en schakel vervolgens het selectievakje Ondertitels weergeven zoals aangegeven door content  uit om de tekst van de ondertiteling aan te passen, zoals het lettertype, grootte, tekstkleur, achtergrondkleur en nog veel meer. Als je de standaardinstellingen wilt gebruiken, schakel je het selectievakje Ondertitels weergeven zoals aangegeven door de content in

 • Als je ondertiteling wilt weergeven, druk je tijdens het afspelen van BD of DVD op de OPTIONS-toets en selecteer je Ondertiteling.

 • Deze instelling is alleen beschikbaar voor content met ondertiteling.

Toegankelijkheidsinstellingen toevoegen aan het snelmenu

 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid.

 2. Selecteer Toevoegen aan snelmenu.

Deze instelling voegt de hieronder vermelde toegankelijkheidsfuncties toe aan het snelmenu. Houd de PS-toets ingedrukt om het snelmenu weer te geven.

 • Tekst-naar-spraak inschakelen  
 • Kleuren omkeren  
 • Aangepaste toetstoewijzingen inschakelen.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers