NP-102946-2

Installeer de nieuwste updatebestand.

Als deze fout wordt weergegeven, moet je mogelijk de nieuwste updategegevens installeren:
  1. Sluit de PlayStation®5 aan op internet en installeer het nieuwste updatebestand.
  2. Als er een fout optreedt tijdens de update, controleer je of er voldoende vrije opslagruimte is op het hoofdapparaat en of de update momenteel wordt uitgevoerd.
  3. Als de update wordt uitgevoerd, wacht je tot deze is voltooid.

Als er niet genoeg vrije ruimte is, verwijder je overbodige gegevens en probeer je de update opnieuw uit te voeren.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers