CE-32869-8

Kan de applicatie niet starten omdat de gegevens ongeldig zijn. De database is waarschijnlijk gedeeltelijk beschadigd.

  1. Start de PlayStation 4 opnieuw op in de Veilige modus en selecteer 5. Database reconstrueren
  2. Probeer de applicatie te starten. Start het systeem opnieuw op in de Veilige modus als het probleem zich blijft voordoen en selecteer 3. Systeemsoftware updaten of 5. Database reconstrueren.
  3. Als de fout zich alleen voordoet bij een specifieke applicatie, druk je op de OPTIONS-toets op je controller terwijl je de applicatie in het beginscherm selecteert, en selecteer je Verwijderen. Installeer de applicatie opnieuw via de PlayStation Store.
  4. Als de fout zich voordoet bij meerdere of alle applicaties, maak je een back-up van je opgeslagen gegevens in Instellingen  > Beheer van opgeslagen applicatiedata > Opgeslagen data in systeemopslag en initialiseer je het PlayStation 4-systeem via Instellingen > PS4 initialiseren > Snel.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers