PlayStation®VR2

PlayStation®VR2

שירות התמיכה של PlayStation

במה אפשר לעזור לכם?

בחרו מהקטגוריות הבאות:

חזרה לקטגוריות
שמות החלקים
חזרה

שמות החלקים

ערכת ראש PS VR2

A) כפתור לכוונון המשקפיים

B)‏ מאוורר

C) רצועת ראש

D) חוגת כוונון עדשה

E) כבל ערכת מציאות מדומה

F) משקפיים

G) מצלמות מעקב

A) תמיכה אחורית לראש

B) מגן אור

C) תמיכה קדמית לראש

D) חיישן הצמדה

E) עדשות

F) מחזיק אוזניה
כשאינכם משתמשים באוזניות, השתמשו במחזיק האוזניה על ערכת המציאות המדומה כדי לאחסן אותן במקום בטוח.

G) חוגת כוונון רצועת ראש

H) כפתור לשחרור רצועת הראש

A) חור לחיבור אוזניות

B) שקע אוזניות סטריאו

C) כפתור הפעלה
לחצו: הפעילו את ערכת המציאות המדומה
לחצו לחיצה ארוכה על: כבו את ערכת המציאות המדומה

D) כפתור פונקציות
לחצו על הכפתור כדי להחליף לתצוגה שקופה. ניתן להשתיק את המיקרופון על ידי שיוך מחדש של הכפתור.

E) מחוון הפעלה
לבן מלא: ערכת מציאות מדומה מופעלת
אדום מלא: ערכת מציאות מדומה כבויה

F) מיקרופון

בקר PS VR2 Sense​‏

A) כפתור יצירה

B) מוט שמאלי / כפתור L3‏

C) כפתור ריבוע

D) כפתור משולש

E) כפתור עיגול

F) כפתור איקס

G) מוט ימני / כפתור R3‏

H) כפתור אפשרויות‏

I) כפתור PS‏

J) ידית

K) טבעת מעקב

L) מחוון סטטוס
לבן, אור מלא: מופעל
לבן, הבהוב איטי: טעינה במצב מנוחה
כבוי: כבוי

A) מחזיק רצועה / תפס רצועה

B) כפתור L2‏

C) כפתור R2‏

D) כפתור L1‏

E) כפתור R1‏

F) יציאת USB

G) רצועה

חזרה לקטגוריות
התקנה ראשונית
חזרה

התקנה ראשונית

תקשרו

 1. השתמשו בכבל USB Type-C‏ (A) המצורף למערכת ה-PS VR2 כדי לחבר את ערכת הראש ליציאת USB-C‏ (B) שבקדמת קונסולת PlayStation®5.
 1. לחצו על כפתור ההפעלה בקונסולת PS5™‎.

 2. לחצו על כפתור ההפעלה (C) בערכת הראש של PS VR2.

 1. ודאו שיש לכם האביזרים הדרושים להגדרה.

 1. עקבו אחר ההוראות על המסך באמצעות הבקר האלחוטי DualSense™‎ המצורף לקונסולת PS5 שלכם.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

אם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים בבקרי PS VR2 Sense שברשותכם, עליכם לצמד אותם לקונסולת PS5™‎. צמדו גם את הבקר השמאלי וגם את הבקר הימני.

שימו לב שאם הסוללה של הבקר חלשה, יהיה עליכם להטעין גם את הבקר השמאלי וגם את הבקר הימני לאחר הצימוד.

 1. הפעילו את קונסולת PS5.

 2. חברו את אחד מבקרי PS VR2 Sense אל קונסולת PS5 באמצעות כבל USB המצורף.
  הצימוד הסתיים.

 1. לחצו על כפתור PS בבקר.
  הבקר משויך למשתמש שכרגע מחובר לקונסולת PS5 שברשותכם.
 2. חזרו על שלבים 2 ו-3 כדי לצמד בקר אחר.
 • הסירו את כבל USB כשאתם משתמשים בבקר PS VR2 Sense.
 • ניתן לצמד את הבקר אל קונסולת PS5 אחת בכל זמן. כשתרצו להשתמש בבקר בקונסולה אחרת, תצטרכו לצמד אותו לאותה הקונסולה.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

Settings (הגדרות)

כדי להיכנס למצב מציאות מדומה ולשחק במשחקי מציאות מדומה, תחילה יש להגדיר מרחב (אזור המשחק) שבו תוכלו להשתמש בבטחה ב-PS VR2.

 1. הפעילו את מערכת ה-‏PlayStation®VR2‏, נווטו אל מסך הבית ובחרו Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים) > PlayStation VR2 .

 2. בחרו את הגדרת אזור משחק כדי לאפס את אזור המשחק כשתצטרכו לערוך או להגדיר אזור משחקים זמני.

 • השוליים של אזור המשחק יופיעו כשתתקרבו אליהם. אם תצאו מאזור המשחקים, המשחק יושהה, והמסך ישתנה כדי שתוכלו לראות את סביבתכם.
 • אזורי המשחק אינם בשימוש במצב קולנוע.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

לחיצה על כפתור הפונקציות תעביר את ערכת המציאות המדומה לתצוגה שקופה, שבה תוכלו לראות את סביבתכם בזמן שתרכיבו את ערכת המציאות המדומה לראשכם.

ניתן גם לשנות את שיוך כפתור הפונקציות דרך Settings (הגדרות).

 1. הפעילו את ה-PS VR2, נווטו למסך הבית ובחרו Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים) > PlayStation VR2.
 2. בחרו VR Headset (ערכת מציאות מדומה) > Function Button Assignment (שיוך כפתור הפונקציות).
  ניתן לשייך את כפתור הפונקציות אל צפייה בסביבה או אל השתקת מיקרופון.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessibility (נגישות).
 2. בחרו באפשרות Controllers (בקרים)> Custom Button Assignments for PS VR2 Sense Controllers (שיוכי כפתורים מותאמים אישית לבקרי PS VR2 Sense).
 3. הפעילו את האפשרות Enable Custom Button Assignments (אפשר שיוכי כפתורים מותאמים אישית), ולאחר מכן בחרו באפשרות Customize Button Assignments (התאמה אישית של שיוכי הכפתורים).
 4. בחרו את הכפתור שאותו תרצו לשנות, ולאחר מכן בחרו את הפונקציה החדשה שאותה תרצו לאותו הכפתור. 
 5. בחרו באפשרות Apply (החל).

 

 • רק המשתמש שמערכת PS VR2 שברשותכם משויכת אליו יכול לשנות את הגדרות אלה.
 • כאשר אתם מפעילים את האפשרות Switch the Left and Right Sticks (החלפה בין המוט השמאלי לימני) הפונקציונליות של המוט השמאלי והמוט הימני יתחלפו ביניהן.
 • כדי שתוכלו לשנות את הגדרות אלה במהירות, הוסיפו את Accessibility (נגישות) למרכז הבקרה.

לפרטים נוספים עיינו במאמר למטה.

מידע טכני

 • מערכת PS VR2 תואמת לקונסולות PlayStation®5.
 • מערכת PS VR2 אינה תואמת לקונסולות PlayStation®4.

אין תאימות בין PlayStation® VR ו-PS VR2:

 • במערכות PS VR אי אפשר לשחק במשחקי PS VR2.
 • במערכות PS VR2 אי אפשר להפעיל תוכן PS VR.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

PS VR2 יכול להציג וידאו בקצב רענון 120‎ Hz במצב קולנוע דרך ערכת הראש. הטלוויזיה לא צריכה לתמוך בוידאו 120‎ Hz כדי שקצב רענון זה יוצג בערכת הראש. 

 1. נווטו אל Settings ('הגדרות') > Accessories ('אביזרים') > PlayStation VR2 > ‏Cinematic mode ('מצב קולנוע').
 2. בחרו פלט וידאו עבור מצב קולנוע
 3. הגדירו פלט 120‎ Hz.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

נגבו באמצעות מטלית רכה ויבשה שנועדה במיוחד לניקוי עדשות.

אין להשתמש במוצרי נייר כגון מגבות נייר או ממחטות טישו אלא אם הם מיועדים במיוחד לניקוי עדשות. השארת טיפות מים או לכלוך על העדשות עשויה לפגום באיכות המוצר.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

ייתכן שייקח לכם מעט זמן להתרגל לתמונות במצב VR. כשתתחילו לשחק לראשונה במשחקי VR, מומלץ להשתמש בPS VR ו-PS VR2 לתקופות זמן קצרות.

 • תחילה נסו לשחק במשחקים בסגנון המשחק בישיבה. עברו לתנועות דינמיות יותר לאחר שתרגישו יותר בנוח בעת משחק בישיבה.
 • נסו לוודא שאזור המשחק שלכם מאוורר היטב.
 • האריכו בקצב איטי את אורך זמן המשחק באמצעות ערכת המציאות המדומה. היא תיתן לכם הזדמנות להתרגל לתחושות החדשות של מציאות וירטואלית. הגדירו זמן בטיימר כדי להזכיר לעצמכם לקחת הפסקות.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

חזרה לקטגוריות
פתרון תקלות
חזרה

פתרון תקלות

פתרון תקלות בבקר PS VR2 Sense

 1. כבו את קונסולת PlayStation®5.  
 2. אתרו את כפתור האיפוס הקטן בגב הבקר.  
 3. היעזרו בסיכה או חפץ דומה (לא מצורף) כדי ללחוץ על כפתור האיפוס. 
 4. חברו את הבקר לקונסולת PS5™‎ באמצעות כבל USB שמגיע עם הקונסולה ולחצו על כפתור PS‏. 
חזרה לקטגוריות

מדריכים ואחריות

מצאו את המדריך עבור הקונסולה או ההתקן שלכם.

מידע על כתב האחריות עבור הקונסולות וההתקנים שלכם.