כיצד מוסיפים SSD M.2 לקונסולות PS5?

למדו באמצעות אלו SSD M.2 ניתן להרחיב את שטח האחסון בקונסולת PlayStation®5 שלכם, וכיצד מחדירים SSD M.2 אל חריץ ההרחבה.

מה זה SSD M.2?

התקני SSD M.2 (נמכרים בנפרד) הם כוננים שבביים במהירות גבוהה אותם ניתן להתקין כדי להרחיב את נפח האחסון בקונסולת PS5® או במהדורה הדיגיטלית של PS5.

מדוע כדאי להוסיף SSD M.2 אל קונסולת PS5 שלכם?

לאחר שהותקן בקונסולות PS5, ניתן להשתמש ב-SSD M.2 כדי להוריד, להעתיק ולהפעיל משחקי PS5 ומשחקי PS4™‎, כמו גם יישומי מדיה. כך ניתן להרחיב את שטח האחסון הזמין עבורכם בקונסולת PS5 שלכם. תוכלו להעביר בחופשיות משחקים בין אחסון קונסולת PS5, התקן אחסון מורחב עם חיבור USB וקיבולת ה-SSD M.2 שהתווספה.

באילו כונני SSD M.2 ניתן להשתמש בקונסולות PS5? 

חשוב להשתמש רק ב-SSD M.2 נתמך העומד בדרישות הבאות לשם הרחבת נפח האחסון בקונסולת PS5 שלכם:

ודאו שבקונסולת PS5 שלכם מותקן עדכון תוכנת המערכת העדכני ביותר לפני התקנת כונן SSD M.2 תואם.

ממשק M.2 NVMe SSD תומך PCI-Express Gen4x4 (מפתח M)
שטח אחסון 250 GB - ‏8 TB
מידות וצורה 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
ממדים כולל מנגנון פיזור חום רוחב: עד 25 מ"מ
אורך: 30/40/60/80/110 מ"מ
עובי: עד 11.25 מ"מ (עד 8.0 מ"מ מהנקודה מעל הלוח, עד 2.45 מ"מ מהנקודה מתחת ללוח)
מהירות קריאה רציפה מומלצת מהירות 5,500‎‏MB לשנייה ומעלה.
סוג השקע שקע 3 (מפתח M)

שימוש ב-SSD M.2 בקונסולת PS5 שלכם מחייב פיזור חום יעיל יחד עם התקן קירור, כגון צלעות קירור ונייר טרנספר. תוכלו לחבר אותם ל-SSD M.2 שלכם בעצמכם, באופן חד צדדי או דו-צדדי (התקני קירור בעלי צד יחיד מתאימים בקלות רבה יותר). קיימים גם SSD M.2 בעלי התקני קירור (כגון צלעות קירור) מובנות. למידע על אופן חיבור התקן פיזור החום, עיינו בהוראות המצורפות אליו.

 • נתמכים התקני SSD M.2 בעלי צד אחד ושני צדדים.
 • אין תמיכה ב-SSD SATA M.2.
 • קראו בקפידה את מפרט הכונן לפני הרכישה, וצרו קשר עם הקמעונאי או היצרן במקרה שאתם זקוקים למידע נוסף. SIE אינה יכולה להתחייב שכל התקני SSD M.2 התואמים למפרט המפורט יפעלו עם הקונסולה שלכם, ומסירה מעצמה כל אחריות לבחירה, הביצועים או השימוש במוצרי צד-שלישי.
 • אנא שימו לב שאין אנו יכולים להתחייב שכל המשחקים ניתנים למשחק ברמת ביצועים זהה לזו שמסופקת על ידי אחסון ה-SSD הפנימי במהירות אולטרה גבוהה של קונסולת PS5, גם כאשר מהירות הקריאה הרציפה של התקן ה-M.2 SSD גבוהה מ-5500MB/s.
 • מרבית התקני ה-SSD M.2 בעלי המספרים המצויינים מעלה (מפתח M סוג 2230, 2242, 2260, 2280 ו-22110) וללא התקן קירור מובנה יתאימו בחריץ ה-SSD של קונסולת PS5. אך גדלי התקני הקירור (כגון צלעות קירור) עשוים להיות שונים מהותית. אם אינכם בטוחים בנוגע להתאמת SSD M.2 או התקן קירור (כגון צלעות קירור) אותם אתם בוחנים לדרישות הממדים המפורטות כאן, אנו ממליצים לשקול מוצר אחר או לפנות אל הקמעונאי או היצרן לקבלת מידע נוסף.

במקרה שנתקלתם בבעיות בעת שימוש במשחק המותקן באחסון SSD M.2, העבירו את המשחק אל האחסון האולטרה-מהיר של הקונסולה.

כיצד מוסיפים SSD M.2 לקונסולות PS5?

לפני שמתחילים תצטרכו: 

 • חדר מואר היטב עם משטח עבודה. 
 • מברג פילפס מס' 1. 
 • פנס קטן (אופציונלי).

לפני המשך תהליך ההקתנה או ההסרה, צרו מגע עם חפץ מוארק כדי לפרוק כל חשמל סטטי מגופכם. אי הקפדה על כך עשויה לגרום לנזק ל-SSD M.2 או לקונסולת PS5. 

אנא זכרו, אין להפעיל או לשחק בקונסולה כאשר המכסה מוסר. 

בפעם הראשונה שאתם עושים שימוש ב-SSD M.2 שלכם בקונסולת PS5 שלכם, יהיה עליכם לפרמט את ה-SSD M.2 לפני ההתקנה. כאשר מפרמטים כונן SSD M.2, כל הנתונים השמורים בכונן נמחקים. נתונים הנמחקים בצורה זו לא ניתן לשחזר, אז היזהרו וודאו שאינכם מוחקים מידע חשוב. 

אין לכבות את החשמל בעת שמירת נתונים או בעת שמתבצע פרמוט ל-SSD M.2 שלכם. אי הקפדה על כך עשויה לגרום לאובדן או שיבוש נתונים ולנזק ל-SSD M.2 או לקונסולת PS5. 

אין להשתמש ב-SSD M.2 ללא מנגנון פיזור חום, כגון צלעות קירור או נייר טרנספר. ייתכן וחלקים אלו מסופקים עם ה-SSD M.2 שלכם או שייתכן ויהיה עליכם לרכוש אותם בנפרד.

בחרו את הדגם של קונסולת PS5 מהרשימה שלהלן לקבלת הוראות.

 1. הסירו את כיסוי המשולש.
 1. הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה ואז הסירו את הכיסוי.
 1. הסירו את הבורג והספייסר, ואז התאימו את הספייסר לממדי ה-M.2 SSD.
 1. תוך כדי אחיזה בקצה ה-M.2 SSD, יישרו אותו עם החריץ שעל שקע ההרחבה. הטו את ה-M.2 SSD אלכסונית מעלה, והחדירו אותו עד סופו באופן מאובטח היטב אל שקע ההרחבה.
  כאן ניתן לראות כונן ‏M.2 SSD‏ המצויד בצלע קירור ונייר טרנספר.
 1. הטו את ה-M.2 SSD מטה ואבטחו אותו באמצעות הבורג.
 1. חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג. 
 2. חברו את כיסוי המשולש.
 1. חברו את הרגליים למכשיר, חברו לחשמל את כבל מתח AC‏ והכבלים, ולאחר מכן הפעילו את המכשיר. כאשר מופעלת קונסולת PS5 שלכם, מופיע מדריך הפירמוט. עקבו אחר ההוראות שעל המסך ופרמטו את כונן ה-M.2 SSD*.

אין צורך לבצע פירמוט כאשר מעבירים כונן ‏M.2 SSD‏ בין שתי קונסולות PS5. 

 1. כבו את קונסולת PS5 שלכם. לאחר מכן הסירו את כל הכבלים וההתקנים מקונסולת PS5 שלכם.
  המתינו מעט בכדי לאפשר לקונסולת PS5 להתקרר.
 2. הניחו את קונסולת PS5 שלכם על משטח ישר בעלי כיסוי מגן והסירו את הבסיס. 
 3. הציבו את קונסולת PS5 שלכם כך שהלוגו של PlayStation פונה מטה וכפתור ההפעלה מופנה כלפיכם.
 4. אחזו בפינה השמאלית העליונה של הכיסוי והסירו אותו באמצעות משיכה קלה מעלה וימינה.
  הכיסוי מוסר.
 5. החליקו את הכיסוי החוצה בזמן שאתם שומרים על קונסולת PS5 יציבה.

תוכלו להבחין בכיסוי מלבני ארוך מעל חריץ ההרחבה, המאובטח באמצעות בורג יחיד בחלקו העליון. 

 1. הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה (A) והסירו את הכיסוי.
 1. הסירו בזהירות את הבורג (B). העבירו את המרווח (C) אל החריץ התואם את ממדי ה-SSD M.2 שלכם.
 1. אחזו בקצה ה-SSD M.2 שלכם, יישרו אותו עם החריץ שבמחבר ההרחבה, ואז התחילו להחדיר באופן מאובטח מכיוון אלכסונית למעלה, וסיימו כאשר ההתקן מאובטח כראוי.

ודאו שלוח המעגלים של ה-SSD M.2 מונח ישירות על המרווח, ללא הפרעות מצד התקן הקירור שלכם. המשך לשלב הבא כאשר ה-SSD M.2 אינו מוכנס כראוי או שאינו מוכנס במלואו בצורה מאובטחת אל מחבר ההרחבה עלול לגרום נזק למסוף ולקונסולת PS5 שלכם.

 1. הטו את ה-SSD M.2 שלכם כלפי מטה ואבטחו אותו למרווח בעזרת הבורג. ודאו שהתקן הקירור שלכם אינו מונע גישה לבורג.
 1. חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג. כאשר כיסוי החריץ אינו נסגר כראוי, סביר שהתקן הקירור שלכם חורג מדרישות הממדים.
 2. החזירו את המכסה התחתון למקומו על ידי מיקומו מרחק מה (כ-2 ס"מ) מהקצה העליון, והחלקתו חזרה למקומו. נשמע קליק ברור כאשר הכיסוי מאובטח כראוי.
 1. חברו את כבל מתח AC‏, הכבלים והבסיס, ואז הפעילו את המכשיר.
  כאשר מופעלת קונסולת PS5 שלכם, מופיע מדריך הפרמוט. עקבו אחר ההוראות שעל המסך ופרמטו את כונן ה-‏M.2 SSD‏ שלכם*.

אין צורך לבצע פירמוט כאשר מעבירים כונן ‏M.2 SSD‏ בין שתי קונסולות PS5. 

כיצד מסירים SSD M.2 מקונסולות PS5?

 1. הסירו את כיסוי המשולש.
 1. הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה ואז הסירו את הכיסוי. 

 2. הסירו את בורג ‏M.2 SSD‏ המאובטח. 

 3. הרימו מעט את ה-M.2 SSD, ואז אחזו בקצוות ומשכו אלכסונית מעלה. 

 4. הדקו בחזרה את הבורג אל הספייסר. 

 5. חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג. 

 6. חברו את כיסוי המשולש.
 1. כבו את קונסולת PS5 שלכם. לאחר מכן הסירו את כל הכבלים וההתקנים מקונסולת PS5 שלכם. המתינו מעט בכדי לאפשר לקונסולת PS5 להתקרר.
 2. הניחו את קונסולת PS5 שלכם על משטח ישר בעלי כיסוי מגן והסירו את הבסיס.
 3. הציבו את קונסולת PS5 שלכם כך שהלוגו של PS פונה מטה וכפתור ההפעלה מופנה כלפיכם. 
 4. אחזו בפינה השמאלית העליונה של הכיסוי והסירו אותו באמצעות משיכה קלה מעלה וימינה.
  הכיסוי מוסר.
 5. החליקו את הכיסוי החוצה בזמן שאתם שומרים על קונסולת PS5 יציבה.

תוכלו להבחין בכיסוי מלבני מעל חריץ ההרחבה, המאובטח באמצעות בורג יחיד בחלקו העליון. 

 1. הסירו את הבורג מכיסוי חריץ ההרחבה (A) והסירו את הכיסוי.
 1. הסירו את ברגי כונן אחסון SSD M.2. 
 2. הרימו מעט את כונן אחסון SSD M.2 שלכם, ואז אחזו בקצה ומשכו אלכסונית מעלה. 
 3. הדקו את הברגים בחזרה אל המרווחים. 
 4. חברו את כיסוי חריץ ההרחבה והדקו את הבורג. 
 5. החזירו את המכסה התחתון למקומו על ידי מיקומו מרחק מה (כ-2 ס"מ) מהקצה העליון, והחלקתו חזרה למקומו. נשמע קליק ברור כאשר הכיסוי מאובטח כראוי.
 1. חברו את כבל מתח AC‏, הכבלים והבסיס, ואז הפעילו את המכשיר.

כיצד מתקינים ומעבירים משחקים אל אחסון SSD M.2 בקונסולת PS5?

תוכלו להוריד משחקים מ-PlayStation™Store ישירות אל ה-SSD M.2 שלכם. נווטו אל מסך הבית ובחרו "הגדרות" > "אחסון"> "מיקום התקנה" כדי להגדיר זאת.

להעברת משחקים ויישומים אשר כבר מותקנים באחסון הקונסולה שלכם: 

 1. גשו אל מסך הבית של המשחקים שלכם, ובחרו "ספריית המשחקים"
 2. סמנו את הנתונים אותם תרצו להעביר, לחצו על כפתור "אפשרויות", ואז בחרו "העברת משחקים ויישומים".
  כאשר ברשותכם גם SSD M.2 וגם כונן אחסון מורחב עם חיבור USB, נווטו אל לשונית Movable to M.2 SSD Storage (פריטים שניתן להעביר אל אחסון M.2 SSD).  
 3. סמנו את תיבות הסימון עבור כל שאר המשחקים והיישומים אותם תרצו להעביר, ובחרו "העברה"

כדי לבדוק את שטח האחסון שלכם ולהעביר או למחוק נתונים מה-SSD M.2 שלכם, נווטו אל מסך הבית ובחרו "הגדרות" > "אחסון"> "אחסון SSD M.2".

כיצד משתמשים בכונן ‏M.2 SSD‏ בקונסולת PS5 אחרת

 1. הסירו את ה-M.2 SSD מקונסולת PS5 שלכם.
 2. התקינו את ה-‏M.2 SSD‏ בקונסולת PS5 החדשה.
  כעת יש לכם אפשרות לגשת ל-‏M.2 SSD‏ ולהפעיל באמצעותו משחקים.

כדי לגשת בהצלחה לנתונים השמורים ב-‏M.2 SSD‏ שבקונסולת PS5 החדשה, ודאו שאתם מחוברים לאותו החשבון בשתי הקונסולות. 

שאלות נפוצות

האם ניתן להתקין כונן SATA בקונסולת PS5?
לא. אין תמיכה ב-SSD SATA M.2.

האם עלי להסיר את ה-SSD M.2 בעת שליחת קונסולת PS5 שלי לתיקון?
כן. אנא הסירו את ה-SSD M.2 לפני שליחתו לתיקון. 

האם ניתן לפרמט חלק מה-SSD M.2 לשימוש בקונסולת PS5?
לא, עליכם לפרמט את ה-SSD M.2 כולו.

האם מומלץ להתקין צלעות קירור על SSD M.2 בעל צלעות קירור מובנות?
לא. כאשר ב-SSD M.2 שלכם מותקנות צלעות קירור, אנו ממליצים לא להוסיף צלעות קירור נוספות. פעולה שכזו עשויה להפחית מיעילות צלעות הקירור המובנות.

מהם ההבדלים בין SSD M.2 לאחסון מורחב USB בקונסולות PS5?
משחקי PS5 ניתנים למשחק מאחסון SSD M.2 שלכם.
ניתן להוריד משחקי PS5 ישירות אל אחסון SSD M.2. 
ניתן לעדכן משחקי PS5 ישירות מאחסון SSD M.2. 

האם ניתן לאחסן חלק מנתוני משחק באחסון הקונסולה ואת היתר באחסון SSD M.2?
לא. יש לאחסן את כל הנתונים של משחק מסוים באותו מקום.

מה עלי לעשות במקרה של בעיות במהלך המשחק בעת משחק במשחקים המותקנים על SSD M.2?

 1. לחצו על כפתור PS בבקר שלכם כדי לגשת אל מרכז הבקרה, ואז בחרו "הורדות\העלאות". השהו כל הורדות בתהליך.

 2. כאשר אתם מבקשים לשחק משחק על דיסק, אנא המתינו לסיום ההתקנה המלאה. 

 3. במקרה שאתם עדיין חווים בעיות, אנא העבירו את המשחק מאחסון SSD M.2 אל אחסון הקונסולה.

האם התקנת M.2 SSD תשפיע על תוקף כתב האחריות שלי?
באופן כללי, לא אמורה להיות השפעה על כיסוי אחריות היצרן שלכם כל עוד אתם מתקינים כונן M.2 העומד בדרישות המפרט ועוקבים כנדרש אחר הוראות ההתקנה.  אי הקפדה על כך עשויה לגרום לנזק לקונסולה שאינו מכוסה על ידי כתב האחריות. לכן אנו מאוד ממליצים שתקראו בקפידה את מפרט הכונן לפני הרכישה, ושתצרו קשר עם הקמעונאי או היצרן במקרה שאתם זקוקים למידע נוסף. עקבו בקפדנות אחר הוראות התקנת כונן ה-M.2 SSD כדי להימנע מכל בעיה. אנא קראו את תנאי האחריות המלאים שלנו לפרטים על מה מכוסה ומה אינו מכוסה והפתרונות העומדים לרשותכם. 

האם קונסולת PS5 תומכות ב- Host Memory Buffer?
לא. התקני SSD M.2 מסוימים תומכים ב-HMB (Host Memory Buffer), אך הם עשויים לחוות ביצועים פחותים יותר כיוון שקונסולת PS5 אינה תומכת ב-HMB.

זקוקים לעזרה? 

פנו אל מומחי התמיכה שלנו