Ενημέρωση λογισμικού συστήματος PlayStation®Vita και PlayStation®TV

Ενημέρωση λογισμικού συστήματος PlayStation®Vita και PlayStation®TV

Αποκτήστε την τελευταία ενημέρωση

Ενημέρωση λογισμικού συστήματος 3.73

Μια νέα ενημέρωση για το λογισμικό των συστημάτων PlayStation Vita και PlayStation TV κυκλοφόρησε στις 16/10/19. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος στην έκδοση 3.73.

Συνιστάται να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία έκδοση του λογισμικού συστήματος. Με την ενημέρωση θα μπορείτε να απολαμβάνετε επιπλέον λειτουργίες, πιο άνετη χρήση και ενισχυμένη ασφάλεια.

Έκδοση 3.73

Αυτή η ενημέρωση λογισμικού συστήματος βελτιώνει την απόδοση του συστήματος.

Τρόποι ενημέρωσης

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος PS Vita και του συστήματος PS TV ακολουθώντας έναν από τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

Σύστημα PS Vita

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi του συστήματός σας PS Vita για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω Internet.

Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

 • Σύστημα PS Vita
 • Σύνδεση στο Internet (ασύρματη)

Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος PS Vita. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του συστήματος PS Vita.

Για να πραγματοποιήσετε μια ενημέρωση μέσω Wi-Fi, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος > Ενημέρωση μέσω Wi-Fi σε μια τοποθεσία που διαθέτει ένα σημείο πρόσβασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Το σύστημα PS Vita ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση λογισμικού του συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση πραγματοποιώντας μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (3G).

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δικτύου του συστήματος PS3 για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω του Internet.

Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

 • Σύστημα PS Vita
 • Σύστημα PS3

- Η έκδοση του λογισμικού του συστήματος πρέπει να η 4.00 ή μεταγενέστερη.

- Προετοιμάστε τη σύνδεσή σας στο Internet.

Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος PS3. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του συστήματος PS3.

 1. Συνδέστε το σύστημα PS Vita με το σύστημα PS3 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
 2. Πρέπει να έχετε κλείσει όλες τις εφαρμογές και το στοιχείο Χρήστης να είναι επιλεγμένο.
 3. Στο σύστημα PS Vita, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος > Ενημέρωση με σύνδεση σε σύστημα PS3.

Το σύστημα PS Vita ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση λογισμικού του συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δικτύου του υπολογιστή (Windows® / Mac) για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω του Internet.

Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

 • Σύστημα PS Vita
 • Έναν υπολογιστή (Windows® / Mac)

- Συνδεθείτε στο Internet.

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Content Manager Assistant για το PlayStation στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να την κατεβάσετε από την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία:

http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

1. Ελέγξτε εάν το Content Manager Assistant εκτελείται στον υπολογιστή σας.

    Windows:
    Αναζητήστε το εικονίδιο Content Manager Assistant στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών.

    Mac:
    Αναζητήστε το εικονίδιο Content Manager Assistant στη γραμμή μενού.

2. Συνδέστε το σύστημα PS Vita με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

3. Στο σύστημα PS Vita, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος > Ενημέρωση με σύνδεση σε Η/Υ.

‎Το σύστημα PS Vita ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση λογισμικού του συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο ενημέρωσης που περιέχεται σε μια κάρτα PS Vita για να ενημερώσετε το σύστημα.

Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

 • Σύστημα PS Vita / Σύστημα PS TV
 • Μια κάρτα PS Vita που περιέχει ένα αρχείο ενημέρωσης

Κάθε φορά που ξεκινάτε ένα παιχνίδι που περιέχει ένα αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, θα εμφανίζεται μια οθόνη όπου θα σας καθοδηγεί στη διαδικασία της ενημέρωσης. Για να κάνετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σύστημα PS TV

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δικτύου του συστήματος PS TV για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω του Internet.

Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

 • Σύστημα PS TV
 • Σύνδεση στο Internet (ενσύρματη ή ασύρματη)

Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος PS TV. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του συστήματος PS TV.

Όταν επιλέγετε Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος, το σύστημα PS TV ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση του λογισμικού συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας και αποθηκεύστε το σε μια μονάδα USB flash. Για να ενημερώσετε το σύστημα, αντιγράψτε το αποθηκευμένο αρχείο στο σύστημά σας PS TV.

Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

 • Σύστημα PS TV
 • Υπολογιστή (Windows / Mac)
  Πρέπει να συνδεθείτε στο Internet.
 • Μονάδα USB flash
  Ο ελεύθερος χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 150 MB.
 1. Στη μονάδα USB flash, δημιουργήστε φακέλους για να αποθηκεύσετε το αρχείο ενημέρωσης.
  Μέσω του υπολογιστή, δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα "PSVITA" στη μονάδα USB flash. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα "UPDATE".
 2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης και αποθηκεύστε το στον φάκελο "UPDATE" που δημιουργήσατε στο βήμα 1.
  Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα "PSVUPDAT.PUP".
  [ΛΗΨΗ ΤΩΡΑ] Κάντε κλικ για να ξεκινήσει η λήψη
 3. Απενεργοποιήστε εντελώς το σύστημα PS TV.
 4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του συστήματός σας PS TV για τουλάχιστον επτά δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε.
  Το σύστημα εκκινείται σε ασφαλή λειτουργία.
 5. Συνδέστε ένα χειριστήριο μέσω καλωδίου USB και πατήστε το κουμπί PS.
 6. Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού συστήματος > Ενημέρωση από συσκευή αποθήκευσης USB.
 7. Συνδέστε τη μονάδα USB flash όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο ενημέρωσης στο σύστημα PS TV.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Αν το σύστημα PS TV δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με χαρακτήρες του ενός byte και κεφαλαία γράμματα.

Σημειώσεις

 • Για τη λήψη ή την εγκατάσταση της ενημέρωσης, μην χρησιμοποιείτε άλλα δεδομένα ενημέρωσης εκτός του αυθεντικού αρχείου ενημέρωσης που παρέχει η Sony Interactive Entertainment μέσω δικτύου ή σε κάρτα PS Vita. Μην κατεβάζετε ή εγκαθιστάτε ενημερώσεις με διαφορετικές μεθόδους από αυτές που περιγράφονται στο υλικό τεκμηρίωσης του συστήματος ή σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία. Αν λάβετε ή εγκαταστήσετε δεδομένα ενημέρωσης από άλλη πηγή, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο ή ένα σύστημα PS Vita το οποίο έχει υποστεί οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις, το σύστημα PS Vita ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά και να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση των αυθεντικών δεδομένων ενημέρωσης. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες δύναται να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης του συστήματος PS Vita και να επηρεάσει τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών εγγύησης και επισκευής από την Sony Interactive Entertainment.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μην αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης του συστήματος PS Vita κατά τη διαδικασία ενημέρωσης. Η διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.
 • Αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, μπορεί να μην καταφέρετε να ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 • Ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση λογισμικού του συστήματος για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.

Λογισμικό συστήματος

 • Οι ενημερώσεις λογισμικού για το σύστημα PS Vita και το σύστημα PS TV που εγκαθίστανται στο σύστημά σας υπόκεινται σε περιορισμένη άδεια χρήσης από τη Sony Interactive Entertainment Inc. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ .

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης