Υποστήριξη για το εξάρτημα πίσω κουμπιών DUALSHOCK®4

Υποστήριξη για το εξάρτημα πίσω κουμπιών DUALSHOCK®4

Μάθετε πώς να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα πίσω κουμπιών του DUALSHOCK 4.

Ρύθμιση του εξαρτήματος πίσω κουμπιών του DUALSHOCK 4

Το εξάρτημα πίσω κουμπιών του DUALSHOCK 4 είναι συμβατό μόνο με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4.

 1. Απενεργοποιήστε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 πατώντας παρατεταμένα το κουμπί PS > Ήχος/Συσκευές > Απενεργοποίηση συσκευής > DUALSHOCK 4.

 2. Με το βύσμα στερεοφωνικών ακουστικών με μικρόφωνο του εξαρτήματος και την υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών με μικρόφωνο του χειριστηρίου ευθυγραμμισμένα, πιέστε γερά το εξάρτημα προς το χειριστήριο, για να το εισαγάγετε.

 3. Πατήστε το κουμπί PS για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.

 4. Πατήστε το κουμπί οθόνης του εξαρτήματος δύο φορές για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τριών προεπιλεγμένων προφίλ.

Προσαρμογή της αντιστοίχισης λειτουργιών στα πίσω κουμπιά του DUALSHOCK 4

 1. Κρατήστε το κουμπί οθόνης πατημένο για 1 δευτερόλεπτο για να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού. Ο αριθμός προφίλ στο κέντρο της οθόνης αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει ότι βρίσκεστε στη λειτουργία προγραμματισμού.

 2. Πατήστε τα αριστερά και δεξιά πίσω κουμπιά για να επιλέξετε αντιστοιχίσεις κουμπιών. Πατήστε παρατεταμένα ένα πίσω κουμπί για να μετακινηθείτε στις πιθανές αντιστοιχίσεις.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί οθόνης μία φορά για να κάνετε έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού και να αποθηκεύσετε το προφίλ σας.

Αν θέλετε να προσαρμόσετε ένα άλλο προφίλ:
 1. Κρατήστε το κουμπί οθόνης πατημένο για 1 δευτερόλεπτο για να μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού. 
 2. Πατήστε δύο φορές για να προγραμματίσετε το επόμενο προφίλ.

Επαναφορά του εξαρτήματος πίσω κουμπιών του DUALSHOCK 4

Αν θέλετε να επαναφέρετε το εξάρτημα στα προεπιλεγμένα προφίλ:

 1. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το πίσω αριστερό κουμπί, το πίσω δεξιό κουμπί και το κουμπί οθόνης. 
 2. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο επαναφοράς στην οθόνη, συνεχίστε να το κρατάτε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα. 
 3. Όταν εμφανιστεί το HJKL, η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης