Ρυθμίσεις προσβασιμότητας στο PlayStation®4

Το PlayStation®5 έχει σχεδιαστεί με πολλές δυνατότητες και λειτουργίες για την υποστήριξη των αναγκών προσβασιμότητας.

Πού θα βρείτε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας στο PlayStation®4

Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα για να βρείτε τις επιλογές προσβασιμότητας.

Επιλογές ρύθμισης προσβασιμότητας στο PlayStation®4

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για περιεχόμενο που περιλαμβάνει κλειστές λεζάντες.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις κλειστές λεζάντες;
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κλειστές λεζάντες

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο για την Προβολή κλειστών λεζάντων

 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις κλειστών λεζάντων και στη συνέχεια αποεπιλέξτε το πλαίσιο Οι κλειστές λεζάντες να προβάλλονται όπως καθορίζει το περιεχόμενο για να προσαρμόσετε το κείμενο της κλειστής λεζάντας συμπεριλαμβάνοντας τύπο και μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα κειμένου, χρώμα φόντου και άλλα. Για να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε το πλαίσιο Οι κλειστές λεζάντες να προβάλλονται όπως καθορίζει το περιεχόμενο

Για να προβάλετε κλειστές λεζάντες, πατήστε το κουμπί OPTIONS στη διάρκεια αναπαραγωγής BD ή DVD και επιλέξτε Κλειστές λεζάντες.

 

Αυτές οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να αλλάξετε την αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών του χειριστηρίου. Κάθε αλλαγή αλλάζει τους ρόλους των δύο κουμπιών.

Έχετε υπόψη ότι οι οδηγίες στην οθόνη δεν αντικατοπτρίζουν την αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών.

 • Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε συστήματα PS4™ που πωλούνται σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
 • Τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η γλώσσα του συστήματος έχει οριστεί σε Αγγλικά (Η.Π.Α.).

Ενεργοποιήστε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία για να ακούσετε το σύστημα να διαβάζει κάποιο κείμενο στην οθόνη και συναφείς πληροφορίες. Η δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία λειτουργεί κατά την περιήγηση στα Μηνύματα, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη, καθώς και σε άλλες περιοχές του μενού.

Υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές μετατροπής κειμένου σε ομιλία:

 • Μετατροπή κειμένου σε ομιλία – Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. 
 • Ταχύτητα – Ρυθμίστε πόσο γρήγορα/αργά θα εκφέρονται δυνατά οι οδηγίες. Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή κειμένου σε ομιλία. 
 • Ένταση – Αν είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή κειμένου σε ομιλία, επιλέξτε την και πατήστε δεξιά ή αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου με την οποία εκφέρονται οι οδηγίες.

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τη μεγέθυνση στην οθόνη. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Μεγέθυνση:

 • Πατήστε το κουμπί PS και το κουμπί SQUARE ταυτόχρονα για μεγέθυνση. 
 • Μετακινήστε τη μεγεθυμένη περιοχή της οθόνης χρησιμοποιώντας τα κατευθυντικά κουμπιά ή τους διπλούς αναλογικούς μοχλούς. Τα άλλα στοιχεία ελέγχου είναι απενεργοποιημένα όταν εκτελείται μεγέθυνση. 
 • Ακυρώστε τη μεγέθυνση πατώντας το κουμπί CIRCLE ή πατώντας το κουμπί PS και το κουμπί SQUARE ταυτόχρονα. 

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να αντιστρέψετε τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: η προστασία οθόνης δεν θα ξεκινήσει για όσο διάστημα τα χρώματα είναι ανεστραμμένα.

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για μεγαλύτερο κείμενο στις περισσότερες περιοχές του δυναμικού μενού του PS4™. 

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για γραμματοσειρές με έντονη γραφή στο κείμενο των μενού.

Εφαρμόστε αυτήν τη ρύθμιση για να σκουρύνετε το φόντο, δημιουργώντας μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του φόντου. 

Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε πόσο γρήγορα θα κινούνται στην οθόνη τα γραπτά μηνύματα κύλισης.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις κυμαίνονται από "Πολύ αργή" έως "Γρήγορη".

Αυτή η ρύθμιση προσθέτει ένα σύνολο δυνατοτήτων προσβασιμότητας στο Γρήγορο μενού. Για να δείτε το Γρήγορο μενού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS.

Ακολουθεί μια λίστα με τις δυνατότητες προσβασιμότητας που έχουν προστεθεί στο Γρήγορο μενού:

 • Ενεργοποίηση μετατροπής κειμένου σε ομιλία 
 • Αντιστροφή χρωμάτων 
 • Ενεργοποίηση προσαρμοσμένων λειτουργιών κουμπιών 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης