Υποστήριξη PS3™

PlayStation®3

Υποστήριξη PlayStation

Ενημέρωση λογισμικού συστήματος για το PS3

Διατηρήστε το PS3 ενημερωμένο με το πιο πρόσφατο λογισμικό συστήματος.

Ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης PS3

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του PlayStation®3.

Αναζητάτε εγχειρίδια του PlayStation;

Βρείτε το διαδικτυακό εγχειρίδιο για το σύστημα PlayStation.