Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Media Player στο PlayStation®4

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Media Player στο PlayStation®4

Ρύθμιση του Media Player στο PS4

Για να μπορέσετε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο και να δείτε τις φωτογραφίες σας, θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε το Media Player από το PlayStation™Store. Επιλέξτε Αναπαραγωγή πολυμέσων από την περιοχή περιεχομένου ή Βιβλιοθήκηκαι μετά πατήστε Λήψη από την οθόνη που εμφανίζεται.

Αναπαραγωγή περιεχομένου με χρήση του Media Player στο PS4

  1. Επιλέξτε Αναπαραγωγή πολυμέσων από την περιοχή περιεχομένου.

Οι συνδεδεμένες συσκευές αποθήκευσης USB ή οι διακομιστές πολυμέσων που είναι στο ίδιο δίκτυο με το σύστημά σας θα ανιχνευτούν και θα εμφανιστούν αυτόματα.

  1. Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή τον διακομιστή πολυμέσων.

  2. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Για να δείτε ή να αναπαράγετε αρχεία από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως USB stick ή εξωτερικό σκληρό δίσκο, τα αρχεία βίντεο και εικόνων πρέπει να αποθηκευτούν μέσα σε έναν φάκελο στη συσκευή αποθήκευσης. Τα αρχεία μουσικής πρέπει να αποθηκευτούν μέσα σε έναν φάκελο με τίτλο "MUSIC" (Μουσική).

Ακρόαση μουσικής στο παρασκήνιο με χρήση του Media Player στο PS4

Ξεκινήστε να ακούτε μουσική χρησιμοποιώντας το Media Player. Πατήστε το κουμπί PS για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Στη συνέχεια μπορείτε να εκκινήσετε ένα παιχνίδι ή μια άλλη εφαρμογή, συνεχίζοντας να ακούτε μουσική στο παρασκήνιο.

Για να σταματήσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ή να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS και επιλέξτε Αναπαραγωγή πολυμέσων από το γρήγορο μενού.

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου του Media Player στο PS4

Οι διαχειριστές οικογένειας μπορούν να ρυθμίσουν επίπεδα γονικού ελέγχου στο σύστημα PlayStation, ώστε να περιορίσουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο.

Ενεργοποίηση κλειστών λεζάντων στο PS4 

  1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κλειστές λεζάντεςκαι πατήστε Προβολή κλειστών λεζάντων.

  2. Επανεκκινήστε το Media Player, εκκινήστε ένα βίντεο και πατήστε το κουμπί OPTIONS για να ενεργοποιήσετε τις κλειστές λεζάντες.

Περιορισμοί του Media Player στο PS4

  • Ορισμένες γλώσσες δεν υποστηρίζονται στο Media Player.

  • Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στον διακομιστή πολυμέσων, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη συσκευή.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης