Αναμετάδοση από κονσόλες PS5™

Πώς μπορείτε να μεταδώσετε σε ζωντανή ροή το παιχνίδι σας με την Αναμετάδοση σε κονσόλες PlayStation®5

Μεταδώστε σε ζωντανή ροή το παιχνίδι σας και δώστε στους φίλους και τους ακολούθους σας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εμπειρία παιχνιδιού, καθώς παρακολουθούν και σχολιάζουν τη δράση.

Σύνδεση ενός λογαριασμού μετάδοσης συνεχούς ροής σε κονσόλες PS5™

Για την αναμετάδοση, πρέπει να συνδέσετε λογαριασμούς όπως στο YouTube ή το Twitch με τον λογαριασμό σας στο PlayStation™Network. Αυτό μπορεί να γίνει κατά την έναρξη μιας αναμετάδοσης για πρώτη φορά ή από την αρχική οθόνη:

 • Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες.

Ένα ευρύ δημόσιο κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τις αναμεταδόσεις σας. Για να περιορίσετε το κοινό που μπορεί να παρακολουθήσει τις αναμεταδόσεις σας, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις απορρήτου στους συνδεδεμένους λογαριασμούς σας.

Αναμετάδοση του παιχνιδιού σας από κονσόλες PS5

 1. Πατήστε το κουμπί δημιουργίας και επιλέξτε Αναμετάδοση.
 2. Επιλέξτε την υπηρεσία μετάδοσης συνεχούς ροής με την οποία θέλετε να κάνετε αναμετάδοση.
 3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες αναμετάδοσής σας.
  Όταν θέλετε να συμπεριλάβετε βίντεο από την κάμερα ή ήχο από τη φωνητική συνομιλία σας, επιλέξτε Επιλογές αναμετάδοσης και προσαρμόστε τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε αναμετάδοση.
 4. Όταν είστε έτοιμοι, επιλέξτε Αναμετάδοση ζωντανά και η αναμετάδοσή σας θα ξεκινήσει.
  Η κάρτα αναμετάδοσης εμφανίζεται στο κέντρο ελέγχου.

Η μετάδοση συνεχούς ροής έχει κολλήσει στην "προετοιμασία" κατά την αναμετάδοση

Ορισμένες υπηρεσίες μετάδοσης συνεχούς ροής απαιτούν 2FA (επαλήθευση δύο παραγόντων). Ίσως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή 2FA στον συνδεδεμένο λογαριασμό σας για να χρησιμοποιήσετε την Αναμετάδοση στην κονσόλα PS5.  

Διαμόρφωση ρυθμίσεων αναμετάδοσης

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις αναμετάδοσης, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Καταγραφές και αναμεταδόσεις > Αναμεταδόσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα:

Ρυθμίστε την ανάλυση και τον ρυθμό ανανέωσης καρέ για την αναμετάδοση του παιχνιδιού σας. Οι διαθέσιμες τιμές ανάλυσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία.

Επιλέξτε αν θα συμπεριλάβετε ήχο μικροφώνου και ήχο γκρουπ στην αναμετάδοσή σας.

Φροντίστε να ενημερώσετε εγκαίρως τα μέλη του γκρουπ σας ότι οι φωνές τους θα συμπεριληφθούν στην αναμετάδοσή σας.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τη θέση, το μέγεθος, τη φωτεινότητα της εικόνας και άλλα.

Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται επικαλύψεις για σχόλια θεατών και για το πότε νέοι χρήστες ξεκινούν να παρακολουθούν τη μετάδοση συνεχούς ροής σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σε ποιο σημείο της οθόνης θέλετε να εμφανίζονται.

Ενεργοποιήστε τη Μετατροπή κειμένου συνομιλίας αναμετάδοσης σε ομιλία για να επιτρέψετε σε χρήστες να διαβάζουν δυνατά σχόλια των θεατών κατά τη διάρκεια των αναμεταδόσεων και διαμορφώστε ρυθμίσεις για την ταχύτητα, τη συχνότητα και την ένταση της ομιλίας. Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για γλώσσες που τις υποστηρίζουν.

 • Μοιράζεστε μόνο την οθόνη παιχνιδιού και τον ήχο. Οι υπόλοιπες οθόνες και οι οθόνες εφαρμογών που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι δεν θα είναι ορατές στους θεατές σας. 
 • Ανάλογα με το παιχνίδι, ορισμένες σκηνές μπορεί να μην εμφανίζονται στους θεατές σας.
 • Οι πληροφορίες αναμετάδοσης και οι προτιμήσεις σας από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε την αναμετάδοση, αποθηκεύονται.
 • Φροντίστε να ενημερώσετε τα άτομα στη φωνητική συνομιλία γκρουπ πότε θα συμπεριλάβετε ήχο φωνητικής συνομιλίας στην αναμετάδοσή σας. Αν δεν θέλουν να ακούγεται η φωνή τους, μπορούν να διαμορφώσουν τις ρυθμίσεις και τη συσκευή τους.

Τι περιλαμβάνει η κάρτα Αναμετάδοσης στο PS5;

A ) Χρόνος που παρήλθε
Παρακολουθήστε τη διάρκεια της αναμετάδοσής σας μέχρι τώρα.

B ) Θεατές
Ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθούν την αναμετάδοσή σας.

Γ ) Επιλογές αναμετάδοσης
Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου

Όταν οι θεατές σας μπορούν να ακούσουν τη φωνή σου, προσπαθήστε να αφηγηθείτε την εμπειρία παιχνιδιού σας.

Επιλογές κάμερας
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την κάμερά σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, στρέψτε τη ροή της κάμερας στην οθόνη σας.

Επιλογές επικάλυψης 
Εμφάνιση συνομιλίας
: Δείτε τι λένε οι θεατές σας εμφανίζοντας τη συνομιλία. Μπορείτε ακόμα και να ζητήσετε να σας διαβάσουν τα σχόλια δυνατά ενεργοποιώντας τη λειτουργία μετατροπής κειμένου συνομιλίας σε ομιλία.

Εμφάνιση δραστηριότητας: Προβάλετε ενημερώσεις όπως νέους θεατές και νέους ακολούθους.

Θέση: Μετακινήστε την προβολή συνομιλίας στην οθόνη στο σημείο που σας βολεύει περισσότερο.

Δ ) Παύση αναμετάδοσης
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να ενημερώσετε τους θεατές να περιμένουν ενώ απομακρύνεστε για μια στιγμή. Η ροή της κάμεράς σας έχει τεθεί σε παύση και όλοι οι ήχοι τίθενται σε σίγαση μέχρι να επιστρέψετε.

E ) Διακοπή αναμετάδοσης
Τερματίστε τη ζωντανή μετάδοση συνεχούς ροής.

Πώς να προβάλλετε τις αρχειοθετημένες αναμεταδόσεις άλλων παικτών

 1. Πατήστε το κουμπί PS για να ανοίξετε το κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Game Base.
 2. Επιλέξτε Φίλοι ή Αναζήτηση και επιλέξτε έναν παίκτη για να δείτε το προφίλ του.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Κοινοποιήθηκαν για να εμφανίσετε τις αρχειοθετημένες αναμεταδόσεις του. 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης