Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου στο PSN

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο PSN

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ποιοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας ή να βλέπουν τη δραστηριότητά σας στο PlayStation™Network (PSN).

Πώς να ορίσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου online

 1. Μεταβείτε στη Διαχείριση λογαριασμών από μια συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις απορρήτου.
 3. Επιλέξτε τη λειτουργία για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου και πατήστε Επεξεργασία.
 4. Επιλέξτε τα άτομα που θέλετε να έχουν πρόσβαση από το αναπτυσσόμενο μενού και πατήστε Επιβεβαίωση.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Απόρρητο.
 2. Επιλέξτε Προβολή και προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου σας.
 3. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο επίπεδο ρυθμίσεων απορρήτου ή επιλέξτε μια λειτουργία για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου της.
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών > Ρυθμίσεις απορρήτου και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.

 2. Επιλέξτε τη λειτουργία για την οποία θέλετε να αλλάξετε ρυθμίσεις απορρήτου.

Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου για παιδιά

Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας, μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις απορρήτου για το παιδί σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θα μπορεί να αλλάξει το παιδί σας. Όταν το παιδί σας αλλάζει μια ρύθμιση, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν μια ειδοποίηση.

Τι είναι οι ρυθμίσεις απορρήτου στο PSN;

Οι ρυθμίσεις απορρήτου συνδέονται με τον λογαριασμό σας. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου για τον λογαριασμό σας, αυτές οι αλλαγές θα εμφανιστούν σε όλες τις συσκευές.

Με τις ρυθμίσεις απορρήτου, μπορείτε να περιορίσετε τον βαθμό στο οποίο θα είστε ορατοί σε άλλους χρήστες στο PlayStation Network. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις εξής λειτουργίες:

 • Παιχνίδια | Πολυμέσα
  Επιλέξτε ποιοι μπορούν να δουν τα μέσα κοινής χρήσης και τις πρόσφατες δραστηριότητές σας.

 • Φίλοι | Διασυνδέσεις
  Ελέγξτε τα άτομα που μπορούν να βλέπουν τα αιτήματα φιλίας σας, να ακολουθούν τον λογαριασμό σας και να βλέπουν τις διασυνδέσεις σας.

 • Προσωπικά δεδομένα | Μηνύματα
  Επιλέξτε τα άτομα που μπορούν να βλέπουν το πραγματικό σας όνομα και να επικοινωνούν μαζί σας.

Ποιες είναι οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις απορρήτου στις κονσόλες PS5

Οι ενήλικοι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα προκαθορισμένα προφίλ.

 1. Κοινωνικός/ή και ανοικτός/ή 
  Δέχεστε όλα τα αιτήματα και τα μηνύματα. Όλοι οι παίκτες μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες του προφίλ σας.
 2. Ομαδικός παίκτης
  Όλοι οι παίκτες μπορούν να βλέπουν τις περισσότερες πληροφορίες στο προφίλ σας, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον φίλοι φίλων για να σας προσκαλέσουν σε συνομιλία.
 3. Έμφαση στους φίλους
  Μόνο οι φίλοι σας μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες σας και να προσκαλούν σε συνομιλία.
 4. Μοναχικός/ή και αφοσιωμένος/η
  Κανένας παίκτης δεν μπορεί να βλέπει τις πληροφορίες του προφίλ σας ή να σας προσκαλεί σε συνομιλία, ακόμα και αν τον έχετε προσθέσει στους φίλους σας.

Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ένα προφίλ απορρήτου όταν δημιουργούν τον λογαριασμό μαζί με τον διαχειριστή της οικογένειάς τους, αλλά δεν μπορούν να επιλέξουν από αυτά τα προφίλ μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Σχετικά άρθρα

Ορισμένες από τις συχνές απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με την ασφάλεια στο PlayStation καλύπτονται παρακάτω.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης