Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου στο PSN

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο PlayStation Network

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ποιοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας ή να βλέπουν τη δραστηριότητά σας στο PlayStation™Network (PSN).

Γενικές ρυθμίσεις απορρήτου στο PSN

Με τις ρυθμίσεις απορρήτου, μπορείτε να περιορίσετε τον βαθμό στο οποίο θα είστε ορατοί σε άλλους χρήστες στο PlayStation Network. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις εξής λειτουργίες:

 • Παιχνίδια | Πολυμέσα
  Επιλέξτε ποιοι μπορούν να δουν τα μέσα κοινής χρήσης και τις πρόσφατες δραστηριότητές σας.

 • Φίλοι | Διασυνδέσεις
  Ελέγξτε τα άτομα που μπορούν να βλέπουν τα αιτήματα φιλίας σας, να ακολουθούν τον λογαριασμό σας και να βλέπουν τις διασυνδέσεις σας.

 • Προσωπικά στοιχεία | Μηνύματα
  Επιλέξτε τα άτομα που μπορούν να βλέπουν το πραγματικό σας όνομα και να επικοινωνούν μαζί σας.

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο PSN

Πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό: ορισμός ρυθμίσεων απορρήτου PSN

 1. Μεταβείτε στη Διαχείριση λογαριασμών από μια συνδεδεμένη συσκευή.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις απορρήτου PSN > επιλέξτε τη λειτουργία για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου > Επεξεργασία..
 3. Επιλέξτε τα άτομα που θέλετε να έχουν πρόσβαση από το αναπτυσσόμενο μενού και πατήστε Επιβεβαίωση.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Απόρρητο > Προβολή και προσαρμογή ρυθμίσεων απορρήτου.
 2. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο επίπεδο ρυθμίσεων απορρήτου ή επιλέξτε μια λειτουργία για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις> Διαχείριση λογαριασμών > Ρυθμίσεις απορρήτου και πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.

 2. Επιλέξτε τη λειτουργία για την οποία θέλετε να αλλάξετε ρυθμίσεις απορρήτου.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις απορρήτου σε κονσόλες PS5

Επιλέξτε από τέσσερα προκαθορισμένα προφίλ για να ρυθμίσετε το επίπεδο απορρήτου στο PS5 σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

 1. Άτομο κοινωνικό και ανοικτό σε επικοινωνία 
  Δέχεστε όλα τα αιτήματα και τα μηνύματα. Όλοι οι παίκτες μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες του προφίλ σας.
 2. Ομαδικός παίκτης
  Όλοι οι παίκτες μπορούν να βλέπουν τις περισσότερες πληροφορίες στο προφίλ σας, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον φίλοι φίλων για να σας προσκαλέσουν σε συνομιλία.
 3. Έμφαση στους φίλους
  Μόνο οι φίλοι σας μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες σας και να προσκαλούν σε συνομιλία.
 4. Κανένα ενδιαφέρον για άλλους χρήστες
  Κανείς παίκτης δεν μπορεί να βλέπει τις πληροφορίες του προφίλ σας ή να σας προσκαλεί σε συνομιλία, ακόμα και αν τον έχετε προσθέσει στους φίλους σας.

Οι Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου που έχει ορίσει ένας διαχειριστής οικογένειας υπερισχύουν των ρυθμίσεων απορρήτου που έχει ορίσει ένας λογαριασμός παιδιού.

Σχετικά άρθρα

Ορισμένες από τις συνήθεις απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με την ασφάλεια στο PlayStation καλύπτονται παρακάτω.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης