playstation.com

Juridisk info

Bekendtgørelse om UK Modern Slavery Act

Alle ansatte hos Sony forventes at overholde de standarder for etisk og ansvarlig adfærd, der er fastlagt af Sony Group Code of Conduct (adfærdskodeks). Kodekset indeholder hovedprincipperne for respekt for menneskerettigheder og forbyder slaveri og menneskesmugling, herunder tvangs- og børnearbejde. Sony offentliggør koncernens årlige rapport om de foranstaltninger, der tages for at sikre, at slaveri og menneskesmugling ikke finder sted i vores virksomhed eller forsyningskæde. Denne bekendtgørelse overholder også kravene i UK Modern Slavery Act 2015. Hvis du vil vide mere om indsatsen fra Sony i kampen mod slaveri og menneskesmugling, så læs bekendtgørelsen.