playstation.com

Juridisk

SOFTWARELICENSAFTALE FOR PLAYSTATION®VR2-ENHED (Version 1.1)

LÆS VENLIGST DENNE SOFTWARELICENSAFTALE FOR PLAYSTATION®VR2-ENHEDEN ("AFTALE") GRUNDIGT IGENNEM FOR AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

DENNE AFTALE ER MELLEM DIG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). ADGANG TIL ELLER BRUG AF SOFTWAREN I SIE'S PLAYSTATION®VR2-SYSTEM ("ENHED") ER UDTRYKKELIGT UNDERLAGT ACCEPT AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. VED AT BRUGE ENHEDEN ANGIVER DU, AT DU KAN INDGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVENE I DIN RETSKREDS, OG DU INDVILGER I AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE.

Du accepterer denne aftale på dine egne vegne og på vegne af andre, der har adgang til eller bruger: (i) din enhed eller (ii) din konto til PlayStation™Network ("konto") med enheden, som du ejer eller styrer. Du har ansvar for andres brug af din enhed, og for at de overholder aftalens betingelser.

SIE forbeholder sig retten til fra tid til anden, med eller uden varsel, at ændre i betingelserne i denne aftale. Den seneste version af denne aftale erstatter alle tidligere versioner.

Denne aftale gælder for enhver enhedssoftware og firmware, inkluderet i din enhed og enhver fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger eller nye versioner deraf. Al software og firmware, beskrevet i denne paragraf, refereres til under den fælles betegnelse "softwaren" i denne aftale.

Hvis du er i Europa, Mellemøsten, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, Rusland eller Ukraine er alle spil og al software til PS5-systemet licenseret til dig, men ikke solgt, under betingelserne i vilkårene for softwarebrug, som du finder på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Hvis du er i Nord-, Syd- eller Mellemamerika er alle spil og al software til PS5-systemet licenseret til dig, men ikke solgt, under betingelserne i softwareproduktets licensaftale, som du finder på http://us.playstation.com/softwarelicense.

BEMÆRK: HVIS DU BOR I USA ELLER I ET LAND I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, INDEHOLDER DENNE AFTALE EN BETINGELSE OM TVUNGEN INDIVIDUEL MÆGLING OG FRALÆGGELSE AF CLASS ACTION-RETTIGHEDER I AFSNIT 8, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER UNDER DENNE AFTALE OG I FORHOLD TIL ALLE "UOVERENSSTEMMELSER" (SOM DEFINERET I AFSNIT 8) MELLEM DIG OG ET "SONY-SELSKAB" (SOM DEFINERET I AFSNIT 8). DU HAR RET TIL AT FRAVÆLGE TVUNGEN MÆGLING ELLER FRALÆGGELSE AF CLASS ACTION-RETTIGHEDER, SOM BESKREVET I AFSNIT 8.

 

1. LICENSBEVILLING

I henhold til betingelserne i denne aftale bevilger SIE dig en ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel ret til at bruge softwaren udelukkende på enheden. Dine rettigheder til at bruge tidligere versioner af softwaren i forhold til den aktuelle version ophører, så snart du kan modtage eller har den nyeste version af softwaren installeret på din enhed.

Visse licensbetingelser for SIE-licenseret tredjepartssoftware eller -tjenester kan kræve, at SIE forsyner dig med meddelelser og licensbetingelser for denne tredjepartssoftware, -teknologi eller -tjeneste. Disse meddelelser og licensbetingelser er tilgængelige for dig på playstation.com/en-us/ps-vr2/oss eller en anden placering, SIE vurderer som passende.

Alle rettigheder til brug af softwaren tildeles udelukkende via licens, og du tildeles ingen ejerskabsrettigheder, titel eller interesser i softwaren. SIE og dennes licensgivere beholder alle rettigheder til den intellektuelle ejendom i softwaren. Al brug af og adgang til softwaren er underlagt aftalens betingelser og gældende lovgivning for intellektuel ejendom. Bortset fra det, som aftalen udtrykkeligt tildeler, beholder SIE og dennes licensgivere alle rettigheder i softwaren.

 

2. BEGRÆNSNINGER

Du må ikke (i) distribuere, kopiere, lease, leje, udstede underlicens, udgive, modificere, patche, tilpasse eller oversætte softwaren; (ii) dekonstruere, dekompilere eller skille softwaren ad, skabe værker afledt af softwaren eller forsøge at genskabe softwarens kildekode fra maskinkoden; (iii) bruge en uautoriseret, ulovlig, forfalsket eller tilpasset hardware eller software med softwaren; (iv) bruge værktøj til at bypasse, deaktivere eller omgå enhver enhedskryptering, sikkerheds- eller godkendelsesmekanisme; (v) geninstallere tidligere versioner af softwaren (“nedgradering”); (vi) overtræde enhver lovgivning, regulering eller vedtægter eller rettigheder hos SIE eller tredjeparter i forbindelse med din adgang til eller brug af softwaren; (vii) bruge enhver hardware eller software i forsøg på at få softwaren til at acceptere eller bruge uautoriseret, ulovlig eller piratkopieret software eller hardware; (viii) anskaffe softwaren på anden vis end gennem SIE's autoriserede distributionsmetoder; eller (ix) udnytte softwaren til andet end til brug med enheden i overensstemmelse med den medfølgende dokumentation og med autoriseret software og hardware, inklusive brug af softwaren til at designe, udvikle, opdatere eller distribuere uautoriseret software eller hardware til brug i forbindelse med enheden.

Disse begrænsninger skal forstås som gældende i den videst mulige udstrækning, der tillades af lovgivningen i din retskreds.

 

3. TJENESTER OG OPDATERINGER; TREDJEPARTSAFTALER OG INDHOLD

SIE kan levere visse software-opdateringer, -opgraderinger eller -tjenester til dig. Visse opdateringer, opgraderinger eller tjenester kan leveres automatisk uden varsel til dig, når du logger ind på PlayStation™Network, og andre kan blive gjort tilgængelige for dig via SIE's webside eller gennem godkendte kanaler. Du indvilger i, at SIE kan levere disse automatiske opdateringer, opgraderinger og tjenester til dig. Tjenester kan inkludere den seneste opdatering af eller download til en ny udgivelse af softwaren, der indeholder sikkerheds-patches, ny teknologi eller reviderede indstillinger og funktioner, der kan forhindre adgang til ikke-godkendt eller piratkopieret indhold, eller forhindre brug af ikke-godkendt hardware eller software sammen med enheden.  Disse opdateringer, opgraderinger og tjenester kan påvirke enhedens funktionalitet, og SIE er ikke ansvarlig for effekter eller skader, der forårsages af installationsprocessen.

Du skal installere eller have installeret den nyeste version af softwaren så snart som muligt. Visse opdateringer, opgraderinger og tjenester kan ændre dine nuværende indstillinger, forårsage tab af data eller indhold eller forårsage tab af funktionalitet.

Tredjeparter kan gøre andre tjenester og indhold tilgængelige for dig, og de kan kræve, at du accepterer deres separate betingelser, vilkår og fortrolighedspolitik. Softwaren kan henvise til, vise, eller give dig links til websider eller indhold, som bliver drevet og vedligeholdt uafhængigt af tredjeparter ("indhold og link fra tredjeparter").

SIE og deres tilknyttede virksomheder kontrollerer eller styrer ikke indhold og links fra tredjeparter, og SIE og deres tilknyttede virksomheder overvåger, godkender, anbefaler eller sponsorerer ikke indhold og links fra tredjeparter. SIE og deres tilknyttede virksomheder har intet ansvar for dig eller ethvert indhold eller links fra en tredjepart. Din brug af indhold og links fra tredjeparter er udelukkende på egen risiko, og du påtager dig det fulde ansvar for alle konsekvenser, der måtte opstå som følge af din brug af disse.

 

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER/GODKENDELSE

Al data, indsamlet fra enheden, bearbejdes i overensstemmelse med SIE-fortrolighedspolitikken i din region. Få mere at vide om, hvilke personlige oplysninger, der indsamles, hvorfor de indsamles, hvor og hvordan de bearbejdes, hvem de bliver delt med og dine juridiske rettigheder ved at læse SIE-fortrolighedspolitikken i din kontos land, som du kan få adgang til via indstillingerne på din enhed eller ved at besøge www.playstation.com/legal/privacy-policy.

I fuld overensstemmelse med gældende lovgivning, for beboere i USA, lande i Nord-, Central- eller Sydamerika, Japan eller land/område placeret i Østasien eller Sydøstasien, afgiver du hermed alle rettigheder til eller forventninger om fortrolighed, tavshedspligt eller offentliggørelse af oplysninger fra dit spil eller fra din kommunikation via din enhed med undtagelse af beskrivelsen i PS5's brugervejledning og fortrolighedspolitikken for din region.

 

5. FRALÆGGELSE AF GARANTI OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

5.1. Softwaren leveres, "SOM DEN ER", uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier, bortset fra i henhold til de lovsikrede forbrugerrettigheder i din region. SIE, deres tilknyttede virksomheder og licenshavere fralægger sig udtrykkeligt alle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et særligt formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

5.2. SIE, DERES TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER OG LICENSHAVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT ELLER ANDRE FORMER FOR TAB ELLER SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DE MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF SOFTWAREN. SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG FRALÆGGELSER GÆLDE I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT AF LOVEN, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE MÅTTE LEVE OP TIL DERES FORMÅL. VISSE LANDE TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER ELLER BEGRÆNSNINGER, HVORFOR DISSE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER MULIGVIS IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG.
Danish - Denmark-Dansk-dk or da HVIS DU BOR I JAPAN ELLER ET LAND/OMRÅDE I ØSTASIEN ELLER SYDØSTASIEN, OG I DET TILFÆLDE AT SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR, UANSET OM HÆFTELSEN ER ENHVER FORM FOR TAB AF DATA, TAB AF INDTÆGT, ELLER ANDRE FORMER FOR TAB ELLER SKADER, UANSET OM DE ER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER AFLEDTE, OG UANSET HVORDAN DET MÅTTE VÆRE OPSTÅET I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF SOFTWAREN, UAGTET NOGEN ANDEN REGEL I DENNE AFTALE, VIL DERES HÆFTELSE VÆRE BEGRÆNSET TIL DIREKTE SKADER, SOM DU LIDER UNDER, OP TIL DET FAKTISKE BELØB, SOM DU HAR BETALT FOR PLAYSTATION®VR2, MEDMINDRE SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG LICENSHAVERE HAR UDVIST FORSÆTLIGT ELLER MARKANT UAGTSOMHED. SÅ LÆNGE DENNE REGEL KAN HÅNDHÆVES I DIN RETSKREDS, VIL DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG FRALÆGGELSER GÆLDE I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT AF LOVEN, OGSÅ SELVOM RETSMIDLER IKKE MÅTTE LEVE OP TIL DERES FORMÅL.

Hvis du er i Europa, Mellemøsten, Afrika, Australien, Oceanien, Indien, den Russiske Føderation eller Ukraine, gælder følgende for dig: 

5.1. Du har måske rettigheder ifølge gældende lokale love, som ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Disse rettigheder har prioritet over alt i denne aftale, inkl. i afsnit 5.

5.2. Denne aftale vil ikke:

5.2.1. påvirke nogen lovbestemte garantier eller bemyndigelser, du har som forbruger i henhold til gældende love (som for eksempel dine rettigheder, hvis softwaren er defekt),

5.2.2. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller vores medarbejderes, repræsentanters eller underleverandørers forsømmelighed,

5.2.3. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar for bevidst overtrædelse, svigagtig handling, svigagtig vildledende fremstilling eller grov uagtsomhed,

5.2.4. på nogen som helst måde udelukke eller begrænse vores ansvar, medmindre det i henhold til dine gældende lokale love er os tilladt.

5.3. Under iagttagelse af afsnit 5.1 og 5.2 er vores ansvar til dig begrænset til den pris, du betalte for den hardware, som er forbundet softwaren, som har udløst erstatningsansvaret.

 

6. OVERTRÆDELSE AF AFTALE; RETTIGHEDERS OPHØR OG SIE'S RETSMIDLER

Hvis SIE vurderer, at du har overtrådt denne aftales betingelser, kan SIE træffe forholdsregler for at beskytte deres interesser, såsom deaktivering af adgang til eller brug af al softwaren, deaktivering af brug af enheden online eller offline, afbrydelse af din adgang til PlayStation™Network, nægtelse af garantier, reparationer eller andre tjenester til din enhed, implementering af automatiske eller påkrævede opgraderinger eller enheder beregnet på at afbryde uautoriseret brug, eller vælge at anvende andre retsmidler, der måtte være nødvendige for at forhindre modificering eller ikke-tilladt brug af softwaren.

SIE, deres samarbejdspartnere og licenshavere forbeholder sig retten til at søge retlig hjælp i tilfælde af en overtrædelse af denne aftale. SIE kan deltage i regeringsbaserede eller private retssager eller undersøgelser i forhold til din brug af softwaren.

 

7. EKSPORTKONTROL OG OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Softwaren kan indeholde teknologi, der er underlagt visse begrænsninger af lovgivning og reglementer for eksportkontrol. Som sådan må din enhed ikke eksporteres eller gen-eksporteres til personer og entiteter, der overtræder disse lovgivninger og reglementer. Du skal overholde disse love, når du anvender softwaren.

 

8. TVUNGEN INDIVIDUEL MÆGLING FOR VISSE BORGERE

Følgende betingelser i dette Afsnit 8 gælder, i lovens videste udstrækning, kun, hvis du bor i USA eller et land i Nord-, Central- eller Sydamerika.

Begrebet "uoverensstemmelse" dækker over alle uoverensstemmelser, krav eller kontroverser mellem dig og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC eller enhver anden tidligere eller kommende selskab tilknyttet nogen af de føromtalte, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-selskab") i forhold til enhver brug af softwaren, inklusiv, men ikke begrænset til, indsamling, brug, lagring eller videregivelse af data, der resulterer i enhver brug af softwaren, hvad enten de er opstået i forhold til aftalen, vedtægter, reglementer, bestemmelser, erstatningslov (deriblandt svindel, falsk markedsføring, brudte løfter eller forsømmelighed) eller andre juridiske eller rimelige teorier, og omfatter gyldighed, mulighed for håndhævelse og skala for dette Afsnit 8 (undtagen muligheden for håndhævelse af paragraffen for fralæggelse af class action-rettigheder herunder). "Uoverensstemmelse" har den bredest tænkelige betydning, hvor den kan håndhæves.

Hvis du har en uoverensstemmelse med et Sony-selskab eller et Sony-selskabs tjenestemænd, direktører, ansatte eller agenter ("Sony-selskabsparten"), som ikke kan løses via påkrævet forhandling som beskrevet yderligere herunder, ud over de sager, der er beskrevet i Udelukkelse fra mægling-klausulen, kan du og klagesagen mod Sony-selskabsparten kun søge at løse uoverensstemmelsen gennem mægling i henhold til Afsnit 8's betingelser, og I må ikke føre retlig proces. Mægling betyder, at uoverensstemmelsen vil blive løst af en neutral mægler i stedet for i retten af en dommer eller en jury.

DU OG SONY-SELSKABERNE ACCEPTERER, AT ALLE KRAV FREMSAT AF DIG ELLER ET SONY-SELSKAB I RETTEN FOR MINDRE KRAV IKKE ER UNDERLAGT MÆGLINGSBETINGELSERNE I DETTE AFSNIT 8.

HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF TVUNGEN MÆGLING OG FRALÆGGELSE AF CLASS ACTION-RETTIGHEDER I DETTE AFSNIT 8, SKAL DU UNDERRETTE SIE SKRIFTLIGT INDEN FOR 30 DAGE EFTER, AT DU HAR ACCEPTERET DENNE AFTALE. DIN SKRIFTLIGE MEDDELELSE SKAL SENDES TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG SKAL INKLUDERE: (1) DIT NAVN, (2) DIN ADRESSE (3) DIT LOGON-ID, HVIS DU HAR ÉT, OG (4) EN KLAR ERKLÆRING OM, AT DU IKKE ØNSKER AT LØSE NOGEN UOVERENSSTEMMELSER MED ET SONY-SELSKAB VIA MÆGLING.

HVIS DU HAR EN UOVERENSSTEMMELSE MED ET SONY-SELSKAB, SKAL DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR AT GIVE SONY-SELSKABSPARTEN MULIGHED FOR AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN UFORMELT GENNEM FORHANDLING.

Du indvilger i at forhandle om en løsning af uoverensstemmelsen i god tro i mindst 60 dage efter, at du har underrettet om uoverensstemmelsen. Hvis Sony-selskabsparten ikke løser uoverensstemmelsen inden for 60 dage efter modtagelse af meddelelsen om uoverensstemmelsen, kan du og Sony-selskabsparten indgå i en mægling i henhold til betingelserne i dette Afsnit 8.

ALLE FORSØG PÅ AT LØSE UOVERENSSTEMMELSEN, UANSET OM DET ER GENNEM MÆGLING ELLER I RETTEN, VIL UDELUKKENDE BLIVE FORETAGET PÅ INDIVIDUEL BASIS OG IKKE PÅ CLASS ACTION-BASIS, PÅ REPRÆSENTATIV BASIS, SOM NAVNGIVET ELLER UNAVNGIVET MEDLEM AF EN KLASSE, ELLER MED KONSOLIDERET, REPRÆSENTATIV ELLER PRIVAT ADVOKATBISTAND, MEDMINDRE BÅDE DU OG SONY-SELSKABET SPECIFIKT BLIVER ENIGE OM AT GØRE DETTE EFTER MÆGLINGENS BEGYNDELSE.

Hvis du eller Sony-selskabsparten vælger at løse jeres uoverensstemmelse gennem mægling, kan den part, der har igangsat mæglingsproceduren, starte den hos American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Dette Afsnit 8's betingelser dækker, hvis de er i strid med reglerne for den mæglingsorganisation, parterne vælger.

Du og Sony-selskaberne indvilliger i, at mæglingsaftalen er bevis på en transaktion i kategorien handel på tværs af statsgrænser, og derved er de selvstændige og processuelle rettigheder i Federal Arbitration Act og AAA-reglerne, som beskrevet nedenfor, gældende i fortolkningen og håndhævelsen af dette Afsnit 8. For krav på mindre end 75.000 dollar gælder AAA's Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes ("Supplementary Procedures"), deriblandt skemaet for mæglingsafgifter som beskrevet i Afsnit C-8 af Supplementary Procedures. For krav på over 75.000 dollar gælder AAA's Commercial Arbitration Rules, og relevante skemaer for afgifter for retssager, der ikke er class action-baserede, kan også gælde.

AAA-reglerne kan læses på www.adr.org, eller du kan ringe til 1-800-778-7879. Hvis dine krav ydermere ikke overstiger 75.000 dollar, og du har underrettet og i god tro forhandlet med Sony-selskabsparten som beskrevet over, og mægleren vurderer, at du er den sejrende part i mæglingen, vil du kunne få dækket advokatomkostninger inden for et rimeligt omfang som vurderet af mægleren, ud over eventuel ret til at få dækket samme under den styrende statslige eller føderale lovgivning, Sony-selskabsparten og du er underlagt.

Mægleren vil underrette skriftligt om sin kendelse, men behøver ikke at levere årsager hertil, medmindre en af parterne anmoder om det. Mæglerens kendelse vil være bindende og endelig, bortset fra eventuelle appelrettigheder, som måtte være mulige under FAA, og den kan bruges ved alle domstole inden for den retskreds, der dækker parterne i forhold til håndhævelse.

Du eller Sony-selskabsparten kan igangsætte mægling i enten San Mateo County i Californien eller i det land, du bor i. Hvis du vælger det land, du bor i, kan Sony-selskabsparten overføre mæglingen til San Mateo County, hvis vedkommende indvilger i at betale eventuelle ekstra afgifter eller omkostninger, der måtte blive pålagt dig som følge af det ændrede sted, som vurderet af mægleren.

Hvis nogen paragraffer i dette Afsnit 8 (ud over paragraffen for fralæggelse af class action-rettigheder herover) er ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende paragraf blive adskilt fra dette Afsnit 8, og den resterende del af Afsnit 8 vil fortsat have fuld virkning. Hvis paragraffen om fralæggelse af class action-rettigheder kendes ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil hele dette Afsnit 8 ikke kunne håndhæves, og uoverensstemmelsen vil blive løst ved en domstol.

Dette Afsnit 8 overlever denne aftales ophør.

 

9. GÆLDENDE LOVGIVNING OG PLACERING

Hvis du bor i Japan eller et land/område i Østasien eller Sydøstasien, er denne aftale styret af, opbygget efter og fortolket ud fra Japans lovgivning, bortset fra dens regler om lovmæssige konflikter. Alle krav, der måtte opstå under eller i forhold til denne aftale, kan kun indsendes til Tokyo District Court i Tokyo i Japan.

Hvis du bor i Europa, Afrika, Australien og Oceanien, Mellemøsten, Indien eller Rusland, er denne aftale styret af, opbygget efter og fortolket ud fra engelsk lovgivning, men du vil være yderligere beskyttet under den obligatoriske lovgivning i det land, du bor i.

Hvis du bor et andet sted, er denne aftale styret af, opbygget efter og fortolket i henhold til staten Californiens lovgivning, bortset fra dens regler om lovmæssige konflikter. Hvis du bor i USA, skal alle uoverensstemmelser, der ikke er underlagt mægling, og som ikke søges afgjort ved retten for mindre krav, løses ved en domstol med dækkende jurisdiktion i enten Superior Court i staten Californien i San Mateo County eller i United States District Court i Californiens Northern District.

 

10. GENERELLE JURIDISKE BETINGELSER

Du er underlagt den nyeste version af denne aftale. Du kan finde et udskriftsvenligt, aktuelt eksemplar af denne aftale på https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. Din fortsatte brug af softwaren vil angive din accept af den nyeste version af denne aftale.

Hvis nogen regler i denne aftale kendes ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende regler i denne aftale ikke blive påvirket eller på nogen måde begrænset. Du accepterer, at din overtrædelse af denne aftale kan forårsage uoprettelig skade for SIE, og at økonomisk kompensation ikke udgør tilstrækkelig erstatning, og at SIE har ret til passende kompensation ud over alle andre retsmidler, de måtte have i forhold til lovgivningen.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og SIE i forhold til softwaren og træder i stedet for alle tidligere eller hidtidige forståelser vedrørende emnematerialet. Ingen manglende eller forsinket håndhævelse af nogen af rettighederne i forhold til denne aftale vil fungere som en fralæggelse af denne rettighed. SIE kan tildele alle deres rettigheder i denne aftale, deriblandt retten til at håndhæve denne aftales betingelser, til alle SIE-partnere.