playstation.com

Juridisk info

Vilkår og betingelser

PlayStation® Plus: PlayStation® Plus Rewards Website

 

"Kvalifikationsbetingelser"

·         Brugeren skal have et aktivt PlayStation®Plus-medlemskab.

·         Brugere skal være mindst 7 år, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover, og

·         Hvis tilbuddet relaterer sig til et produkt med aldersbegrænsninger, skal brugerens alder som minimum være den, som produktet kræver.

·         Brugeren skal være bosiddende i det pågældende område.

"Startdato"

Som angivet i det relevante tilbud.

"Slutdato"

Som angivet i det relevante tilbud.

"Område"

Danmark.

"Kuponrabatkodens udløbsdato"

Den dato, hvor kuponrabatkoden udløber, som angivet i det relevante tilbud. 

"Kuponrabatkode"

Som angivet i det relevante tilbud.

"Kampagneperiode"

Hvert relevante tilbud starter på startdatoen og slutter på slutdatoen.

"Sony"

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, company number 03277793, registered office: 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.     Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, da de udgør en juridisk aftale mellem dig og os, Sony.  Din brug af PlayStation® Plus Rewards er underlagt de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor. Brug ikke PlayStation® Plus Rewards, hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser.

2.     PlayStation® Plus Rewards er en platform leveret af Sony, hvor Sony og tredjeparter kan levere kuponrabatkoder med tilbud på produkter, de sælger ("Tilbud", enkeltvis "Et tilbud"). Når produkterne sælges af en tredjepart, er tilbuddet og de produkter, der er underlagt tilbuddet, underlagt tredjepartens vilkår i tillæg til de vilkår og betingelser, og alle øvrige vilkår, der fremgår af PlayStation® Plus Rewards-websitet. Når produkterne sælges af Sony, vil disse vilkår og betingelser, alle betingelser, der fremgår af PlayStation® Plus Rewards-websitet, og alle vilkår, der gælder specifikt for Sony-produktet, gælde for tilbuddet og de produkter, der er omfattet af tilbuddet.

3.     Tilbud i PlayStation® Plus Rewards er åbne for medlemmer, der har en konto til PlayStation® Netværket ("PSN"), og som opfylder berettigelsesbetingelserne ("Berettiget Person").

4.     Alle tilbud er tilgængelige i den relevante kampagneperiode.

5.     De tilbud, der er tilgængelige i PlayStation® Plus Rewards, kan variere fra land til land.

6.     Nogle tilbud er omfattet af begrænsninger i form af minimumsalder, hvilket betyder, at visse tilbud ikke gøres tilgængelige for brugere under den påkrævede alder, eller at brugere under den påkrævede alder ikke kan indløse kuponrabatkoden eller drage fordel af tilbuddet.

7.     For at drage fordel af et tilbud skal de berettigede personer udføre følgende trin i løbet af den relevante kampagneperiode ("Trin"):

a.     Klikke på linket PlayStation® Plus Rewards på www.playstation.com,

b.    Logge ind på deres konto,

c.     Klikke på det tilbud, de ønsker, for at få adgang til kuponrabatkoden og

d.    Følge linket til en tredjeparts website for at indløse kuponrabatkoden.

8.     Der tilbydes ingen kontanter eller andre alternativer til nogen som helst rabatkode, og rabatkoderne kan ikke overdrages og må ikke sælges.

9.     Kuponrabatkoder er ikke gyldige efter udløbsdatoen for kuponrabatkoden.

10.  Kun én rabatkode per tilbud per berettiget person.

11.  Tilmelding til PSN forudsætter en accept af PSN Ydelsesbetingelser og Fortrolighedspolitik.

12.  PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgængeligt for brugere, der har en konto til PSN med adgang til PlayStation®Store og en højhastighedsforbindelse til internettet.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og begrænsninger for lande og sprog. PS Plus-indhold og tjenester (herunder udbuddet af tilbud) afhænger af den enkelte abonnent. Brugere skal være mindst 7 år for at få adgang til PlayStation®Plus, og brugere under 18 år skal have forældresamtykke. Undtaget er brugere i Tyskland, som skal være 18 år eller derover. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i specifikke spil kan blive inddraget med rimeligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkendte betalingsoplysninger er påkrævet for at købe PlayStation®Plus.  Alle vilkår er gældende: PSN Ydelsesbetingelser på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.  Internet er påkrævet. Berettigede personer er ansvarlige for at betale ethvert gebyr for adgang til internettet.

14.  Der bliver åbnet for adgang til tilbud for berettigede personer, op til 24 timer efter at de har tilmeldt sig PlayStation®Plus.

15.  Hvis der er nogen anledning til at tro, at der er sket overtrædelser af disse betingelser og vilkår, eller at der er givet forkerte, ulæselige, uredelige eller på anden vis ugyldige eller fejlagtige oplysninger, kan Sony efter eget skøn nægte at levere enhver kuponrabatkode.

16.  Sony påtager sig intet ansvar for berettigede personers manglende oprettelse af eller mulighed for at logge ind på deres konto til PSN, såfremt dette skyldes nogen form for hardware- eller softwarefejl hos en berettiget person eller tredjepart.

17.  Såfremt tilbuddet vedrører et tredjepartsprodukt (dvs. ikke et produkt, der sælges af Sony), leveres og administreres kuponrabatkoder, tilbud og produkter af tredjeparten, og Sony påtager sig intet ansvar for kuponrabatkoder, tilbud eller produkter i tilbuddet, herunder i forhold til eventuelle unøjagtigheder i beskrivelsen af tilbud eller produkter, en berettiget persons manglende evne til at indløse kuponrabatkoder (f.eks. fejlagtige kuponrabatkoder), eller brug eller køb af produkter.

18.  Sony forbeholder sig ret til at ændre, suspendere eller annullere ethvert tilbud samt at opdatere og/eller redigere disse vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt, hvis arrangøren finder det nødvendigt, eller i tilfælde af uforudsete begivenheder.

19.  I tilfælde af en tvist er Sonys beslutning endelig, og der vil ikke blive svaret på nogen korrespondance eller diskussion.

20.  Sony forbeholder sig ret til efter eget rimeligt skøn at diskvalificere enhver person, hvis adfærd strider mod ånden i disse vilkår og betingelser eller intentionen i ethvert tilbud.

21.  Tilbud vedrørende tredjepartsprodukter kan kun indløses på tredjepartens website, og er underlagt denne tredjeparts vilkår og betingelser.  Sony påtager sig intet ansvar for tredjepartens kuponrabatkoder.

22.  I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, skal disse betingelser og vilkår udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og kontrakten mellem hver deltager og Sony skal antages som udformet og håndhævet i England.