playstation.com

Juridisk

Garanti på repareret eller udskiftet produkt

Ordet "produkt" forstås som det reparerede eller udskiftede PlayStation®-system, der sendes tilbage til dig af Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") på adressen 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Bemærk: Den systemsoftware, der er forudinstalleret i produktet, eller som senere stilles til rådighed via opdateringer eller opgraderinger, er givet i licens til dig, ikke solgt, og den må kun bruges som en del af produktet. Vilkårene for en sådan systemsoftwarelicens findes på http://www.eu.playstation.com/legal.

Garantien gives til dig af SIEE. Det er personligt for dig og kan ikke bruges af andre. Denne garanti er et supplement til dine lovbestemte forbrugerrettigheder i henhold til gældende lovgivning (som kan give dig ret til gratis udbedring fra sælgeren) og påvirker dem ikke på nogen måde.

Vores garanti til dig: SIEE garanterer, at dette produkt ikke har nogen defekt i materialer og fremstilling, som vil resultere i produktfejl ved normal brug i overensstemmelse med nedenstående vilkår, og at SIEE, i en periode på 3 (tre) måneder eller den resterende tid af  SIEE's oprindelige producentgaranti (den længste af disse perioder er gældende) ("garantiperioden"), vil reparere eller, efter SIEE's eget skøn, udskifte dette produkt uden ekstra omkostninger, hvis det er fejlbehæftet pga. defekte materialer eller fremstilling. Udskiftning vil ske med en/et ny(t) eller, efter SIEE's eget skøn, istandsat komponent eller system, som er omfattet af garanti i 3 (tre) måneder eller den resterende tid af SIEE's oprindelige producentgaranti (den længste af disse perioder er gældende). Denne garanti dækker ikke dine data, software eller PlayStation-spil, ekstraudstyr til PlayStation, PlayStation-tilbehør, eller andet ekstraudstyr eller tilbehør.

VIGTIGT

1. Hvis du har brug for at gøre krav gældende under denne garanti, bedes du gøre brug af din lokale kundeservice eller eu.playstation.com/contact-us for at se instruktioner om returnering.

2. I tilfælde af at SIEE returnerer dette produkt til dig i et land inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Gibraltar, Grønland, Isle of Man, Kanaløerne, Kroatien, Makedonien, Monaco, Montenegro, Republikken San Marino, Schweiz, Serbien, Tyrkiet eller Vatikanet, er denne garanti gældende i alle disse lande på betingelse af at:

a. ingen garantisegl eller serienumre på produktet er beskadiget, ændret, ødelagt eller fjernet, og

b. der ikke er tegn på forsøg på (med eller uden succes) at åbne eller fjerne produktets beklædning.

3. SIEE kan efter eget skøn vælge mellem at reparere eller udskifte produktet.

4. Reparation eller udskiftning omfatter muligvis installation af de nyeste software- eller firmwareopdateringer til produktet.

5. Produkter med flytbart harddiskdrev ("HDD")

a. Produkter med flytbar harddisk skal returneres med harddisken, når det indleveres til garantiservice under denne garanti.

b. Reparation eller udskiftning af produktet vil medføre formatering af harddisken.

c. Du er indforstået med og accepterer, at formateringen af harddisken vil medføre tab af dine gemte data, filer og software. For at undgå tab af eventuel software, data eller filer, som du ønsker at beholde, bør du, hvis det er muligt, sikkerhedskopiere disse og fjerne dem fra harddisken, før du indleverer produktet til garantiservice. Sletning af adgangskoden til PlayStation®Network hjælper med at beskytte eventuelle oplysninger, som du betragter som fortrolige.

6. For at undgå skader på, tab af eller sletning af andre flytbare datalagringsmedier, ekstraudstyr, tilbehør eller ikke-originale komponenter bedes du fjerne disse, før du sender produktet til garantiservice.

7. Du er indforstået med, at denne garanti ikke dækker lagrede data, filer eller software, og du accepterer, at SIEE ikke er erstatningspligtig over for dig i forhold til eventuelt tab eller beskadigelse af dine data, filer eller software i forbindelse med din brug af denne garanti.

8. Du bør sikkerhedskopiere din harddisk jævnligt for at undgå tab eller ændring af data, filer eller software. Der er imidlertid noget indhold, der ikke kan sikkerhedskopieres, og som skal geninstalleres af brugeren.

9. Du kan ikke gøre krav gældende under denne garanti, hvis produktet bliver beskadiget som følge af:

a. kommerciel brug, uheld, almindelig slitage, uagtsomhed, forkert brug eller misbrug (herunder, uden begrænsning, brug af produktet til et andet formål end det normale formål og/eller i uoverensstemmelse med instruktionerne om korrekt brug og vedligeholdelse, eller installation eller brug på en måde, som ikke er forenelig med relevante lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder),

b. brug i kombination med uautoriseret ekstraudstyr eller komponenter (herunder, uden begrænsning, spilforbedringsenheder, harddiske, adaptere og strømforsyningsenheder),

c. eventuel tilpasning eller justering eller ændring af produktet, på nogen måde, og uanset om dette er udført korrekt eller ej,

d. vedligeholdelse, reparation eller forsøg på vedligeholdelse eller reparation udført af andre end en SIEE-godkendt servicevirksomhed,

e. brug af uautoriseret software, virusinfektion, brand, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer, eller

f. betjening eller behandling af produktet, som ikke er i overensstemmelse med normal personlig eller husholdningsbaseret brug, eller betjening, der ikke følger produktspecifikationerne.

10. Du kan ikke gøre krav gældende under denne garanti, hvis du har overtrådt betingelserne i din systemsoftwarelicens (se http://www.eu.playstation.com/legal).

11. I det omfang, det tillades af gældende lovgivning, er denne garanti din eneste erstatning i tilfælde af defekter i dette produkt, og der ses bort fra alle andre garantier, vilkår og betingelser, udtrykte eller underforståede i henhold til lovgivning eller på anden måde, i relation til dette produkt, og hverken SIEE eller andre enheder inden for Sony eller deres leverandører eller godkendte servicevirksomheder vil være erstatningspligtige for nogen speciel, hændelig, indirekte skade eller tab eller følgeskade, herunder tab af data, uanset hvordan dette opstår.

12. SIEE forbeholder sig ret til at nægte at reparere og/eller udskifte produktet under denne garanti, hvis SIEE ikke kan bekræfte din garantistatus, og du ikke kan fremvise et gyldigt købsbevis for dit originale PlayStation-system.

13. SIEE giver ingen garanti for tredjepartsprodukter eller -tjenester, der tilbydes i forbindelse med produktet.

Hvis dette produkt kræver service, der ikke er dækket af denne garanti, bedes du enten ringe til din lokale PlayStation support-helpline for at få rådgivning eller kontakte eu.playstation.com/contact-us.