Betingelser og vilkår
Gran Turismo World Series 2024-konkurrence

 Oversigt:

1. Gran Turismo™ World Series 2024-konkurrencen ("konkurrence") er en videospilskonkurrence afholdt online i Gran Turismo™ 7 ("spil") ved brug af enten en PlayStation®5-konsol ("PS5") eller PlayStation®4-konsol ("PS4").

2. Konkurrencen består af to (2) forskellige Cups (hver af dem en "Cup"):

a. GT World Series Nations Cup ("Nations Cup"): Nations Cup er et mesterskab, hvor lande og territorier konkurrerer om sejren. En spillers land eller territorium afgøres automatisk ud fra landet/territoriet tilknyttet vedkommendes konto til PlayStation™Network. Der er ingen begrænsninger på oprindelseslandet/-territoriet for de biler, der køres i, og

b. GT World Series Manufacturers Cup ("Manufacturers Cup"): Manufacturers Cup er et mesterskab, hvor deltagerne kører i biler fra en bestemt producent. Deltagerne kører om kap for at blive de bedste kørere for deres producent og skal derefter køre mod deltagere, der repræsenterer andre producenter. Deltagerne vælger deres producent ud fra en forudbestemt liste med syvogtyve (27) producenter.

c. Hver Cup består af en online kvalifikation og fire live-begivenheder.

Detaljer om hver Cup angives i henholdsvis Oversigt 1 (Nations Cup) og Oversigt 2 (Manufacturers Cup).

3. Bemærk at datoer og tider angivet i vilkårene er baseret på UTC. Tjek din lokale tid og dato.

4. Disse vilkår og betingelser, herunder de vedhæftede oversigter, gælder for konkurrencen ("vilkårene").

 Kvalifikation:

5. Konkurrencen er åben for personer, der lever op til alderskravene (som defineret herunder), og som bor i de lande eller territorier, der er nævnt i følgende tabel (tilsammen "Deltagerlandene eller -territorierne" og alle sådanne lande og territorier vil blive kaldt "Deltagerland eller -territorium"), undtagen ansatte hos, agenter for, underleverandører til eller konsulenter for arrangøren og disses nærmeste familier, arrangørens søsterselskaber og alle andre, der har professionel tilknytning til konkurrencen ("Deltagere"). "Arrangøren" for hvert deltagerland eller -territorium er nævnt i den følgende tabel.

Arrangør

Deltagerlande eller -territorier

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien (undtagen Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig

Sony Interactive Entertainment LLC

USA, Brasilien, Canada, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

Sony Interactive Entertainment Inc.

Japan og Asien.

"Asien" betyder: Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Korea, Indonesien, Thailand, Det kinesiske fastland

 

6. "Alderskravet" er som følger:

a. For at deltage i den online kvalifikation til Nations Cup og/eller den online kvalifikation til Manufacturers Cup skal deltageren være mindst syv (7) år gammel, med undtagelse af deltagere bosiddende i Japan, der skal være mindst seks (6) år gammel på eller inden åbningsdatoen. Desuden kræver følgende deltagere forældresamtykke for at deltage: Deltagere under atten (18) år, med undtagelse af deltagere bosat i Korea, som er under nitten (19) år, og deltagere bosat i Saudi-Arabien, Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater, som er under enogtyve (21) år ("minimumsalderskrav for online kvalifikation").

b. For at deltage i live-begivenheder under Nations Cup og/eller Manufacturers Cup skal deltagerne skal være fyldt mindst atten (18) år, med undtagelse af deltagere fra Korea, der skal være fyldt mindst nitten (19) år, og deltagere fra Saudi-Arabien, Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater, der skal være fyldt mindst enogtyve (21) år på startdatoen ("minimumsalderskrav for live-begivenheder").

7. Konkurrencen er gratis at deltage i og kræver ikke noget køb, men deltagerne skal eje eller have adgang til en PS4 eller PS5 og et eksemplar af spillet. Derudover får deltagerne brug for en hurtig internetforbindelse og et PlayStation®Plus-medlemsskab under konkurrencen. Vilkår og betingelser for PlayStation®Plus gælder: https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms.

8. PlayStation®Plus-medlemskabet ("PS Plus") er kun tilgængeligt for indehavere af en konto til PSN med adgang til PlayStation™Store ("PS Store") og højhastighedsinternet. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og lande- og sprog-restriktioner. PS Plus-indhold og -ydelser varierer efter abonnentens alder. Brugerne skal være mindst syv (7) år, bortset fra brugere i Japan, der skal være mindst seks (6) år gamle, og brugere under atten (18) år, med undtagelse af deltagere bosat i Korea, som er under nitten (19) år, og deltagere bosat i Saudi-Arabien, Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater, som er under enogtyve (21) år, skal have forældresamtykke. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i bestemte spil kan tilbagekaldes med rimeligt varsel – https://www.playstation.com/en-gb/legal/gameservers. PS Plus-medlemskab er fortløbende og bliver beregnet månedligt, i kvartalet eller årligt afhængig af, hvilket abonnement man har købt til den aktuelle PS Store-pris, medmindre medlemskabet afbrydes. Gratis prøver på PS Plus bliver til et månedligt abonnement, medmindre medlemskabet afbrydes.

9. Deltagere skal bruge deres konto til PlayStation™Network ("PSN") for at deltage i konkurrencen. Deltagerens bopæl er det samme land eller territorium, som deres PSN-konto er registreret til. Tilmelding til PSN kræver accept af PSN-servicevilkårene (inklusive regler for adfærd) https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service og PSN's privatlivspolitik https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

10. Deltagere kan blive bedt om at dokumentere, at de er kvalificerede til at deltage i konkurrencen. Hvis en deltager ikke er i stand til at levere den anmodede dokumentation, har arrangøren ret til at diskvalificere deltageren fra konkurrencen. Deltagere fra Japan skal underskrive en resultataftale for at kunne deltage i GT World Series live-begivenhederne og World Finals live-begivenheden.

11. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne, at de vil være bundet af disse vilkår og betingelser.

Sådan deltager du:

12. Konkurrencen åbner for tilmeldinger den 17. april 2024 kl. 00:01 UTC ("åbningsdatoen") og lukker den 25. maj 2024 kl. 23.59 UTC ("lukningsdatoen"). Se Oversigt 1 og Oversigt 2 for flere oplysninger. Perioden fra åbningsdatoen til lukningsdatoen kaldes "tilmeldingsperiode for konkurrencen".

13. For at kunne deltage i konkurrencen skal deltagere gennemføre de følgende trin i løbet af tilmeldingsperioden for konkurrencen via spillet:

a. Gå til "Sport"-pavillonen på verdenskortet;

b. Vælg at spille i "Gran Turismo™ World Series 2024", og vælg, i løbet af tilmeldingsperioden for konkurrencen, de konkurrencebegivenheder, som de ønsker at køre, inden hvert løb begynder, og

c. Bekræft accept af vilkårene, som bliver vist i slutningen af tilmeldelsesskærmen.

 Deltagere, der følger disse trin, vil blive anset som "tilmeldt".

14. Deltagerne skal tilmelde sig konkurrencen ved at følge de nævnte anvisninger og inden den nævnte lukningsdato og -tid. Brud på dette fører til diskvalifikation af den tilmelding.

15. For at undgå enhver tvivl: Toyota GR GT Cup er en anden turnering end denne konkurrence.

16. Hver deltager kan kun tilmelde sig en (1) gang pr. Cup. For at undgå enhver tvivl: Løbene i hver Cups løbskalender foregår på forskellige tidspunkter. Deltagerne kan derfor deltage i begge Cups, og vinderen af Nations Cup kan også være en del af vinderholdet i Manufacturers Cup.

Vindere og næsthøjest placerede:

17. Konkurrencens vindere er defineret i Oversigt 1 (Nations Cup) og Oversigt 2 (Manufacturers Cup) i overensstemmelse med det pågældende Cup-system (hver af dem er en "vinder"). Konkurrencens næsthøjest placerede er defineret i Oversigt 1 (Nations Cup) og Oversigt 2 (Manufacturers Cup) i overensstemmelse med det pågældende Cup-system (hver af dem er en "næsthøjest placeret"). Bemærk: Dette er en international konkurrence, og vindere og næsthøjest placerede kan blive valgt fra ethvert af deltagerlandene eller -territorierne. Der er en separat præmiepulje for Kroatien for hver Cup.

Præmier:

18. Præmierne er defineret i Oversigt 1 (Nations Cup) og Oversigt 2 (Manufacturers Cup), hvis det er relevant, og de skal accepteres som skrevet og kan ikke stilles i bero, overdrages, sælges igen eller indløses for noget af værdi. Der er ingen kontante alternativer, men arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte enhver præmie med en præmie af tilsvarende værdi. For deltagere fra Brasilien i tilfælde, hvor præmien bliver udskiftet, informerer arrangøren deltagerne inden for en rimelig tidsfrist. Alle præmier vil blive leveret til de/den bekræftede vinder/e og næsthøjest placeret/placerede af arrangøren. Deltagere fra Canada kan blive bedt om at besvare et tidsbegrænset spørgsmål om matematiske færdigheder korrekt uden hjælp på et på forhånd aftalt tidspunkt, som passer begge parter, før de erklæres som bekræftet vinder eller næsthøjest placeret.

19. Hver vinder og hver næsthøjest placerede skal muligvis betale skat af enhver vunden præmie i overensstemmelse med deres jurisdiktions skattelovgivning og vil blive holdt ansvarlig for enhver skattepligt, hvor dette er tilfældet. Vindere af en præmie med en værdi på 600 USD eller mere, der bor i USA, vil modtage skatteblanket 1099.

20. Hvis en vinder eller næsthøjest placeret ikke gør krav på sin præmie inden for det angivne tidsrum og i henhold til de nævnte forhold bliver vinderen eller den næsthøjest placeredes krav ugyldiggjort, og arrangøren forbeholder sig retten til at tilbyde præmien til den næste bedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene. Hvis præmien skal modtages indenfor en stram tidsplan, og der skal findes en vinder/næsthøjest placeret inden tiden for at modtage præmien udløber, kan arrangøren nævne den dato, vinderen vil blive kontaktet (se Oversigter), og arrangøren vil kontakte vinderen/den næsthøjst placerede via den e-mailadresse, der er knyttet til deres konto til PSN. Der vil gøres en rimelig indsats for at kontakte vinderen/den næsthøjest placerede. Hvis det ikke er muligt at kontakte en vinder/næsthøjest placeret inden den angivne dato, forbeholder arrangøren sig retten til at tilbyde præmien til den næste bedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene.

21. Hvis nogen præmie ikke fungerer eller er mangelfuld eller beskadiget, når den modtages, skal arrangøren have skriftlig besked inden for syv (7) fra modtagelsen, ellers vil præmien blive anset som værende accepteret, som den er modtaget. Dette påvirker ikke en vinders og/eller en næsthøjest placerets lovfæstede rettigheder (hvis sådanne findes).

Markedsføring:

22. Hver vinder og næsthøjest placeret accepterer at deltage i al rimelig markedsføring, som arrangøren ønsker. For deltagere fra alle lande/territorier med undtagelse af Japan: For at melde fra til den slags markedsføring skal vinderen og/eller de næsthøjest placerede give arrangøren besked ved at kontakte arrangøren på contact-competitions@polyphony.co.jp.

23. Arrangøren kan efter eget skøn publicere hver vinders og hver næsthøjest placerets navn på arrangørens hjemmeside(r). For deltagere fra alle lande/territorier eksklusive Japan og Asien: Hver vinder og hver næsthøjest placerets navn vil blive udleveret ved fornuftigt ønske til de, der medsender en selv-adresseret konvolut mærket "Gran Turismo™ World Series 2024 Competition" til følgende adresse inden for seks (6) uger efter lukningsdatoen:

Regional arrangør

Adresse, der skal skrives til

Sony Interactive Entertainment Europe

 

 

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404 United States

For deltagere fra alle lande/territorier eksklusive Japan: Hvis en vinder eller næsthøjest placeret har indvendinger mod at få sit navn offentliggjort eller gjort tilgængeligt, bedes de kontakte arrangøren på contact-competitions@polyphony.co.jp. Vær opmærksom på, at arrangøren muligvis skal videreformidle disse oplysninger til en kontrolinstans.

24. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver hver deltager ved at deltage i denne konkurrence arrangøren (herunder arrangørens forældre, søsterselskaber, agenter, licenstagere, overdragere, medarbejdere og efterfølgere) en gratis, ikke-eksklusiv, evigvarende, verdensomspændende licens til at bruge deres navn, billede, lighed, PSN-ID, avatar og alt andet indhold, der er stillet til rådighed for arrangøren i forbindelse med konkurrencen (herunder, men ikke begrænset til, brug af optagelser af deres spil og deres billede/lighed i udsendelser af konkurrencen og på sociale medier eller blogindlæg i forbindelse med konkurrencen), til at reklamere for eller fremme andre arrangør-turneringer eller andre PlayStation-produkter eller -tjenester. Arrangøren vil ikke foretage nogen yderligere betaling til deltageren, og brugen af disse tilladelser vil ske uden yderligere meddelelse, gennemgang eller godkendelse fra deltagerens side. 

Privatliv:

25. Personlige oplysninger, som deltageren har oplyst til arrangøren ved tilmeldingen, opbevares og anvendes af arrangøren og dennes gruppevirksomheder til at administrere konkurrencen i overensstemmelse med arrangørens privatlivspolitik (https://www.playstation.com/legal/privacy-policy) og som deltageren ellers udtrykkeligt har godkendt det. De personlige oplysninger, som deltagerne har givet, må kun videregives til datterselskaber, tjenesteudbydere eller virksomheder, der er relateret til arrangøren og/eller i henhold til et retskrav eller som ellers tilladt ved lov. Deltagernes personlige oplysninger vil under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjeparter uden for de pågældende tilfælde, medmindre det er i overensstemmelse med loven (f.eks. med deltagernes samtykke, hvis det er relevant). Deltagerne kan udøve deres rettigheder med hensyn til de personlige oplysninger, der behandles af arrangøren, herunder deres ret til at få adgang til deres personlige oplysninger, eller finde kontaktoplysninger ved at besøge arrangørens privatlivspolitikker som anført ovenfor. Hvis en deltager fravælger nogen af de behandlinger af personoplysninger som er beskrevet i dette afsnit, kan det være, at vedkommende ikke kan deltage i eller overvære live-begivenhederne.

26. Yderligere betingelser for deltagere fra Argentina: Ovennævnte personoplysninger må kun leveres, anvendes og opbevares af administratoren, dennes datterselskaber, virksomheder, tjenesteudbydere og underleverandører med henblik på administration af konkurrencen eller som beskrevet i administratorens privatlivspolitik, og som deltagerne giver deres samtykke til ved at acceptere disse vilkår. Deltagernes personlige oplysninger vil under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjeparter uden for de pågældende tilfælde, medmindre det er i overensstemmelse med loven (f.eks. med deltagernes samtykke, hvis det er relevant). Deltagerne kan udøve deres rettigheder med hensyn til de personlige oplysninger, der behandles af administratoren, herunder deres ret til at få adgang til deres personlige oplysninger, eller finde kontaktoplysninger ved at besøge deres privatlivspolitikker som anført ovenfor. Ejeren af personoplysningerne har beføjelse til at udøve retten til gratis adgang til dem i intervaller på mindst seks (6) måneder, medmindre en legitim interesse heri bevises ud fra bestemmelserne i artikel 14, paragraf 3 i lov nr. 25.236 (USA). NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA, styrende organ for lov nr. 25.326.

Adfærd:

27. Arrangøren forventer, at deltagerne respekterer konkurrencen og følger "fair play"-princippet til enhver tid under hele konkurrencen. Deltagerne skal være inkluderende og respektfulde og overholde alle gældende love. I tilfælde af at arrangøren bliver gjort opmærksom på en deltagers urimelige eller usportslige opførsel, enten i spillet eller på de sociale medier, forbeholder arrangøren sig retten til øjeblikkeligt at diskvalificere deltageren fra konkurrencen eller give deltageren en advarsel. Urimelig eller usportslig adfærd omfatter adfærd, der er krænkende, nedsættende, fornærmende eller på anden måde ikke er i overensstemmelse med adfærdskodeksen i PSN-servicevilkårene (https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/#code-of-conduct).

28. Det er forbudt for deltagere at oprette dobbelte konti til PSN for at deltage i konkurrencen, for at øge deres chancer for at kvalificere sig eller komme videre i konkurrencen eller for at forstyrre en anden deltagers præstation under et løb. Det er også forbudt at få en anden til at konkurrere på vegne af deltageren eller med vilje bytte placeringer i løbet af et løb. I disse tilfælde forbeholder arrangøren sig retten til at diskvalificere sådanne deltagere fra konkurrencen.

29. I tilfælde af enhver uenighed er arrangørens afgørelse endelig og vil ikke blive diskuteret.

Uegnethed:

30. Hvis der er nogen grund til at tro, at der er sket en overtrædelse af disse vilkår, eller at der er afgivet ukorrekte, ulæselige, svigagtige eller andre ugyldige eller ukorrekte oplysninger, kan arrangøren efter eget skøn afvise at behandle en tilmelding eller at tildele en præmie. Hvis en deltager ikke overholder disse vilkår, inklusive Oversigt 1 og/eller Oversigt 2, eller bruger flere kontoer og/eller automatiske systemer til at tilmelde sig, bliver de udelukket fra konkurrencen og deres tilmelding bliver erklæret ugyldig.

Aflysning:

31. Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse konkurrencen, fuldkomment eller delvist, eller at ændre disse vilkår når som helst, hvis det vurderes som nødvendigt, eller hvis omstændigheder uden for arrangørens kontrol kræver det. Dette kan for eksempel omfatte lokationsændring af en live-begivenhed på grund af coronavirus.

Kommercielle rettigheder:

32. Alle kommercielle rettigheder (herunder uden begrænsning alle markedsførings- og medierettigheder) i forbindelse med konkurrencen tilhører arrangøren og dennes licensgivere.

33. Deltagerne må ikke knytte sig til konkurrencen eller arrangøren på nogen kommerciel måde eller bruge disse parters intellektuelle ejendomsrettigheder eller tillade tredjeparter at gøre dette uden forudgående skriftligt samtykke fra de relevante rettighedshavere, hvilket samtykke kan gives eller nægtes efter deres eget skøn.

34. Enhver deltager, der ønsker at gennemføre eller fremme salgsfremmende eller markedsføringsmæssige aktiviteter i forbindelse med konkurrencen, skal have forudgående skriftligt samtykke fra arrangøren eller fra de respektive rettighedshavere, som kan gives eller nægtes efter deres eget skøn.

35. Det er strengt forbudt at optage og formidle billeder eller optagelser fra konkurrencen til kommercielle formål af eller på vegne af deltagere.

36. "PlayStation", "PlayStation family logo", "PS5", "PS4" og "Gran Turismo" er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.

Begrænsning af erstatningsansvar:

37. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager arrangøren sig intet ansvar for, at en tilmelding eller anden korrespondance i forbindelse med konkurrencen går tabt eller ikke registreres korrekt som følge af netværks-, computerhardware- eller softwarefejl af nogen art. Afsendelsesbevis accepteres ikke som modtagelsesbevis. Ingen tilmeldinger fra agenter, tredjeparter, organiserede grupper eller automatiske computergenererede tilmeldinger accepteres.

38. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er arrangøren ikke ansvarlig for tab, skader eller personskade, som en deltager måtte pådrage sig som et direkte eller indirekte resultat af præmien og/eller konkurrencen. For deltagere fra alle lande/territorier med undtagelse af Japan forsøger administratoren dog ikke at udelukke eller begrænse sit ansvar for dødsfald eller personskade, der skyldes uagtsomhed fra dennes side. For deltagere fra Japan forsøger administratoren ikke at udelukke eller begrænse sit ansvar som følge af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.

39. Alle betingelser, garantier og repræsentationer, der udtrykkes direkte eller indirekte af loven eller på anden måde i relation til præmien og/eller konkurrencen, udelukkes fuldt ud i overensstemmelse med loven.

Gældende lov, tvistbilæggelse og jurisdiktion:

40. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, vil disse vilkår og eventuelle tvister blive behandlet i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Regional administrator

Gældende lov og jurisdiktion

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

For deltagere fra følgende deltagerlande eller -territorier er disse vilkår underlagt, udlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, men du vil have den yderligere beskyttelse af de obligatoriske love i det land, hvor du bor. De obligatoriske love i det land, hvor du bor, har forrang frem for lovene i England og Wales:

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien (undtagen Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig

I tilfælde af uoverensstemmelser vil parterne underlægge sig domstolene i England og Wales' ikke-eksklusive myndighed.

Sony Interactive Entertainment LLC

For deltagere fra følgende deltagerlande eller -territorier er disse vilkår underlagt, udlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i staten Californien i USA uden hensyn til regler, er måtte være i konflikt med lovgivningen:

USA, Brasilien, Canada, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

Alle uoverensstemmelser, der ikke underlægges mægling eller henlægges som småsager, kan af begge parter bringes for en kompetent domstol i enten Superior Courts for State of California in and for the County of San Mateo eller i United States District Court for Northern District of California, og parterne (deltager og sponsor) indvilger i at underlægge sig disse domstoles suveræne myndighed samt undlade at gøre indsigelser af nogen art i forhold til retskreds, sted og ulempe.

Sony Interactive Entertainment Inc.

For deltagere fra følgende deltagerlande eller -territorier er disse vilkår underlagt, udlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Japan uden hensyn til regler, der måtte være i konflikt med lovgivningen:

Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Korea, Indonesien, Thailand, Det kinesiske fastland

I tilfælde af retlige uoverensstemmelser vil parterne underlægge sig Tokyos distriktsdomstols suveræne myndighed.

Oversigt 1 – Nations Cup 2024

1. Nations Cup 2024

                  1.1.         Deltagerne deltager i Nations Cup via "Sport" mode i spillet. Deltagerne skal vælge og bekræfte, at de ønsker at deltage i Nations Cup, før de starter hvert løb.

Nations Cup udgøres af følgende online- og live-racerbegivenheder i fem regioner:

                                1.1.1.         Online kvalifikation afvikles samtidig i de fem regioner med seks (6) runder, som beskrevet her:

2024 Nations Cup online kvalifikationskalender

1. runde

17. april 2024

2. runde

20. april 2024

3. runde

24. april 2024

4. runde

27. april 2024

5. runde

1. maj 2024

6. runde

4. maj 2024

                                1.1.2.         Tre (3) GT World Series live-begivenheder bliver afholdt:

                                             1.1.2.1.         En (1) live-begivenhed, der finder sted 6. juli 2024 i Montreal i Amerika-regionen.

                                             1.1.2.2.         En (1) live-begivenhed, der finder sted 10. august 2024 i Prag i EMEA-regionen.

                                             1.1.2.3.         En (1) live-begivenhed, der finder sted 28. september 2024 i Tokyo i Asien-Oceanien-regionen.

                                1.1.3.         World Finals live-begivenheden, som finder sted i december 2024 i EMEA-regionen (præcis dato og sted bliver angivet på www.gran-turismo.com senest 1. september 2024).

                                1.1.4.         De fem regioner er følgende:

Region

Deltagerlande eller -territorier

Nordamerika

USA, Canada

Central- og Sydamerika

Mexico, Chile, Brasilien, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

EMEA

Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien (undtagen Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig

Asien

Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Korea, Indonesien, Thailand, Det kinesiske fastland

Oceanien

Australien, New Zealand

Vigtige bemærkninger: På grund af coronavirus kan ovenstående live-begivenheders lokation blive ændret eller aflyst. Det er muligt at live-begivenheder ændres til online-begivenheder. Find de seneste oplysninger om lokationen og formatet på GT World Series live-begivenhederne og World Finals live-begivenheden på www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Stjernespillere

                                1.2.1.         De følgende deltagere er kvalificerede til at registrere sig som stjernespillere:

                                             1.2.1.1.         de seksogtredive (36) deltagere, der deltog i 2023 Gran Turismo World Series Nations Cup World Finals (afholdt 3. december 2023); og

                                             1.2.1.2.         de tolv (12) toprangerede spillere fra den online kvalifikation 2024, der deltager i de tre GT World Series' live-begivenheder i 2024 (se klausul 2.5).

                                1.2.2.         Når en deltager lever op til en af betingelserne i afsnit 1.2.1 af denne Oversigt 1, modtager de en notifikation i spillet (Gran Turismo™ 7), der fortæller, at de har kvalificeret sig. Når de har modtaget denne notifikation, kan deltagerne registrere sig som stjernespiller ved at besøge www.gran-turismo.com. Det er deltagerens ansvar at registrere sig som stjernespiller.

                                1.2.3.         Registrerede stjernespillere (herefter kaldet "stjernespillere") får en kørervurdering på "S".

                                1.2.4.         Udover stjernespillernes PSN-ID vises også deres rigtige navne ved udsendelse af GT World Series live-begivenheder og World Finals live-begivenheden.

                                1.2.5.         Når en deltager har fået en stjernespiller-kørervurdering, gælder vurderingen af deres kørerprofil kun for én efterfølgende sæson.

2. Nations Cup – Online kvalifikation

                  2.1.         Løbene i den online kvalifikation er delt op i følgende ligaer, baseret på en deltagers kørervurdering:

Liga

Kørervurdering

GT1-liga

A og derover

GT2-liga

B

GT3-liga

C og derunder

                                2.1.1.         Deltagernes kørervurderinger, når de deltager i en runde for første gang i serien, afgør hvilken liga, deltagerne kommer med i.

                                2.1.2.         Deltagerne vil skulle spille imod andre deltagere i samme liga i hele serien.

                                2.1.3.         Deltagere kan ikke flytte til en anden liga – heller ikke hvis deres kørervurdering ændrer sig i løbet af serien.       

"Kørervurdering" er en angivelse af en spillers "hastighed". Der er syv forskellige vurderinger i alt: E, D, C, B, A, A+ og S. E er den laveste vurdering, og S er den højeste. Hvis du opnår gode resultater i "Sport” mode-løb, øges din kørervurdering. Din vurdering falder, hvis du ikke opnår et vist resultatniveau. Vær dog opmærksom på, at hvis ikke din sportslige vurdering i spillet opfylder standardkravene, øges din kørervurdering ikke, selv hvis dine resultater er meget gode. Alle spillere starter med en kørervurdering på E, der vil stige til op til A+ afhængigt af resultaterne. Kun kvalificerede spillere kan modtage en S-vurdering ved at registrere sig som stjernespillere (se klausul 1.2).

                  2.2.         Deltagerne skal deltage i løb i løbet af Nations Cup online kvalifikation for at optjene point, som bruges til at beregne deres overordnede rangering.

                  2.3.         Deltagerne i Nations Cup online kvalifikation får point for:

                                2.3.1.         deres endelige placering i hvert løb, og

                                2.3.2.         den gennemsnitlige kørervurdering for de deltagere, de kører mod i hvert løb.

                  2.4.         Deltagernes samlede rangering afgøres ved at tælle point sammen efter de sidste runder i Online Series på følgende måde (de "endelige point"):

Online kvalifikation: De endelige point tælles ud fra halvdelen af deltagerens bedste runder ud af det samlede antal runder, de har deltaget i.

For eksempel:

·       Efter to runder bliver pointene fra den bedste runde brugt til at bestemme de endelige point.

·       Efter tre runder bliver pointene fra de to bedste af de tre runder brugt til at bestemme de endelige point.

·       Efter alle seks runder bliver pointene fra de tre bedste runder brugt til at bestemme de endelige point.

Deltagerne kan deltage i ethvert løb, i enhver runde, de ønsker.

                  2.5.         Når den online kvalifikation er slut, får følgende deltagere besked om deres udvælgelse inden for syv (7) dage:

                                2.5.1.         de fem (5) toprangerede deltagere fra GT1-ligaen i EMEA-regionen;

                                2.5.2.         de to (2) toprangerede deltagere fra GT1-ligaen i Central- og Sydamerika-regionen;

                                2.5.3.         de to (2) toprangerede deltagere fra GT1-ligaen i Nordamerika-regionen;

                                2.5.4.         de to (2) toprangerede deltagere fra GT1-ligaen i Asien-regionen;

                                2.5.5.         den (1) toprangerede deltager fra GT1-ligaen i Oceanien-regionen;

tilsammen er disse tolv (12) udvalgte deltagere "Nations Cup live-begivenhed-finalister", og de vil modtage følgende:

                                2.5.6.         en invitation til at være til stede ved og deltage i alle tre (3) GT World Series live-begivenheder, som finder sted på de datoer, der er præciseret i klausul 1.1.2;

Når "Nations Cup live-begivenhed-finalisterne" har accepteret invitationen, modtager de en GT World Series live-begivenhed-rejsepakke:

                                2.5.7.         flybilletter på økonomiklasse, bus- eller togbilletter tur-retur til alle tre (3) GT World Series live-begivenheder (efter arrangørens valg),

                                2.5.8.         indkvartering, mens alle tre (3) GT World Series live-begivenheder står på (arrangøren vælger indkvarteringen),

                                2.5.9.         transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangsdatoerne,

                             2.5.10.         transport mellem indkvarteringen og stedet for de tre (3) GT World Series live-begivenheder, og

                             2.5.11.         alle måltider under de tre (3) GT World Series live-begivenheder.

Den anslåede værdi af GT World Series live-begivenhed-rejsepakken for hver Nations Cup live-begivenhed-konkurrent er 3.000,00 USD. Der arrangeres rejseforsikring til alle tre (3) begivenheder, som dækker alle Nations Cup live-begivenhed-finalister. Hver Nations Cup live-begivenhed-konkurrent er ansvarlig for at sikre, at de opfylder alle nødvendige visumkrav.

3. Nations Cup – GT World Series live-begivenheder

                  3.1.         GT World Series live-begivenhederne finder sted på datoerne nævnt i klausul 1.1.2. Yderligere vilkår og betingelser for at deltage i GT World Series live-begivenhederne gælder og vil blive kommunikeret af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren. Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om GT World Series live-begivenhederne til Nations Cup live-begivenhed-finalisterne via e-mail senest fjorten (14) dage inden GT World Series live-begivenhederne til den e-mailadresse, som er tilknyttet deres konto til PSN.

                  3.2.         Hver af GT World Series live-begivenhederne er et løb, hvor de top tolv (12) bedste kørere fra GT-liga 1 deltager for hvert udvalgte land/territorium. Der udvælges højst tolv (12) deltagerlande eller -territorier ("nationer") på tværs af de fem (5) regioner, herunder: op til to (2) nationer fra Nordamerika, op til to (2) nationer fra Mellem- og Sydamerika, op til fem (5) nationer fra EMEA, op til to (2) nationer fra Asien og op til en (1) nation fra Oceanien. Nations Cup live-begivenhed-finalisterne udvælges i slutningen af Nations Cup online kvalifikationen (se klausul 2.5 i denne Oversigt). Der er ingen landebegrænsning pr. region.

                  3.3.         Hvis to eller flere deltagere har lige mange point, når online kvalifikationen er slut, bestemmer følgende kriterier, hvilken deltager går videre:

                                3.3.1.         Nations Cup online kvalifikationsdeltageren med flest point opnået på tværs af alle runder;

                                3.3.2.         og hvis det stadig står uafgjort, bliver det Nations Cup online kvalifikationsdeltageren, der har opnået flest point i en enkelt runde.

                  3.4.         Hvis en Nations Cup live-begivenhed-finalist bliver forhindret i at deltage i GT World Series live-begivenhederne, kan deltageren med det næsthøjeste antal point blive inviteret til at deltage i GT World Series live-begivenhederne, og vedkommende vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren.

                  3.5.         GT World Series live-begivenhed-finalister får point baseret på deres rangering i hvert løb. Den enkelte finalists point bliver lagt til deres samlede score. GT World Series live-begivenhed-finalisten med det højeste antal samlede point, når alle løb er gennemført, bliver kåret som vinder af GT World Series live-begivenheden ("GT World Series live-begivenhed-vinder"). De næste to (2) højst rangerede finalister vil blive udråbt til næsthøjest placerede ved GT World Series live-begivenheden ("GT World Series live-begivenhed-næsthøjest placerede").

                  3.6.         Point bliver tildelt finalisterne i GT World Series live-begivenheden alt efter deres endelige placering, og pointene tæller i forhold til placeringen i World Finals live-begivenheden som følger:

·       1.-plads: 6 point

·       2.-plads: 5 point

·       3.-plads: 4 point

·       4.-plads: 3 point

·       5.-plads: 2 point

·       6.-plads: 1 point

                  3.7.         Vinderen og de næsthøjest placerede i Nations Cup GT World Series live-begivenhederne vinder følgende præmie:

●      1.-plads: et trofæ (til en værdi af 250 USD)

●      2.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

●      3.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

                  3.8.         Efter slutningen på alle tre (3) GT World Series live-begivenheder får Nations Cup live-begivenhed -finalisterne besked om deres placering inden for syv (7) dage, og de modtager:

                                3.8.1.         en invitation til at overvære og deltage i World Finals live-begivenheden, som finder sted på de datoer, der er præciseret i klausul 1.1.3,

Når disse deltagere ("World-finalisterne") accepterer invitationen, modtager de World Finals-rejsepakken:

                                3.8.2.         flybilletter på økonomiklasse, bus- eller togbilletter tur-retur til World Finals live-begivenheden (efter arrangørens valg),

                                3.8.3.         indkvartering, mens World Finals live-begivenheden står på (arrangøren vælger indkvarteringen),

                                3.8.4.         transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangsdatoerne,

                                3.8.5.         transport mellem indkvarteringen og stedet for World Finals live-begivenheden, og

                                3.8.6.         alle måltider i løbet af World Finals live-begivenheden.

Den anslåede værdi af World Finals-rejsepakken for hver World-finalist er 3.000,00 USD. Der vil blive arrangeret en rejseforsikring til denne rejse for at dække alle World-finalister. Hver World-finalist er ansvarlig for at sikre, at de opfylder alle nødvendige visumkrav.

4. Nations Cup World Finals live-begivenhed

                  4.1.         World Finals live-begivenheden finder sted på de datoer og den lokation, der er præciseret i klausul 1.1.3. World-finalisterne omfatter: de tolv (12) højst rangerede spillere fra GT World Series Live Nations Cup-begivenhederne. Yderligere vilkår og betingelser for at deltage i World Finals live-begivenheden gælder og vil blive kommunikeret af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren. Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om World Finals live-begivenheden til World-finalisterne via e-mail senest fjorten (14) dage inden World Finals live-begivenheden til den e-mailadresse, som er tilknyttet deres konto til PSN.

                  4.2.         World-finalister deltager i en række løb. Point gives på baggrund af resultater i disse løb. Den endelige rangering afgør vinderen og de to næsthøjest placerede. Den bedst rangerede konkurrent vil blive udråbt til vinder af World Finals live-begivenheden ("World Finals-vinder"). De næste to (2) bedst rangerede konkurrenter vil blive udråbt til næsthøjest placerede i World Finals live-begivenheden ("World Finals-næsthøjest placerede").

                  4.3.         World Finals-vinderen og -næsthøjest placerede fra Nations Cup World Finals live-begivenheden vinder følgende præmie:

●      1.-plads: et trofæ (til en værdi af 250 USD)

●      2.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

●      3.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

                  4.4.         Præmie kun til deltagere fra Kroatien: Særskilt herfra vinder den højest rangerede deltager fra Kroatien ("kroatisk vinder"), når World Finals er slut, en T-shirt fra GT World Series med en pengeværdi på maks. 50,00 USD. Den kroatiske vinder bliver kontaktet via e-mail inden for én (1) dag efter lukningsdatoen og har syv (7) dage fra datoen, hvor bekendtgørelsen modtages, til at acceptere sin præmie. E-mailen, der er knyttet til den kroatiske vinders konto til PSN, bliver brugt. Hvis den kroatiske vinder ikke svarer, giver de afkald på præmien, og den næste højestrangerede deltager fra Kroatien bliver kontaktet.

5. Udsendelser af Nations Cup GT World Series live-begivenhederne og Nations Cup World Finals live-begivenheden

                  5.1.         Ved at tilmelde sig konkurrencen giver deltagere hermed tilladelse til arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren til at inkludere optagelser af deres spil samt deres billede/lighed i udsendelser fra Nations Cup GT World Series live-begivenhederne og Nations Cup World Finals live-begivenheden og på sociale medier eller blog-opslag i forbindelse med konkurrencen og efterfølgende års Gran Turismo™ Cups eller mesterskaber globalt under samme betingelser som i klausul 24 ("Markedsføring") som tidligere i disse betingelser. For at tilbagekalde denne tilladelse skal du kontakte arrangøren på contact-competitions@polyphony.co.jp.

                  5.2.         Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de ikke offentligt vil kommunikere eller diskutere detaljer om konkurrencen, inklusive, men ikke begrænset til, resultater, billeder/video af løb, livestreams af løb osv.

                  5.3.         Deltagere i Nations Cup GT World Series live-begivenhederne og Nations Cup World Finals live-begivenheden kan blive bedt om at underskrive en frigivelsesformular, da live-begivenheder muligvis bliver filmet.

Oversigt 2 – Manufacturers Cup 2024

1. Manufacturers Cup

                  1.1.         Deltagerne tilmelder sig Manufacturers Cup ved at vælge Manufacturers Cup-muligheden i "Sport" mode-sektionen i spillet og bekræfte, at de gerne vil deltage, og hvilken producent, de vil spille for, inden hvert løb starter.

Manufacturers Cup udgøres af følgende online- og live-racerbegivenheder i tre regioner:

                                1.1.1.         Den online kvalifikation afvikles samtidig i de tre regioner med seks (6) runder som beskrevet her:

2024 Manufacturers Cup online kvalifikationskalender

1. runde

8. maj 2024

2. runde

11. maj 2024

3. runde

15. maj 2024

4. runde

18. maj 2024

5. runde

22. maj 2024

6. runde

25. maj 2024

                                1.1.2.         Tre (3) GT World Series live-begivenheder, der bliver afholdt:

                                             1.1.2.1.         En (1) live-begivenhed, der finder sted 6. juli 2024 i Montreal i Amerika-regionen;

                                             1.1.2.2.         En (1) live-begivenhed, der finder sted 10. august 2024 i Prag i EMEA-regionen;

                                             1.1.2.3.         En (1) live-begivenhed, der finder sted 28. september 2024 i Tokyo i Asien-Oceanien-regionen;

                                1.1.3.         World Finals live-begivenheden, som finder sted i december 2024 i EMEA-regionen (præcis dato og sted bliver angivet på www.gran-turismo.com senest 1. september 2024).

                                1.1.4.         De tre regioner er følgende:

Region

Deltagerlande eller -territorier

Amerika

USA, Brasilien, Canada, Mexico, Chile, Argentina, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, Uruguay, Colombia, Nicaragua

EMEA

Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grækenland, Holland, Indien (undtagen Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig

Asien-Oceanien

Australien, New Zealand, Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Korea, Indonesien, Thailand, Det kinesiske fastland

Vigtige bemærkninger: På grund af coronavirus kan ovenstående live-begivenheders lokation blive ændret eller aflyst. Det er muligt at live-begivenheder ændres til online-begivenheder. Find de seneste oplysninger om lokationen og formatet på GT World Series live-begivenhederne og World Finals live-begivenheden på www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Deltagerne kører om at repræsentere en (1) af de følgende syvogtyve (27) producenter (hver en "producent"): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Suzuki, Toyota og Volkswagen.

                  1.3.         Stjernespillere

                                1.3.1.         De følgende deltagere er kvalificerede til at registrere sig som stjernespillere:

                                             1.3.1.1.         de seksogtredive (36) Manufacturers Cup World Finals-deltagere fra "2023 Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup World Finals" (afholdt 2. december 2023)

                                             1.3.1.2.         de seksogtredive (36) toprangerede spillere fra online kvalifikationen 2024 (se klausul 2.5).

                                1.3.2.         Hvis en deltager lever op til en af betingelserne i afsnit 1.3.1 af denne Oversigt 2, modtager de en notifikation i Gran Turismo™ 7, der fortæller, at de har kvalificeret sig. Når de har modtaget denne notifikation, kan deltagerne registrere sig som stjernespiller ved at besøge www.gran-turismo.com. Det er deltagerens ansvar at registrere sig som stjernespiller.

                                1.3.3.         Registrerede stjernespillere (herefter kaldet "stjernespillere") får en kørervurdering på "S".

                                1.3.4.         Udover stjernespillernes PSN-ID vises også deres rigtige navne ved udsendelse af GT World Series live-begivenhederne og World Finals live-begivenheden.

                                1.3.5.         Når en deltager har fået en stjernespiller-kørervurdering, gælder vurderingen af deres kørerprofil kun for én efterfølgende sæson.

2. Online kvalifikation

                  2.1.         Løbene i den online kvalifikation er delt op i følgende ligaer, baseret på en deltagers kørervurdering:

Liga

Kørervurdering

GT1-liga

A og derover

GT2-liga

B

GT3-liga

C og derunder

                                2.1.1.         Deltagernes kørervurderinger, når de deltager i en runde for første gang i serien, afgør hvilken liga, deltagerne kommer med i.

                                2.1.2.         Deltagerne vil skulle spille imod andre deltagere i samme liga i hele serien.

                                2.1.3.         Deltagere kan ikke flytte til en anden liga – heller ikke hvis deres kørervurdering ændrer sig i løbet af serien. 

"Kørervurdering" er en angivelse af spillerens "hastighed". Der er syv forskellige vurderinger i alt: E, D, C, B, A, A+ og S. E er den laveste vurdering, og S er den højeste. Hvis du opnår gode resultater i "Sports" mode-løb, øges din kørervurdering. Din vurdering falder, hvis du ikke opnår et vist resultatniveau. Vær dog opmærksom på, at hvis ikke din sportslige vurdering i spillet opfylder standardkravene, øges din kørervurdering ikke, selv hvis dine resultater er meget gode. Alle spillere starter med en kørervurdering på E, der vil stige til op til A+ afhængigt af resultaterne. Kun kvalificerede spillere kan modtage en S-vurdering ved at registrere sig som stjernespillere (se klausul 1.3).

                  2.2.         Deltagerne skal deltage i løb i løbet af den online kvalifikation for at optjene point, som bruges til at beregne deres overordnede rangering.

                  2.3.         Deltagerne i den online kvalifikation får point for:

                                2.3.1.         deres endelige placering i hvert løb, og

                                2.3.2.         den gennemsnitlige kørervurdering for de deltagere, de kørte imod i hvert løb.

                  2.4.         Deltagernes samlede rangering afgøres ved at tælle point sammen efter de sidste runder i den online kvalifikation på følgende måde (de “endelige point”):

Online kvalifikation: De endelige point tælles ud fra halvdelen af deltagerens bedste runder ud af det samlede antal runder, de har deltaget i.

For eksempel:

·       Efter to runder bliver pointene fra den bedste runde brugt til at bestemme de endelige point.

·       Efter tre runder bliver pointene fra de to bedste af de tre runder brugt til at bestemme de endelige point.

·       Efter alle seks runder bliver pointene fra de tre bedste runder brugt til at bestemme de endelige point.

Deltagerne kan deltage i ethvert løb, i enhver runde, de ønsker.

                  2.5.         Efter afslutningen af den online kvalifikation modtager de tre (3) højst rangerede deltagere (én (1) fra hver region) fra GT1-ligaen for de 12 topproducenter ("Manufacturers Cup live-begivenhed-finalister"):

                                2.5.1.         en invitation til at være til stede og deltage i en af de tre (3) GT World Series live-begivenheder, som finder sted på de datoer, der er præciseret i klausul 1.1.2;

                                             2.5.1.1.         den bedst rangerede deltager fra Amerika-regionen modtager en invitation til at deltage i GT World Series live-begivenheden i Amerika-regionen som beskrevet i klausul 1.1.2.1

                                             2.5.1.2.         den bedst rangerede deltager fra EMEA-regionen modtager en invitation til at deltage i GT World Series live-begivenheden i EMEA-regionen som beskrevet i klausul 1.1.2.2

                                             2.5.1.3.         den bedst rangerede deltager fra Asien-Oceanien-regionen modtager en invitation til at deltage i GT World Series live-begivenheden i Asien-Oceanien-regionen som beskrevet i klausul 1.1.2.3

Når disse Manufacturers Cup live-begivenhed-finalister har accepteret invitationen, modtager de GT World Series live-begivenhed-rejsepakken:

                                2.5.2.         flybilletter på økonomiklasse, bus- eller togbilletter tur-retur til GT World Series live-begivenheden (efter arrangørens valg),

                                2.5.3.         indkvartering, mens GT World Series live-begivenheden står på (arrangøren vælger indkvarteringen),

                                2.5.4.         transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangsdatoerne,

                                2.5.5.         transport mellem indkvarteringen og stedet for GT World Series' live-begivenheden, og

                                2.5.6.         alle måltider under GT World Series live-begivenheden.

Den anslåede værdi af GT World Series live-begivenhed-rejsepakken for hver Manufacturers Cup live-begivenhed-finalist er 3.000,00 USD. Der vil blive arrangeret en rejseforsikring til denne rejse for at dække alle Manufacturers Cup live-begivenhed-finalister. Hver finalist er ansvarlig for at sikre, at de opfylder alle nødvendige visumkrav.

3. Manufacturers Cup GT World Series live-begivenheder

                  3.1.         GT World Series live-begivenhederne finder sted på datoerne nævnt i klausul 1.1.2. Yderligere vilkår og betingelser for at deltage i GT World Series live-begivenhederne kan være gældende og vil blive kommunikeret af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren. Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om GT World Series live-begivenhederne til Manufacturers Cup live-begivenhed-finalisterne via e-mail senest fjorten (14) dage inden GT World Series live-begivenhederne til den e-mailadresse, som er tilknyttet deres konto til PSN.

                  3.2.         Valg af Manufacturers Cup live-begivenhed-finalister afgøres af en kombination af følgende kriterier:

                                3.2.1.         Top 12-producenterne fra den online kvalifikation (udvalgt i overensstemmelse med klausul 3.3), og

                                3.2.2.         Deltagerne med flest point fra GT1-ligaen fra den online kvalifikation i de tre regioner (Amerika, EMEA, Asien-Oceanien),

                  3.3.         I alt tolv (12) producenter konkurrerer i GT World Series live-begivenhederne.

Tre (3) producenter inkluderer Genesis, Toyota og Mazda, og de andre ni (9) producenter udvælges efter følgende kriterier (vigtigste først):

                                3.3.1.         Konkurrencens officielle producentpartnere, og

                                3.3.2.         den globale producentrangliste (som defineret i klausul 3.4 nedenfor)

tilsammen er disse producenter "top 12-producenterne".

                  3.4.         Ved den online kvalifikations afslutning bliver der oprettet en "global producentrangliste" efter følgende proces:

                                3.4.1.         De producenter, der repræsenteres af deltagerne med de fleste point efter hver runde af den online kvalifikation får tildelt producentrangpoint i henhold til nedenstående tabel for at oprette en regional producentrangliste for hver værtsregion, som følger:

Producentens rang

Producentrangpoint

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

26

0

27

0

Efter slutningen på den online kvalifikation vil producentrangpoint for alle tre (3) regioner blive talt for at afgøre den globale producentrangliste. Den globale producentrangliste offentliggøres på https://www.gran-turismo.com/world/gt7/sportmode/ og også under "Sport" mode-sektionen i spillet.

Hvis to eller flere kørere fra den online kvalifikation fra forskellige producenter har lige mange point, når runden er slut, bliver producentrangpointene ligeligt fordelt mellem deres producenter.

Hvis to eller flere producenter har lige mange point på den globale producentrangliste, bestemmer følgende kriterier, hvilken producent går videre:

●      producenten med de højeste producentrangpoint i alle tre regioner og alle runder, og

●      hvis det stadig er uafgjort, bliver det producenten med flest individuelle point fra producentens topkørerne i alle tre regioner, og

●      hvis det stadig er uafgjort, bliver det producenten med flest individuelle point i alle runder fra producentens topkørerne i alle tre regioner.

                  3.5.         Hvis en Manufacturers Cup live-begivenhed-finalist bliver forhindret i at deltage i GT World Series live-begivenheden for deres region, kan deltageren, der repræsenterer den samme producent med den højeste Series-placering fra den samme region med næstflest rangpoint blive inviteret til at deltage i GT World Series live-begivenhederne, og vedkommende vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren.

                  3.6.         Point gives på baggrund af resultater i disse løb. Den endelige rangering af top 12-producentfinalisterne afgør vinderne og de to næsthøjest placerede. Den bedst rangerede finalist vil blive udråbt til vinder af GT World Series Manufacturers Cup live-begivenheden ("GT World Series Manufacturers Cup-vinder"). De næste to (2) bedst rangerede finalister vil blive udråbt til næsthøjest placerede i GT World Series Manufacturers Cup live-begivenheden ("GT World Series Manufacturers Cup-næsthøjest placerede").

                  3.7.         Point bliver tildelt producenterne i henhold til deres repræsentative GT World Series live-begivenhed-finalists slutplacering, og pointene tæller i forhold til placeringen i World Finals live-begivenheden som følger:

·       1.-plads: 6 point

·       2.-plads: 5 point

·       3.-plads: 4 point

·       4.-plads: 3 point

·       5.-plads: 2 point

·       6.-plads: 1 point

                  3.8.         Vinderen og de næsthøjest placerede fra Manufacturers Cup GT World Series live-begivenhederne vinder:

●      1.-plads: et trofæ (til en værdi af 250 USD)

●      2.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

●      3.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

                  3.9.         Efter slutningen på GT World Series live-begivenhederne får alle seksogtredive (36) Manufacturers Cup live-begivenhed-finalisterne besked om deres placering inden for syv (7) dage, og de modtager:

                                3.9.1.         en invitation til at overvære og deltage i World Finals live-begivenheden, som finder sted på de datoer, der er præciseret i klausul 1.1.3,

Når disse deltagere ("World-finalisterne") accepterer invitationen, modtager de World Finals-rejsepakken:

                                3.9.2.         flybilletter på økonomiklasse, bus- eller togbilletter tur-retur til World Finals live-begivenheden (efter arrangørens valg),

                                3.9.3.         indkvartering, mens World Finals live-begivenheden står på (arrangøren vælger indkvarteringen),

                                3.9.4.         transport til og fra lufthavnen, busterminalen eller togstationen (efter behov) til indkvarteringen på ankomst- og afgangsdatoerne,

                                3.9.5.         transport mellem indkvarteringen og stedet for World Finals live-begivenheden, og

                                3.9.6.         alle måltider i løbet af World Finals live-begivenheden.

Den anslåede værdi af World Finals-rejsepakken for hver World-finalist er 3.000,00 USD. Der vil blive arrangeret en rejseforsikring til denne rejse for at dække alle World-finalister. Hver World-finalist er ansvarlig for at sikre, at de opfylder alle nødvendige visumkrav.

4. Manufacturers Cup World Finals live-begivenhed

                  4.1.         World Finals live-begivenheden finder sted på de datoer og den lokation, der er præciseret i klausul 1.1.3. World-finalisterne omfatter: de seksogtredive (36) højst rangerede spillere fra Manufacturers Cup GT World Series live-begivenhederne (se klausul 1.1.2). Yderligere vilkår og betingelser for at deltage i World Finals live-begivenheden gælder og vil blive kommunikeret af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren. Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om World Finals live-begivenheden til World-finalisterne via e-mail senest fjorten (14) dage inden Wolrd Finals live-begivenheden til den e-mailadresse, som er tilknyttet deres konto til PSN.

                  4.2.         Hvis en World-finalist bliver forhindret i at deltage i World Finals live-begivenheden, bliver den næste højestrangerede deltager, der repræsenterer den samme producent, fra samme region inviteret til at deltage i World Finals live-begivenheden og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren.

                  4.3.         World-finalister deltager i en række løb. Point gives på baggrund af resultater i disse løb. Den endelige rangering afgør vinderne og de to næsthøjest placerede. Det bedst rangerede hold vil blive udråbt til vinderholdet af World Finals live-begivenheden ("World Finals-vinderen"). De næste to (2) bedst rangerede hold vil blive udråbt til de næsthøjest placerede hold til World Finals live-begivenheden ("World Finals-næsthøjest placerede").

                  4.4.         World Finals-vinderen og de næsthøjest placerede fra Manufacturers Cup World Finals live-begivenheden vinder:

●      1.-plads: et trofæ (til en værdi af 250 USD)

●      2.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

●      3.-plads: et trofæ (til en værdi af 150 USD)

                  4.5.         Præmie kun til deltagere fra Kroatien: Særskilt herfra vinder den højest rangerede deltager fra Kroatien ("kroatisk vinder"), når World Finals er slut, en T-shirt fra GT World Series med en pengeværdi på maks. 50,00 USD. Den kroatiske vinder bliver kontaktet via e-mail inden for én (1) dag efter lukningsdatoen og har syv (7) dage fra datoen, hvor bekendtgørelsen modtages, til at acceptere sin præmie. E-mailen, der er knyttet til den kroatiske vinders konto til PSN, bliver brugt. Hvis den kroatiske vinder ikke svarer, giver de afkald på præmien, og den næste højestrangerede deltager fra Kroatien bliver kontaktet.

5. Udsendelser af Manufacturers Cup GT World Series live-begivenhederne og Manufacturers Cup World Finals live-begivenheden

                  5.1.         Ved at tilmelde sig konkurrencen giver deltagere hermed tilladelse til arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren til at inkludere optagelser af deres spil samt deres billede/lighed i udsendelser fra Manufacturers Cup GT World Series live-begivenhederne og Manufacturers Cup World Finals live-begivenheden og på sociale medier eller blog-opslag i forbindelse med konkurrencen og efterfølgende års Gran Turismo™ Cups eller mesterskaber globalt under samme betingelser som i klausul 24 ("Markedsføring") som tidligere i disse betingelser. For at tilbagekalde denne tilladelse, kontakt da arrangøren på contact-competitions@polyphony.co.jp.

                  5.2.         Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de ikke offentligt vil kommunikere eller diskutere detaljer om konkurrencen, inklusive, men ikke begrænset til, resultater, billeder/video af løb, livestreams af løb osv.

                  5.3.         Deltagere i Manufacturers Cup GT World Series live-begivenhederne og Manufacturers Cup World Finals live-begivenheden kan blive bedt om at underskrive en frigivelsesformular, da live-begivenheder muligvis bliver filmet.