playstation.com

Juridisk info

Betingelser og vilkår

FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021”-konkurrencen

EMEA-regionen

Konkurrence og deltagelseskrav

1.               “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021”-konkurrencen (“konkurrencen”) er åben for personer, der lever op til alderskravet (som defineret herunder), og som bor i Østrig, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Indien (Nagaland undtaget), Libanon, Kuwait, Holland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien og Ukraine (“deltagerlandene”), undtagen ansatte hos, agenter for, underleverandører til eller konsulenter for arrangøren (som defineret herunder) og deres nærmeste familie, arrangørens søsterselskaber og alle andre, der har professionel tilknytning til konkurrencen (“deltagere”). Deltagerlandene udgør sammen EMEA-regionen.

 

2.               Minimumsalderen er 18 år for deltagere, der bor i Østrig, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Indien (Nagaland undtaget), Libanon, Holland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien og Ukraine, og 21 år for deltagere, der bor i Saudi-Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater (“minimumsalderen”).

 

3.               Deltagere skal bruge deres konto til PlayStation™Network (“PSN”) for at deltage i konkurrencen. Deltagerens bopælsland er det samme land, som deres konto til PSN er registreret i. Tilmelding til PSN kræver accept af PSN's servicevilkår og PSN's fortrolighedspolitik. (http://playstation.com/legal/).

 

4.               Disse vilkår (som defineret herunder) gælder for de deltagere, der bor i deltagerlandene, undtagen Frankrig.

 

5.               Deltagere kan blive bedt om at dokumentere, at de er kvalificerede til at deltage i konkurrencen. Hvis en deltager ikke er i stand til at levere den anmodede dokumentation, har arrangøren ret til at diskvalificere deltageren fra konkurrencen og/eller tilbageholde præmien.

 

6.               Konkurrencen åbnes for tilmeldinger den 21. april 2021 kl. 01.00 CET ("åbningsdatoen") og lukker den 26. september 2021 kl. 00.59 CET ("lukningsdatoen"). Se Tidsplan 1 og Tidsplan 2 for flere oplysninger. Perioden fra åbningsdatoen til og med lukningsdatoen kaldes “konkurrenceperioden”.

 

7.               For at kunne deltage i konkurrencen skal deltagere: (1) udfylde GT Sport Mode-tilmeldingsformularen, som bliver givet til deltagerne, når de vælger “Sport Mode" i spillet; (2) vælge, i løbet af konkurrenceperioden, de mesterskabsløb, som de ønsker at køre, før hvert løb er begyndt, og (3) acceptere konkurrencens betingelser. Deltagere, der følger disse trin, vil blive anset som "tilmeldt".

 

8.               Deltagerne skal tilmelde sig konkurrencen ved at følge de nævnte anvisninger og inden den nævnte lukningsdato og tid. Brud på dette fører til diskvalificering af tilmeldingen.

 

9.               Konkurrencen består af to (2) forskellige mesterskaber (hvert et “mesterskab”):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (herefter kaldet “Nations Cup”): Nations Cup er et mesterskab, hvor lande og territorier konkurrerer om sejren. En spillers land og territorie besluttes automatisk ud fra vedkommendes konto til PlayStation™Network land/territorie. Der er ingen begrænsninger på oprindelseslandet for de biler, der køres i; og

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (herefter kaldet “Manufacturer Series”): Manufacturer Series er et mesterskab, hvor deltagerne kører i biler fra en bestemt producent. Deltagerne kører om at blive de bedste kørere for deres producent og skal derefter køre mod deltagere, der repræsenterer andre producenter. Deltagerne vælger deres producent ud fra en forudbestemt liste med femogtyve (25)  producenter.

 

Detaljer for hvert mesterskab angives i Tidsplan 1 (Nations Cup) og Tidsplan 2 (Manufacturer Series) respektivt. 

 

10.            Konkurrencen er gratis at deltage i og kræver ikke noget køb, men deltagerne skal eje eller have adgang til en PlayStation®4 eller PlayStation®5 og et eksemplar af Gran Turismo™ Sport (“spillet”). Deltagerne skal være aktive PlayStation®Plus-medlemmer i konkurrenceperioden. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltagerne, at de vil være bundet af disse vilkår og betingelser, herunder vilkår for Tidsplan 1 og Tidsplan 2  (“vilkårene”).

 

11.            PlayStation®Plus-medlemskabet (“PS Plus”) er kun tilgængeligt for indehavere af en konto til PSN med adgang til PlayStation™Store (“PS Store”) og højhastighedsinternet. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt brugsvilkår og lande- og sprog-restriktioner. PS Plus-indhold og -ydelser varierer efter abonnentens alder. Brugerne skal være mindst 7 år, og brugere under 18 skal have forældres samtykke, bortset fra brugere i Tyskland, der skal være mindst 18 år gamle. Tjenestens tilgængelighed garanteres ikke. Onlinefunktioner i bestemte spil kan tilbagekaldes med rimelig varsel - eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-medlemskab er fortløbende og bliver beregnet månedligt, i kvartalet eller årligt afhængig af, hvilket abonnement man har købt til den aktuelle PS Store-pris, medmindre medlemskabet afbrydes. Gratis prøver på PS Plus bliver til et månedligt abonnement, medmindre medlemskabet afbrydes. Fulde gældende betingelser: PSN-servicevilkår på playstation.com/legal.

 

12.            Hver deltager kan kun deltage en (1) gang pr. mesterskab. For at undgå enhver tvivl foregår løbene i hvert mesterskabs løbskalender på forskellige tidspunkter. Deltagerne kan derfor deltage i begge mesterskaber, og vinderen af Nations Cup kan også være en del af vinderholdet i Manufacturer Series.

 

13.            Det er forbudt for deltagerne at oprette flere kontoer for at konkurrere eller øge deres chancer for at kvalificere sig til eller gå videre i konkurrencen eller forstyrre andre deltageres præstationer under et løb. Det er også forbudt at bede en anden konkurrere på vegne af deltageren eller med vilje bytte placeringer i løbet af et løb. I disse tilfælde forbeholder arrangøren sig retten til at diskvalificere sådanne deltagere.

 

14.            Konkurrencens vindere er defineret Tidsplan 1 (Nations Cup) og Tidsplan 2 (Manufacturer Series) i overensstemmelse med det relevante mesterskabssystem (hver af dem er "vindere"). Konkurrencens højeste placerede er defineret i Tidsplan 1 (Nations Cup) og Tidsplan 2  (Manufacturer Series) i overensstemmelse med det relevante mesterskabssystem (hver af dem er "højeste placerede").

 

15.            Præmierne er defineret i Tidsplan 1 (Nations Cup) og Tidsplan 2 (Manufacturer Series) , hvis det er relevant, og de skal accepteres som skrevet og kan ikke stilles i bero, overføres eller sælges igen. Der er ingen kontante alternativer, men arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte enhver præmie med en præmie med en tilsvarende værdi.

 

16.            Hver vinder og hver højeste placerede skal muligvis betale skat af enhver vunden præmie i overensstemmelse med deres jurisdiktions skattelovgivning og vil blive holdt ansvarlig for enhver skattepligt.

 

17.            Hvis vinderen ikke gør krav på sin præmie inden for det angivne tidsrum og i henhold til de nævnte forhold bliver vinderens krav ugyldiggjort, og arrangøren forbeholder sig retten til at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene. Hvis præmien skal modtages indenfor en stram tidsplan, og det er vigtigt at finde en vinder inden tiden løber ud, vil der muligvis være angivet en dato i konkurrencens vilkår, hvor vinderen bliver kontaktet af arrangøren via den e-mailadresse, som vinderen har opgivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen for det pågældende Championship. Arrangøren gør en rimelig indsats for at kontakte konkurrencens vinder(e). Hvis det ikke er muligt at kontakte vinderen inden den angivne dato, forbeholder arrangøren sig retten til at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager i overensstemmelse med vilkårene. Medmindre andet angives, er arrangøren ikke forpligtet på at tilbyde præmien til den næstbedst kvalificerede deltager, hvis vinderen ikke gør krav på præmien indenfor den nævnte dato og i overensstemmelse med konkurrencens instrukser.

 

18.            Arrangøren har ikke ansvar for, at en konkurrencetilmelding eller anden korrespondance vedrørende konkurrencen går tabt eller ikke bliver korrekt registreret som følge af fejl på netværk, hardware eller software. Afsendelsesbevis accepteres ikke som kvitteringsbevis. Ingen anmodninger om tilmelding fra agenter, tredjeparter, grupper eller computergenererede anmodninger om tilmelding accepteres.

 

19.            Arrangøren er ikke erstatningspligtig ved tab, skade eller personskade, som en deltager pådrager som direkte eller indirekte følge af præmien og/eller konkurrencen. Arrangøren forsøger dog ikke at udelukke eller begrænse sin erstatningspligt ved dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed.

 

20.            Alle betingelser, garantier og repræsentationer, der udtrykkes direkte eller indirekte af loven eller på anden måde i relation til præmien og/eller konkurrencen, udelukkes fuldt ud i overensstemmelse med loven.

 

21.            Hvis nogen præmie ikke fungerer eller er beskadiget, når den modtages, skal arrangøren have skriftlig besked inden for syv (7) dage fra modtagelsen, ellers vil præmien blive anset som accepteret, som den er modtaget. Dette påvirker ikke en vinders og/eller en andenplads' lovfæstede rettigheder (hvis sådanne findes).

 

22.            Hver vinder og højeste placerede accepterer at deltage i al rimelig markedsføring, som arrangøren kræver. Vinder eller højeste placerede bør tage kontakt til arrangøren, hvis de ønsker at afstå fra den pågældende markedsføring.

 

23.            Personlige oplysninger, som deltageren oplyser ved tilmelding til konkurrencen, opbevares og anvendes udelukkende af arrangøren og dennes gruppevirksomheder og leverandører for at administrere konkurrencen og ellers i overensstemmelse med arrangørens fortrolighedspolitik, som findes via: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/, og som deltageren har godkendt.

 

24.            Arrangøren kan efter forgodtbefindende publicere hver højeste placeredes navn på arrangørens hjemmeside(r). Hver vinder og hver højeste placeredes navn vil blive udleveret ved rimelig anmodning til de individer, der medsender en selv-adresseret konvolut mærket "FIA Gran Turismo™ Championships 2021" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inden for seks (6) uger fra lukningsdatoen. Hvis en vinder eller højeste placerede har indvendinger mod at få sit navn offentliggjort eller gjort tilgængeligt, bedes de kontakte arrangøren. Vær opmærksom på, at arrangøren muligvis skal videreformidle disse oplysninger til en kontrolinstans.

 

25.            I tilfælde af enhver uenighed er arrangørens afgørelse endelig og vil ikke blive diskuteret.

 

26.            Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse konkurrencen, fuldkomment eller delvist, eller at ændre disse vilkår når som helst, hvis det vurderes som nødvendigt eller hvis omstændigheder uden for arrangørens kontrol kræver det.

 

27.            Hvis der er nogen grund til at tro, at disse vilkår er blevet overtrådt eller at ukorrekte, ulæselige, falske, eller andre ugyldige eller upassende oplysninger er blevet opgivet, forbeholder arrangøren sig ret til at afvise at behandle en deltagelse eller at tildele en præmie. Hvis en deltager ikke overholder disse vilkår, inklusive Tidsplan 1 og Tidsplan 2, eller bruger flere kontoer og/eller automatiske systemer til at deltage, bliver de udelukket fra konkurrencen og deres deltagelse bliver erklæret ugyldig.

 

28.            "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.            I så vid udstrækning, som det er tilladt af gældende lovgivning, skal disse vilkår udlægges og tolkes i overensstemmelse med Englands love og kontrakten mellem hver deltager og arrangøren skal anses for at være indgået i England.

 

Tidsplan 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Nations Cup 2021 FIA Certified GT Championships Online Series

 

1.1            Deltagerne deltager i konkurrencen ved at spille Nations Cup i Nations Cup Online Series-sættet af løb via “Sport mode  i spillet. Deltagerne skal vælge og bekræfte, at de ønsker at deltage i Nations Cup, før de starter hvert løb.

 

1.2            Nations Cup Online Series foregår udelukkende online og består af følgende:

1.2.1       To sæsoner, hver med ti (10) runder, som beskrevet her:

 

2021 Nations Cup Online sæsonkalender

Sæson 1

Sæson 2

Rd. 1:

24. april 2021

Rd. 1:

10. juli 2021

Rd. 2:

1. maj 2021

Rd. 2:

17. juli 2021

Rd. 3:

8. maj 2021

Rd. 3:

31. juli 2021

Rd. 4:

15. maj 2021

Rd. 4:

7. august 2021

Rd. 5:

22. maj 2021

Rd. 5:

14. august 2021

Rd. 6:

26. maj 2021

Rd. 6:

25. august 2021

Rd. 7:

2. juni 2021

Rd. 7:

1. september 2021

Rd. 8:

9. juni 2021

Rd. 8:

8. september 2021

Rd. 9:

16. juni 2021

Rd. 9:

15. september 2021

Rd. 10:

23. juni 2021

Rd. 10:

22. september 2021

           

1.2.2       Fire World Series Events, der finder sted på følgende datoer:

Event

Dato

World Series Event 1

16. maj 2021

World Series Event 2

20. juni 2021

World Series Event 3

12. september 2021

World Series Event 4

17. oktober 2021

 

1.2.3       GT World Series Showdown Event finder sted fra 08:00 CET den 24. juli 2021 til 00:59 CET den 26. juli 2021.

1.2.4       World Finals finder sted 5., 6. og 7. november 2021.

 

1.3            Deltagerne i Nations Cup Online-sæsonerne får point for:

1.3.1       deres endelige plads i hvert løb; og

1.3.2       den gennemsnitlige kørervurdering for de deltagere, de kører imod i hvert løb.

 

1.4            Deltagerne skal deltage i løb i løbet af Nations Cup Online Series for at optjene point, som bruges til at beregne deres overordnede placering. Deltagernes samlede placering afgøres ved at tælle point sammen, efter de ti (10) runder i hver sæson på følgende måde (de “endelige point”):

 

Sæson 1: De endelige point tælles ud fra deltagerens fire (4) bedste runder ud af ti (10) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 10).

 

Sæson 2: De endelige point tælles ud fra deltagerens fire (4) bedste runder ud af ti (10) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 10).

 

Deltagerne kan deltage i ethvert løb i enhver runde og sæson, som de ønsker. Det er dog kun point fra en dags sidste løb, der tæller med i deltagerens online-placering for den runde. (dvs. at hvis en deltager konkurrerer i tre løb i runde 7 den 2. juni 2021, tæller kun pointene i det sidste af de tre løb med).

 

1.5            Stjernespillere

1.5.1       De følgende deltagere kan registrere sig som stjernespillere:

 

1.5.1.1     For Nations Cup Online sæson 1: de seksten (16) Nations Cup World Finals-deltagere i ‘2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships - Nations Cup World Finals’

1.5.1.2     For Nations Cup Online sæson 2: de toogtredive (32) højst rangerende spillere i 2021 GT World Series Showdown Event.

 

1.6            Når en deltager lever op til en af betingelserne i afsnit 1.5.1 af denne Tidsplan 1, modtager de en notifikation i Gran Turismo™ Sport, der fortæller, at de har kvalificeret sig. Når de har modtaget denne notifikation, kan deltagerne registrere sig som stjernespiller på gran-turismo.com. Det er deltagerens ansvar aktivt at registrere sig som stjernespiller.

 

1.7            Registrerede stjernespillere (herefter kaldet "stjernespillere") får en kørervurdering på "S".

 

1.8            Udover stjernespillerens PSN ID vises også spillerens rigtige navn ved udsendelse af "World Series Events", GT World Series Showdown Event og World Finals.

 

1.9            Når en deltager har fået en stjernespiller-kørervurdering, gælder vurderingen af deres kørerprofil kun for én efterfølgende sæson.

 

2.     World Series Events

 

2.1            Der vil være fire (4) World Series Events, som finder sted på datoerne nævnt i klausul 1.2.2.

 

2.2            World Series Events-deltagerne vil være:

2.2.1       for World Series Events 1 og 2 udvælges de seksten (16) bedste deltagere blandt konkurrenter i placeringsorden, der har deltaget i Nations Cup-løb til World Finals-begivenheden i 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (der blev afholdt 6. december 2020).

2.2.2       for World Series Events 3 og 4 udvælges de seksten (16) bedste deltagere blandt konkurrenter i placeringsorden, der har deltaget i Nations Cup-løb til 2021 GT World Series Showdown Event, der afholdes på datoerne nævnt i klausul 1.2.3.

 

2.3            Deltagere, der konkurrerer i "World Series Events"-løb kan vinde World Series Events-point, der tæller i forhold til deres endelige individuelle World Finals 2021 Nations Cup-placering alt efter plads:

 

·        1.-plads: 3 point

·        2.-plads: 2 point

·        3.-plads: 1 point

 

3.           GT World Series Showdown Event

 

3.1            GT World Series Showdown Event finder sted på datoerne nævnt i klausul 1.2.3.

 

3.2            Efter afslutningen af sæson 1 af Nations Cup, går de seks (6) højst rangerende deltagere fra EMEA-regionen videre til GT World Series Showdown Event ("Nations Cup sæson 1-deltagere"). Otte (8) pladser reserveres til 2020 Nations Cup World Finals-finalister fra EMEA, der deltog i FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 Online World Finals, som fandt sted 6. december 2020 ("inviterede Nations Cup-deltagere"). Tilsammen "GT World Series Showdown-finalisterne".

 

3.3            Der vil være højest to (2) Nations Cup sæson 1-deltagere pr. deltagerland ("landebegrænsningen") op til højest seks (6) deltagere i alt fra EMEA-regionen. Når en deltager bliver nummer tre i deres deltagerland, går den næstbedst placerede deltager fra et andet deltagerland videre til GT World Series Showdown Event. Det betyder, at en deltager, der bliver nummer tre eller lavere blandt deltagerne fra deres deltagerland, ikke kan blive GT World Series Showdown-finalist, selvom de har fået flere point end en deltager, der kom i top 2 i et andet deltagerland.

 

3.4            Hvis to eller flere Nations Cup sæson 1-deltagere har lige mange point, når sæsonen er slut, bestemmer følgende kriterier, hvilken deltager går videre:

 

a)     Nations Cup sæson 1-deltageren med flest point på tværs af alle runder;

b)     og i tilfælde af lige point, bliver det Nations Cup sæson 1-deltageren med flest point i en enkelt runde.

 

3.5            GT World Series Showdown-finalisterne vil:

3.5.1       deltage i en række onlineløb i Gran Turismo™ Sport, som defineres af arrangøren og kommunikeres til World Series Event-finalisterne via e-mail senest en (1) uge før løbet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.5.2       have tøj/handsker på, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.5.3       fremvise pynteelementer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.5.4       deltage i prøvesessioner, som Polyphony Digital Inc. beder om på vegne af arrangøren

3.5.5       deltage i løb med chaufførkameraer (leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren) og deltage i andre indholdsrelaterede aktiviteter som fx interviews via videochat, hvis Polyphony Digital Inc. beder om det på vegne af arrangøren

3.5.6       afholde sig fra at kommunikere om onlineløbene uden forudgående eksplicit tilladelse fra Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren inklusive, men ikke begrænset til: streaming af løb, videregivelse af resultater mm.

3.5.7       følge retningslinjerne som fastlagt af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren vedrørende billogoer, kørerlogoer, farvevalg til biler og andre løbsrelaterede indstillinger

3.5.8       bruge et Thrustmaster T-GT-rat og -pedalsæt

 

3.6            GT World Series Showdown-finalister får point baseret på deres placering i hvert løb. Den enkelte finalists point bliver lagt til deres samlede score. GT World Series Showdown-finalisten med det højeste antal samlede point, når alle løb er gennemført, bliver vinderen af GT World Series Showdown.

 

3.7            Point bliver tildelt vinderen og højeste placerede i GT World Series Showdown alt efter deres endelige pladser, og pointene tæller i forhold til at vinde og placere sig i World Finals som følger:

 

·        1.-plads: 10 point

·        2.-plads: 9 point

·        3.-plads: 8 point

·        4.-plads: 7 point

·        5.-plads: 6 point

·        6.-plads: 5 point

·        7.-plads: 4 point

·        8.-plads: 3 point

·        9.-plads: 2 point

·        10.-plads: 1 point

 

3.8            Vindere og højest placerede fra GT World Series Showdown Event vinder: 1.-plads: et trofæ. 2.-plads: et trofæ. 3.-plads: et trofæ.

 

3.9            Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren kontakter vindere og højest placerede via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingen til Nations Cup.

 

4.     World Finals

 

4.1  World Finals, et onlineløb, finder sted 5.-7. november 2021.

 

4.2  Efter afslutningen af sæson 2 af Nations Cup Online, går de seks (6) højst rangerende deltagere fra EMEA-regionen videre til World Finals ("Nations Cup sæson 2-deltagere"). Seksten (16) pladser er reserveret til top 16 fra 2021 GT World Series Showdown Event. Samlet “verdensfinalisterne”.

 

4.3  Der vil være højest to (2) Nations Cup sæson 2-deltagere pr. deltagerland ("landebegrænsningen") op til højest seks (6) deltagere i alt fra EMEA-regionen. Når en deltager bliver nummer tre i deres deltagerland, går den næstbedst placerede deltager fra et andet deltagerland videre til Online World Finals. Det betyder, at en deltager, der bliver nummer tre eller lavere blandt deltagerne fra deres deltagerland, ikke kan blive Online World-finalist, selvom de har fået flere point end en deltager, der kom i top 2 i et andet deltagerland.

 

4.4  Hvis to eller flere deltagere har lige mange point, når sæsonen er slut, bestemmer følgende kriterier, hvilken deltager går videre:

 

c)     deltageren med flest point i alle runder;

d)     i tilfælde af lige point bliver det deltageren med flest point i en enkelt runde.

 

4.5  Verdensfinalisterne vil:

4.5.1       deltage i en række onlineløb i Gran Turismo™ Sport, som defineres af arrangøren og kommunikeres til verdensfinalisterne via e-mail senest en (1) uge før løbet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

4.5.2       have tøj/handsker på, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

4.5.3       fremvise pynteelementer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

4.5.4       deltage i prøvesessioner, som Polyphony Digital Inc. beder om på vegne af arrangøren

4.5.5       deltage i løb med chaufførkameraer (leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren) og deltage i andre indholdsrelaterede aktiviteter som fx interviews via videochat, hvis Polyphony Digital Inc. beder om det på vegne af arrangøren

4.5.6       afholde sig fra at kommunikere om onlineløbene uden forudgående eksplicit tilladelse fra Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren inklusive, men ikke begrænset til: streaming af løb, videregivelse af resultater mm.

4.5.7       følge retningslinjerne som fastlagt af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren vedrørende billogoer, kørerlogoer, farvevalg til biler og andre løbsrelaterede indstillinger

4.5.8       bruge et Thrustmaster T-GT-rat og -pedalsæt

 

4.6  Verdensfinalister deltager i en række løb. Point bliver tildelt på baggrund af resultaterne af de løb. En endelig ranglisteplacering, der medregner point fra World Series Events og GT World Series Showdown Event, vil afgøre vindere og de øvrige topplaceringer.

 

4.7  Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om Online World Finals til Online World-finalisterne via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Nations Cup.

 

4.8  Vindere og højest placerede fra World Finals vinder: 1.-plads: et trofæ. 2.-plads: et trofæ. 3.-plads: et trofæ.

 

4.9  Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren kontakter vindere og højeste placerede via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingen til Nations Cup.

 

5.     Udsendelser af World Series Events, GT World Series Showdown Event og World Finals

 

5.1  Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de vil tillade arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren at inkludere optagelser af deres spil samt deres billede/lighed i udsendelser fra World Series Events, GT World Series Showdowns og World Finals og på sociale medier eller blog-opslag i forbindelse med konkurrencen og efterfølgende års Gran Turismo Championships globalt. Kontakt arrangøren for at tilbagekalde denne tilladelse.

 

5.2  Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de ikke vil kommunikere eller diskutere detaljer om konkurrencen, inklusive, men ikke begrænset til: resultater, billeder/video af løb, streaming af løb osv.

 

Tidsplan 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Deltagerne deltager i Manufacturer Series ved at vælge Manufacturer Series-muligheden i "Sport" mode, før hvert løb starter.

 

1.2.  Manufacturer Series foregår udelukkende online og består af følgende:

1.2.1.     To sæsoner, hver med ti (10) runder, som beskrevet her:

 

2021 Manufacturer Series sæsonkalender

Sæson 1

Sæson 2

Rd. 1:

21. april 2021

Rd. 1:

7. juli 2021

Rd. 2:

28. april 2021

Rd. 2:

14. juli 2021

Rd. 3:

5. maj 2021

Rd. 3:

28. juli 2021

Rd. 4:

12. maj 2021

Rd. 4:

4. august 2021

Rd. 5:

19. maj 2021

Rd. 5:

11. august 2021

Rd. 6:

29. maj 2021

Rd. 6:

28. august 2021

Rd. 7:

5. juni 2021

Rd. 7:

4. september 2021

Rd. 8:

12. juni 2021

Rd. 8:

11. september 2021

Rd. 9:

19. juni 2021

Rd. 9:

18. september 2021

Rd. 10:

26. juni 2021

Rd. 10:

 25. september 2021

           

1.2.2.     Fire World Series Events, der finder sted på følgende datoer:

Event

Dato

World Series Event 1

16. maj 2021

World Series Event 2

20. juni 2021

World Series Event 3

12. september 2021

World Series Event 4

17. oktober 2021

 

1.2.3.     GT World Series Showdown Event finder sted fra 08:00 CET den 24. juli 2021 til 00:59 CET den 26. juli 2021.

1.2.4.     World Finals finder sted 5., 6. og 7. november 2021.

 

1.3.  Deltagerne kører om at repræsentere en (1) af de følgende femogtyve (25) producenter (hver en "producent"): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota og Volkswagen.

 

1.4.  Bemærk: hvis en deltagers adresse ikke er i det deltagerland, som de spiller for, risikerer deltageren at blive diskvalificeret.

 

1.5.  Deltagerne i Manufacturer Series-sæsoner får point for:

1.5.1.     deres endelige plads i hvert løb; og

1.5.2.     den gennemsnitlige kørervurdering for de deltagere, de kører imod i hvert løb.

 

1.6.  Deltagerne skal deltage i løb i løbet af Manufacturer Series-sæsonen for at optjene point, som bruges til at beregne deres overordnede placering. Deltagerens overordnede placering afgøres ved at tælle pointene sammen efter en serie af runder i hver sæson som følger (de "endelige point"):

 

Sæson 1: De endelige point tælles ud fra deltagerens fire (4) bedste runder ud af ti (10) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 10).

 

Sæson 2: De endelige point tælles ud fra deltagerens fire (4) bedste runder ud af ti (10) runder (kumulativt fra runde 1 til runde 10).

 

Deltagerne kan deltage i ethvert løb i enhver runde og sæson, som de ønsker. Det er dog kun point fra en dags sidste løb, der tæller med i deltagerens online-placering for den runde. (dvs. at hvis en deltager konkurrerer i tre løb i runde 7 den 5. juni 2021, tæller kun pointene i det sidste af de tre løb med).

 

1.7            Stjernespillere

1.7.1       De følgende deltagere kan registrere sig som stjernespillere:

1.7.1.1  For Manufacturer Series sæson 1: de seksogtredive (36) Manufacturer Series World Finals-deltagere i ‘2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships - Manufacturer Series World Finals’

1.7.1.2  For Manufacturer Series sæson 2: de seksogtredive (36) Manufacturer Series-finalister i 2021 GT World Series Showdown Event.

 

1.8            Når en deltager lever op til en af betingelserne i afsnit 1.7.1 af denne Tidsplan 2, modtager de en notifikation i Gran Turismo™ Sport, der fortæller, at de har kvalificeret sig. Når de har modtaget denne notifikation, kan deltagerne registrere sig som stjernespiller på gran-turismo.com. Det er deltagerens ansvar aktivt at registrere sig som stjernespiller.

 

1.9            Registrerede stjernespillere (herefter kaldet "stjernespillere") får en kørervurdering på "S".

 

1.10        Udover stjernespillerens PSN ID vises også spillerens rigtige navn ved udsendelse af World Series Events-løbene, GT World Series Showdown Event og World Finals.

 

1.11        Når en deltager har fået en stjernespiller-kørervurdering, gælder vurderingen af deres kørerprofil kun for én efterfølgende sæson.

 

2.     World Series Events

 

2.1.  Der vil være fire (4) World Series Events, som finder sted på datoerne nævnt i klausul 1.2.2.

 

2.2.  World Series Events-deltagerne bliver:

 

2.2.1.     for World Series Events 1 og 2 udvælges de tolv (12) bedste deltagere blandt konkurrenter i placeringsorden, der har deltaget i Manufacturer Series-løb til World Finals Event i 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (der blev afholdt 5. december 2020), udvalgt efter placeringsorden i resultaterne. Den bedste kører for hver af de 12 producenter fra 2020 World Finals Event bliver udvalgt i henhold til løbets resultat og kun hvis topkøreren har kontrakt med samme producent i sæson 1 i 2021-serien. Hvis slutplaceringerne er de samme, bliver udvælgelsen foretaget med finalen > løb 2 > løb 1.

2.2.2.     Hvis de udvalgte World Series Events-deltagere (som beskrevet i afsnit 2.2.1) ikke kan deltage i World Series Events 1 og 2, vil en deltager med kontrakt med den relevante producent for sæson 1 af 2021-serien blive inviteret, baseret på løbsresultater, til at deltage i World Series og vil få besked om det fra arrangøren eller af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren.

2.2.3.     for World Series Events 3 og 4 udvælges de tolv (12) bedste deltagere blandt konkurrenter i placeringsorden, der har deltaget i Manufacturer Series-løb til 2021 GT World Series Showdown, der afholdes på datoerne nævnt i klausul 1.2.3. Den bedste kører for hver af de 12 producenter fra 2021 GT World Series Showdown bliver udvalgt i henhold til løbets resultat og kun hvis topkøreren har kontrakt med samme producent i sæson 2 i 2021-serien. Hvis slutplaceringerne er de samme, bliver udvælgelsen foretaget med finalen > løb 2 > løb 1.

2.2.4.     Hvis de udvalgte World Series-deltagere (som beskrevet i afsnit 2.2.3) ikke kan deltage i World Series Events 3 og 4, vil en deltager med kontrakt med den relevante producent for sæson 2 af 2021-serien blive inviteret, baseret på løbsresultater, til at deltage i World Series og vil få besked om det fra arrangøren eller af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren.

 

2.3.  Deltagere, der konkurrerer i "World Series Events"-løbene kan vinde World Series Events-point, der tæller i forhold til deres World Finals 2021 Manufacturer Series-holdplacering alt efter plads:

 

·        1.-plads: 3 point

·        2.-plads: 2 point

·        3.-plads: 1 point

 

3.     GT World Series Showdown Event

 

3.1.  GT World Series Showdown Event finder sted på datoerne nævnt i klausul 1.2.3.

 

3.2.  Valg af GT World Series Showdown-finalister afgøres af en kombination af følgende kriterier:

3.2.1.     Deltagerne med flest point fra sæson 1 (de "repræsentative kørere");

3.2.2.     De 12 bedste producenter fra sæson 1 (udvalgt i overensstemmelse med afsnit 3.4);

 

3.3.  I alt the (3) GT World Series Showdown-finalister vil blive udvalgt til at repræsentere hver producent i GT World Series Showdown; hver af dem fra en af de deltagende regioner nedenfor:

·        Asien - Oceanien

·        EMEA

·        Nord- og Sydamerika

 

3.4.  I alt tolv (12) producenter konkurrerer i GT World Series Showdown, udvalgt efter følgende kriterier (vigtigste først) ("top 12 producenter"):

3.4.1.     Konkurrencens officielle producentpartner; og

3.4.2.     den globale producentrangliste (som defineret i afsnit 3.5 nedenfor)

 

3.5.  Efter hver sæson etableres en "global producentrangliste" med følgende proces:

3.5.1.   De producenter, der repræsenteres af deltagere med de fleste point efter hver runde for hver sæson får tildelt producentrangpoint i henhold til nedenstående tabel for at oprette en regional producentrangliste for hver værtsregion, som følger:

           

Producentrangliste

Producentrangpoint

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   Efter hver sæson vil producentrangpoint for alle tre (3) regioner blive talt for at afgøre den globale producentrangliste. Den globale producentrangliste publiceres på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ og under "Sport"-sektionen i spillet.

 

3.6.  Hvis to eller flere repræsentative kørere fra forskellige producenter har lige mange point, når runden er slut, bliver producentrangpointene ligeligt fordelt til de forskellige producenter.

 

3.7.  Hvis to eller flere producenter har lige mange point på den globale producentrangliste, bestemmer følgende kriterier, hvilken producent går videre:

3.7.1.     producenten med de højeste producentrangpoint i alle tre regioner og alle runder; og;

3.7.2.     i tilfælde af lige point bliver det producenten med flest individuelle point fra topkørerne i alle producentens tre regioner; og;

3.7.3.     i tilfælde af lige point bliver det producenten med flest individuelle point i alle runder fra topkørerne i alle producentens tre regioner.

 

3.8.  Hvis en GT World Series Showdown-finalist bliver forhindret i at deltage i GT World Series Showdown, kan deltageren, der repræsenterer den samme producent med den højeste sæsonplacering fra regionen med næstflest rangpoint blive inviteret til at blive en verdensfinalist og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren.

 

3.9.  GT World Series Showdown-finalisterne vil:

3.9.1.         deltage i en række onlineløb i Gran Turismo™ Sport, som defineres af arrangøren og kommunikeres til World Series Event-finalisterne via e-mail senest en (1) uge før løbet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.9.2.         have tøj/handsker på, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.9.3.         fremvise pynteelementer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

3.9.4.         deltage i prøvesessioner, som Polyphony Digital Inc. beder om på vegne af arrangøren

3.9.5.         deltage i løb med chaufførkameraer (leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren) og deltage i andre indholdsrelaterede aktiviteter som fx interviews via videochat, hvis Polyphony Digital Inc. beder om det på vegne af arrangøren

3.9.6.         afholde sig fra at kommunikere om onlineløbene uden forudgående eksplicit tilladelse fra Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren inklusive, men ikke begrænset til: streaming af løb, videregivelse af resultater mm.

3.9.7.         følge retningslinjerne som fastlagt af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren vedrørende billogoer, kørerlogoer, farvevalg til biler og andre løbsrelaterede indstillinger

3.9.8.         bruge et Thrustmaster T-GT-rat og -pedalsæt

 

3.10.     Antal point for hvert producentteam afgør, hvem der vinder, og hvem der indtager de følgende pladser.

 

3.11.     Point til placeringen i World Finals bliver tildelt producentvinderen og de højest placerede i GT World Series Showdown som følger:

 

·        1.-plads: 10 point

·        2.-plads: 9 point

·        3.-plads: 8 point

·        4.-plads: 7 point

·        5.-plads: 6 point

·        6.-plads: 5 point

·        7.-plads: 4 point

·        8.-plads: 3 point

·        9.-plads: 2 point

·        10.-plads: 1 point

 

3.12.     Vindere og højest placerede fra GT World Series Showdown Event vinder: 1.-plads: et trofæ, 2.-plads: et trofæ, 3.-plads: et trofæ

 

3.13.     Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren kontakter vindere og højest placerede via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingen til Manufacturer Series.

 

4.     World Finals

 

4.1.        World Finals, en online begivenhed, finder sted 5.-7. november 2021.

 

4.2.        Valg af verdensfinalister afgøres af en kombination af følgende kriterier:

4.2.1.     Deltagerne med flest point fra sæson 2 (de "repræsentative kørere");

4.2.2.     De 12 bedste producenter fra sæson 2 (udvalgt i overensstemmelse med afsnit 4.4);

 

4.3.        I alt tre (3) verdensfinalister bliver udvalgt til at repræsentere hver producent til World Finals; hver af dem fra en af de deltagende regioner nedenfor:

·        Asien - Oceanien

·        EMEA

·        Nord- og Sydamerika

 

4.4.        I alt tolv (12) producenter konkurrerer i World Finals

udvalgt efter følgende kriterier (vigtigste først) ("top 12 producenter"):

 

4.4.1.     Konkurrencens officielle producentpartner; og

4.4.2.     den globale producentrangliste (som defineret i afsnit 4.5 herunder).

 

4.5.  Efter hver sæson etableres en "global producentrangliste" for all tre (3) regioner i Manufacturer Series.

4.5.1.   De producenter, der repræsenteres af deltagere med de fleste point efter hver runde for hver sæson får tildelt producentrangpoint i henhold til nedenstående tabel for at oprette en regional producentrangliste for hver værtsregion, som følger:

           

Producentrangliste

Producentrangpoint

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   Efter hver sæson vil producentrangpoint for alle tre (3) regioner blive talt for at afgøre den globale producentrangliste. Den globale producentrangliste publiceres på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ og under "Sport"-sektionen i spillet.

 

4.6.        Hvis to eller flere repræsentative kørere fra forskellige producenter har lige mange point, når runden er slut, bliver producentrangpointene ligeligt fordelt til de forskellige producenter.

 

4.7.        Hvis to eller flere producenter har lige mange point på den globale producentrangliste, bestemmer følgende kriterier, hvilken producent går videre:

4.7.1.     producenten med de højeste producentrangpoint i alle tre regioner og alle runder; og;

4.7.2.     i tilfælde af lige point bliver det producenten med flest individuelle point fra topkørerne i alle producentens tre regioner; og;

4.7.3.     i tilfælde af lige point bliver det producenten med flest individuelle point i alle runder fra topkørerne i alle producentens tre regioner.

 

4.8.        Hvis en verdensfinalist bliver forhindret i at deltage i World Finals, kan deltageren, der repræsenterer den samme producent med den højeste sæsonplacering fra regionen med næstflest rangpoint blive inviteret til at blive en verdensfinalist og vil få besked derom af arrangøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren.

 

4.9.        Verdensfinalister vil:

4.9.1.         Deltage i en række onlineløb i Gran Turismo™ Sport, som defineres af arrangøren og kommunikeres til verdensfinalisterne via e-mail senest en (1) uge før løbet af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

4.9.2.         have tøj/handsker på, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

4.9.3.         fremvise pynteelementer, som leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren

4.9.4.         deltage i prøvesessioner, som Polyphony Digital Inc. beder om på vegne af arrangøren

4.9.5.         deltage i løb med chaufførkameraer (leveres af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren) og deltage i andre indholdsrelaterede aktiviteter som fx interviews via videochat, hvis Polyphony Digital Inc. beder om det på vegne af arrangøren

4.9.6.         afholde sig fra at kommunikere om onlineløbene uden forudgående eksplicit tilladelse fra Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren inklusive, men ikke begrænset til: streaming af løb, videregivelse af resultater mm.

4.9.7.         følge retningslinjerne som fastlagt af Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren vedrørende billogoer, kørerlogoer, farvevalg til biler og andre løbsrelaterede indstillinger

4.9.8.         bruge et Thrustmaster T-GT-rat og -pedalsæt

 

4.10.     Verdensfinalister deltager i en række løb. Point bliver tildelt på baggrund af resultaterne af de løb. En endelig ranglisteplacering, der medregner eventuelle point fra World Series Events og GT World Series Showdown Event, vil afgøre vindere og de øvrige topplaceringer.

 

4.11.     Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren sender oplysninger om Online World Finals til Online World-finalisterne via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingsformularen til Manufacturer Series. 

 

4.12.     Vindere og højest placerede fra World Finals vinder: 1.-plads: et trofæ. 2.-plads: et trofæ. 3.-plads: et trofæ.

 

4.13.     Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren kontakter vindere og højeste placerede via e-mail til den e-mailadresse, som deltagerne har angivet på GT Sport Mode-tilmeldingen til Manufacturer Series.

 

5.     Udsendelser af World Series Events, GT World Series Showdown Event og World Finals

 

5.1.        Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de vil tillade arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne af arrangøren at inkludere optagelser af deres spil samt deres billede/lighed i udsendelser fra World Series Events, GT World Series Showdown og World Finals og på sociale medier eller blog-opslag i forbindelse med konkurrencen og efterfølgende års Gran Turismo Championships globalt. Kontakt arrangøren for at tilbagekalde denne tilladelse.

 

5.2.        Ved at tilmelde sig konkurrencen bekræfter deltagere, at de ikke vil kommunikere eller diskutere detaljer om konkurrencen, inklusive, men ikke begrænset til, resultater, billeder/video af løb, streaming af løb osv.