Juridisk info

PLAYSTATION® PLUS UEFA CHAMPIONS LEAGUE-FINALE GOLDEN TICKET

OFFICIELLE REGLER

Ved at deltage i UEFA Champions League Final Golden Ticket ("kampagnen") er du indforstået med at acceptere disse officielle regler og sponsorens beslutninger, som er endelige og bindende i alle henseender og ikke kan appelleres.

1.         SPONSOR:

Sponsoren af kampagnen er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited of C/O Corporation Service Company (UK) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, Storbritannien, E14 5HU.

Hvis du bor i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, agerer vi via vores afdeling i Holland på adressen Olympia 1, 1213NS Hilversum, Holland, under virksomhedsnummer 000051647869.

2.         DELTAGENDE LANDE/OMRÅDER:

Belgien, Cypern, Danmark, Grækenland, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland

3.         KAMPAGNEPERIODE:

Kampagnen starter den 2. april 2024 kl. 16:00 CEST, og slutter den 30. april 2024 kl. 20:00 CEST ("samlet kampagneperiode"). Sponsorens computer er kampagnens officielle ur.

4.         DELTAGELSESBERETTIGELSE:

Denne kampagne er kun åben for en person, der: (i) er lovligt bosiddende i de deltagende lande/områder, (ii) er mindst atten (18) år og den juridiske myndighedsalder i den pågældendes stat/territorium/bopælsland på tidspunktet for deltagelsen, og (iii) har en konto til PlayStationTM Network ("konto til PlayStation Network"). Hver sådan person er en "deltager".

Medarbejdere i en Sony Group-virksomhed (f.eks. Sony Interactive Entertainment eller Sony Electronics) og deres respektive moderselskaber, datterselskaber, søsterselskaber, reklame- og kampagnevirksomheder (samlet, "kampagneenheder") og hver af deres nære familiemedlemmer (f.eks. ægtefælle, forældre, barn, søskende og deres respektive ægtefæller samt "sted-" for hver af disse, lige gyldigt hvor de bor) og personer, der bor i samme husstand, og som de bor sammen med, hvad enten de er i familie eller ej, er ikke kvalificerede til at vinde. Gælder ikke ved modstridende eller begrænsende lovkrav.

Deltagelse i kampagnen udgør en deltagers fulde og ubetingede samtykke for disse officielle regler og sponsorens beslutninger og fortolkninger, som er endelige og bindende i alle henseender, der relaterer sig til kampagnen. Sponsoren har lov til at kontakte deltagere per e-mail med henblik på at varetage kampagnens formål. Sponsoren vil anvende den e-mailadresse, der er tilknyttet deres konto til PlayStation Network, som blev indsendt på tidspunktet for deltagelsens begyndelse. Deltagere vil ikke have tilladelse til at ændre deres e-mailadresser.

5.         DELTAGELSE OG UDVÆLGELSE AF VINDER:

I løbet af den samlede kampagneperiode har hver deltager fra et deltagende land/område chancen for at vinde en præmie ved at:

(1)    gøre krav på de tre (3) månedlige PlayStation Plus-spil for april 2024, der er tilgængelige som en del af deres medlemskab, og åbne mindst ét af de månedlige PlayStation Plus-spil for april 2024;

(2)    besvare fem spørgsmål, der vises på konkurrencens startside, hvor de indsender deres oplysninger; og

(3)    acceptere de officielle regler.

Deltagere skal logge på deres konto til PlayStation Network ved hjælp af deres PSN-id (hvis de ikke allerede er logget på).

Når de er logget på, skal deltagere følge linkene og instruktionerne for at besvare de spørgsmål, de er blevet tildelt.

For at være berettiget til en præmie har de fire spørgsmål kun ét korrekt svar ("spørgsmål med lukket svar"), og ét af dem kræver, at deltageren indsender sit bedste svar på spørgsmålet ("spørgsmål med åbent svar").

Den deltager, der korrekt besvarer de fire spørgsmål med lukket svar, og som også sender det svar, der ligger tættest på det korrekte svar på spørgsmålet med åbent svar, vinder en præmie.

De nærmeste 100 (hundrede) deltagere, efter at hovedpræmien er blevet valgt, modtager et 1 måneds PlayStation Plus Premium-medlemskab.

6.         GRÆNSER FOR DELTAGELSE:

Der er en grænse på en (1) deltagelse per person i løbet af kampagneperioden. Hvis der modtages mere end én (1) deltagelse fra den samme person, kan alle den slags deltagelser blive diskvalificeret efter arrangørens egenhændige beslutning. Deltagere må ikke anvende mere end én (1) e-mailadresse, konto eller identitet. Hvis det opdages eller mistænkes, at en deltager anvender mere end en e-mailadresse eller flere identiteter til at deltage i kampagnen, så kan den deltager, efter sponsorens egenhændige beslutning blive diskvalificeret og måske ikke være kvalificeret til at vinde præmien.

VIGTIGT: Takster for beskeder og data kan være gældende, hvis en deltager starter deltagelsen i denne kampagne på sin mobilenhed. Deltagere skal kontrollere deres mobiludbyderes prissætninger. Mobil tilmelding er ikke påkrævet for at deltage eller vinde en præmie.

7.         PRÆMIESPECIFIKATION OG -OPFYLDELSE:

Hovedpræmien (én vinder) er en tur til finalen i UEFA Champion's League bestående af 2 billetter til Champions League-finalen, transport til finalen, 2 overnatninger på hotel i London (kun 31. maj og 1. juni) og 2 velkomstgaver.

Hver PlayStation Plus-præmie (100 vindere) er en kode til én (1) måneds PlayStation Plus Premium.

Alle potentielle vindere vil blive bekræftet af sponsoren på eller før den 15. maj.

Hver potentiel vinder modtager en meddelelse fra sponsoren, som vil blive sendt til den e-mailadresse, der er tilknyttet deres konto til PlayStation Network, for at informere dem om deres gevinst.

For at lette leveringen af præmier vil den relevante enhed eller relevante sponsor (eller en præmiepartner) bede vinderne om følgende: fulde navn, bopælsadresse, telefonnummer og CVR/SE-nummer (hvis relevant) ("Leveringsoplysninger").

Medmindre det er forbudt, er alle gældende skatter og afgifter alene de enkelte vinderes ansvar.

8.         YDERLIGERE VILKÅR FOR HOVEDPRÆMIEN:

Vinderen af hovedpræmien skal:

-        have et aktuelt og gyldigt pas eller et gyldigt identifikationsdokument;

-        have visum (hvis påkrævet) til rejser til Storbritannien; og

-        være ved godt helbred, når du rejser til arrangementet.

Billetter er personlige for hovedpræmievinderen og dennes gæst og må ikke sælges, udbydes til salg eller bortauktioneres.

Billetter er underlagt UEFA's vilkår for fanbilletter, som er tilgængelige på https://editorial.uefa.com/resources/0285-191651c4847c-2743856c91d9-1000/euro_2024_gp_fans_terms_and_conditions_en.pdf

Retten til adgang til Wembley Stadium er forbeholdt arrangørerne af arrangementet. Enhver vinder, der er uhøflig, krænkende eller på anden måde vurderes uegnet af arrangøren, kan udelukkes fra begivenheden og/eller kræves at forlade stedet.

9.         GENERELT:

INTET I DISSE OFFICIELLE REGLER UDELUKKER ELLER PÅ NOGEN MÅDE FRITAGER SPONSORENS ANSVAR FOR SVIG, FORSÆTLIG FORSØMMELSE, DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, SOM FORÅRSAGES AF DENNES UAGTSOMHED, ELLER NOGET ANDET ANSVAR I DET OMFANG, SÅDANT ET ANSVAR IKKE MÅ UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN. Ved at deltage i denne kampagne indvilliger deltagerne i, at kampagneenhederne og hver af deres respektive associerede selskaber, datterselskaber, repræsentanter, konsulenter, kontrahenter, juridiske rådgivere, reklamer, pr, reklame- og markedsføringsbureauer, leverandører af websteder og deres respektive ledere, direktører, aktionærer, medarbejdere, repræsentanter, udpegede aktører og agenter ("Udgivne parter") er ikke ansvarlige for: (i) tabt, forsinket, ufuldstændig, stjålet, fejlrettet, forfaldne eller ikke-leverbare e-mail-/sms-beskeder eller postforsendelser; (ii) enhver computer, telefon, satellit, kabel, netværks-, elektroniske eller internetbaserede hardware- eller softwarefejlfunktioner, fejl, forbindelser eller tilgængelighed; (iii) forvansket, ødelagte eller rodede transmissioner, tjenesteudbyderen/netværksadgang, tilgængelighed eller trafikpropper; (iv) alle tekniske, mekaniske, trykmæssige eller typografiske fejl eller andre fejl; (v) forkert eller unøjagtig registrering af registreringsoplysninger eller manglende registrering eller tab af sådanne oplysninger; (vi) enhver fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller overførsel, fejl på kommunikationslinje, teknisk fejl, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til kampagnen; (vii) personskade eller skade på en persons computer i forbindelse med eller som følge af deltagelse i kampagnen og/eller accept af en præmie; og viii) indsendelser, der er forsinkede, forfalskede, tabte, forlagte, fejlrettede, manipuleret med, ufuldstændig, slettet, beskadiget, forvansket eller på anden måde ikke i overensstemmelse med de officielle regler. Desuden er kampagneenheder ikke ansvarlige for nogen underretninger til vindere, der ikke er blevet svaret på, eller som ikke kan leveres.     

Ved at deltage i kampagnen accepterer hver deltager: (i) at være bundet af disse officielle regler, herunder deltagerkrav; (ii) at give afkald på enhver ret til at gøre krav på tvetydighed i forhold til disse officielle regler; iii) at give afkald på alle sine rettigheder til at fremsætte krav, søgsmål mod en af de udgivne parter i forbindelse med kampagnen og iii) for altid og uigenkaldeligt at acceptere at fritage og holde hver af de udgivne parter fra ethvert krav, søgsmål, domme, søgsmål, krav, bøder, sanktioner, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer), der kan opstå i forbindelse med: (a) kampagnen, herunder, men ikke begrænset til, enhver kampagnerelateret aktivitet eller del heraf, samt deltagerens bidrag, deltagelse eller manglende evne til at deltage i kampagnen; (b) krænkelse af privatlivets fred for tredjeparter, personlige, udgivelses- eller ejendomsrettigheder (c) accept, deltagelse ved, modtagelse, rejse i forbindelse med deltagelse i, levering af, besiddelse, defekter i, anvendelse ikke-brug, misbrug, manglende evne til at bruge, tab, skade, destruktion, uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse i forbindelse med brug af en præmie (eller en del deraf); (d) enhver ændring i præmien (eller nogen del deraf); (e) menneskelige fejl; (f) enhver forseelse, forsømmelighed eller uautoriseret handling eller undladelse fra nogen af de udgivne parters side; (g) mistet, forsinket, stjålet, fejlrettet, beskadiget eller ødelagt præmie (eller nogen del deraf); eller (h) den deltagendes forsømmelighed eller forsætlige forsømmelse.

Hvis kampagnen af nogen som helst årsag ikke er i stand til at forløbe, som det er planlagt, så forbeholder sponsoren sig ret til, efter sin egenhændige og egenrådige vurdering (med forudgående varsel), at annullere, ophæve, ændre eller udsætte kampagnen og/eller forsætte med kampagnen, herunder valget af en vinder på en måde, som sponsoren anser for at være retfærdig og rimelig, herunder valg af en vinder blandt de kvalificerede tilmeldinger, som blev modtaget forud for sådan en annullering, ophævelse, ændring eller udsættelse. Der vil under ingen omstændigheder blive tildelt flere præmier, end der er angivet i disse officielle regler. I tilfælde af at der på grund af tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, udskriftsrelaterede, fremstillingsrelaterede, computerrelaterede eller andre fejl er flere vindere end angivet i disse officielle regler, så vil der være en tilfældig udtrækning blandt de potentielle vindere for at bestemme den faktiske vinder. 

UDEN BEGRÆNSNING AF DET FORUDGÅENDE ER ALT ANGÅENDE DENNE KAMPAGNE, HERUNDER PRÆMIERNE, STILLET TIL RÅDIGHED "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, HVERKEN EKSPLICITTE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE IMPLICITTE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER IKKE-KRÆNKELSE.

10.     GÆLDENDE LOVGIVNING:

For deltagere, der er bosiddende i SIEE-regionen og befinder sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal disse regler udlægges og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England, og parterne (deltager og sponsor) skal underlægges domstolene i England og Wales' ikke-eksklusive jurisdiktion.

For deltagere, der er bosiddende i SIEE-regionen og befinder sig i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal disse regler opfattes og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Holland, men du har yderligere beskyttelse af de obligatoriske love i det land, du bor i. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i Holland.

Deltageren og sponsoren underlægger sig hver især den eksklusive jurisdiktion og værnetinget for de respektive domstole, der er beskrevet ovenfor, og giver afkald på alle klager om jurisdiktion, værneting og ubelejligt forum ved disse domstole. I enhver retssag med formålet at håndhæve enhver del af denne aftale vil alle omkostninger og gebyrer, herunder advokatsalærer, blive betalt af den tabende part.

11.     FORTROLIGHED:  

Sponsorens fortrolighedspolitik findes på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

12.      OFFENTLIGGØRELSE:  

Ved at deltage i denne kampagne accepterer hver deltager at give sponsoren mulighed for at bruge sit PSN-id og sin avatar i forbindelse med rimelig offentlig eksponering for kampagnen på PlayStation-kanaler.

Sponsoren skal enten offentliggøre eller stille oplysninger til rådighed, der angiver, at der er blevet tildelt en gyldig præmie, og at præmierne er blevet tildelt de bekræftede vindere. For at opfylde denne forpligtelse kan sponsoren offentliggøre vindernes efternavn og distrikt/stat. Hvis en vinder modsætter sig, at deres navn offentliggøres eller gøres tilgængeligt, skal man kontakte sponsoren på den e-mailadresse, der er angivet i fortrolighedspolitikken. Bemærk, at sponsoren stadig kan være pålagt at give en fuldstændig liste over vindere til en tilsynsmyndighed eller til andre tredjeparter, hvis det er krævet i henhold til den gældende lokale lovgivning.

13.     DIVERSE   

Enhver form for forsøg på at deltage i denne kampagne, der adskiller sig fra det, der er beskrevet heri, er ugyldig. Sponsor forbeholder sig ret til efter eget og absolut skøn at diskvalificere enhver deltager, der manipulerer med kampagnen eller mistænkes for det; handler i strid med disse officielle regler; eller handler på en usportslig måde eller med det formål at forstyrre den normale drift af denne kampagne.

Enhver form for forsøg på at deltage i denne kampagne, der adskiller sig fra disse officielle regler, er ugyldig. Hvis det opdages, at en person har registreret eller forsøgt på at registrere mere end én gang ved hjælp af flere telefoner, e-mailadresser, bopælsadresser, flere identiteter, IP-adresse, brug af proxy-servere eller lignende metoder, så vil alle den persons deltagelse blive erklæret ugyldige, og den person vil ikke blive tildelt nogen præmie, som han eller hun måtte have været berettiget til at modtage.

Enhver brug af metoder, der anvender robotter, automatisering, makroer, programmering, tredjeparter eller lignende for at deltage i kampagnen vil gøre ethvert forsøg på at deltage ugyldigt i kraft af sådanne metoder diskvalificere personen af samme årsag. Deltagere og/eller potentielle vindere kan blive bedt om at fremlægge bevis for identitet og kvalificering som påkrævet af sponsoren. I tilfælde af en tvist angående vinderens identitet, vil den vindende deltagelse blive erklæret af den autoriserede kontoindehaver til den e-mailadresse, som blev angivet på registreringsformularen, der er tilknyttet sådan en deltagelse. Den "autoriserede kontoindehaver" er defineret som den naturlige person, der er tildelt en e-mailadresse af udbyderen af internetadgangen, udbyderen af internettjenesten eller andre organisationer (f.eks. forretningsmæssige, uddannelsesmæssige institutioner), der er ansvarlige for at tildele e-mailadresser til det domæne, der er tilknyttet den anførte e-mailadresse. Hver deltager kan være pålagt at fremvise bevis for at være en autoriseret kontoindehaver.

ADVARSEL: ETHVERT FORSØG PÅ MED VILJE AT SKADE ETHVERT WEBSTED ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME DRIFT AT KAMPAGNEN ER EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFERETLIGE OG BORGERLIGE LOVE. HVIS SÅDAN ET FORSØG BLIVER LAVET, FORBEHOLDER SPONSOREN SIG RETTEN TIL AT REJSE ERSTATNINGSKRAV ELLER GØRE BRUG AF ANDRE RETSMIDLER OVER FOR ENHVER SÅDAN PERSON ELLER PERSONER, DER ER ANSVARLIG FOR FORSØGET, I DET FULDE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER.

Hvis nogen bestemmelse i disse officielle regler eller noget eller nogen ord, udtryk, klausul, sætning eller anden del deraf skulle blive anset for ikke at kunne håndhæves eller på anden måde være ugyldig, så skal den bestemmelse eller del deraf ændres eller slettes på en sådan måde, så det gør de resterende bestemmelser i disse officielle regler gyldige og kan håndhæves.

Enhver ugyldighed eller manglende mulighed for at kunne håndhæves af en bestemmelse i disse officielle regler eller præmie-dokumenterne vil ikke påvirke gyldigheden af eller muligheden for at kunne håndhæve nogen anden bestemmelse. Ingen deltager har ret til at ændre eller lave tilføjelser til disse officielle regler. Sponsorens manglende evne til at håndhæve enhver betingelse i disse officielle regler vil ikke udgøre en frasigelse af den bestemmelse, og sådan en bestemmelse har forsat fuld retskraft og retsvirkning. Alle deltagelser og/eller materialer, der indsendes, bliver en del af sponsorens ejendom og vil ikke blive returneret. I tilfælde af konflikt med nogen oplysninger om kampagnen, som er indeholdt i disse officielle regler, oplysninger om kampagnen, som er indeholdt i kampagnematerialet (herunder men ikke begrænset til point of sale, fjernsyn og trykt reklame, kampagnepakker og andre kampagnemedier), så vil oplysningerne, som de er fremsat i disse officielle regler, have forrang.

14.      VINDERLISTE:  

For at få en liste over vindere skal interesserede personer sende en frankeret virksomhedskonvolut med egen adresse til adresserne, som er angivet i tabellen for din region:

Adresse

Winners List, - PlayStation® Plus Summer UEFA Champions League Golden Ticket, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited of C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, United Kingdom, E14 5HU.

Anmodninger om vinderlister skal være modtaget senest 30 dage efter udløbet af den samlede kampagneperiode.

 Hvis en vinder ikke ønsker at få sit navn gjort tilgængeligt for offentligheden, bedes vedkommende kontakte sponsoren på den e-mailadresse, der er angivet i fortrolighedspolitikken: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.