playstation.com

Juridisk info

Betingelser for brug af software

(til PC og mobil)

 

1.         Hvem er vi?

1.1.      Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med selskabsregistreringsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien og Nordirland. 

2.         Definerede begreber

2.1.      "Autoriserede systemer" betyder den enhed (som ikke er en PlayStation-konsol eller en enhed, der bruges til at streame indhold fra en PlayStation-konsol), som vi udbyder softwaren kommercielt til (f.eks. på Steam, PC, i forbindelse med iTunes Store, Apple iOS, i forbindelse med Google Play Store, Android).

2.2.      "Software" betyder den spil- og/eller programsoftware, der er udgivet af PlayStation PC LLC, os eller vores tilknyttede selskaber, og som er udviklet til at køre på et eller flere af de Autoriserede systemer.

3.         Hvornår gælder disse Betingelser for brug af software?

3.1.      Disse Betingelser for brug af software ("betingelser") gælder for din brug af al software på autoriserede systemer.

3.2.      Disse betingelser er mellem dig og os og ikke ejeren af butikken ("butiksejeren"), hos hvem du købte softwaren ("software butikken"). 

4.         Software er givet i licens

4.1.      Al software er licenseret, ikke tildelt, hvilket betyder, at du erhverver rettigheder til at bruge softwaren, som beskrevet i disse betingelser, men du erhverver ikke ejerskab af softwaren.  Hvis du ikke overholder disse betingelser, kan vi opsige din softwarelicens, hvilket betyder, at du ikke længere har ret til at bruge softwaren.

4.2.      Når du køber en softwarelicens, køber du hos den virksomhed, der er angivet som forhandler i softwarebutikkens betingelser for brug ("forhandleren").

5.         Begrænsninger for din brug af software

5.1.      Din licens til at bruge softwaren er en ikke-eksklusiv, personlig licens til kun at bruge softwaren til privat brug på de relevante autoriserede systemer (som angivet i produktbeskrivelsen for softwaren eller på anden måde meddelt dig af os fra tid til anden) og kun i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien. Din licens til at bruge spil kan ikke overdrages, medmindre den lokale gældende lovgivning siger, at den skal.

5.2.      Du må ikke bruge softwaren kommercielt, udsende den, kræve betaling for dens brug eller på anden måde videregive den offentligt uden udtrykkelig tilladelse fra os.

5.3.      Du må ikke lease, udleje, underlicensere, udgive, ændre, tilpasse eller oversætte nogen del af softwaren. 

5.4.      Du må ikke emulere (efterligne) softwaren.

5.5.      I det omfang, som gældende lov tillader dette, må du ikke udføre reverse engineering, dekompilere eller kopiere nogen dele af softwaren, oprette afledede værker eller på anden måde forsøge at genskabe kildekoden ud fra softwarens objektkode.

5.6.      Du må ikke på nogen måde omgå eller deaktivere nogen form for krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanisme eller opnå uautoriseret adgang til eller forstyrre konti, ydelser, hardware, software eller netværk.  

5.7         Du må ikke bruge stjålne eller ulovligt anskaffede autoriserede systemer eller software.

5.8         Brug af fællesskabet eller de sociale funktioner, der stilles til rådighed via softwaren i overensstemmelse med disse betingelser og vores fortrolighedspolitik, er ikke i strid med paragraf 5.2 og 5.5 i disse betingelser.

6.         Videresalg

6.1.      Du må ikke videresælge spil, der er licenseret i henhold til disse betingelser, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af os. 

7.         Aldersvurdering

7.1.      Hvis softwaren har en aldersklassificering, betyder det, at den har indhold, der ikke er egnet for personer under denne alder. Forældre og værger bør holde øje med deres børns adgang til og brug af vores software og særligt deres brug af fællesskabsfunktioner.

8.         Fortrolighed

8.1       Du kan muligvis bruge din software online.  Hvis du gør det, indsamler vi muligvis oplysninger om dig.  Du kan finde en forklaring på, hvordan dine personlige oplysninger bruges, i vores fortrolighedspolitik  på playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Adfærd over for os og andre brugere

9.1.      Vores software kan indeholde fællesskabsfunktioner, der giver dig mulighed for at spille med og mod andre personer, kommunikere og interagere med andre personer, og dele oplysninger fra dit spil og andre aktiviteter via sociale netværk. Når du bruger sådanne funktioner på vores software, skal du følge disse regler (vi kalder det vores "servicebetingelser") i alle forhold til os og andre medlemmer af onlinefællesskabet:

✓  Vær inkluderende.

Vores spil er for alle, uanset kønsidentitet, seksuel orientering, race, etnicitet, nationalitet, farve, immigrationsstatus, social og økonomisk klasse, uddannelsesniveau, størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion og psykiske og fysiske evner eller andre egenskaber, som folk bruger til at sætte andre i bås eller opdele samfund.

☒ Du må ikke fremsætte hadefulde ytringer. Du kan finde flere oplysninger på playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Du må ikke true, skade eller skræmme nogen eller opfordre andre til at gøre det.

☒ Du må ikke mobbe, chikanere eller forfølge nogen.

✓  Vær fornuftig. Overhold loven.

☒ Du må ikke være vulgær eller stødende.

☒ Du må ikke opfordre nogen til at gøre skade på sig selv eller andre.

☒ Du må ikke true med, tolerere, udføre eller opfordre til ulovlige handlinger.

☒ Du må ikke udgive dig for at være en anden.

☒ Du må ikke krænke nogens privatliv eller sprede løgne om andre.

☒ Du må ikke krænke nogens immaterielle ejendomsret.

✓ Vær venlig.

Hjælp hinanden. Husk på, at du også var nybegynder en gang. Du kan hjælpe med at gøre en persons første oplevelse med gaming og fællesskab god ved at være betænksom.

 ✓  Vær respektfuld.

Vi ved, at vi ikke kan forvente, at alle er enige hele tiden. Respekter andres meninger, eller forlad samtalen.

☒ Du må ikke gøre noget, der kan skade PlayStation-brandet eller fællesskabet for dit spil.

✓  Vær ansvarlig.

Hvis du mener, at du har fundet en sårbarhed i softwaren eller i nogen af vores andre produkter eller tjenester, skal du informere os, så vi kan afhjælpe den. Besøg HackerOne.com/PlayStation for at få oplysninger om vores BugBounty-program.

☒ Du må ikke bruge vores produkter til eller knytte dem til spam eller kommercielle aktiviteter.

☒ Du må ikke dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle, overføre konti, kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.

✓  Vær en teamspiller.

☒ Du må ikke forstyrre eller bryde ind i gameplay.

☒ Du må ikke snyde.

☒ Du må ikke bruge bugs, fejl, sårbarheder eller fejlbehæftet teknik i produkter eller på PSN for egen vindings skyld.

☒ Du må ikke franarre eller inddrage andres konti, kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.

☒ Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse.

☒ Du må ikke dele eller sende oplysninger information, der vildleder andre.

✓  Vær diskret. Opfør dig pænt.

Brug altid sund fornuft og gode manerer. Ting, du siger og gør online, påvirker andre og har konsekvenser i den virkelige verden. Tænk dig om, før du lægger noget op online. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du lægger online, kan sprede sig og blive set af personer, du ikke havde forventet.

☒ Du må ikke afsløre personlige oplysninger om andre personer eller dig selv. Det gør dig og dem sårbare. Personlige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, håndtering af sociale netværk, app-profiler til meddelelser, telefonnumre, e-mailadresser og adresser fra den virkelige verden, f.eks. dit hjem, din skole eller din midlertidige placering.

☒ Du må ikke dele materiale, der er pornografisk, uanstændigt, eller afbilder ekstrem eller afskyelig vold.

☒ Du må ikke dele eller true med at dele billeder eller andre medier, der viser en anden person, uden vedkommendes samtykke.

✓  Hjælp os med at gøre vores spil til de bedste at spille.

Vi bestræber os på at skabe et sikkert og imødekommende miljø. Hvis du overtræder disse servicebetingelser, eller din adfærd offline giver os grund til at tro, at du kan bringe vores fællesskabs sikkerhed eller velbefindende i fare, kan vi træffe de foranstaltninger, der med rimelighed er nødvendige for at beskytte vores produkter og vores spillere.

Hvis du mener, at nogen har overtrådt servicebetingelserne, skal du fortælle os det, så vi kan hjælpe med at beskytte vores fællesskab. Det er især vigtigt at fortælle os, hvis du mener, at der er en risiko for, at nogen kan komme til skade i det virkelige liv. Hvis du ser andre, der opfører sig forkert:

√ Rapportér dem til os ved hjælp af vores værktøjer til problemrapportering. Du kan finde flere oplysninger om problemrapportering og blokering på playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.

√ Hvis du interagerer med dem, skal du bevare roen og respekten. Gå forrest med et godt eksempel, og undgå selv at overtræde disse servicebetingelser.

☒ Du må ikke indsende falske problemrapporteringer eller på anden måde misbruge problemrapporteringssystemet.

✓  Følg alle specifikke regler for hvert produkt.

Du kan få flere oplysninger og finde flere ressourcer på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.

10.       Oprettelse og deling online

10.1       Når du bruger onlinefællesskabsfunktioner, kan du muligvis oprette eller dele meddelelser, kommentarer, billeder, fotografier, videoer, spilaktiver, spilvideoer og andre materialer og oplysninger ("brugergenereret indhold" eller "UGC").  Når du gør det, skal du opføre dig anstændigt, respektfuldt og med omtanke for andre mennesker ved at følge vores servicebetingelser.   

10.2.   UGC oprettet og delt af dig tilhører dig, men vi har stadig immateriel ejendomsret i din UGC, så du må ikke drage kommerciel nytte af UGC uden vores samtykke. 

10.3.   Du giver tilladelse til os, vores tilknyttede selskaber og andre brugere af softwaren til at bruge, distribuere, kopiere, redigere, fremvise og udgive dit UGC, dit onlinenavn/-id (og dit navn, hvis du vælger at bruge det), herunder på websteder, der er knyttet til softwaren. Du giver os også tilladelse til, uden at betale dig, at licensere, sælge og på anden måde kommercielt udnytte dit UGC (for eksempel sælge abonnementer til at få adgang til dit UGC (alene eller i kombination med andet UGC) og/eller modtage reklameindtægter i forbindelse med UGC) samt til at bruge dit UGC til at gøre reklame for vores produkter, software og tjenester. Du anerkender, at vi og andre brugere af softwaren kan ændre eller slette dit UGC. Ved at offentliggøre UGC meddeler du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til at offentliggøre dette UGC samt til at tildele de rettigheder, der er beskrevet i denne paragraf.

11.       Hvad, hvis jeg har en ubehagelig oplevelse online?

11.1.   Vi ønsker, at alle har glæde af vores onlinefællesskab, men vi kan ikke garantere, at alle vil opføre sig passende.  Vi påtager os således ikke noget ansvar over for dig for andre brugeres aktiviteter og UGC og intet ansvar over for andre for dine aktiviteter og dit UGC.  

11.2.   Hvis du oplever uacceptabel eller upassende adfærd i spillet, beder vi dig om at fortælle os det. 

11.3.   Selvom vi kan gøre det muligt for dig og andre brugere at udgive til sociale netværkstjenester, påtager vi os ikke ansvar for disse tjenester.  Hvis du oplever uacceptabel eller upassende adfærd på en social netværkstjeneste, beder vi dig indberette det til den sociale netværkstjeneste ved hjælp af deres proces til indberetning af upassende adfærd.

12.       Indberetning fra spil, som vi udgiver

12.1.   Vi benytter mekanismer til indberetning af upassende adfærd, hvor vi mener, at de kan være mest relevante.  Du kan f.eks. se en indberetningsmulighed eller et indberetningsværktøj i spillet i softwaren, hvis den pågældende software giver mulighed for at dele UGC.  Hvis du bruger det nærmeste værktøj til indberetning af upassende adfærd, når du sender indberetningen, kan du eventuelt også sende os passende dokumentation, som hjælper os med at vurdere indberetningen.  Hvis du f.eks. indberetter upassende adfærd i et spilaktiv eller et spilniveau, som nogen har oprettet, kan du, når du sender os indberetningen, eventuelt også sende os aktivet eller niveauet. Det betyder naturligvis også, at andre kan indberette din eller dit UGC's upassende adfærd. 

12.2.   Hvis der ikke er nogen facilitet til indberetning af upassende adfærd i softwaren, og du ønsker at indberette noget, skal du kontakte vores kundeservice.  For onlinesupport (hjælpesider og en onlinekontaktformular): playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Overvåger vi onlineaktivitet?

13.1.   Ja, men vi kan ikke overvåge al onlineaktivitet, og vi forpligter os ikke til at gøre det.

13.2.      Vi kan spore og registrere din softwareaktivitet og fjerne dit brugergenererede indhold (UGC) uden varsel, hvis det overtræder disse vilkår. Andre brugere kan registrere ting, de ser, og sende dem til os. 

13.3.      De oplysninger, vi får, kan omfatte indhold, tale- og tekstkommunikation, gameplay-videoer, tid og sted for dine aktiviteter, dit rigtige navn, dit online-id og din IP-adresse.

13.4.      Vi (eller vores associerede selskaber) bruger disse oplysninger til at håndhæve disse vilkår, overholde lovgivningen, beskytte vores rettigheder og vores licensgiveres og brugeres rettigheder, og til at beskytte vores fællesskab. Vi videregiver muligvis disse oplysninger til politiet eller andre relevante myndigheder.

13.5.      Se vores fortrolighedspolitik (findes på playstation.com/legal/privacy-policy/) for at få flere oplysninger om denne brug af dine oplysninger.

14.       Softwareopdateringer og ophør af ydelse

14.1.   Softwaren kan fra tid til anden blive opdateret, men kun hvor det er rimeligt, da opdateringerne er mindre og berettigede. Vi kan f.eks. foretage ændringer:

14.1.1 for at sikre, at softwaren fungerer efter hensigten (f.eks. programrettelser og udbedring af fejl) og for at forbedre effektiviteten,

14.1.2 af sikkerhedsmæssige årsager,

14.1.3 for at tilpasse softwaren til et nyt system eller et nyt teknisk miljø,

14.1.4 for at forbedre softwaren. Dette kan omfatte opdatering af elementer i spillet, niveauer og opgaver i spillet eller ændring af belønninger for at gennemføre aktiviteter i spillet, eller

14.1.5 for at tilpasse softwaren til en ændring i antallet af brugere og/eller for at sikre softwarens kommercielle levedygtighed.

15. Feedback og betaprøveversioner

15.1. Vi vil meget gerne modtage dine idéer og feedback til vores tjenester og produkter, men du må kun give os dine egne idéer og feedback. Ved at levere dine idéer og feedback til os overfører du ejerskab af dem til os, uanset om vi implementerer dem eller ej. Du vil ikke modtage betaling eller andre former for kompensation for dine idéer eller feedback, medmindre vi siger noget andet. 

15.2. Hvis du deltager i eller indløser en kupon til en betaprøveversion uden ekstra omkostninger, accepterer du følgende ekstra vilkår:

15.2.1. Du skal opbevare betasoftwaren sikkert og i god stand, og du må ikke kopiere betasoftwaren, give eller sælge den til nogen, forsøge at foretage reverse engineering på den, og du må heller ikke skabe afledte værker af den,

15.2.2. Du modtager kun licens til brug af betasoftwaren,

15.2.3. Vi garanterer ikke, at betasoftwaren vil fungere korrekt (eller overhovedet),

15.2.4. I løbet af betaperioden kan vi modificere betasoftwaren uden varsel, hvilket eventuelt medfører at tilføje eller fjerne data, indhold og funktionalitet, og du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige på grund af tab af data, indhold eller funktionalitet, og

15.2.5. Vi kan afslutte betaperioden eller forhindre dig i at tilgå den når som helst.

16.       Ejerskab af copyright

16.1.   Al software indeholder biblioteksprogrammer. Copyright til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er udelukkende givet i licens til os i vores geografiske driftsområde.  Andre copyrights og immaterielle ejendomsrettigheder findes i softwaren, og du modtager muligvis besked om disse fra tid til anden.

17.       Ansvarsbegrænsning

17.1. Som forbruger kan du have rettigheder under gældende lokal lovgivning, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres. Du kan udøve sådanne rettigheder over for forhandleren. Disse rettigheder tilsidesætter alt i disse betingelser, herunder dem her i paragraf 17.

17.2. Disse betingelser vil ikke:

17.2.1. påvirke eventuelle lovbestemte garantier eller garantier, du har som forbruger i henhold til lokal gældende lovgivning (som hvis softwaren f.eks. er fejlbehæftet),

17.2.2.  udelukker eller begrænser vores ansvar på nogen måde for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejderes, agenters eller underleverandørers side,

17.2.3. udelukke eller begrænse vores ansvar på nogen måde for vores forsætlige brud, svindel, svigagtige misforståelser eller grov uagtsomhed, eller

17.2.4 udelukke eller begrænse vores erstatningsansvar på nogen måde, medmindre vi har lov til at gøre det i henhold til gældende lokal lovgivning.

17.3. Hvis du som kunde er underlagt betingelserne i paragraf 17.1 og 17.2, er vores erstatningsansvar over for dig begrænset til £100 (eller tilsvarende i din lokale valuta) eller, hvis højere, prisen på den software, der har været årsag til erstatningsansvaret.

17.4. I det omfang du bruger softwaren i en anden kapacitet end forbruger:

17.4.1. begrænser vi ikke vores erstatningsansvar for: (i) dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, (ii) vores svig eller svigagtige vildledning, (iii) ethvert erstatningsansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lokal lovgivning.

17.4.2. i henhold til paragraf 17.4.1 påtager vi, vores tilknyttede selskaber (herunder PlayStation PC LLC), licensgivere og butiksejere os intet erstatningsansvar for: (i) tab af fortjeneste, (ii) tab af salg eller forretning, (iii) tab af aftaler eller kontrakter, (iv) tab af forventede besparelser, (v) tab af eller ødelæggelse af software, (vi) data eller oplysninger, (vii) tab af eller skade på goodwill, og (viii) alle indirekte tab eller følgeskader.

17.4.3 i henhold til paragraf 17.4.1. udgør vores, vores tilknyttede selskabers (herunder PlayStation PC LCC), licensgiveres og Butiksejerens samlede erstatningsansvar over for dig under eller i forbindelse med disse betingelser, uanset om det er i forbindelse med kontrakt, skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), brud på lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, ikke mere end £100 (eller tilsvarende i lokal valuta).

17.5.   Hverken vi, PlayStation PC LLC eller nogen butiksejer tilbyder vedligeholdelse eller supporttjenester i forbindelse med softwaren.

17.6.   Vi har ikke godkendt eller kontrolleret tredjepartswebsteder, hvor du har adgang til eller bruger softwaren, eller som er forbundet med softwaren, og vi er ikke på nogen måde ansvarlige eller erstatningsansvarlige for deres indhold. Din brug af tredjepartswebsteder er underlagt vilkårene og betingelserne på de pågældende websteder og platforme.

18.       Begunstigede tredjeparter

18.1.   Butiksejeren og dennes datterselskaber og vores tilknyttede selskaber (herunder PlayStation PC LLC) er begunstigede tredjeparter i henhold til disse betingelser, og de har hver især ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve disse betingelser over for dig som begunstigede tredjepart.

19.       Gældende lovgivning, retskreds og tredjepartsrettigheder

19.1.   Hvis du bruger softwaren som forbruger:

19.1.1.  vil disse betingelser, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dem, være underlagt og blive afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales, men du vil være yderligere beskyttet af den påbudte lovgivning i det land, hvor du bor. Den gældende lovgivning i det land, hvor du bor, har forrang over lovgivningen i England og Wales.

19.1.2.  kan vi håndhæve disse vilkår i en domstol med kompetent jurisdiktion i det land, hvor du bor.

19.1.3.  kan du håndhæve disse vilkår i en domstol med kompetent jurisdiktion i det land, hvor du bor, eller hvor vores virksomhed er registreret. 

19.2. I det omfang du bruger softwaren i en anden kapacitet end forbruger:

19.2.1 vil disse betingelser, alle kontrakter, der indgås i overensstemmelse med dem, og enhver tvist, vi måtte have i forbindelse med dem, være underlagt og blive afgjort i henhold til lovgivningen i England og Wales,

19.2.2 vil domstolene i England og Wales have eksklusiv domsmyndighed.

 

Sidst opdateret: December 2022