playstation.com

Juridisk info

Software Usage Terms

(for PC & Mobile)

 

1.     Hvem er vi?

1.1.      Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien. 

2.         Definerede begreber

2.1.      “Autoriserede systemer” betyder de enheder, som vi kan gøre softwaren kommercielt tilgængelig for (fx pc’er på Steam, iOS-enheder på iTunes og Android på Google Play).

2.2.      “Software” betyder spillet og/eller programsoftwaren, som vi har udgivet og udviklet til at fungere på et eller flere af de Autoriserede systemer.

3.         Hvornår gælder disse Vilkår for anvendelse af software?

3.1.      Vores Vilkår for anvendelse af software (“Vilkår”) gælder for din brug af al Software på Autoriserede systemer.

3.2.      Disse Vilkår er mellem dig og os og ikke indehaveren af butikken (“Butiksindehaveren”) som du har købt software igennem (“Softwarebutikken”). Vi (og ikke butiksindehaveren) er alene ansvarlige for indholdet af software med de undtagelser, der er fremlagt i disse Vilkår. 

4.         Software er givet i licens

4.1.      Al Software er givet i licens, ikke tildelt. Det betyder, at du opnår ret til at bruge Softwaren, sådan som det er beskrevet i disse Vilkår, men du opnår ikke ejerskab til Softwaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkår, kan vi opsige din Softwarelicens, hvilket vil sige, at du ikke længere har ret til at bruge Softwaren.

4.2.      Når du køber en Softwarelicens, køber du fra firmaet, der er identificeret som forhandler på Softwarebutikkens vilkår for anvendelse (“Forhandleren”), so mi de fleste tilfælde vil være butiksindehaveren eller PlayStation Mobile Inc.

5.         Begrænsninger til din brug af Software

5.1.      Din licens til at bruge Software er en ikke-eksklusiv licens, der ikke må overdrages, til kun at anvende Softwaren til privat brug på de relevante Autoriserede systemer, og kun i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien.

5.2.      Du må ikke anvende Software til kommercielle formål, offentliggøre den, tage betaling for brugen af den eller foretage andre offentlige demonstrationer af den uden udtrykkelig tilladelse fra os.

5.3.      Du må ikke lease, udleje, underlicensere, udgive, ændre, tilpasse eller oversætte nogen del af Softwaren.

5.4.      Du må ikke emulere Softwaren.

5.5.      I det omfang, som gældende lov tillader dette, må du ikke udføre reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af nogen del af Softwaren, oprette afledede værker eller på anden måde forsøge at genskabe kildekoden ud fra Softwarens objektkode.

5.6.      Du må ikke anvende nogen midler til at omgå eller deaktivere nogen form for krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanisme for at få uautoriseret adgang til eller forstyrre konti, ydelser, hardware, software eller netværk.  

6.         Videresalg

6.1.      Du må ikke videresælge Softwaren uden udtrykkelig tilladelse fra os. 

7.         Aldersklassificeringer

7.1.      Hvis Softwaren har en aldersklassificering, betyder det, at den har indhold, der ikke er egnet for personer under denne alder. Forældre og værger bør have opsyn med deres børns adgang til og brug af denne Software og i særdeleshed deres brug af fællesskabsfunktioner.

8.         Fortrolighed

8.1       Du kan bruge denne Software online. Hvis du gør, indsamler vi muligvis oplysninger om dig. Du kan se, hvordan dine personlige oplysninger bliver brugt i fortrolighedspolitikken (for pc og mobil) på eu.playstation.com/legal.

9.         Adfærd i et onlinefællesskab

9.1.      Vores Software indeholder muligvis fællesskabsfunktioner, der gør det muligt for dig at spille sammen med og mod andre personer, kommunikere og interagere med andre og dele oplysninger fra dit spil og andre aktiviteter sociale netværk.

9.2.      Når du bruger fællesskabsfunktioner, kan du muligvis dele meddelelser, kommentarer, billeder, fotografier, videoer, spilaktiver, spilvideoer og andre materialer og oplysninger (“Brugergenererede medier”, også kaldet “UGM” for “User Generated Media”). Når du gør dette, skal du opføre dig høfligt, respektfuldt og med omtanke for andre personer. Du må ikke dele noget, der er stødende eller vulgært, eller bruge fællesskabsfunktionerne til at skade eller skræmme andre. For eksempel:

9.2.1.        Undlad at dele materiale, der er nedsættende, racistisk eller etnisk, religiøst eller seksuelt stødende,

9.2.2.        Opfør dig ikke truende eller krænkende,

9.2.3.        Undlad at forfølge andre,

9.2.4.        Undlad at få adgang til, bruge eller distribuere indhold eller materiale, der krænker andres privatliv eller intellektuelle ejendomsret,

9.2.5.        Undlad aktiviteter, der krænker gældende love, og

9.2.6.        Brug til enhver tid din sunde fornuft, og udvis almindelig høflighed.

10.       Oprettelse og deling online

10.1.   UGM, som du har oprettet og delt, tilhører dig, men vi har stadig intellektuelle rettigheder til dit UGM, så du må ikke udnytte UGM kommercielt uden vores tilladelse

10.2.   Du giver tilladelse til os og andre brugere af softwaren til at bruge, distribuere, kopiere, redigere, fremvise og udgive dit UGM, dit ID (og dit navn, hvis du vælger at bruge det) på websteder, der er knyttet til Softwaren. Du giver os også tilladelse til, uden at betale dig, at licensere, sælge og på anden måde kommercielt udnytte dit UGM (for eksempel sælge abonnementer til at få adgang til dit UGM (alene eller i kombination med andet UGM) og/eller modtage reklameindtægter i forbindelse med UGM) samt til at bruge dit UGM til at gøre reklame for vores produkter, Software og ydelser. Du accepterer, at vi og andre brugere af denne Software kan redigere dit UGM, og du fraskriver dig alle moralske rettigheder, som du måtte have til dit UGM. Ved at offentliggøre UGM meddeler du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til at offentliggøre dette UGM samt til at tildele de rettigheder, der er beskrevet i dette afsnit.

11.       Hvad, hvis jeg har en ubehagelig oplevelse online?

11.1.   Vi ønsker, at alle har glæde af vores onlinefællesskab, men vi kan ikke garantere, at alle vil opføre sig passende. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar over for dig for andre brugeres aktiviteter og UGM og intet ansvar over for andre for dine aktiviteter og dit UGM.

11.2.   Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd i spillet, beder vi dig om at fortælle det til os.

11.3.   Selvom vi muligvis gør det muligt for dig og andre brugere at udgive til sociale netværk, påtager vi os ikke ansvar for disse ydelser. Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd på et socialt netværk, beder vi dig rapportere det til det sociale netværk ved hjælp af deres proces til rapportering af upassende adfærd.

12.       Rapportering fra spil, som vi udgiver

12.1.   Vi inkluderer mekanismer til rapportering af upassende adfærd på de steder, hvor vi mener, det vil være mest relevant. Der er for eksempel et rapporteringsvalg og rapporteringsværktøjer i Softwaren, hvis den giver mulighed for at dele UGM. Hvis du bruger det nærmeste værktøj til rapportering af upassende adfærd, når du sender rapporten, kan du muligvis også sende os passende dokumentation, som hjælper os med at vurdere rapporten. For eksempel: Hvis du rapporterer en spilfunktion eller et niveau, som en anden person har oprettet, kan du også sende os funktionen eller niveauet, når du sender rapporten til os. Dette betyder naturligvis også, at andre personer kan rapportere dig og dit UGM.

12.2.   Hvis der ikke findes en funktion til rapportering af upassende adfærd i Softwaren, og du ønsker at rapportere det, beder vi dig kontakte vores kundeservice. 

13.       Overvåger vi onlineaktivitet?

13.1.   Ja, men vi kan ikke overvåge al onlineaktivitet, og vi bestræber os ikke på at gøre dette. Vi forbeholder os dog ret til efter eget valg at overvåge og registrere alle dine onlineaktiviteter samt til at fjerne alt dit UGM efter eget valg uden at give dig besked om det. Din brug af vores fællesskabsfunktioner kan blive registreret og indsamlet af os eller sendt til os af andre brugere som beskrevet i afsnit 12.1. Alle oplysninger, der indsamles på denne måde, for eksempel dit UGM, indholdet af din tale- og tekstkommunikation, tidspunktet og stedet for dine aktiviteter samt dit navn, dit online-ID og din IP-adresse, kan benyttes af os eller vores tilknyttede selskaber til at håndhæve disse Vilkår, til at overholde loven, beskytte vores rettigheder samt vores licensgiveres og brugeres rettigheder og til at beskytte vores medarbejderes og brugeres personlige sikkerhed. Disse oplysninger kan videregives til politiet og relevante myndigheder. Ved at acceptere disse Vilkår giver du udtrykkeligt dit tilsagn til dette.

13.2.   Brug af de fællesskabsfunktioner, der stilles til rådighed af Softwaren, krænker ikke paragraf 5.2 og 5.5 i disse Vilkår.

14.       Softwareopdateringer og ophør af ydelse

14.1.   Software bliver muligvis opdateret fra tid til anden, hvilket kan omfatte tilføjelse eller fjernelse af funktioner.

14.2.   Vi finder det undertiden nødvendigt at afbryde onlinesupport til et spil. Det betyder, at funktioner som online multiplayer-tilstand og pointtavler ikke længere er tilgængelige. Hvis et spil kun kan spilles online, kan du muligvis ikke længere bruge det.

14.3.   Hvis vi beslutter os for at afbryde onlinesupport for et bestemt spil, bestræber vi os på at annoncere beslutningen med mindst 90 dages varsel på spillets forummer samt på eu.playstation.com/gameservers.

15.       Ejerskab af copyright

15.1.   Softwaren kan indeholde biblioteksprogrammer. Copyright til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er udelukkende givet i licens til os. Andre copyrights og intellektuelle rettigheder findes i Softwaren, og du modtager muligvis besked om disse fra tid til anden.

16.       Ansvarsbegrænsning

16.1.   Vi fraskriver eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar for:

16.1.1.      dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller vores ansattes, agenters eller underleverandørers forsømmelighed,

16.1.2.      svindel eller bevidst vildledning,

16.1.3.      manglende kvalitet i softwaren, uegnethed til et specifikt formål, som vi var bekendt med på købstidspunktet eller uoverensstemmelse med vores beskrivelse af Softwaren,

16.1.4.      ethvert andet ansvar, der ikke kan fraskrives eller begrænses under gældende lov.

16.2.   Du kan have rettigheder som forbruger, der ikke bliver påvirket af disse Vilkår. Du kan udøve disse rettigheder over for forhandleren (stedet, hvor du købte Softwaren). Forhandleren vil være angivet i Softwarebutikkens vilkår for anvendelse og vil i de fleste tilfælde være butiksindehaveren eller PlayStation Mobile Inc.

16.3.   Hverken vi, PlayStation Mobile Inc eller nogen butiksindehaver tilbyder vedligeholdelse eller support i forbindelse med Softwaren.

16.4.   Vi har ikke godkendt eller checket websteder for tredjeparter, som du kan få adgang til eller anvende i Softwaren, eller som er linket til Softwaren, og vi er ikke på nogen måde ansvarlige for deres indhold. Din brug af tredjeparters websteder vil være underlagt betingelser og vilkår for de websteder og platforme.

16.5.   I forhold til paragraf 16.1 er vi, vores tilknyttede selskaber (inklusive PlayStation Mobile Inc), licenshavere og butiksindehavere fraskriver os ethvert ansvar for ethvert tab eller skade, som du eller enhver tredjepart måtte lide i forhold til Softwaren – både direkte og indirekte, tilfældig eller indirekte eller på anden måde opstået (herunder også forsømmelighed) i relation til:

16.5.1.      din brug af eller adgang til eller manglende mulighed for at bruge eller få adgang til Softwaren,

16.5.2.      ethvert datatab eller enhver skade som følge af at downloade eller anvende Softwaren,

16.5.3.      ansvarskrav vedrørende produktet,

16.5.4.      enhver påstand om, at Softwaren ikke følger gældende lovkrav,

16.5.5.      krav under forbrugerloven eller lignende lovgivning,

16.5.6.      enhver påstand om, at Softwaren krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsret. 

16.6.   I forhold til paragraf 16.1 er vores ansvar over for dig i forhold til alle tab relateret til Softwaren, om det så er ifølge kontrakt, svie (herunder forsømmelighed) eller andet begrænset til 50 britiske pund.

17.       Juridisk overenstemmelse

17.1.   Du indestår for, at (i) du ikke er i et land, der er underlagt amerikansk embargo, eller som er blevet udpeget af USA som et land, der støtter terror; (ii) du ikke står på nogen af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede grupper.

18.       Begunstiget tredjepart

18.1.   Butiksindehaveren og datterselskaber samt vores tilknyttede selskaber (inklusive PlayStation Mobile Inc) er begunstigede tredjeparter under disse Vilkår, og alle vil have ret til (og vil formodes at have accepteret retten til) at opretholde disse Vilkår mod dig som begunstiget tredjepart.

19.       Vores ret til at overføre vores kontrakter med dig

19.1.   Vi kan på ethvert tidspunkt overføre vores rettigheder og forpligtigelser under disse se4rvicebetingelser og enhver kontrakt mellem os på disse Vilkår uden din accept. Du kan ikke overføre dine rettigheder og forpligtigelser under disse servicebetingelser eller dine kontrakter med os på disse Vilkår.

20.       Gældende liv, jurisdiktion og tredjeparts rettigheder

20.1.   Så vidt det er tilladt i forhold til loven, anerkender du og vi, at disse  Vilkår, deres emne og formation samt enhver uoverensstemmelse relateret til samme, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med britisk lov, og at retten i England har eksklusiv jurisdiktion. Kontrakten mellem dig og os er udformet i England.

 

Oktober 2015