LEGO® Builder's Journey

LEGO System A/S
พร้อมจำหน่ายบน
PS4 PS5
จัดจำหน่ายแล้ว 19/04/2022
  • Offline play enabled
  • 1 player
  • PS5 Version
    Vibration function and trigger effect supported (DualSense wireless controller)

สร้างเส้นทางของคุณเอง

ก้าวข้ามผ่านด่านต่างๆ แบบใช้ตัวต่อทีละตัวด้วยปริศนาที่อาจจะขอให้คุณทำตามวิธีการบ้าง... และขอให้คุณต้องใช้ความสร้างสรรค์ในการคิดนอกกรอบบ้าง

Builder’s Journey คือเกมปริศนาแสนสุนทรีย์ในโลกตัวต่อ LEGO® ประกอบจากตัวชิ้นส่วน LEGO® ที่เรนเดอร์ได้อย่างสมจริงที่สุดเท่าที่เคยทำมา ดำดิ่งสู่โลกอันแสนอัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยเอฟเฟกต์ตัวต่อแบบต่อทีละตัวคู่กับดนตรีประกอบแสนงดงาม

ตลอดทั้งการผจญภัยที่มีทั้งขึ้นและลง การท้าทายและการเฉลิมฉลองมากมาย ใช้เวลาในการทดลอง และสำคัญที่สุด เล่นเพื่อค้นหาตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ใน the Builder's Journey

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกม/เนื้อหานี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคและในบางภาษา

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกม/เนื้อหานี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคและในบางภาษา