Dziękujemy za korzystanie z aplikacji PS Video na odtwarzaczu Blu-ray lub telewizorze Smart TV. Od 18 lipca funkcja ta nie jest już obsługiwana i nie ma już dostępu do treści wideo na tym urządzeniu; można jednak nadal uzyskiwać dostęp do treści na PS5 lub PS4.