Jednorazowy wpis

Korzystaj z identyfikatora jednorazowego wpisu w wybranych usługach grupy Sony.

Twoje konto w PlayStation Network

Wpisz się do PlayStation Network lub utwórz konto, aby korzystać ze wszystkich zalet identyfikatora jednorazowego wpisu do wybranych usług grupy Sony.

Mniej czasu, żadnych problemów

Możesz wpisywać się do PlayStation Network za pomocą tego samego identyfikatora wpisu i hasła, których używasz już w innych usługach grupy Sony.

Gdy połączysz swoje konta i dane:
  • Będziesz mieć możliwość wpisywania się do tych usług za pomocą tego samego identyfikatora wpisu i hasła.
  • Nie trzeba będzie oddzielnie zarządzać podstawowymi informacjami o koncie w każdej usłudze Sony objętej tą funkcją. Będziemy regularnie synchronizować podstawowe informacje o koncie w usługach Sony objętych tą funkcją. Synchronizowane dane obejmują Twoje imię i nazwisko, identyfikator wpisu (adres e-mail), adres pocztowy, kraj/region, datę urodzenia, płeć, język, hasło oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczającą konto.
  • Inne informacje dotyczące Twoich kont oraz korzystania z usług objętych tą funkcją również można łatwo połączyć

Usługi objęte działaniem funkcji*:

PlayStation™Network
Sony Mobile

Xperia Store

Moja pomoc

Moje konto

Xperia Care

SonyMobile.com

Developer World

Sony Electronics Inc.

Społeczność Sony

Rejestracja produktów

Sony Corporation of America

Sony Rewards

* Dostępność usługi może się różnić w zależności od kraju/regionu.
POŁĄCZ SIĘ

Jak połączyć konta

Jeden identyfikator wpisu i hasło wystarczą, by mieć dostęp do usług grupy Sony, z których już korzystasz.

Wpisywanie się do istniejącej usługi

Odwiedź jedną z usług

Postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami

Zaktualizuj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wpisz się do PSN

Aby zakończyć całą procedurę, wpisz się do PlayStation Network.

Firmy z grupy Sony odpowiedzialne za wykorzystanie podanych przez Ciebie informacji w odniesieniu do objętej działaniem funkcji usługi Sony będą nadal funkcjonować w sposób opisany w polityce prywatności tej usługi. Każda firma z grupy Sony jest odpowiedzialna wyłącznie za swój sposób wykorzystywania podanych przez Ciebie informacji. Jeżeli chcesz skorzystać z praw do ochrony prywatności, jakie mogą Ci przysługiwać w odniesieniu do danej usługi Sony, musisz skontaktować się z konkretną odpowiedzialną firmą grupy Sony — informacje kontaktowe znajdziesz w polityce prywatności usługi. Politykę prywatności PlayStation Network można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal. Kwalifikujące się usługi grupy Sony mogą się różnić w zależności od kraju/regionu. Mają zastosowanie pewne ograniczenia – informacja o nich pojawi się w trakcie procesu łączenia.  Kont podrzędnych Sony Entertainment Network nie można łączyć z kontami innych objętych działaniem funkcji usług grupy Sony.