PlayStation.com

Informacje prawne

 
 

Warunki i zasady

Kup 12-miesięczną subskrypcję PlayStation® Plus z marką Far Cry 4 i odbierz grę Far Cry 4 – wiele krajów

 

Styczeń–luty 2018

 

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

Użytkownicy nie mogą mieć aktywnej subskrypcji PlayStation® Plus w momencie zakupu Kwalifikujących się produktów.

 

Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Kwalifikujący się produkt”

12-miesięczna subskrypcja PlayStation® Plus z marką Far Cry 4, dostępna w Kwalifikującym się sklepie.

„Kwalifikujące się sklepy”

Tylko sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation Store (w Internecie), z wyłączeniem pozostałych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

12 lutego 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Państwa uczestniczące”

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo

„Dzień rozpoczęcia”

29 stycznia 2018 r., godz. 11:00 (czasu polskiego).

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a.              zalogować się na konto SEN;

b.            dodać jeden Kwalifikujący się produkt do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

c.             zrealizować transakcję.

„Gra”

Far Cry 4 – edycja standardowa, wersja cyfrowa.

„Okres dystrybucji”

Do 7 dni po wykonaniu powyższych kroków.

 

1.             Niniejsza oferta („Oferta”) jest dostępna dla mieszkańców Państw uczestniczących, którzy posiadają konto Sony Entertainment Network („SEN”) (znanego wcześniej jako PlayStation®Network, „PSN”) i spełniają Dodatkowe wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

 

2.             Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego.

 

3.             Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki. Uwzględniane są wyłącznie Kwalifikujące się produkty zakupione w Kwalifikujących się sklepach.  Wyłączone są subskrypcje PlayStation® Plus z automatycznym odnawianiem.

 

4.             Kwalifikujące się osoby, które wykonają wymagane Kroki w Okresie dystrybucji, znajdą Grę w swojej bibliotece i muszą ją pobrać, zanim będą mogły w nią zagrać.

 

5.             Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Gry. Ponadto Gry nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

 

6.             Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.

 

7.             Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

 

8.             Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store. Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Gra może nie zostać mu przekazana. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

 

9.             Wymagany dostęp do Internetu. Uczestnicy promocji są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

 

10.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Gry.

 

11.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto SEN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Gry, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

 

12.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta Sony Entertainment Network (SEN), którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PlayStation™Network (PSN), PS Store oraz PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu.  Wymagane jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonych metodach płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie eu.playstation.com/legal.

 

13.          Ta subskrypcja to ciągła subskrypcja płatna. Po upływie pierwszych 12 miesięcy oraz co kolejne 12 miesięcy z Twojego portfela będzie pobierana stała opłata subskrypcyjna w obowiązującej w danym momencie cenie 12-miesięcznej subskrypcji PlayStation®Plus.

 

14.          Stała opłata subskrypcyjna: 240 zł do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie

 

15.          Częstotliwość pobierania opłat: co dwanaście miesięcy.

 

16.          Czas trwania subskrypcji: do momentu jej anulowania.

 

17.          Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego miesiąca subskrypcji. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale nie otrzymasz zwrotu już dokonanych płatności.

 

18.          Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

19.          Gdy klikniesz [Zamów i zapłać], włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu SEN nie będzie wystarczającej ilości środków na odnowienie subskrypcji, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie, chyba że zostało wyłączone automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel]> [Ustawienia portfela].

 

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty, albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

 

21.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

22.          Promotor rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

 

23.          „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

24.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.