PS Plus Usage Terms

PlayStation Plus to subskrypcja ciągła, za którą pobierana jest automatycznie cykliczna opłata subskrypcyjna (w wysokości obowiązującej w danym momencie w PlayStation Store) z wybraną przez Ciebie częstotliwością, obowiązująca do momentu anulowania.

Jeśli w terminie automatycznego pobrania płatności za odnowienie subskrypcji w portfelu będzie brakować środków, środki na uiszczenie opłaty subskrypcyjnej zostaną automatycznie dodane do portfela przy użyciu domyślnej zarejestrowanej metody płatności.

 

JAK ANULOWAĆ SUBSKRYPCJĘ

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Spowoduje to wygaśnięcie subskrypcji wraz z zakończeniem okresu próbnego lub okresu, za który została już pobrana opłata. Kolejne opłaty subskrypcyjne nie będą już pobierane, ale nie otrzymasz zwrotu środków za dokonane wcześniej płatności. Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym mogą Ci przysługiwać również inne prawa związane z anulowaniem zakupu. Zapoznaj się z naszymi zasadami anulowania zakupów pod adresem http://playstation.com/store-cancellation-policy.

Aby anulować subskrypcję na konsoli PS5, przejdź do obszaru [Ustawienia] > [Użytkownicy i konta] > [Konto] > [Płatności i subskrypcje] > [Subskrypcje]. 

Instrukcje dotyczące anulowania przy użyciu aplikacji PlayStation App, sklepu internetowego, komputera i konsol PS4, PS3 lub PS Vita można znaleźć na stronie obsługi klienta PlayStation w witrynie playstation.com pod adresem http://playstation.com/cancel-subscription.

 

14-DNIOWY OKRES PRÓBNY

Po zakończeniu 14-dniowego okresu próbnego subskrypcja PlayStation Plus zostanie automatycznie odnowiona jako płatna subskrypcja ciągła, za którą co miesiąc będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata subskrypcyjna. Jeśli chcesz temu zapobiec, możesz anulować subskrypcję przed zakończeniem 14-dniowego okresu próbnego. Nawet w przypadku wcześniejszego anulowania możesz nadal korzystać z usługi do końca 14-dniowego okresu próbnego.

Aby móc skorzystać z 14-dniowej subskrypcji próbnej, na koncie w PlayStation Network musi być zarejestrowana karta kredytowa/debetowa lub konto PayPal.

Użytkownicy PlayStation mogą korzystać z usługi PlayStation Plus bezpłatnie, wybierając 14-dniowy okres próbny. Każdej osobie przysługuje jeden 14-dniowy okres próbny, jeśli nie podano inaczej.

 

SUBSKRYPCJA MIESIĘCZNA

Aby wykupić subskrypcję z miesięczną opłatą cykliczną, na koncie w PlayStation Network musi być zarejestrowana karta kredytowa/debetowa lub konto PayPal.

ZMIANY CEN
Możemy zmienić wysokość opłaty subskrypcyjnej (podnieść ją lub obniżyć), odpowiednio do zmian w subskrybowanym produkcie, zmian w ponoszonych przez nas kosztach obsługi subskrypcji, w celu zapewnienia dalszej rentowności usługi lub w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku, takie jak zmiany kursów walut, podatków lokalnych czy inflacja.
O podniesieniu ceny poinformujemy Cię w wiadomości e-mail z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Będzie Ci przysługiwać możliwość anulowania subskrypcji, zanim zmiany zostaną wprowadzone.

ZAWARTOŚĆ I USŁUGI PLAYSTATION PLUS
Dostępna zawartość i usługi PlayStation Plus różnią się w zależności od wieku użytkownika, typu używanego konta oraz ustawień kontroli rodzicielskiej. Gry objęte subskrypcją, funkcje online poszczególnych gier, a także inne funkcje i korzyści związane z subskrypcją PlayStation Plus mogą ulegać zmianom. Ciągły dostęp do funkcji i korzyści w ramach PlayStation Plus wymaga aktywnej subskrypcji. Dostępność usług nie jest gwarantowana.

Podczas grania na konsoli PS5 w gry z konsoli PS4 niektóre z funkcji dostępnych na konsoli PS4 mogą nie być dostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.playstation.com/ps5-backwards-compatibility.

WYMOGI DOTYCZĄCE WIEKU
Wymagane jest konto w PlayStation Network. Subskrybenci muszą mieć ukończone 7 lat, a w przypadku użytkowników w wieku poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Subskrybenci w Niemczech muszą mieć ukończone 18 lat. Obowiązują wszystkie warunki: www.playstation.com/legal/psnterms/

 

INFORMACJE DODATKOWE

Gry i inna zawartość w PlayStation Plus są udostępniane użytkownikowi do prywatnego, niekomercyjnego użytku na konsoli PS5 oraz innych wybranych systemach i urządzeniach uprawnionych do dostępu do zawartości PlayStation Plus. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania oprogramowania: www.playstation.com/legal/psnterms/. Z wyjątkiem praw w sposób wyraźny przyznanych użytkownikowi wszelkie prawa do zawartości PlayStation Plus są zastrzeżone przez firmę Sony Interactive Entertainment, jej podmioty stowarzyszone oraz jej licencjodawców.

Oferty promocyjne PlayStation Plus mogą być ograniczone czasowo i mogą się różnić w poszczególnych krajach lub w zależności od statusu subskrybenta. Oferty promocyjne mogą ulec zmianie i mogą obejmować zawartość, która była już w ofercie lub którą użytkownik już posiada.

Korzystanie z PlayStation Network oraz PlayStation Plus podlega niniejszym Warunkom użytkowania, Warunkom świadczenia usługi i Umowie użytkownika PlayStation Network oraz odpowiedniej polityce prywatności. Dostęp do tych dokumentów można uzyskać przy użyciu łącza do menu Zdrowie / Prywatność / Warunki lub pod adresem https://www.playstation.com/legal/psnterms/.