playstation.com

Informacje prawne  

WARUNKI I ZASADY

PUNKTY FUT W GRZE FIFA23 – WRZESIEŃ – 2022

„Wymagania uprawniające”      

Wszystkie z poniższych:

W momencie zakupu Kwalifikującego się produktu nie można mieć aktywnej subskrypcji PlayStation®Plus (w tym wersji próbnej).

Użytkownik musi mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat.

Użytkownik musi być mieszkańcem jednego z Państw uczestniczących.

„Kwalifikujący się produkt”       

PlayStation Plus Essential, Extra i Premium: subskrypcja 12-miesięczna / 1050 punktów FUT w grze FIFA23

Subskrypcja będzie przedłużana do momentu jej anulowania. Użytkownik będzie obciążany co 12 miesięcy pełną ceną subskrypcji obowiązującą w tym momencie w PlayStation®Store.

               

„Kwalifikujący się sklep”             

Sklep w systemie PlayStation®4/PlayStation®5 dostępny wyłącznie za pośrednictwem pojawiającego się w grze FIFA23 banera lub za pośrednictwem oferty w bramce wieloosobowej gry online w grze FIFA23, z wyłączeniem wszystkich pozostałych metod zakupu, wszystkich innych sklepów PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”      

27 września 2022 r., 12:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”     

31 marca 2023 r., 00:59 (czasu polskiego)

Kraje uczestniczące       

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo

„Kroki”

a.  W Okresie promocyjnym zalogować się do PSN, wczytać grę FIFA23 i przejść do banera PlayStation Plus® albo do bramki wieloosobowej gry online.

b.  Kliknąć baner PlayStation® Plus albo ofertę PlayStation® Plus wyświetlaną w bramce wieloosobowej gry online, a po wyświetleniu opcji subskrypcji PlayStation® Plus kupić jeden Kwalifikujący się produkt w Kwalifikującym się sklepie.

„Organizator”   

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

„Materiał”         

1050 punktów FUT w grze FIFA23

               

1.            Z tej oferty („Oferta”) mogą skorzystać użytkownicy, którzy mają konto PlayStation™Network („PSN”) i spełniają Wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

                 

2.            Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.   Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”. 

                 

3.            Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.  Ta Oferta dotyczy wyłącznie zakupu Kwalifikujących się produktów w Kwalifikujących się sklepach w Okresie promocyjnym. Wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone z oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt), nie mogą skorzystać z tej Oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią subskrypcję PlayStation®Plus za pośrednictwem reklamy na PS4, nie mogą skorzystać z tej Oferty. Subskrypcje PlayStation®Plus, które zostaną automatycznie odnowione w Okresie promocyjnym, są wyłączone z Oferty. 

                 

4.            W przypadku Kwalifikujących się osób, które wykonają podane kroki, Materiał zostanie dodany do ich biblioteki w Okres dystrybucji. Osoby takie muszą pobrać Materiał, aby móc z niego skorzystać.

5.            Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

6.            Nie będzie oferowana gotówka ani żadna inna alternatywa dla Materiału. Ponadto Materiału nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać.

                 

                 

7.            Jedna Kwalifikująca się osoba może skorzystać tylko z jednej Oferty.  

                 

8.            Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

                 

9.            Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.  Jeżeli Kwalifikujący się produkt zostanie zwrócony, a kupujący otrzyma z powrotem pieniądze, Materiał może nie zostać mu przekazany. Wszelkie produkty zakupione przy użyciu kodu rabatowego na wiele zakupów mogą zostać zwrócone jedynie wraz z innymi produktami kupionymi w ramach tej promocji, przy założeniu, że użytkownik nie zaczął pobierać ani strumieniowo przesyłać żadnego z nich.

10.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta, którzy mają dostęp do PlayStation®Store i połączenia internetowego o dużej szybkości.  PSN, PS Store i PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym; Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Użytkownicy z Niemiec muszą mieć ukończone 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu — www.playstation.com/gameservers.  Do zakupu subskrypcji PlayStation®Plus niezbędne jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonej formie płatności.  Zastosowanie mają pełne warunki i zasady: warunki świadczenia usługi PSN dostępne na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

W przypadku PlayStation Plus Essential, Extra i Premium: 12-miesięczna subskrypcja:

Subskrypcja PlayStation®Plus trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Co 12 miesięcy z portfela użytkownika będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus Essential, Extra i Premium w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu będzie znajdować się wystarczająca ilość środków albo że na koncie użytkownika zarejestrowana jest prawidłowa forma płatności.

- Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus Essential: 240 PLN do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

- Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus Extra: 400 PLN do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

- Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus Premium: 480 PLN do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie.

- Częstotliwość pobierania opłat za PlayStation®Plus: co rok.

- Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Gdy użytkownik kupi subskrypcję, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta. Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na koncie użytkownika (jeśli jest), chyba że automatyczne finansowanie zostanie wyłączone. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel] > [Ustawienia portfela].

               

11.          Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

                 

12.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty oraz Materiału.

                 

13.          Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

                 

14.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na jej konto w PSN albo w wykonaniu kroków pozwalających na otrzymanie lub odebranie zawartości, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

                 

15.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

               

16.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

17.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.