playstation.com

Informacje prawne

WARUNKI I ZASADY

50% zniżki w PlayStation®Plus: subskrypcja 12-miesięczna

„Wymagania uprawniające”     

Wszystkie z poniższych:

•             Trzeba mieć ukończone 18 lat

•             Trzeba być mieszkańcem jednego z Państw uczestniczących

•             Trzeba mieć konto w PlayStation™Network („PSN”)

„Oferta”            

50% zniżki od aktualnej ceny kwalifikującego się produktu

„Kwalifikujący się produkt”

PlayStation®Plus: 12-miesięczna subskrypcja

PlayStation®Plus: 12-miesięczna subskrypcja to stała subskrypcja z cykliczną opłatą, która będzie pobierana co 12 miesięcy w pełnej cenie aktualnej w danym momencie w PlayStation® Store aż do momentu anulowania.

„Kwalifikujący się sklep”            

Sklep w systemie PlayStation®4 lub PlayStation®5 oraz sklep online znany jako PlayStation™Store, z wyłączeniem wszystkich pozostałych sposobów zakupu, innych sklepów PlayStation® oraz możliwości zakupów w grach.

„Dzień rozpoczęcia”     

2021-08-19 – 11:00 (czasu polskiego)

„Dzień zakończenia”    

2021-08-31 – 11:00 (czasu polskiego)

Kraje uczestniczące       

Izrael

Czechy

Bułgaria

Dania

Austria

Belgia

Cypr

Francja

Niemcy

Grecja

Islandia

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Malta

Holandia

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Finlandia

Wielka Brytania

Chorwacja

Polska

Nowa Zelandia

Rumunia

Węgry

Szwecja

Szwajcaria

Australia

Norwegia

Bahrajn

Kuwejt

Liban

Oman

Katar

Arabia Saudyjska

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Indie

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Ukraina

Turcja

„Kroki”

Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a. zalogować się do PSN; oraz

b. zakupić Kwalifikujący się produkt w Kwalifikującym się sklepie.

„Organizator”  

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, nr 06020283 („SIENE”). Firma SIENE jest zarejestrowana w Anglii i Walii i ma siedzibę pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

                 

1.            Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.   Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”. 

                 

2.            Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą wykonać podane kroki.  Ta Oferta dotyczy wyłącznie zakupu Kwalifikujących się produktów w Kwalifikujących się sklepach w Okresie promocyjnym. Wszystkie pozostałe subskrypcje PlayStation®Plus są wyłączone z oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią subskrypcję PlayStation®Plus (a nie Kwalifikujący się produkt z Kwalifikującego się sklepu), nie mogą skorzystać z tej Oferty. Kwalifikujące się osoby, które kupią subskrypcjęPlayStation®Plus za pośrednictwem reklamy na konsoli PlayStation®4 lub PlayStation®5

3.            Oferta jest dostępna wyłącznie w Kwalifikujących się sklepach.

                 

4.            Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

                 

5.            Zwrot wszelkich Kwalifikujących się produktów odbędzie się zgodnie z zasadami anulowania zakupów w PlayStation Store.

                 

6.            Subskrypcje PlayStation®Plus (PS Plus) są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont w PlayStation Network (PSN), którzy ukończyli 18 lat i mają dostęp do PlayStation™Store (PS Store) oraz Internetu o dużej szybkości (zalecana minimalna prędkość połączenia to 5 Mb/s) PSN, PS Store oraz PS Plus podlegają warunkom korzystania oraz ograniczeniom językowym i krajowym. Materiały i usługi dostępne w PS Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu.  Wymagane jest podanie szczegółowych informacji o zatwierdzonych metodach płatności.  Mają zastosowanie pełne warunki: Warunki świadczenia usługi PSN na stronie.

                 

                PlayStation®Plus: 12-miesięczna subskrypcja trwa do momentu jej anulowania przez użytkownika. Co 12 miesięcy z portfela PSN użytkownika będzie automatycznie pobierana cykliczna opłata za 12-miesięczną subskrypcję PlayStation®Plus w obowiązującej w tym momencie wysokości, pod warunkiem, że w portfelu PSN użytkownika lub domyślnej formie płatności zarejestrowanej na jego koncie (jeśli taka jest) będzie znajdować się wystarczająca ilość środków.

                 

                - Stała opłata subskrypcyjna PlayStation®Plus: 240 PLN do momentu otrzymania powiadomienia o zmianie ceny na adres e-mail zarejestrowany na koncie w PSN.

                - Częstotliwość pobierania opłat PlayStation®Plus: co dwanaście miesięcy.

                - Czas trwania subskrypcji PlayStation®Plus: do momentu jej anulowania.

                 

                Użytkownik może anulować subskrypcję PlayStation®Plus w dowolnym momencie, wygaśnie ona w dniu kolejnej należnej płatności. Spowoduje to, że nie będą pobierane kolejne opłaty subskrypcyjne, ale użytkownik nie otrzyma zwrotu już dokonanych płatności.

                 

                Instrukcje anulowania subskrypcji można znaleźć na stronie    https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription

                 

                Gdy Kwalifikująca się osoba kupi 12-miesięczną subskrypcję PlayStation™Now, włączymy automatyczne finansowanie w ustawieniach konta tej osoby (nawet jeśli wcześniej było wyłączone). Oznacza to, że jeżeli w portfelu nie będzie wystarczającej ilości środków na cykliczną opłatę subskrypcyjną, wymaganą kwotą zostanie obciążona domyślna forma płatności zarejestrowana na koncie w PSN (jeśli taka jest), chyba że użytkownik wyłączy automatyczne finansowanie. Aby wyłączyć automatyczne finansowanie, otwórz [Ustawienia konta] > [Portfel] > [Ustawienia portfela].

                 

7.            Wymagany dostęp do Internetu. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

                 

8.            Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania niniejszych warunków i zasad albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić udostępnienia Oferty oraz Materiału.

                 

9.            Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

                 

10.          Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Kwalifikującej się osoby w utworzeniu lub zalogowaniu się na ich konto PSN, lub w wykonaniu Kroków, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu albo oprogramowania Kwalifikującej się osoby lub strony trzeciej.

                 

11.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

                 

12.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

                 

13.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze warunki i zasady są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.