playstation.com

Juridisk  

VILKÅR OG BETINGELSER

FIFA23 FUT-POENG – SEPTEMBER – 2022

"Kvalifiseringskrav"      

Alle Deltakere:

Må ikke ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap eller en aktiv prøveversjon på tidspunktet det Gjeldende produktet blir kjøpt på

Må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre

Må bo i ett av Deltakerlandene

"Gjeldende produkt(er)"            

PlayStation Plus Essential, Extra og Premium: Tolv måneders medlemskap / FIFA23 1050 FUT-poeng

Medlemskapet fortsetter frem til det avbrytes, og du vil bli belastet i 12-månedersperioder for den da gjeldende fullstendige PlayStation®Store-prisen.

               

"Gjeldende butikk"       

Kun PlayStation®5 / PlayStation®4-systembutikk som åpnes via FIFA23 eller tilbudet fra FIFA23s tilgang for flerspillerspilling online, ekskludert alle andre kjøpsmetoder, andre PlayStation®-butikker og handel i spillet.

"Åpningsdato"

27.09.2022, kl. 12.00

"Sluttdato"       

31.3.2023, kl. 00.59

"Deltakerland"

Australia, Bahrain, Bulgaria, Danmark, De forente arabiske emirater, Finland, Hellas, India, Irland, Island, Israel, Kroatia, Kuwait, Kypros, Libanon, Luxembourg, Malta, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike

"Trinn"

a.  logge på PSN, laste inn FIFA23 og navigere til PlayStation Plus®-banneret eller tilgangen for flerspillerspilling online

b.  klikke på PlayStation®Plus-banneret eller PlayStation®Plus-tilbudet som vises på tilgangen til flerspillerspillingen online, og kjøpe ett Gjeldende produkt i den Gjeldende butikken når PlayStation®Plus-medlemskapsalternativene vises.

"Arrangør"        

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannia.

"Innhold"          

FIFA23 1050 FUT-poeng

               

1.            Dette tilbudet ("Tilbud") er tilgjengelig for brukere som har en konto for PlayStation™Network ("PSN"), og som oppfyller Kvalifiseringskravene ("Kvalifiserte personer").

                 

2.            Dette tilbudet åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.   Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden". 

                 

3.            For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre Trinnene.  Dette Tilbudet gjelder bare for kjøp av Gjeldende produkter fra Gjeldende butikker i løpet av Kampanjeperioden, alle andre PlayStation®Plus-medlemskap er ekskludert. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus-medlemskap (og ikke et Gjeldende produkt), er ikke kvalifisert for Tilbudet. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus-medlemskap via PS4-konsollen, er ikke kvalifisert for dette Tilbudet. PlayStation®Plus-medlemskap som fornyes automatisk i løpet av Kampanjeperioden, er ekskludert fra Tilbudet. 

                 

4.            Kvalifiserte personer som fullfører Trinnene, vil i løpet av Distribusjonsperioden få Innholdet lagt til i biblioteket sitt og må deretter laste det ned før det kan spilles.

5.            Tilbudet er kun tilgjengelig via Gjeldende butikker.

6.            Deltakerne blir ikke tilbudt penger eller andre alternativer i stedet for Innholdet, og Innholdet kan ikke selges eller overføres til andre.

                 

7.            Kun ett Tilbud per Kvalifiserte person.  

                 

8.            Registrering på PSN er underlagt godkjennelse av tjenestevilkårene og personvernerklæringen for PSN.

                 

9.            Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold til Avbrytelsesreglene for PlayStation Store.  Hvis et Gjeldende produkt blir returnert og en tilbakebetaling blir gjort, blir ikke Innholdet sendt ut. Alle produkter som kjøpes med en rabattkode for flere kjøp, kan returneres hvis alle produktene returneres sammen, og hvis du ikke har begynt å laste ned eller strømme noen av dem.

10.          PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for brukere som har en PSN-konto med tilgang til PlayStation®Store og rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

For PlayStation Plus Essential, Extra og Premium: 12 måneders medlemskap:

PlayStation®Plus-medlemskap fortsetter på ubestemt tid til de sies opp, og en regelmessig medlemskapsavgift tilsvarende den gjeldende prisen på et PlayStation®Plus Essential, Extra og Premium: 12 måneders-medlemskap trekkes automatisk fra brukerens lommebok hver 12. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller hvis en gyldig betalingsmåte er registrert på kontoen.

– PlayStation®Plus Essential-medlemskapsavgift: 580 kr inntil annen beskjed blir gitt på e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

– PlayStation®Plus Extra-medlemskapsavgift: 970 kr inntil annen beskjed blir gitt på e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

– PlayStation®Plus Premium-medlemskapsavgift: 1170 kr inntil annen beskjed blir gitt på e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

– Faktureringsfrekvens for PlayStation®Plus: årlig.

– PlayStation®Plus-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

En bruker kan si opp PlayStation®Plus-medlemskapet sitt når som helst. Da stoppes medlemskapet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

Instruksjoner for hvordan du sier opp medlemskapet, finner du på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruker kjøper et medlemskap, slår vi automatisk finansiering PÅ i kontoinnstillingene til den aktuelle brukeren. Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale medlemskapsgebyrene, blir gebyret innkrevd via betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis den finnes), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. For å deaktivere automatisk finansiering kan du gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger].

               

11.          Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

                 

12.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet og Innholdet.

                 

13.          Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

                 

14.          Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin PSN-konto eller fullført Trinnene eller løst inn Innholdet som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

                 

15.          Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

               

16.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

17.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.