playstation.com

Juridisk

Vilkår og betingelser

PlayStation™Now: 3 måneders abonnement

25.10.2021–01.11.2021

"Kvalifiseringskrav"     

Alle Deltakere:

•             må være 18 år eller eldre

•             må bo i ett av Deltakerlandene

•             må ha en konto for PlayStation™Network ("PSN")

"Tilbud"             

50 % rabatt på det Gjeldende produktets nåværende pris

"Gjeldende produkt(er)"           

PlayStation™Now: 3 måneders abonnement

PlayStation™Now: 3 måneds abonnement er et løpende abonnement med et fast gebyr som må betales hver måned til den da gjeldende fullstendige PlayStation® Store-prisen, frem til det sies opp

"Gjeldende butikk"      

PlayStation®4- eller PlayStation®5-systembutikken og nettbutikken kjent som PlayStation™Store, ekskludert alle andre kjøpsmetoder, andre PlayStation®-butikker og handel i spill.

"Åpningsdato"

25.10.2021 klokken 11.00 (norsk tid)

"Sluttdato"       

01.11.2021 klokken 00.59 (norsk tid)

"Deltakerland"

Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Finland, Storbritannia, Sverige, Sveits, Norge

"Trinn"

Kvalifiserte personer må i løpet av Kampanjeperioden:

a.            logge på PSN og

b.            kjøpe det Gjeldende produktet fra den Gjeldende butikken.

"Arrangør"        

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, bedriftsnummer 06020283 ("SIENE"). SIENE er inkorporert i England og Wales og har adresse på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannia.

 

1.            Dette Tilbudet er tilgjengelig for brukere som oppfyller alle Kvalifiseringskravene ("Kvalifiserte personer").

2.            Dette tilbudet åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden".  

3.            For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre Trinnene.  Dette Tilbudet gjelder bare for kjøp av Gjeldende produkter fra Gjeldende butikker i løpet av Kampanjeperioden. Alle andre PlayStation™Now-abonnementer er ekskludert. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation™Now 3 måneders abonnement (og ikke et Gjeldende produkt fra en Gjeldende butikk), er ikke kvalifisert for Tilbudet. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation™Now: 3 måneders abonnement via PlayStation®4-konsollen eller PlayStation®5-konsollen, er ikke kvalifisert for dette Tilbudet.

4.            For å unngå enhver tvil kan brukere med eksisterende PlayStation™Now-abonnement ikke benytte seg av Tilbudet, og alle PlayStation™Now: 3 måneders abonnementer som går over i løpet av Kampanjeperioden, blir belastet i henhold til den gjeldende fullstendige PlayStation® Store-prisen. 

5.            Tilbudet er kun tilgjengelig via Gjeldende butikker.

6.            Kun ett Tilbud per Kvalifiserte person.

7.            Registrering på PSN skjer med forbehold om godkjennelse av tjenesteevilkårene og personvernerklæringen for PSN .

8.            Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold tilAvbrytelsesreglene for PlayStation Store. 

9.            Et PlayStation™Now-abonnement (PS Now) er bare tilgjengelig for kontoinnehavere av PlayStation Network (PSN) som er 18 år eller eldre, og som har tilgang til PlayStation™Store (PS Store) og en rask Internett-tilkobling (minste anbefalte tilkoblingshastighet er 5 Mbps).  PS Store og PS Now er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Minimumskravene for å bruke PS Now på PC finner du her: www.playstation.com/psnow-pc-faq. PS Now-spill kan være litt annerledes enn eller mangle noen av funksjonene som de nedlastbare eller diskbaserte spillene har.  Spillene som er inkludert i PS Now, kan endres når som helst. Onlinefunksjonene til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – https://www.playstation.com/legal/gameservers/. Opplysninger for godkjente betalingsmetoder kreves. Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Et PlayStation™Now: 3 måneders abonnement fortsetter på ubestemt tid til det sies opp, og et regelmessig abonnementsgebyr tilsvarende den da gjeldende prisen på et PlayStation™Now: 3 måneders abonnement trekkes automatisk fra brukerens PSN-lommebok hver 3. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller via den vanlige betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto.

•             PlayStation™Now-medlemskapsavgift: 245,00 kr inntil annen beskjed blir gitt på e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

•             Faktureringsfrekvens for PlayStation™Now: hver tredje måned.

•             PlayStation™Now-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

En bruker kan si opp PlayStation™Now-abonnementet sitt når som helst. Da utløper abonnementet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

Instruksjoner for hvordan du sier opp abonnementet ditt, finner du på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en Kvalifisert person kjøper et PlayStation™Now: 3 måneders abonnement, slår vi på automatisk finansiering i kontoinnstillingene til vedkommende (selv om dette tidligere ble slått av). Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale et fast abonnementsgebyr, blir gebyret innkrevd via den vanlige betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis den finnes), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. Gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger] for å deaktivere automatisk finansiering.

10.          Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

11.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet.

12.          Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

13.          Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin PSN-konto eller fullført Trinnene som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

14.          Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

15.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

16.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.