playstation.com

Juridisch

Annuleringsverzoek voor een service

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om je aanmelding bij de hieronder genoemde service binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn loopt tot 14 dagen na de dag dat het contract wordt afgesloten. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring inlichten* over je besluit om je uit dit contract terug te trekken (bijv. met een per post verzonden brief of via telefoon, fax of e-mail). Je kunt gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

customer.service@nl.scee.com

020 709 5025

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

 

Verenigd Koninkrijk

 

Aan Sony Interactive Entertainment,

Hierbij verklaar ik dat ik mijn contract voor de levering van de volgende service annuleer:

Naam van service:

Besteldatum:

Online-id:

Aanmeldings-id:

Adres:

Naam:

Geboortedatum: 

Handtekening (indien papieren versie):

 

 

Datum:

 

Gevolgen van herroeping

Indien je je uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij alle door jou gemaakte betalingen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit de keuze van een soort bezorging anders dan de goedkoopste soort standaardbezorging die door ons wordt aangeboden), zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over je besluit je uit dit contract terug te trekken. Wij verrichten deze terugbetaling via dezelfde betalingsmethode als de methode die je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk een andere methode is afgesproken; je hoeft in enkel geval geen extra kosten te betalen voor een dergelijke terugbetaling.