הגדרות נגישות בקונסולות PS4

כיצד משתמשים בהגדרות הנגישות בקונסולות PS4

קונסולת PlayStation®4 פותח עם מגוון תכונות ופונקציות לתמיכה בצרכי נגישות.

הגדרות נגישות קונסולת PS4

כדי להתאים את הגדרות הנגישות, נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessibility (נגישות).

כיצד מגדירים שיוכי כפתורים מותאמים אישית בקונסולות PS4

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessibility (נגישות).

 2. בחרו Custom Button Assignments (שיוכי כפתורים מותאמים אישית).

 • הגדרות אלו מאפשרות לכם לשנות שיוכי כפתורים בבקר. כל שינוי מחליף בין תפקידם של שני כפתורים.
 • שימו לב שכיוונים על המסך לא ישפיעו על שיוכי הכפתורים שלכם.

כיצד מגדילים אלמנטים על המסך בקונסולות PS4

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessibility (נגישות).
 2. הפעילו Zoom (הגדלה)

לאחר שהופעל Zoom (הגדלה):

 • לחצו על כפתור PS‏ וכפתור הריבוע בו זמנית כדי להגדיל.  
 • הזיזו את האזור המוגדל במסך באמצעות כפתורי הכיוון או המוט השמאלי והמוט הימני. בקרים אחרים מושבתים בזמן הגדלה.  
 • בטלו את ההגדלה באמצעות לחיצה על כפתור עיגול, או על ידי לחיצה על כפתור PS‏ וכפתור ריבוע בו זמנית. 

תוכלו להגדיל תכנים באתרי אינטרנט. לחצו על כפתור "אפשרויות" ובחרו Zoom (הגדלה) או Magnify (זכוכית מגדלת).

Zoom (הגדלה)
הגדילו כיתוב או תמונות מבלי לשנות את גודל החלון. ייתכן ומבנה העמוד ישתנה. לחצו על כפתורי L3 ו-R3 כדי להגדיל או להקטין.

Magnify (זכוכית מגדלת)
הגדילו אלמנטים על המסך מבלי לשנות את מבנה העמוד. ייתכן ויהיה עליכם לגלול למעלה, למטה, שמאלה, או ימינה כדי להציג את העמוד כולו.

כיצד מתאימים הגדרות תצוגה וטקסט בקונסולותPS4

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessibility (נגישות).

 2. בחרו מהגדרות התצוגה והטקסט הבאות:

סמנו תיבה זו כדי להפוך את הצבעים המוצגים על המסך.

שימו לב: שומר המסך לא יפעל כאשר הצבעים הפוכים.

הגדרה זו מציגה כיתוב מוגדל ברוב אזורי התפריט הדינמי של קונסולת PS4™‎‏. 

הגדרה זו מחילה גופן מובלט על טקסטים בתפריטים.

החילו הגדרה זו כדי להחשיך את הרקע, כך שתתקבל ניגודיות גבוהה יותר בין הטקסט לרקע. 

הגדרה זו מאפשרת לכם לבחור באיזו מהירות יחלפו הודעות טקסט על המסך שלכם.

קיימות הגדרות בטווח החל מ-"איטי מאוד" ל-"מהיר".

כיצד מפעילים טקסט לדיבור בקונסולות PS4

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessibility (נגישות).

 2. בחרו Text to Speech (טקסט לדיבור).

תכונה זו זמינה רק בקונסולות PS4™‎ הנמכרות במדינות או אזורים מסויימים. תכונת טקסט לדיבור זמינה רק כאשר שפת המערכת מוגדרת לאנגלית (ארה"ב).

הפעילו טקסט לדיבור כדי לשמוע את המערכת מקריאה טקסטים מסוימים ומידע קונטקסטואלי המוצגים על המסך. טקסט לדיבור פועל בזמן סקירת הודעות, שימוש בלוח המקשים שעל המסך, ובאזורי תפריטים נוספים.

קיימות אפשרויות הטקסט לדיבור הבאות:

התאימו את המהירות בה מוקראות בקול ההוראות. את המהירות ניתן להתאים רק כאשר מופעל Text to Speech (טקסט לדיבור).  

הגבירו או הנמיכו את עוצמת הקול של ההוראות המדוברות באמצעות כפתור ימינה או שמאלה. את עוצמת הקול ניתן להתאים רק כאשר מופעל Text to Speech (טקסט לדיבור).

כיצד מפעילים כתוביות לכבדי שמיעה בקונסולות PS4

 1. נווטו אל "הגדרות" > "נגישות" > "כתוביות לכבדי שמיעה"

 2. סמנו את התיבה עבור "הצג כתוביות לכבדי שמיעה"

 • בחרו הגדרות "כתוביות לכבדי שמיעה", ואז הסירו את הסימון מתיבת הסימון עבור "הצג כתוביות לכבדי שמיעה על פי הגדרות התוכן" כדי להתאים את טקסט הכתוביות לכבדי שמיעה, כולל סוג וגודל הגופן, צבע הטקסט והרקע, ועוד. כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל, סמנו את תיבת הסימון עבור "הצג כתוביות לכבדי שמיעה על פי הגדרות התוכן"

 • כדי להציג כתוביות לכבדי שמיעה, לחצו על כפתור אפשרויות בזמן ניגון תקליטורי בלו ריי או DVD, ואז בחרו "כתוביות לכבדי שמיעה".

 • הגדרה זו זמינה רק עבור תוכן הכולל כתוביות לכבדי שמיעה.

כיצד מוסיפים אפשרויות נגישות אל התפריט המהיר

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessibility (נגישות).

 2. בחרו Add to Quick Menu (הוספה לתפריט המהיר).

הגדרה זו מוסיפה לתפריט המהיר שלכם את תכונות הנגישות שבהמשך. כדי להציג את התפריט המהיר, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור PS‏
.

 • הפעילו Text to Speech (טקסט לדיבור)  
 • היפוך צבעים  
 • הפעילו שיוכי כפתורים מותאמים אישית.

זקוקים לעזרה? 

פנו אל מומחי התמיכה שלנו