שחקו במשחקים שאינם PS VR2 ב-PS VR2 (מצב קולנוע)

כיצד ניתן לשחק במשחקים שאינם PS VR2 ב-PS VR2 (מצב קולנוע)

למדו כיצד להשתמש ב-PlayStation®VR2 שלכם כדי להציג משחקים ויישומי מדיה שאינם מציאות מדומה.

כיצד מפעילים את מצב קולנוע ב-PS VR2

 1. הפעילו את קונסולת PlayStation®5‏ שלכם ואת מערכת PS VR2.

 1. בחרו משחק או יישום מדיה שאינו PS VR2.
  המשחק או יישום המדיה יוצג לכם על מסך וירטואלי באמצעות ערכת המציאות המדומה שלכם.

 • כאשר אתם במצב קולנוע, המסך החברתי (התמונה המוצגת על הטלוויזיה שלכם) מושבת.

כיצד מציגים הגדרות מהירות במצב קולנוע 

הציגו את ההגדרות העיקריות עבור PS VR2 במהירות באמצעות מרכז הבקרה.

 1. כאשר אתם במצב קולנוע, לחצו על כפתור PS כדי להציג את מרכז הבקרה.

 2. בחרו את כרטיס ההגדרות המהירות של PS VR2 כדי להתאים את ההגדרות הבאות במהירות:

 • הצג סביבה (תצוגה שקופה)
 • בהירות מסך
 • גודל מסך
 •  רטט ערכת המציאות המדומה
 • הגדרת אזור המשחק
 • התאמת נראות
 • מעקב עיניים
 • הגדרות נוספות

כיצד לשנות את הגדרות מצב הקולנוע שלכם

 1. הפעילו את ה-PS VR2 שלכם, נווטו אל מסך הבית ובחרו Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים)> PlayStation VR2.

 2. בחרו מצב קולנוע ובחרו מבין האפשרויות הבאות:

שנו את גודל המסך במצב קולנוע.  הגדרה זו נגישה גם באמצעות כרטיס PlayStation VR2 במרכז הבקרה.

כאשר אפשרות זו כבויה, מקור האודיו מגיע מהנקודה בה נמצא המסך בחלל הוירטואלי. הפעילו כדי לנעול את מיקום האודיו כך שמקור האודיו נותר יחסי לכיוון אליו פונה ערכת המציאות המדומה שלכם.

הקפידו להפעיל גם Settings (הגדרות) > Sound (סאונד) > 3D Audio for Headphones (שמע תלת-ממד לאוזניות) > Enable 3D Audio for Headphones (הפעל שמע תלת-ממד לאוזניות).

כיצד ממקמים מחדש את מסך מצב קולנוע

לחצו לחיצה ממושכת על כפתור "אפשרויות" בבקר PlayStation VR2 Sense™‎ (L)/(R)‎‏ שלכם כדי לאפס את מיקום המסך.

ח) כפתור אפשרויות‏

זקוקים לעזרה? 

פנו אל מומחי התמיכה שלנו