PS5-konsolin kansien irrottaminen ja kiinnittäminen

Katso ohjeet PlayStation®5-konsolin kansien vaihtamiseen.

Poista kannet, kun asennat M.2 SSD -asemaa, kiinnität levyasemaa tai vaihdat kansia.

Turvallisuus

Lue seuraavat turvaohjeet ennen kansien poistamista tai asentamista.

Varoitus

 • Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset voivat niellä pieniä osia, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen. 
 • Kun olet sammuttanut PS5®-konsolin ja irrottanut sen virtajohdon ja kaapelit, odota, että konsoli jäähtyy, ennen kun irrotat ja kiinnität kansia. PS5-konsolin pääyksikkö voi olla käytön jälkeen kuuma, ja konsolin käsittely tässä tilassa voi aiheuttaa palovammoja. 
 • Varo, etteivät sormesi joudu puristuksiin osien välisiin rakoihin ja ettet loukkaa käsiäsi tai sormiasi osien kulmiin. 
 • Kun käynnistät konsolin, varmista, että kannet on asennettu oikein. Jos kansia ei ole asennettu oikein, pääyksikkö voi ylikuumentua.

PS5-konsolin kansien irrottaminen ja vaihtaminen

Tarkista ensin PS5®-konsolin mallinumero.

Valitse PS5-konsolin mallinumero alla olevasta listasta.

Aseta konsoli tasaiselle pinnalle levitetylle pehmeälle liinalle ennen kansien irrottamista tai kiinnittämistä.

Jokaisessa kannessa on erilaisia muotoja. Varmista, että asennat kannen oikeaan asentoon, käyttämällä apuna kannen sisäpuolella olevia toimintonäppäinten merkkejä.

Kaikki kannet voi poistaa ja asentaa samalla tavalla.

 1. Siirry ohjauskeskukseen ja valitse Virta > Sammuta PS5-järjestelmä.
  Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu. 
 2. Irrota virtajohto ja kaapelit ja odota, että PS5-konsoli jäähtyy.
  Konsolin pääyksikkö on kuuma heti käytön jälkeen. 
 3. Aseta konsoli niin, että sen alaosa osoittaa ylöspäin ja etupuoli itseäsi kohti, ja irrota jalat. 
 4. Poista kansi.
  Nosta kantta hieman irti konsolista, jotta saat irrotettua kannen pidikkeet ja poistettua sen.
 1. Asenna kansi.
  Kohdista kannen pidikkeet konsolissa oleviin reikiin ja paina, kunnes kuulet napsahduksen.
 1. Kiinnitä jalat, liitä virtajohto ja kaapelit ja kytke konsoliin virta.

Irrota etukuori

PS5-konsolin yläkannessa on PlayStation-logo. 

 1. Siirry ohjauskeskukseen ja valitse Virta > Sammuta PS5-järjestelmä.
  Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu.
 2. Irrota virtajohto ja kaapelit ja odota, että PS5-konsoli jäähtyy.
  Konsolin pääyksikkö on kuuma heti käytön jälkeen.
 3. Irrota teline.
 4. Asettele PS5-konsolisi niin, että PS-logo osoittaa ylöspäin ja virtapainike osoittaa poispäin sinusta. 
 5. Tartu kannen vasempaan alakulmaan ja irrota kansi nostamalla sitä ylös ja oikealle.
  Kansi nousee irti.
 1. Liu’uta uusi yläkansi paikalleen oikealta vasemmalle.
  Kuulet napsahduksen, kun kansi on paikallaan.
 1. Kiinnitä verkkojohto, kaapelit ja teline. Kytke konsoliin virta.
  Voit kiinnittää uuden alakannen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Poista alakansi

PS5-konsolin alakannessa ei ole PlayStation-logoa.

 1. Siirry ohjauskeskukseen ja valitse Virta Sammuta PS5-järjestelmä.
  Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu.
 2. Irrota virtajohto ja kaapelit ja odota, että PS5-konsoli jäähtyy.
  Konsolin pääyksikkö on kuuma heti käytön jälkeen.
 3. Irrota teline.
 4. Asettele PS5-konsolisi niin, että PlayStation-logo osoittaa alaspäin ja virtapainike osoittaa sinua kohti.
 5. Tartu kannen vasempaan yläkulmaan ja irrota kansi nostamalla sitä ylös ja oikealle.
  Kansi nousee irti.
 1. Liu’uta uusi alakansi paikalleen oikealta vasemmalle.
  Kuulet napsahduksen, kun kansi on paikallaan.
 1. Kiinnitä verkkojohto, kaapelit ja teline. Kytke konsoliin virta.

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen