Levyaseman käyttöönotto PS5-konsoleilla

Katso, miten levyasema liitetään PlayStation®5-konsoliin (CFI-2000-malliryhmä – Slim).

Huom. Levyasema on yhteensopiva vain PS5®-konsolien (CFI-2000-malliryhmä – Slim) kanssa.

Levyaseman liittäminen PS5-konsoleihin (CFI-2000-malliryhmä – Slim)

Aseta konsoli tasaiselle pinnalle levitetyn pehmeän liinan päälle ennen levyaseman liittämistä. 

 1. Siirry ohjauskeskukseen ja valitse Virta > Sammuta PS5-järjestelmä.
  Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu. 
 2. Irrota virtajohto ja kaapelit ja odota, että PS5-konsoli jäähtyy.
  Konsolin pääyksikkö on kuuma heti käytön jälkeen. 
 3. Aseta konsoli niin, että sen alaosa osoittaa ylöspäin ja etupuoli itseäsi kohti, ja irrota vaakatuen jalat (lyhyet).
 1. Nosta ympyrän kantta hieman irti konsolista, jotta saat irrotettua kannen pidikkeet ja kannen.
 1. Kohdista levyaseman pidikkeet kahteen ylösalaisin olevalla kolmiolla merkittyyn reikään ja paina, kunnes kuulet napsahduksen.
 1. Kiinnitä ympyrän kansi ja levyaseman mukana toimitetut vaakatuen jalat (pitkät).
  Kohdista kannen pidikkeet konsolissa oleviin reikiin ja paina, kunnes kuulet napsahduksen.
 1. Kiinnitä virtajohto ja kaapelit ja kytke konsoliin virta. 
 • Laita vaiheissa 3 ja 4 irrottamasi jalat ja kansi johonkin turvaan. Niitä tarvitaan PS5-konsolin käyttämiseen ilman levyasemaa.
 • Levyaseman ja PS5-konsolin yhdistämiseen vaaditaan Internet-yhteys.

Levyaseman irrottaminen PS5-konsoleista (CFI-2000-malliryhmä – Slim)

Aseta konsoli tasaiselle pinnalle levitetyn pehmeän liinan päälle ennen levyaseman liittämistä. 

 1. Siirry ohjauskeskukseen ja valitse Virta > Sammuta PS5-järjestelmä.
  Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu. 
 2. Irrota virtajohto ja kaapelit ja odota, että PS5-konsoli jäähtyy.
  Konsolin pääyksikkö on kuuma heti käytön jälkeen. 
 3. Aseta konsoli niin, että sen alaosa osoittaa ylöspäin ja etupuoli itseäsi kohti, ja irrota vaakatuen jalat (pitkät).
 4. Nosta ympyrän kantta hieman irti konsolista, jotta saat irrotettua kannen pidikkeet ja kannen.
 1. Nosta levyaseman koveraa osaa sormellasi ja irrota levyasema.
 1. Kiinnitä ensin ympyrän kansi ja sitten jalat (lyhyet). 
 1. Kiinnitä virtajohto ja kaapelit ja kytke konsoliin virta. 

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen