PS5- ja PS4-konsolien virtamerkkivalot

Lue lisää konsolin tilasta ja virtamerkkivaloista.

Mitä virtamerkkivalojen värit tarkoittavat?

PlayStation®5- ja PlayStation®4-konsolien virtamerkkivalojen eri värit kertovat konsolin tilasta tai virheestä.

Virta kytkettynä päälle

Konsoli on päällä.

Jos konsoli on päällä mutta kuvaa ei näy, siirry katsomaan vianmääritysohjeita PlayStation-huoltotyökaluun.

Konsoli käynnistyy

Konsoli käynnistyy nopeammin lepotilasta kuin silloin, jos sen virta on katkaistu. Konsolin käynnistyessä näytöllä tulisi näkyä PlayStation®-logo.

Jos konsoli sammuu heti käynnistyksen jälkeen, siirry katsomaan vianmääritysohjeita PlayStation-huoltotyökaluun.

Virhe konsolin toiminnassa

Jos virtamerkkivalo vain vilkkuu valkoisena tai sininen valo ei vaihdu tasaisen valkoiseksi, konsoli on jumissa ja vianmääritystä tarvitaan.

Toimi seuraavien vianmääritysohjeiden mukaisesti:

  1. Irrota konsolin virtajohto pistorasiasta.
  2. Odota 60 sekuntia, liitä virtajohto takaisin ja käynnistä konsoli uudelleen.
  3. Jos ongelma ei korjaannu, asenna konsolin käyttöjärjestelmä uudelleen vikasietotilassa.

Konsoli sammuu

Virtamerkkivalo sykkii valkoisena ja sammuu, kun konsoli menee pois päältä. Kun konsoli on poissa päältä, se ei voi ladata ohjaimia tai ladata tai asentaa sisältöä.

Lepotila

Lepotila on virransäästötila, jossa konsoli voi ladata ohjaimia sekä ladata ja asentaa sisältöä. Herätä konsoli lepotilasta pitämällä painettuna USB-liitännän kautta liitetyn tai aiemmin laitepariksi määritetyn ohjaimen PS-näppäintä.

Siirrytään lepotilaan

Valo näkyy keltaisena tai kullanruskeana. Muutaman sekunnin jälkeen virtamerkkivalon pitäisi palaa tasaisen oranssina.

Konsoli ylikuumenee

Konsoli ylikuumenee. Tee näin:

  • Sammuta konsoli ja odota, että se jäähtyy.
  • Kun konsoli on jäähtynyt, siirrä se hyvin ilmastoituun paikkaan.
  • Tarkista, etteivät konsolin tuuletusaukot ole tukossa.

Jos ongelmia esiintyy yhä, siirry PlayStationin huoltotyökaluun.

Virta katkaistu

Konsoli on poissa päältä. Kun konsoli on poissa päältä, se ei voi ladata ohjaimia tai ladata tai asentaa sisältöä.

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen