PS Elite -laitteen yhdistäminen PS Portaliin

Lue, miten voit pariliittää ja yhdistää seuraavat PlayStation Link™ -laitteet PlayStation Portal™ -etätoistimeen.

Langattomien kuulokkeiden pariliittäminen ja yhdistäminen PS Portaliin 

Kun käytät langattomia PULSE Elite™ -kuulokkeita ensimmäistä kertaa PS Portalin kanssa, sinun pitää muodostaa pariliitos. Varmista, että olet suorittanut PS Portalin alkumäärityksen ennen pariliitoksen muodostamista. 

 1. Käynnistä PS Portal.
 2. Paina kuulokkeiden PlayStation Link™ -näppäin pohjaan ja vapauta se, kun kuulokkeiden tilan merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä (noin 8 sekuntia).
  Kuulokkeet ovat parinmuodostustilassa, kun merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä. 
 1. Paina PS Portalin PS-näppäintä.
  Kun pariliitos ja yhteys on muodostettu, kuulokkeiden merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä ja PS Portal on yhdistetyssä tilassa. 
 • Kun kuulokkeet on pariliitetty PS Portaliin, ne etsivät muita pariliitettyjä Bluetooth-laitteita, jotka ovat valmiita yhdistettäviksi. Kuulokkeiden merkkivalo vilkkuu hitaasti kirkkaasta tummemmaksi muutaman sekunnin ajan, kun laitteita haetaan. Voit yhdistää mobiililaitteesi kuulokkeisiin tässä vaiheessa ja kuunnella ääntä molemmista laitteista yhtä aikaa. 
 • Kuulokkeet pysyvät pariliitostilassa enintään 30 sekunnin ajan. Jos yhteyttä ei löydy, kuulokkeet sammuvat. Käynnistä pariliitostila uudelleen painamalla kuulokkeiden PS Link -näppäintä noin 8 sekunnin ajan.

Langattomien nappikuulokkeiden pariliittäminen ja yhdistäminen PS Portaliin 

Kun käytät langattomia PULSE Explore™ -nappikuulokkeita ensimmäistä kertaa PS Portalin kanssa, sinun pitää muodostaa pariliitos. Varmista, että olet suorittanut PS Portalin alkumäärityksen ennen pariliitoksen muodostamista. 

 1. Käynnistä PS Portal.
 2. Varmista, että molemmat nappikuulokkeet ovat latauskotelossa.
 3. Paina kotelon PlayStation Link™ -näppäintä ja vapauta se, kun kotelon tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä (noin 8 sekuntia). Nappikuulokkeet ovat pariliitostilassa, kun merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
 1. Paina PS Portalin PS-näppäintä.
  Kun pariliitos ja yhteys on muodostettu, kotelon merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä ja PS Portal on yhdistetyssä tilassa.
 • Kun nappikuulokkeet on pariliitetty PS Portaliin, ne etsivät muita pariliitettyjä Bluetooth-laitteita, jotka ovat valmiita yhdistettäviksi. Kotelon merkkivalo vilkkuu hitaasti kirkkaasta tummemmaksi muutaman sekunnin ajan, kun laitteita haetaan. Voit yhdistää mobiililaitteesi nappikuulokkeisiin tässä vaiheessa ja kuunnella ääntä molemmista laitteista yhtä aikaa. 
 • Nappikuulokkeet pysyvät pariliitostilassa enintään 30 sekunnin ajan. Jos yhteyttä ei löydy, nappikuulokkeet sammuvat. Käynnistä pariliitostila uudelleen painamalla kotelon PS Link -näppäintä noin 8 sekunnin ajan.

Ääniyhteyksien vaihtaminen PS5-konsolin ja PS Portalin välillä

Kun käytät PS Link -laitetta PlayStation®5-konsolilla ja haluat vaihtaa PlayStation Portal -etätoistimen ääneen (tai päinvastoin), voit vaihtaa PlayStation Link -yhteyksiä näiden ohjeiden avulla. 

Yhteyksien vaihtaminen langattomilla kuulokkeilla

Varmista, että olet liittänyt langattomat PULSE Elite -kuulokkeet sekä PS5®-konsolin että PS Portalin laitepariksi.

 1. Varmista, että PS Portaliin on kytketty virta. 
 2. Paina kuulokkeiden PS Link -näppäin pohjaan ja vapauta se, kun kuulokkeiden tilan merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena (noin 2 sekuntia). Merkkivalo vilkkuu hitaasti päälle ja pois, kun kuulokkeet etsivät aiemmin muodostettua yhteyttä. 
 1. Seuraa näytön ohjeita, kun PS Portalin näyttöön tulee ilmoitus PS Link laite lähellä.
  Kun yhteys on muodostettu, kuulokkeiden merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä ja PS Portal on yhdistetyssä tilassa. 
 • Jos PS Portalin virta on katkaistu, kun yrität vaihtaa yhteyttä, kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä. Kuulokkeet yhdistyvät takaisin konsoliin. 
 • Jos näyttöön ei tule ilmoitusta, paina PS Portalin PS Link -näppäintä. 
 1. Varmista, että PS5-konsoliin on kytketty virta ja PlayStation Link™-USB-sovitin on liitetty konsoliin. 
 2. Paina kuulokkeiden PS Link -näppäin pohjaan ja vapauta se noin 2 sekunnin kuluttua, kun kuulokkeiden tilan merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.
  Merkkivalo vilkkuu hitaasti päälle ja pois, kun kuulokkeet etsivät aiemmin muodostettua yhteyttä. 
 1. Seuraa näytön ohjeita, kun konsoliin yhdistettyyn näyttöön tulee ilmoitus PS Link laite lähellä.
  Kun yhteys on muodostettu, kuulokkeiden merkkivalo alkaa palaa tasaisen sinisenä ja sovittimen merkkivalo alkaa palaa tasaisen valkoisena.
 • Jos PS5-konsolin virta on katkaistu, kun yrität vaihtaa yhteyttä, kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä. Kuulokkeet yhdistyvät takaisin PS Portaliin. 
 • Jos näyttöön ei tule ilmoitusta, paina sovittimen PS Link -näppäintä. 

Yhteyksien vaihtaminen langattomilla nappikuulokkeilla

Varmista, että olet liittänyt langattomat PULSE Explore -nappikuulokkeet sekä PS5-konsolin että PS Portalin laitepariksi. 

 1. Varmista, että PS Portaliin on kytketty virta. 
 2. Pidä nappikuulokkeiden PS Link -näppäintä painettuna noin 2 sekunnin ajan.
 1. Seuraa näytön ohjeita, kun PS Portalin näyttöön tulee ilmoitus PS Link laite lähellä.
  Kun PS Portaliin on muodostettu yhteys, se on yhdistetyssä tilassa.
 • Jos PS Portalin virta on katkaistu, kun yrität vaihtaa yhteyttä, nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä. Nappikuulokkeet yhdistyvät takaisin konsoliin. 
 • Jos näyttöön ei tule ilmoitusta, paina PS Portalin PS Link -näppäintä. 
 1. Varmista, että PS5-konsoliin on kytketty virta ja PlayStation Link™-USB-sovitin on liitetty konsoliin. 
 2. Pidä nappikuulokkeiden PS Link -näppäintä painettuna noin 2 sekunnin ajan. 
 1. Seuraa näytön ohjeita, kun konsoliin yhdistettyyn näyttöön tulee ilmoitus PS Link laite lähellä.
  Kun sovitin on liitetty, sovittimen merkkivalo palaa tasaisen valkoisena.
 • Jos PS5-konsolin virta on katkaistu, kun yrität vaihtaa yhteyttä, nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä. Nappikuulokkeet yhdistyvät takaisin PS Portaliin. 
 • Jos näyttöön ei tule ilmoitusta, paina USB-sovittimen PS Link -näppäintä. 
 • Voit muodostaa vain yhden PS Link -yhteyden kerralla ja kuunnella sen kautta, kun nappikuulokkeet on pariliitetty sekä USB-sovittimeen että PS Portaliin.
 • Voit säätää äänenvoimakkuutta PS Link -laitteella, konsolilla tai PS Portalilla. 
 • Lisätietoja PS Portalista on PlayStation Portal -etätoistimen käyttöoppaassa. 

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen