Access-ohjainprofiilien määritys

Lue, miten voit määrittää ja käyttää pelityyliisi sopivia Access™-ohjainprofiileja.

Access-ohjaimen profiilin luominen

Luo ja tallenna jopa 30 mukautettua profiilia Access-ohjaimellesi.

 1. Valitse aloitusnäytössä Asetukset > Lisälaitteet
 2. Valitse Access-ohjain > Profiilikirjasto
 3. Valitse Luo profiili
 4. Määritä Ohjaimen suunta ja Näppäinmääritykset seuraamalla näytön ohjeita.
 5. Valitse yksi kolmesta paikasta ja valitse sitten Määritä.
  Jos et valitse mitään paikkaa ennen kuin valitset Määritä, asetukset tallennetaan PlayStation®5-konsoliin eikä niitä määritetä paikkaan ohjaimessa. 

Muokkaa PS5®-konsoliin tallennettuja Access-ohjainprofiileja.

 1. Valitse muokattava profiili Profiilikirjastosta.
 2. Valitse Muokkaa
 3. Valitse muokattava kohde ja määritä sen asetukset: 

Voit myös valita vaiheessa 2 Määritä paikkaan tai Poista.

Access-ohjainprofiilin pikavalintojen käyttäminen

Voit määrittää enintään kolme suosikkiprofiiliasi ohjaimen paikkoihin, jotta voit siirtyä niiden välillä vapaasti pelin aikana. Voit myös määrittää yhden profiilin useaan paikkaan. 

 1. Valitse aloitusnäytössä Asetukset > Lisälaitteet
 2. Valitse Access-ohjain > Profiilikirjasto.
 3. Valitse profiili, jonka haluat määrittää paikkaan. 
 4. Valitse Määritä paikkaan.
 5. Valitse Paikka 1, Paikka 2 tai Paikka 3.
  Jos sinulla on kaksi pariliitettyä Access-ohjainta, määritä profiili jompaankumpaan tai molempiin ja valitse Paikka 1, Paikka 2 tai Paikka 3.
 6. Valitse Määritä.

Paina Access-ohjaimen sauvan alustassa olevaa profiilipainiketta. Voit siirtyä liitettyjen kolmen profiilin välillä painamalla painiketta uudestaan.  

 • Profiilipainike on sinua kohti, kun analoginen sauva on vasemmalla puolella ja keskipainike on oikealla.
 • Paikan 1, 2 tai 3 profiilin merkkivalo syttyy, jotta näet, minkä profiilin olet valinnut. 

Profiilipainiketta voi käyttää myös seuraavasti:

Paina ja pidä painettuna
, niin näet profiilin nykyiset näppäinmääritykset näytössä.

Paina ja pidä painettuna, kunnes profiilin merkkivalo sammuu,
niin ohjain vaihtaa perusprofiiliin. Käytä perusprofiilia, jos esimerkiksi mukautetun profiilisi näppäinmääritykset eivät toimi oikein. 

Ohjaimen suunnan muokkaaminen 

Aseta Access-ohjaimen suunnaksi vasen, oikea, ylös tai alas.

 1. Valitse profiili Profiilikirjastosta.
 2. Valitse Muokkaa > Ohjaimen suunta.
  Näkyviin tulee suunnanvalintanäyttö. 
 3. Valitse suunta, johon haluat sauvan alustan osoittavan. 
 • Muista, että kun valitset uuden suunnan tai vaihdat profiilia, sinun on asetettava ohjain fyysisesti vastaamaan sitä. 

Access-ohjaimen näppäinmääritysten mukauttaminen

Voit määrittää Access-ohjaimen painikkeisiin haluamiasi toimintoja.

 1. Valitse profiili Profiilikirjastosta.
 2. Valitse Muokkaa > Näppäinmääritykset
 3. Valitse muokattava painike ja valitse sitten Määritä näppäin.
 4. Valitse painikkeeseen määritettävä toiminto.
  Valitsemalla Ei määritetty voit asettaa painikkeen nolla-asentoon (ei toimintoa).
 5. Voit mukauttaa painikkeen painallusta näytön ohjeiden mukaisesti.
 6. Toista vaiheita 3–5, kunnes olet muokannut kaikki haluamasi painikkeet. 
 7. Kun näppäinmääritysten muokkaus on valmis, valitse Valmis
 8. Tallenna muokkaukset määrittämällä profiili ohjaimen paikkaan. 
 • PS5-konsolin käyttämiseen tarvitaan ristinäppäin, ympyränäppäin, Valinnat-näppäin ja vasen sauva (tai suuntanäppäimet). Jos tallennat profiilin määrittämättä näitä näppäimiä ja sauvaa, tarvitset näiden toimintojen käyttämiseen toista ohjainta tai perusprofiilia. 
 • Voit asettaa keskipainikkeen tilaan Ei määritetty, jos haluat lepuuttaa kättä tai rannetta sen päällä.  
 • Kun olet määrittänyt painikkeet, voit merkitä painikkeiden toiminnot tunnisteilla. 

Access-ohjaimen painikepainallusten mukauttaminen

 1. Luo näppäinmääritys tai muokkaa näppäinmääritystä. 
 2. Kun olet määrittänyt painikkeen, valitse Määritä samanaikainen painallus tai Näppäimen lukitus.
 • Valitsemalla Määritä samanaikainen painallus voit määrittää toisen näppäimen, jota painetaan samanaikaisesti.
 • Valitsemalla Näppäimen lukitus voit käyttää näppäintä kuin tietokoneen Caps Lock -näppäintä. Kun painiketta painetaan kerran, se pysyy painettuna automaattisesti. 
 • Näppäimen lukituksen asetukset näkyvät näytössä, kun painat lukittua painiketta. 

Access-ohjaimen sauvan syötteen mukauttaminen

Analogisen sauvan herkkyyttä ja kuollutta aluetta voi säätää. Sauvan herkkyys määrittää liikkeiden nopeuden tai hitauden, kun liikutat sauvaa. Kuollut alue on alue, jolla sauvaa voi liikuttaa ilman, että sitä rekisteröidään syötteeksi. 

 • Säätämällä sauvan herkkyyttä voit nopeuttaa tai hidastaa hahmon liikettä tai näkymää. 
 • Määrittämällä kuolleen alueen voit hallita hahmon liikettä tai näkymää tarkemmin. 
 1. Valitse profiili Profiilikirjastosta
 2. Valitse Muokkaa > Sauvan herkkyys / kuollut alue
 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta, mitä haluat säätää. 

A) Herkkyysasetus
Säädä sauvan liikkeen herkkyyttä tällä liukusäätimellä. Voit vähentää herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä vasemmalle ja lisätä herkkyyttä siirtämällä liukusäädintä oikealle. 

B) Kuollut alue 
Säädä sauvan liikkeen aluetta, jossa syötettä ei tunnisteta, siirtämällä tätä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle. Siirtämällä tätä liukusäädintä vasemmalle voit pienentää kuollutta aluetta, jotta peli reagoi pienempiin sauvan liikkeisiin. Siirtämällä liukusäädintä oikealle voit suurentaa kuollutta aluetta, jotta peli reagoi vain suurempiin liikkeisiin. 

C) Pelitesti 
Kokeile nykyistä asetusta pelissä kallistamalla sauvaa vasemmalle tai oikealle.

D) Säädetty syöte
Liike tällä asteikolla osoittaa nykyisen herkkyysasetuksen. Vähentämällä sauvan herkkyyttä voit hidastaa liikettä asteikolla ja lisäämällä herkkyyttä voit nopeuttaa liikettä. Jos sauvan syöte on kuolleella alueella, asteikko ei liiku. 

E) Ohjaimen syöte 
Tämä liukusäädin ei liity sauvan herkkyyteen, vaan se ilmaisee, miten pitkälle kallistat sauvaa. Kuolleen alueen asetus näkyy mustana liukusäätimessä. 

Ongelmia?

Jos näppäinsyötteet toimivat odottamattomasti, tarkista pelin sisäiset ohjainasetukset ja katso, etteivät ne ole ristiriidassa ohjainprofiilin kanssa.

Jos olet jo kokeillut ohjaimen nollaamista eikä ongelma edelleenkään ratkennut, siirry PlayStationin huoltotyökaluun. 

Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä tukeen