playstation.com

Právní informace

Žádost o zrušení služby

Právo na odstoupení od smlouvy

Máš právo odstoupit od níže uvedené služby do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od jejího uzavření. Chceš-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíš nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat* jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, prohlášením učiněným telefonicky, faxem nebo e-mailem). Můžeš použít i přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, avšak není to povinné.

podpora@playstation.cz

Kontakt

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

Londýn

W1F 7LP

Spojené království

 

Pro společnost Sony Interactive Entertainment

Tímto oznamuji, že ruším smlouvu o poskytování následující služby:

Název služby:

Datum objednávky:

Online ID:

Přihlašovací ID:

Adresa:

Jméno:

Datum narození:

Podpis (v případě papírového dokumentu):

 

Datum:

 

Následky odstoupení od smlouvy

Odstoupíš-li od této smlouvy, vrátíme ti všechny platby, které jsme od tebe obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z tvého výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě ne později než 14 dní ode dne, kdy budeme informováni o tvém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Pokud se výslovně nerozhodneš jinak, provedeme takovou úhradu pomocí stejné platební metody, jaká byla použita při původní transakci; v žádném případě ti v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné náklady.