playstation.com

Právní informace

Požadavek na zrušení služby

Právo na odstoupení

Od služby uvedené níže máš právo odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu. Doba pro odstoupení vyprší po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy. Pokud chceš práva odstoupit využít, musíš nás* o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem odeslaným poštou, prohlášením v telefonu, faxu či e-mailu). Můžeš využít připojený modelový formulář pro odstoupení, není to ale povinné.

podpora@playstation.cz

 

225 341 407

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

United Kingdom

 

Službě Sony Interactive Entertainment,,

tímto oznamuji, že ruším svou smlouvu na dodávku následující služby:

Název služby:

Datum objednávky:

Online ID:

Sign-in ID (Přihlašovací ID):

Adresa:

Jméno:

Datum narození:

Podpis (v případě listinné podoby):

 

Datum:

 

Účinky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíš, proplatíme ti všechny platby od tebe přijaté, včetně nákladů na doručení (s výjimkou doplňkových nákladů vyplývajících z tvojí volby typu doručení nad rámec nejlevnějšího typu standardního doručení, který nabízíme), bez přílišného zpoždění a za jakýchkoli okolností ne později než za 14 dní ode dne, kdy budeme informováni o tvém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Toto proplacení proběhne pomocí stejných platebních prostředků, které byly použity při původní transakci, pokud výslovně nebudeš souhlasit s jinou možností; v jakémkoli případě ti nebudou v důsledku tohoto proplacení vyměřeny žádné poplatky.