PS Plus Usage Terms

1. PLAYSTATION PLUS

Služba PlayStation Plus je průběžné předplatné s opakovaným poplatkem za předplatné, který je účtován automaticky (za aktuální cenu obchodu PlayStation Store) tak často, jak zvolíte při nákupu, a to až do zrušení předplatného.


Pokud vaše peněženka neobsahuje k datu automatické platby opakovaného předplatného dostatek finančních prostředků, bude zůstatek k pokrytí poplatku za předplatné automaticky doplněn dle výchozí platební metody v záznamech.

2. JAK ZRUŠIT PŘEDPLATNÉ

Své předplatné můžete kdykoliv zrušit, takže předplatné vyprší na konci zkušebního období, případně na konci období, za které jste již zaplatili. Tím se zastaví budoucí platby poplatků za předplatné, ale za již uhrazené platby vám prostředky vráceny nebudou. Jde o dodatek k právu na vrácení nákupu platnému v rámci vašich místních zákonů. Podívejte se na naše zásady rušení transakcí na adrese http://playstation.com/store-cancellation-policy. Výhody můžete nadále využívat, dokud nevyprší vaše předplatné nebo zkušební období.


Chcete-li zrušení provést ve svém systému PS5, přejděte do nabídky [Nastavení] > [Uživatelé a účty] > [Účet] > [Platby a předplatné] > [Předplatná].

Chcete-li provést zrušení ve svém systému PS4, jděte do nabídky [Nastavení] > [Správa účtu] > [Informace o účtu] > [Předplatná PlayStation].

Chcete-li získat pokyny ohledně zrušení z jakékoliv jiné platformy nebo zařízení PlayStation, navštivte stránku podpory PlayStation na adrese http://playstation.com/cancel-subscription.

3. PROPAGAČNÍ NABÍDKY

Propagační nabídky a slevy PlayStation Plus se mohou vztahovat na nákupy předplatného a dalšího digitálního obsahu samostatně prodávaného v obchodě PlayStation Store. Takové nabídky mohou být časově omezené a mohou se lišit podle země, předplatitele nebo stavu předplatitele; propagační nabídky se mohou měnit a mohou zahrnovat obsah, který již vlastníte nebo který již byl nabízen dříve.

Pokud vám propagační akce nabízí slevu na vaše předplatné, tato sleva se vztahuje pouze na počáteční nákupní cenu. Až do zrušení budou všechny následné poplatky za opakované předplatné účtovány za aktuální běžnou cenu v obchodě PlayStation Store.

Pokud propagační akce poskytuje časově omezenou bezplatnou zkušební verzi služby PlayStation Plus, na konci zkušebního období se vaše předplatné automaticky přepne do průběžného předplatného a bude vám automaticky účtován opakovaný poplatek za předplatné tak často, jak si zvolíte při registraci ke zkušebnímu období. Chcete-li tomu zabránit, můžete své předplatné zrušit před koncem zkušebního období. Výhody můžete nadále využívat až do posledního dne zkušebního období, i když provedete zrušení dříve.

K registraci a získání přístupu k nabídce bezplatného zkušebního období je třeba, abyste měli u svého účtu pro síť PlayStation Network zaregistrovanou kreditní/debetní kartu nebo účet služby PayPal. Pokud není uvedeno jinak, má každá osoba právo pouze na jedno bezplatné zkušební období. Aby nedocházelo k podvodům nebo zneužívání obsahu, mohou se na bezplatná zkušební období také vztahovat určitá další omezení funkcí.

4. ZMĚNY CEN

Cenu můžeme zvýšit nebo snížit tak, aby odpovídala změnám produktu předplatného, aby odpovídala našim nákladům na poskytování předplatného, aby byla zajištěna trvalá životaschopnost služby nebo aby odpovídala změnám na trhu, jako jsou změny směnných kurzů, místních daní nebo inflace.

Před zvýšením ceny vás upozorníme e-mailem alespoň 60 dní předem. Než se změna ceny projeví, budete moci provést zrušení.

5. OBSAH A FUNKCE SLUŽBY PLAYSTATION PLUS

Služba PlayStation Plus vyžaduje účet pro síť PlayStation Network. Přístup k obsahu a funkcím služby PlayStation Plus bude záviset na věku uživatele, typu účtu a rodičovské kontrole. Kromě toho se obsah a funkce budou lišit podle platformy konzole, zařízení, země nebo regionu a úrovně předplatného.

Hry zahrnuté v předplatném, online funkce jednotlivých her a další funkce a výhody služby PlayStation Plus se mohou změnit. Některé hry obsažené ve službě PlayStation Plus mohou být dány k dispozici pouze na omezenou dobu. Počet a dostupnost her zahrnutých ve službě se může kdykoli změnit a liší se podle úrovně předplatného, země/oblasti, platformy konzole a zařízení.

K trvalému přístupu k funkcím a výhodám služby PlayStation Plus je vyžadováno aktivní předplatné. Dostupnost služby není zaručena. Platí omezení země a jazyka.

Hry zahrnuté ve službě PlayStation Plus, které si stáhnete do konzole, lze hrát, dokud máte platné předplatné a hra zůstane ve službě dostupná. Pokud vaše předplatné vyprší (nebo je hra ze služby odstraněna), nebudete moci používat žádné doplňky, virtuální měnu ani jiný podobný spotřební materiál, který jste si samostatně zakoupili pro hru ve službě PlayStation Plus, pokud a dokud si zakoupíte nové předplatné PlayStation Plus (za předpokladu, že hra nebyla ze služby odstraněna) nebo zakoupíte stejnou hru z obchodu PlayStation Store.

Dostupnost funkcí, výkon systému a kvalita hraní hry se mohou lišit podle způsobu přístupu k obsahu služby PlayStation Plus (např. stahované nebo streamované hry). Hry ve službě PlayStation Plus nemusí poskytovat stejné funkce nebo mít stejný vzhled jako jiné verze stejných herních titulů dostupných na disku, v obchodě PlayStation Store nebo jinde.

Dostupnost služby a dostupnost obsahu a funkcí služby PlayStation Plus závisí na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, např. rychlosti a dostupnosti vašeho širokopásmového připojení a vaší geografické poloze. Můžete se setkat s prodlevami nebo technickými obtížemi, které jsou způsobeny nebo souvisí s těmito faktory. Některé funkce služby PlayStation Plus mohou vyžadovat, abyste na své konzoli nebo zařízení PlayStation nainstalovali a ovládali dodatečné aplikace. Výkon a dostupnost funkcí těchto aplikací se může lišit mezi nastavením zařízení a předplatitele a mohou se na ně vztahovat dodatečné podmínky a omezení.

Další podrobnosti o službách a omezeních viz https://www.playstation.com/playstation-plus/getting-started.

6. POŽADAVKY NA VĚK

Předplatitelům musí být alespoň 7 let a u uživatelů mladších 18 let je vyžadován souhlas rodičů.

Přístup k obsahu/službám PlayStation Plus bude záviset na věku uživatele a rodičovské kontrole.

7. DODATEČNÉ INFORMACE

Hry a další obsah služby PlayStation Plus jsou vám k dispozici pro vaše osobní, soukromé a nekomerční použití na konzoli nebo zařízení PlayStation a na dalších vybraných systémech a zařízeních schválených k přístupu k obsahu služby PlayStation Plus. Kromě práv, která vám byla výslovně udělena, jsou všechna práva na obsah ve službě PlayStation Plus vyhrazena společnosti Sony Interactive Entertainment, jejím přidruženým společnostem a poskytovatelům licence.

Pro stahování a přístup k určitému obsahu, funkcím a výhodám je nutné robustní širokopásmové připojení k internetu; pro hraní online je nutný přístup k internetu; pro podporu funkcí stahování a/nebo streamování může být vyžadován další hardware, úložiště a periferní zařízení; a za související poplatky zodpovídáte vy. Mohou platit omezení stahování a streamování.


Používání sítě PlayStation Network a služby PlayStation Plus se řídí těmito podmínkami použití, podmínkami služby a uživatelskou smlouvou sítě PlayStation Network a příslušnými zásadami ochrany soukromí. K těmto dokumentům získáte přístup pomocí odkazu na Zdraví / Soukromí / Podmínky nebo na adrese www.playstation.com/legal/psnterms.