เข้าสู่บริการต่างๆ ได้มากขึ้น, ประหยัดเวลา, ไม่ยุ่งยาก

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ PlayStation Network โดยใช้ไอดีลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับรหัสที่คุณใช้กับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Sony

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง* ได้แก่

PlayStation Network

PlayStation Plus
PlayStation Music

Sony Mobile

Xperia Lounge
Xperia Store
Xperia Care
My Support
SonyMobile.com
My Account
Developer World

*ความพร้อมในการให้บริการอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค
 

ดำเนินการได้อย่างง่ายดาย:

  • หากต้องการเชื่อมโยงบัญชีของคุณ ให้ไปยังบริการที่เกี่ยวข้องและลงชื่อเข้าใช้
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่ออัพเดทบัญชีของคุณ
  • เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาลงชื่อเข้าใช้ใน PlayStation™Network เพื่อเชื่อมโยงบัญชีของคุณ

และในตอนนี้ จำเป็นต้องใช้ไอดีลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านเพียงหนึ่งบัญชีเพื่อเข้าสู่บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Sony ที่คุณรู้จักและหลงรัก

การเชื่อมโยงบัญชีและข้อมูลของคุณ

เมื่อเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Sony แล้ว:

  • คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ในบริการต่างๆ เหล่านั้นได้โดยใช้ไอดีลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านเพียงหนึ่งบัญชี
  • คุณไม่จำเป็นต้องแยกการจัดการข้อมูลบัญชีหลักของคุณในบริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Sony เราจะทำการซิงโครไนซ์ข้อมูลในบัญชีหลักของคุณเป็นประจำกับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Sony ซึ่งจะรวมถึงชื่อ, ไอดีลงชื่อเข้าใช้ (ที่อยู่อีเมล), ที่อยู่, ประเทศ/ภูมิภาค, วันเกิด, เพศ, ภาษา, รหัสผ่าน และคำถาม/คำตอบสำหรับรักษาความปลอดภัย แต่ละบริษัทในกลุ่ม Sony จะรับผิดชอบการใช้งานข้อมูลของคุณเฉพาะของตนเองเท่านั้น 
*บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Sony อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค ข้อจำกัดการใช้งานบางอย่างจะแจ้งให้คุณทราบในระหว่างขั้นตอนการเชื่อมโยง บัญชีย่อยของ PlayStation Network อาจไม่ถูกเชื่อมโยงกับบัญชีหลักสำหรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม Sony