Goodbye Volcano High

KO-OP MODE Inc.
พร้อมจำหน่ายบน
PS5 PS4
วันออกวางจำหน่าย ยังต้องรอการยืนยัน
ภาพรวมของเกม

Goodbye Volcano High เป็นเกมผจญภัยแบบเล่าเรื่องราวที่มีทางเลือกหลากหลายเกี่ยวกับการสิ้นสุดของยุคสมัย... และจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งความรัก

Fang เป็นไดโนเสาร์อายุ 18 ปีที่เหมือนกับวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่ง พวกเขาใส่ใจกับการโปรโมทวงดนตรีของตนเองมากกว่าสิ่งที่จะทำหลังจากจบการศึกษา แต่ก็มีข่าวร้ายเข้ามาคั่นเรื่องการจบการศึกษา และทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

พวกเขาจะมีเวลาเพื่อค้นพบตัวเองหรือเปล่า พวกเขาจะสร้างสมดุลระหว่างโลกที่กำลังเปลี่ยนไปกับความรักที่เริ่มผลิบานได้หรือไม่ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เรามีเรื่องค้างคาใจต่อกันบ้างไหม 

* ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* เกม/เนื้อหานี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคและในบางภาษา