playstation.com

Informacje prawne

Oświadczenie w sprawie brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie (UK Modern Slavery Act)

Od wszystkich pracowników Sony oczekuje się przestrzegania norm etycznego i odpowiedzialnego postępowania określonych w Kodeksie postępowania Grupy Sony (Kodeks). Kodeks opiera się na podstawowej zasadzie poszanowania praw człowieka i zabrania niewolnictwa oraz handlu ludźmi, w tym przymuszania do pracy i wykorzystywania do niej dzieci. Firma Sony publikuje coroczne oświadczenie dla całej swojej grupy, informujące o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w naszych sieciach biznesowych ani łańcuchach zaopatrzeniowych. To oświadczenie pozwala też spełnić o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działań Sony na rzecz walki z niewolnictwem i handlem ludźmi, przeczytaj oświadczenie.