playstation.com

Informacje prawne

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z KODU KUPONU PSN

1.       Ten kod kuponu („Kod kuponu”) jest wydawany przez firmę Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited mieszczącą się pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania (zarejestrowaną pod nr 06020283 i określaną dalej mianem „my”, „nas”, „nasze”).  W niniejszym dokumencie słowa „użytkownik” i „użytkownika” odnoszą się do osoby, która jest odbiorcą Kodu kuponu.

2.       Aby wykorzystać Kod kuponu, użytkownicy muszą dysponować:

2.1.    dostępem do PlayStation Store (za pośrednictwem obsługiwanej konsoli PlayStation™, PlayStation™ App lub internetu);

2.2.    kontem w PlayStation™Network („PSN”) zarejestrowanym w kraju, do którego odnosi się Kod kuponu; oraz

2.3.    połączeniem internetowym (np. łącze szerokopasmowe, Internet Wi-Fi lub komórkowy, w zależności od posiadanego urządzenia).

3.       W celu założenia konta głównego SEN użytkownik musi mieć co najmniej 7 lat oraz musi zaakceptować:

3.1.    Warunki świadczenia usługi PSN,

3.2.    niniejsze Warunki i zasady korzystania z kodu kuponu,

3.3.    Politykę prywatności, oraz

3.4.    Warunki korzystania z oprogramowania.

Łącznie wszystkie powyższe określane są „Warunkami”.  Pełna treść Warunków jest dostępna na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms.

4.       W przypadku, gdy użytkownik jest osobą w wieku poniżej 18 lat, rodzic lub opiekun prawny użytkownika („Odpowiedzialna osoba dorosła”) musi:  

4.1.    założyć własne konto użytkownika PSN,

4.2.    zapoznać się i zaakceptować Warunki w imieniu użytkownika, oraz

4.3.    założyć dla użytkownika Konto nieletniego członka rodziny. 

Jeżeli masz Konto nieletniego członka rodziny lub jesteś Odpowiedzialną osobą dorosłą odpowiedzialną za Konto nieletniego członka rodziny, przed zrealizowaniem Kodu kuponu należy uzyskać zgodę Odpowiedzialnej osoby dorosłej.

5.       Kody kuponu można realizować tylko u nas i tylko w PlayStation Store. Niniejsze Warunki i zasady korzystania z Kodu kuponu nie mają zastosowania do kodów, które można wykorzystywać w PlayStation Direct Store. 

6.       Kody kuponu są przypisane do danego kraju (chyba że wskazano inaczej w Kodzie kuponu), co oznacza, że można je zrealizować wyłącznie na kontach PSN odpowiednich dla kraju lub regionu, w którym Kod kuponu został wydany.  Należy pamiętać o tym w przypadku zamiaru przekazania Kodu kuponu w prezencie osobie zamieszkującej w innym kraju.

7.       Kody kuponu są ważne tylko do jednorazowego wykorzystania i nie będą wymieniane w przypadku zagubienia, kradzieży, uszkodzenia po zakupie ani wykorzystania bez zgody Użytkownika.

8.       Jeśli mamy dowody na to, że Kod kuponu został pozyskany i wykorzystany w PSN w sposób nieuczciwy, możemy:

8.1.    na stałe lub tymczasowo zawiesić konta w PSN, których to dotyczy,

8.2.    zażądać płatności w innej formie; lub

8.3.    podjąć różne czynności, o których mowa w Warunkach świadczenia usługi PSN.  

9.       Niektóre materiały/usługi dostępne za pośrednictwem Kodów kuponu mogą być objęte dodatkowymi ograniczeniami, takimi jak ograniczenia wiekowe i prawa do użytkowania, włącznie z warunkami użytkowania oprogramowania.  Odpowiedzialna osoba dorosła powinna dopilnować, by dzieci nie miały możliwości realizowania kuponów w celu uzyskania dostępu do treści nieodpowiednich do ich wieku. Mogą mieć także zastosowanie dodatkowe ograniczenia terytorialne.

10.   W przypadkach, gdy Kody kuponu są udostępniane w ramach oferty promocyjnej, wszelkie skargi związane z takimi ofertami należy kierować do organizatora promocji.

11.   Doładowanie portfela: Kody kuponu służące do doładowania funduszy do portfela PSN mogą być realizowane wyłącznie przez właścicieli kont, którzy ukończyli 18 lat.  Fundusze z portfela PSN mogą być wykorzystywane wyłącznie do zakupu treści lub usług w PlayStation™Store.  Dorośli posiadacze kont mogą przyznać Kontom nieletniego członka rodziny dostęp do portfela konta menedżera rodziny i ustalić miesięczny limit wydatków.

12.   Subskrypcje: subskrypcje są dostępne bezterminowo. Do momentu anulowania subskrypcji przez użytkownika regularnie pobieramy od niego bieżące opłaty. Przed dokonaniem zakupu wyjaśniamy użytkownikowi zasady dotyczące bieżących opłat oraz częstotliwości rozliczeń. Przed terminem każdej płatności wysyłamy wiadomość e-mail. Spróbujemy pobrać pierwszą płatność na koniec początkowego okresu rozliczeniowego wskazanego na Kodzie kuponu.  Użytkownik zostanie obciążony za zakupioną subskrypcję opłatą w wysokości obowiązującej w PlayStation™Store, pobieraną w dniu zakończenia okresu rozliczeniowego.  Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie bieżącego okresu rozliczeniowego. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji są dostępne pod adresem www.playstation.com/support/store/cancel-ps-store-subscription.  

13.   W jaki sposób egzekwowane są niniejsze Warunki?

13.1.                     W przypadku korzystania z PSN jako konsument:

13.1.1.    Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

13.1.2.    Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie właściwej jurysdykcji w kraju, w którym mieszka użytkownik.

13.1.3.    Użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie właściwej jurysdykcji w kraju, w którym mieszka użytkownik lub w którym zarejestrowana jest nasza firma.

13.2.                     W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z PSN w celach innych niż konsumenckie:

13.2.1.    Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

13.2.2.   sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

Wszelkie pytania dotyczące korzystania z Kodów kuponu należy kierować do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem strony www.playstation.com/support.