playstation.com

Informacje prawne

PLAYSTATION®: OBEJMIJ TRON

OFICJALNY REGULAMIN

Udział w PlayStation®: Obejmij tron (dalej: „Promocja”) jest równoznaczny z akceptacją niniejszego oficjalnego regulaminu oraz decyzjami Sponsora..

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI, ODNIEŚĆ ZWYCIĘSTWO LUB ODEBRAĆ NAGRODĘ, NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU. ZAKUP ani płatność NIE ZWIĘKSZĄ SZANS UCZESTNIKA NA WYGRANĄ.

1.     SPONSOR: Sponsora Promocji podano w poniższej tabeli zawierającej Uczestniczące kraje/regiony.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Uczestniczące kraje/regiony: Australia, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania („Region SIEE”)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Uczestniczące kraje/regiony: Argentyna, Brazylia, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone* („Region SIEA”)

*Obowiązuje w 50 stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Dystrykcie Kolumbii. Promocja nie obowiązuje w obrębie terytoriów zależnych, posiadłości zamorskich oraz zamorskich baz wojskowych Stanów Zjednoczonych, a także tam, gdzie jest ona w inny sposób zakazana lub ograniczona na mocy przepisów prawa.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Uczestniczące kraje/regiony: Hong Kong, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia („Region SIEI”)

 

2.     Okres promocyjny: Promocja rozpoczyna się 28 października 2021 r. o godz. 05:00 czasu pacyficznego Stanów Zjednoczonych(w Polsce to jest 28 października 2021 r. o godz. 14:00 czasu polskiego CEST) i kończy się 18 listopada 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu pacyficznego Stanów Zjednoczonych (w Polsce to jest 19 listopada 2021 r. o godz. 8:59:59 czasu polskiego CET)  („Cały okres promocyjny”). Część pierwsza Promocji (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4. poniżej) odbędzie się w dniach od 28 października 2021 r. godz. 05:00 czasu pacyficznego (w Polsce to jest 28 października 2021 r. o godz. 14:00 czasu polskiego CEST)  do 16 listopada 2021 r. godz. 23:59:59 czasu pacyficznego (w Polsce to jest 17 listopada 2021 r. o godz. 8:59:59 czasu polskiego CET). Część druga Promocji (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 4. poniżej) odbędzie się w dniach od 17 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r. (w Polsce odpowiednio od 17 listopada 2021 r. do 19 listopada 2021 r.)  w określonych godzinach podanych w punkcie 7. poniżej. Oficjalny zegar Promocji znajduje się na komputerze Sponsora.

 

3.     Uprawnienia: w niniejszej Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które: (i) mają miejsce stałego pobytu w jednym z Uczestniczących krajów/regionów, (ii) ukończyły 18 (osiemnaście) lat i są osobami pełnoletnimi na terenie stanu/terytorium/prowincji, w której zamieszkują w momencie przystąpienia do Promocji, (iii) posiadają lub mają dostęp do konsoli PlayStation®4 lub PlayStation®5 oraz co najmniej jedną grę kompatybilną z PS4 lub PS5 w momencie przystąpienia do Promocji, (iv) posiadają konto na PlayStationTMNetwork („Konto PSN”), oraz (v) posiadają dostęp do aktywnego szybkiego łącza internetowego i są zalogowane na PlayStationTMNetwork („PSN”) w czasie gry. Każda taka osoba zwana jest „Uczestnikiem”.

 

Do udziału ani wygranej nie są uprawnieni pracownicy Sponsora ani spółki Realtime Media, Inc. („Realizator Nagrody”), ani ich spółek dominujących, spółek zależnych, jednostek stowarzyszonych, agencji reklamowych i promocyjnych (łącznie: „Podmioty zajmujące się Promocją”), ani żaden członek ich najbliższej rodziny (np. małżonek/małżonka, rodzic, dziecko, rodzeństwo oraz ich małżonkowie i ich rodzeństwo przyrodnie, niezależnie od miejsca zamieszkania), ani osoby dzielące gospodarstwo domowe z dowolną z powyższych osób, ani osoby z nimi zamieszkujące, niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnione. Niniejszy zapis jest nieważny w przypadkach, gdy jest on prawnie zakazany lub ograniczony.

 

Uczestnictwo w Promocji stanowi pełną i bezwarunkową zgodę Uczestnika na niniejszy Oficjalny Regulamin, a także na decyzje i interpretacje Sponsora.. Do celów Promocji Sponsor może kontaktować się z Uczestnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sponsor będzie wykorzystywał adres e-mail powiązany z ID PSN danego uczestnika podany przy zgłoszeniu. Uczestnikom nie zezwala się na zmianę adresu e-mail.

 

W przypadku Argentyny, Chile, Meksyku i Brazylii Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia i/lub modyfikowania Promocji lub jej dowolnej części. 

 

W przypadku Części pierwszej: „Uczestniczące kraje/regiony” to : Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Węgry, Indonezja, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Słowacja, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

 

W przypadku Części drugiej: „Uczestniczące kraje/regiony” to : Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Węgry, Indonezja, Irlandia, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Słowacja, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

 

4.     STRUKTURA PROMOCJI: Niniejsza Promocja składa się z dwóch części: w pierwszej konieczna jest praca zespołowa, zaś druga jest samodzielna.

 

a.      Część pierwsza: Każdy Uczestnik zostanie członkiem społeczności złożonej z Uczestników z każdego Uczestniczącego kraju/regionu („Społeczność”). Część pierwsza będzie składała się z 3 (trzech) etapów (każdy zwany „Etapem”), które odbędą się w Całym okresie promocyjnym. Społeczność będzie wspólnie grała, aby na każdym Etapie uzyskać docelową liczbę punktów (każda z nich zwana „Celem Społeczności”).

 

b.      Część druga: Od dnia 17 listopada 2021 r. do dnia 18 listopada 2021 r. każdy Uczestnik z Uczestniczącego kraju/regionu (z wyłączeniem Brazylii, Włoch i Japonii) będzie miał szansę zdobyć dodatkową nagrodę, odpowiadając na pytanie, które pojawi się na playstation.com/seize-the-throne (playstation.com/obejmij-tron, playstation.pl/obejmij-tron) o godzinie podanej w punkcie 7. poniżej. Aby ułatwić Część drugą Promocji, Uczestniczące kraje/regiony zostaną podzielone na trzy grupy, określone w punkcie 7. poniżej („Grupy graczy PlayStation”).

 

5.     JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI

Aby wziąć udział w Promocji, należy zalogować się na swoje Konto PSN na www.playstation.com, kliknąć linki odsyłające do przycisku prowadzącego do formularza rejestracyjnego na playstation.com/seize-the-throne i uzupełnić formularz oraz zaakceptować Oficjalny Regulamin.

 

Po pomyślnym zgłoszeniu każdy Uczestnik stanie się i pozostanie członkiem Społeczności do zakończenia Całego okresu promocyjnego. Uczestnicy, którzy zgłoszą się między godziną 05:00 czasu pacyficznego dnia 28 października 2021 r. (w Polsce to jest między godziną 14:00 czasu polskiego CEST 28 października 2021 r.)   a godziną 23:59 czasu pacyficznego dnia 1 listopada 2021 r. (w Polsce to jest godziną 2 listopada 2021 r. 8:59:59 czasu polskiego CET)  mogą wziąć udział w Etapie 1, Etapie 2 i Etapie 3 Promocji. Uczestnicy, którzy zgłoszą się po godzinie 23:59 czasu pacyficznego dnia 1 listopada 2021 r. (w Polsce to jest po godzinie 2 listopada 2021 r. 7:59:59 czasu polskiego CET), ale przed zakończeniem Etapu 1, mogą wziąć udział wyłącznie w Etapie 2 i Etapie 3 Promocji. Uczestnicy, którzy zgłoszą się po zakończeniu Etapu 1, ale przed zakończeniem Etapu 2, mogą wziąć udział wyłącznie w Etapie 3 Promocji. Wszyscy Uczestnicy, niezależnie od momentu zgłoszenia, mogą wziąć udział w Części drugiej.

 

Limit zgłoszeń:  Obowiązuje limit 1 (jednego) zgłoszenia na jedną osobę w Okresie Promocji. W przypadku otrzymania więcej niż 1 (jednego) zgłoszenia od tej samej osoby, wszystkie takie zgłoszenia, wedle wyłącznego uznania Sponsora, mogą zostać zdyskwalifikowane. Uczestnikom zakazuje się korzystania z więcej niż 1 (jednego) adresu e-mail, konta lub z wielu tożsamości. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczestnik korzysta z więcej niż jednego adresu e-mail lub z wielu tożsamości do celu uczestnictwa w Promocji, Uczestnik ten, wedle wyłącznego uznania Sponsora, może zostać zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa do zdobycia nagrody.

WAŻNA INFORMACJA:  Mogą obowiązywać opłaty z tytułu wiadomości i danych, jeśli Uczestnik zgłosi się do niniejszej PROMOCJI na SWOIM urządzeniu mobilnym. Należy zapoznać się z planami taryfowymi swojego dostawcy USŁUG MOBILNYCH. Zgłoszenie z urządzenia mobilnego nie jest wymagane do wzięcia udziału lub wygrania nagrody w NINIEJSZEJ PROMOCJI.

 

6.     CZĘŚĆ PIERWSZA:

Aby zdobyć nagrody, Społeczność musi wspólnie osiągnąć Cel społeczności dla każdego Etapu. Gdy Społeczność spełni Cel społeczności dla danego Etapu, wówczas Społeczność zdobędzie nagrody przeznaczone dla takiego Etapu, określone w poniższej tabeli, i przejdzie do kolejnego Etapu. Postępy Społeczności można śledzić na playstation.com/seize-the-throne.

 

Cele społeczności oraz Nagrody dla poszczególnych Etapów to:

 

Etap 1: sforsowanie zewnętrznego muru

Daty: 2 listopada 2021 r., godz. 00:01 czasu pacyficznego (w Polsce to jest 2 listopada 2021 r., godz. 08:01 czasu polskiego CET)  do momentu osiągnięcia Celu 1.

Cel społeczności: 25 milionów punktów

Nagrody w ramach Części pierwszej*: Każdy z Uczestników otrzyma: 2 (dwa) awatary PSN

 

Stage 2: przejęcie komnaty wewnętrznej

Daty: Od momentu osiągnięcia Celu 1. do momentu osiągnięcia Celu 2.

Cel społeczności: 100 milionów punktów

Nagrody w ramach Części pierwszej*: Każdy z Uczestników otrzyma: 5 (pięć) awatarów PSN

 

Stage 3: Przejęcie sali tronowej

Daty: Od momentu osiągnięcia Celu 2. do momentu osiągnięcia Celu 3. (co może nastąpić przed godz. 23:59:59 czasu pacyficznego dnia 16 listopada – w Polsce to jest przed godz. 08:59:59 CET dnia 17 listopada 2021 r. ).[i1]

Cel społeczności: 160 milionów punktów

Nagrody w ramach Części pierwszej*: Użytkownicy PS4 otrzymają: 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 i 3 (trzy) awatary PSN; Użytkownicy PS5 otrzymają: 3 (trzy) awatary PSN

 

*Należy pamiętać, że Uczestnicy będący użytkownikami PS5 nie będą mogli pobierać dynamicznych motywów PS4, które są częścią Nagrody w Etapie 3. Nie będą zapewnione żadne alternatywy.

 

W tabeli poniżej podano liczbę punktów, które Społeczność może zdobyć za określone działania podjęte w Części 1. Promocji**:

 

Granie w dowolną grę wybraną przez Uczestnika: 10 punktów

Granie w dowolną grę wybraną przez Uczestnika z innym Uczestnikiem: 15 punktów

Używanie opcji udostępniania (np. przez udostępnienie zrzutu ekranu lub filmu przedstawiających rozgrywkę ze znajomymi Uczestnika z PSN lub w mediach społecznościowych): 5 punktów

Zdobycie brązowego trofeum: 5 punktów

Zdobycie srebrnego trofeum: 10 punktów

Zdobycie złotego trofeum: 20 punktów

Zdobycie 5 (pięciu) trofeów w jednej grze: 25 punktów

 

**Aby działania gracza PlayStation zostały zaliczone, należy pamiętać o następujących wymaganiach:

 

·        Na każdym Etapie punkty za rozegrane gry mogą zostać przyznane wyłącznie wówczas, gdy Uczestnik grał w grę przez co najmniej jedną godzinę na danym Etapie.

·        Na każdym Etapie Uczestnicy dziennie mogą otrzymywać punkty tylko za maksymalnie 6 (sześć) trofeów.

·        Na każdym Etapie Uczestnicy dziennie mogą otrzymywać punkty tylko za maksymalnie 6 (sześć) udostępnień z wykorzystaniem funkcji udostępnienia.

 

Informacja o danych urządzenia: Należy pamiętać, że jeśli użytkownik wybierze gromadzenie tylko danych koniecznych do zapewnienia naszej usługi online ze swoich ustawień systemowych konsoli PlayStation 4 lub PlayStation 5, niektóre dane na temat użytkowania (w tym rozgrywki) mogą nie być gromadzone.

 

7.     CZĘŚĆ DRUGA:

Od dnia 17 listopada 2021 r., godz. 10:00 czasu pacyficznego (W Polsce od dnia 17 listopada 2021 r. godz. 19:00 CET) do dnia 18 listopada 2021 r., godz. 23:59:59 czasu pacyficznego (w Polsce do dnia 19 listopada 2021 r., godz.: 8:59:59 CET)  każdy Uczestnik z Uczestniczącego kraju/regionu (z wyłączeniem Brazylii, Włoch i Japonii) będzie miał szansę zdobyć Nagrodę Części drugiej, odpowiadając na pytanie, które pojawi się na playstation.com/seize-the-throne w dniu i o godzinie podanych w poniższej tabeli („Pytania z Części drugiej”). Uczestnicy Części drugiej zostaną podzieleni na Grupy. Na playstation.com/seize-the-throne należy kliknąć przycisk „Odpowiedz teraz”, a następnie pojawi się okienko logowania na Konto PSN za pomocą ID PSN (jeśli Uczestnik nie jest już zalogowany). Po zalogowaniu Uczestnicy powinni kliknąć linki i zapoznać się z poleceniami, aby odpowiedzieć na Pytania z Części drugiej dla Grupy, do której zostali przydzieleni.

 

Grupa A: Argentyna, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone

Data/godzina: 17 listopada, godz. 10:00 PDT do 18 listopada 2021 r., godz. 23:59:59 PDT

 

Grupa B: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania

Data/godzina: 17 listopada, godz. 18:00 GMT(w Polsce 17 listopada 2021 r., godz. 19:00 CET)  do 19 listopada 2021 r., godz. 7:59:59 GMT (w Polsce jest to 19 listopada 2021 r. godz.: 8:59:59)

 

Grupa C: Australia, Indonezja, Hong Kong, Malezja, Nowa Zelandia, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia

Data/godzina: 18 listopada, godz. 3:00 JST do 19 listopada 2021 r., godz. 16:59:59 JST

 

8.     WYBÓR ZDOBYWCÓW NAGRÓD CZĘŚCI PIERWSZEJ ORAZ WARTOŚĆ NAGRÓD

Po zakończeniu Etapu w Części Pierwszej Uczestnicy ze wszystkich Uczestniczących krajów/regionów tworzący Społeczność przed rozpoczęciem takiego Etapu („Zwycięzcy Części pierwszej”) otrzymają następujące Nagrody za ten Etap:

 

·        Nagroda za Etap 1:

o   dla wszystkich Uczestników: 2 (dwa) awatary PSN

·        Nagroda za Etap 2:

o   dla wszystkich Uczestników: 5 (pięć) awatarów PSN

·        Nagroda za Etap 3:

o   nagroda dla użytkowników PS4: 1 (jeden) dynamiczny motyw PS4 i 3 (trzy) awatary PSN

o   nagroda dla użytkowników PS5: 3 (trzy) awatary PSN

 

Nagroda za Etap 1, Nagroda za Etap 2 i Nagroda za Etap 3 są łącznie zwane Nagrodami Części pierwszej.

 

Wszyscy potencjalni Zwycięzcy Części pierwszej zostaną potwierdzeni przez Sponsora (z siedzibą pod adresem podanym w punkcie 1.) w terminie 7 dni od zakończenia każdego Etapu.

 

W ciągu ok. 2 dni roboczych od momentu zakończenia danego Etapu zdobywcy Nagród Części pierwszej otrzymają od Sponsora wiadomość za pośrednictwem systemu przekazywania wiadomości PSN na swoją konsolę PlayStation®4  lub PlayStation®5 z informacją o wygranej oraz kody kuponów, które Zwycięzcy Części pierwszej muszą wykorzystać, aby odebrać swoją Nagrodę za Etap 1 i/lub Nagrodę za Etap 2, i/lub Nagrodę za Etap 3 w PlayStation™Store. Kody kuponów na Nagrody Części pierwszej należy wykorzystać do dnia 31 grudnia 2022 r. Instrukcje dotyczące sposobu realizacji kodów kuponów można znaleźć na playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.

 

Przybliżona wartość detaliczna każdej Nagrody Części pierwszej to 0,00 zł. Łączna przybliżona wartość detaliczna Nagród Części pierwszej wynosi 0,00 zł. Nagrody Części pierwszej nie mają wartości ani możliwości zastosowania poza PlayStation Network i nie zezwala się na ich sprzedaż, przekazywanie ani wymianę na pieniądze lub przedmioty wartościowe.

 

9.     WYBÓR ZDOBYWCÓW NAGRÓD CZĘŚCI DRUGIEJ ORAZ WARTOŚĆ NAGRÓD

Zwycięzcy Części drugiej”:

 

·        Dla Pytania 1: wygra 1 (jeden) Uczestnik z każdego Uczestniczącego kraju/regionu uwzględnionych w Grupach Części drugiej, który udzieli odpowiedzi najbliższej poprawnej.

·        Dla Pytania 2: wygra 3 (trzech) Uczestników – jeden Uczestnik z każdej Grupy Części drugiej: z Grupy A, Grupy B i Grupy C – którzy udzielą odpowiedzi najbliższej poprawnej.

·        Dla Pytania 3: wygra 1 (jeden) Uczestnik z każdego Uczestniczącego kraju/regionu uwzględnionych w Grupach Części drugiej, który udzieli odpowiedzi najbliższej poprawnej.

 

Zwycięzcy Części drugiej zdobędą następujące nagrody:

 

·        Nagroda za pytanie 1.:

o   1 (jedna) konsola PlayStation®5

·        Nagroda za pytanie 2.:

o   1 (jeden) zestaw królewskich pierścieni PlayStationTM Shapes

·        Nagroda za pytanie 3.:

o   1 (jeden) zestaw słuchawkowy Pulse 3D oraz karta podarunkowa do PlayStation™Store (kod cyfrowy) o wartości 100,00 USD (395zł). Uwaga: Zwycięzcy Części drugiej spoza terytorium Stanów Zjednoczonych otrzymają kartę podarunkową do PlayStation™Store na kwotę stanowiącą równowartość 100 USD w swojej lokalnej walucie.

 

Nagroda za pytanie 1., Nagroda za pytanie 2. i Nagroda za pytanie 3. są łącznie zwane Nagrodami Części drugiej.

 

W przypadku remisu Uczestnicy, których remis dotyczy otrzymają na adres e-mail powiązany ze swoim z Kontem PSN drugie pytanie, aby rozstrzygnąć remis, określone przez Sponsora wedle własnego uznania.

 

Jeśli potencjalny zwycięzca jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych lub Kanady, może być wymagane od takiego zwycięzcy, żeby poprawnie i bez pomocy odpowiedział na pytanie z limitem czasowym sprawdzające umiejętności matematyczne, zadane przez Sponsora w czasie odpowiadającym obydwu stronom, aby zostać ogłoszonym zwycięzcą i otrzymać daną Nagrodę.

 

Każdy potencjalny Zwycięzca Części drugiej zostanie potwierdzony przez Sponsora (z siedzibą pod adresem podanym w punkcie 1.) najpóźniej o godz. 23:59:59 czasu pacyficznego dnia 30 listopada 2021 r(w Polsce to jest najpóźniej o godz. 8:59:59 CET dnia 1 grudnia 2021 r.).. Zdobywcy Nagród Części drugiej otrzymają od realizatora nagród Sponsora, RealTime Media z siedzibą pod adresem 200 Four Falls Corporate Center, Suite 100, Conshohocken, PA 19428 („Realizator Nagród”), wiadomość z informacją o wygranej, która zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z Kontem PSN każdego z nich. Aby ułatwić doręczenie Nagród Części drugiej Realizator Nagród poprosi Zwycięzców Części drugiej o podanie: pełnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz numeru VAT/NIP (w stosownych przypadkach) („Dane do doręczenia Nagród”). Należy pamiętać, że Nagrody Części drugiej będą dostarczane na adres Zwycięzców Części drugiej w Uczestniczących krajach/regionach, pod którym zamieszkują oni po weryfikacji zwycięzcy (nie dopuszcza się doręczeń na adresy skrytek pocztowych).

 

Przybliżona wartość detaliczna każdej Nagrody Części drugiej to:

 

·        Konsola PlayStation®5: 500,00 USD

·        Zestaw królewskich pierścieni PlayStationTM Shapes: 500,00 USD

·        Zestaw słuchawkowy Pulse 3D oraz karta podarunkowa do PlayStationTMStore: 200,00 USD

 

Łączna przybliżona wartość detaliczna wszystkich Nagród Części drugiej to 26 000,00 USD.

[A2]

Nagrody Części drugiej będą doręczane przez Realizatora Nagród w imieniu Sponsora na adres zamieszkania każdego Zwycięzcy Części drugiej w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania Danych do doręczenia Nagród od Zwycięzcy Części drugiej. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obowiązujące podatki federalne, stanowe i lokalne ponoszą poszczególni zwycięzcy.

 

Ograniczenie odpowiedzialności: ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO OFICJALNEGO REGULAMINU NIE WYKLUCZA ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPONSORA Z TYTUŁU OSZUSTWA, UMYŚLNEGO PRZEWINIENIA, ZGONU LUB SZKODY NA OSOBIE SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM ZE STRONY SPONSORA, ANI TEŻ ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ WYKLUCZONA LUB OGRANICZONA NA MOCY PRAWA. Uczestnictwo w niniejszej Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody, aby Podmioty zajmujące się Promocją oraz każdy z ich podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych, przedstawicieli, konsultantów, wykonawców, radców prawnych, agencji reklamowych, public relations, promocyjnych, realizacyjnych i marketingowych, dostawców stron internetowych oraz każdy odnośny członek kadry kierowniczej, członek zarządu, udziałowiec, pracownik, przedstawiciel, osoby wyznaczone i przedstawiciele („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) nie ponosili odpowiedzialności za: (i) zagubione, spóźnione, niekompletne, skradzione, błędnie zaadresowane, z nieuregulowaną opłatą pocztową lub niedoręczone wiadomości e-mail/tekstowe lub przesyłki pocztowe; (ii) żadne awarie, usterki, problemy z połączeniami lub dostępnością sprzętu bądź oprogramowania komputerowego, telefonicznego, satelitarnego, kablowego, sieciowego, elektronicznego lub internetowego; (iii) zakłócenia lub uszkodzenia transmisji, dostępność usługodawcy/sieci, możliwość korzystania lub przeciążenie sieci; (iv) żadne błędy techniczne, mechaniczne, drukarskie, typograficzne lub inne; (v) nieprawidłowe lub niedokładne pobranie informacji rejestracyjnych ani za niepobranie lub utratę takich informacji; (vi) żadne błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, błędy techniczne, kradzieże lub zniszczenia ani za dostęp osób nieupoważnionych do Promocji; (vii) żadne obrażenia lub uszkodzenia komputera dowolnej osoby związane z uczestnictwem w Promocji i/lub odebraniem Nagrody lub wynikające z uczestnictwa w Promocji i/lub odebrania Nagrody; oraz (viii) zgłoszenia, które są spóźnione, sfałszowane, utracone, błędnie umieszczone, błędnie zaadresowane, przerobione, niekompletne, usunięte, uszkodzone, zniekształcone lub w inny sposób niezgodne z Oficjalnym Regulaminem. Podmioty zajmujące się Promocją nie ponoszą także odpowiedzialności za powiadomienia zwycięzców, na które nie udzielono odpowiedzi lub które nie zostały dostarczone. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest skuteczne, o ile nie jest to sprzeczne z lokalnym prawem (obowiązującym w miejscu zamieszkania Uczestnika). W takim przypadku ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w możliwie najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie.     

 

Przystępując do Promocji, każdy Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przestrzeganie niniejszego Oficjalnego Regulaminu, w tym wymogów dotyczących zgłoszenia; (ii) zrzeczenie się wszelkich praw do dochodzenia stwierdzenia niejednoznaczności niniejszego Oficjalnego Regulaminu; (iii) zrzeczenie się wszelkich praw do wnoszenia roszczeń lub powództwa lub wszczęcia postępowania przeciwko każdej ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności w związku z Promocją; oraz (iii) bezterminowe i nieodwołalne zabezpieczenie każdej Strony zwolnionej z odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, orzeczeniami sądowymi, powództwami, postępowaniami, żądaniami, grzywnami, karami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym m.in. uzasadnionymi kosztami zastępstwa procesowego), które mogą powstać w związku z: (a) Promocją, w tym między innymi wszelkimi działaniami związanymi z Promocją lub jej elementami oraz zgłoszeniami Uczestnika, uczestnictwem lub niemożnością uczestnictwa w Promocji; (b) naruszeniem prywatności, dóbr osobistych, praw do wizerunku lub praw majątkowych osób trzecich; (c) przyjęciem, obecnością, odbiorem, podróżą, uczestnictwem, dostarczeniem, posiadaniem, wadami, wykorzystaniem, niewykorzystaniem, niewłaściwym wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, zaniedbaniem lub umyślnym przewinieniem związanymi z wykorzystaniem Nagrody (lub jej dowolnego elementu składowego); (d) dowolnymi zmianami w nagrodach (lub ich dowolnych elementach składowych); (e) błędem ludzkim; (f) dowolnym bezprawnym, niedbałym lub nieuprawnionym działaniem lub zaniechaniem dowolnej ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności; (g) zagubieniem, opóźnieniem, kradzieżą, błędnym zaadresowaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem nagrody (lub jej dowolnego elementu); lub (h) zaniedbaniem lub umyślnym przewinieniem uczestnika. Zastrzeżenia opisane w niniejszym punkcie są skuteczne, o ile nie są sprzeczne z lokalnym prawem (obowiązującym w miejscu zamieszkania Uczestnika). W takim przypadku zastrzeżenia te obowiązuje w możliwie najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie.

 

Jeśli z dowolnego powodu Promocja nie będzie mogła zostać przeprowadzona zgodnie z planem, Sponsor zastrzega sobie prawo zawieszenia Promocji i/lub kontynuowania Promocji, w tym wyłonienia zwycięzcy, w taki sposób, jaki uzna za słuszny i uzasadniony, w tym wyłonienia zwycięzcy spośród uprawnionych zgłoszeń otrzymanych przed anulowaniem, zakończeniem, modyfikacją lub zawieszeniem, o których mowa powyżej. W żadnym wypadku nie zostanie przyznana większa liczba Nagród niż określona w niniejszym Oficjalnym Regulaminie. Jeśli z powodu błędów technicznych, typograficznych, mechanicznych, administracyjnych, drukarskich, produkcyjnych, komputerowych lub innych liczba zwycięzców będzie większa, niż podano w niniejszym Oficjalnym Regulaminie, w celu wyłonienia zwycięzcy do osób pretendujących do zwycięstwa zostanie przesłane dodatkowe zadanie do wykonania.  

 

BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA, WSZYSTKO, CO DOTYCZY NINIEJSZEJ PROMOCJI, W TYM NAGRODY, JEST DOSTARCZANE W STANIE „JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI BRAKU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH OSÓB TRZECICH.

 

10.  PRAWO WŁAŚCIWE: W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory z niego wynikające lub związane z Promocją będą rozstrzygane w sposób podany poniżej:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

W przypadku Uczestników zamieszkujących w Regionie SIEE niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa Anglii, zaś strony (każdy Uczestnik oraz Promotor) będą podlegały niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. W Polsce Uczestnik będący konsumentem może wytoczyć powództwo również przed sądem państwa, w którym ma miejsce zamieszkania.

 

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

W przypadku Uczestników zamieszkujących w kraju z Regionu SIEA niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa stanu Kalifornia, bez względu na normy kolizyjne. Wszelkie spory, które nie podlegają arbitrażowi i nie zostały wszczęte w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia mogą zostać wniesione przez dowolną ze stron do sądu właściwego w sądach wyższej instancji stanu Kalifornia właściwych miejscowo i rzeczowo dla hrabstwa San Mateo lub w federalnym sądzie Stanów Zjednoczonych północnego okręgu Kalifornii.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

W przypadku Uczestników zamieszkujących w kraju z Regionu SIEI niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa Japonii, zaś strony (każdy Uczestnik oraz Promotor) będą podlegały niewyłącznej jurysdykcji sądów okręgowych Tokio.

 

Zarówno każdy Uczestnik, jak i Regionalny Sponsor poddają się wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej odpowiednich sądów wskazanych powyżej oraz zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących właściwości rzeczowej, miejscowej oraz niewłaściwości organu względem takich sądów. We wszelkich postępowaniach sądowych, mających na celu egzekucję dowolnej części niniejszego porozumienia, wszelkie opłaty, w tym honoraria adwokatów, zostaną uregulowane przez stronę, na niekorzyść której wydane zostało orzeczenie.

 

11.  PRYWATNOŚĆ:  Z polityką prywatności Sponsora można zapoznać się na: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Z polityką prywatności Realizatora Nagród można zapoznać się na: https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

W przypadku Argentyny, Chile, Meksyku i Brazylii: uczestnictwo obejmuje wyraźne zezwolenie na publiczne rozpowszechnianie, transmisję, retransmisję, powielanie lub publikowanie materiałów filmowych i fotograficznych, obrazów lub nagrań obrazu i/lub głosu, i/lub Danych osobowych Uczestników ogólnie i zwycięzcy w szczególności, we wszelkich środkach komunikacji (wizualnej, dźwiękowej lub innej, co obejmuje nadawanie przez telewizję bezprzewodową, antenową, kablową, satelitarną, radio, Internet itp.) w dowolnym celu w okresie trwania konkursu i do 3 (trzech) lat po jego zakończeniu, bez prawa Uczestnika do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Uczestnicy gwarantują, że żadnym osobom trzecim nie przysługują wyłączne prawa do prezentowania, publikowania, rozpowszechniania i/lub powielania głosu i/lub danych osobowych. W przeciwnym razie Uczestnicy zobowiązują się zwolnić Sponsora z wszelkich roszczeń, do których osoby trzecie mogą być uprawnione z tego tytułu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w konkursie nie spowoduje szkody majątkowej Uczestnika, dlatego zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu spadku dochodów.

 

W przypadku Argentyny: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Uczestnicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do przekazanych danych w odstępach nie krótszych niż 6 (sześć) miesięcy, chyba że zostanie dowiedziony uzasadniony interes w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami artykułu 14, ustęp 3 ustawy nr 25 326. KRAJOWA DYREKCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, organ nadzoru ustawy nr 25 326.

 

12.  prawa do wizerunku:  Uczestnictwo w niniejszej Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem przez każdego Uczestnika zgody na wykorzystywanie przez Sponsora ID PSN i awatara Uczestnika w związku z uzasadnioną reklamą Promocji na kanałach PlayStation.

 

Sponsor ma obowiązek opublikować lub udostępnić informacje, które wskazują, że doszło do prawidłowego przyznania nagrody i że nagrody zostały przyznane potwierdzonym zwycięzcom. Aby spełnić ten obowiązek, Sponsor może opublikować nazwisko i hrabstwo/stan zwycięzców. Jeśli Zwycięzca sprzeciwia się publikacji lub udostępnieniu swojego nazwiska, powinien skontaktować się ze Sponsorem na adres e-mail podany w Polityce Prywatności. Należy pamiętać, że Sponsor może być zobowiązany do przekazania pełnej listy Zwycięzców organowi regulacyjnemu lub innym osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami prawa.

 

13.  informacje ogólne:  Wszelkie próby udziału w niniejszej Promocji w formie innej niż opisana w niniejszym dokumencie są nieważne. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, w przypadku którego stwierdzono lub istnieje podejrzenie, wedle własnego uznania Sponsora, że ingeruje w przebieg Promocji, narusza niniejszy Oficjalny Regulamin lub działa w sposób niezgodny z zasadami uczciwej rywalizacji lub z zamiarem zakłócenia normalnego przebiegu niniejszej Promocji. Wszelkie próby udziału w niniejszej Promocji w formie innej niż opisana w niniejszym Oficjalnym Regulaminie są nieważne. W przypadku stwierdzenia, że dana osoba zarejestrowała się lub próbowała zarejestrować się więcej niż jednokrotnie, używając kilku numerów telefonów, adresów e-mail, adresów zamieszkania, tożsamości, adresów IP, korzystając z serwerów proxy lub podobnych metod, wszystkie zgłoszenia tej osoby zostaną uznane za nieważne, a osobie tej nie zostanie przyznana żadna Nagroda, która mogłaby jej przysługiwać. Stosowanie wszelkich metod wykorzystujących roboty, makra, automatyzację, programowanie, osoby trzecie lub podobnych metod w celu wzięcia udziału w Promocji spowoduje unieważnienie wszelkich prób udziału dokonanych przy użyciu takich metod oraz dyskwalifikację osoby używającej tych metod. Uczestnicy i/lub potencjalni zwycięzcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu tożsamości i uprawnienia do udziału zgodnie z wymaganiami Sponsora. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości zwycięzcy, zwycięskie zgłoszenie zostanie uznane za dokonane przez uprawnionego posiadacza konta adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym powiązanym z takim zgłoszeniem. „Upoważniony posiadacz konta” jest zdefiniowany jako osoba fizyczna przypisana do adresu e-mail przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, dostawcę usług online lub inny podmiot (np. firmę, instytucję edukacyjną), który jest odpowiedzialny za przypisywanie adresów e-mail do domeny powiązanej z podanym adresem e-mail. Każdy uczestnik może zostać poproszony o przedstawienie dowodu bycia upoważnionym posiadaczem konta. UWAGA: WSZELKIE PRÓBY CELOWEGO USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK WITRYNY INTERNETOWEJ LUB ZAKŁÓCENIA ZGODNEGO Z PRAWEM PRZEBIEGU PROMOCJI STANOWIĄ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W PRZYPADKU PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA LUB INNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH OD OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA TAKĄ PRÓBĘ W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. Jeśli dowolny z zapisów niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub słowo, wyrażenie, klauzula, zdanie lub inna jego część zostaną z dowolnego powodu uznane za niewykonalne lub nieważne, wówczas taki zapis lub jego część zostaną zmienione bądź usunięte w taki sposób, aby pozostałe zapisy niniejszego Oficjalnego Regulaminu pozostały ważne i wykonalne. Nieważność lub niewykonalność dowolnego z zapisów niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub dokumentów dotyczących Nagród nie wpływa na ważność lub wykonalność żadnego z pozostałych zapisów. Żadnemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wprowadzania zmian ani poprawek do niniejszego Oficjalnego Regulaminu. Zaniechanie przez Sponsora wykonania dowolnego z zapisów niniejszego Oficjalnego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego zapisu, zaś zapis ten pozostanie w pełni wiążący. Wszystkie zgłoszenia i/lub przesłane materiały stają się własnością Sponsora i nie będą zwracane. W przypadku sprzeczności między szczegółami Promocji zawartymi w niniejszym Oficjalnym Regulaminie a szczegółami Promocji zawartymi w dowolnych materiałach promocyjnych (w tym między innymi w punktach sprzedaży, telewizyjnych i drukowanych materiałach reklamowych, opakowaniach promocyjnych i innych środkach promocji), pierwszeństwo mają szczegóły Promocji określone w niniejszym Oficjalnym Regulaminie.

 

14.  Lista zwycięzców: Aby otrzymać listę Zwycięzców należy przesłać zaadresowaną do siebie kopertę ze znaczkiem na adres podany poniżej, właściwy dla regionu osoby zainteresowanej:

 

Region SIEA:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Region SIEE:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Region SIEI:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Wnioski o przesłanie listy zwycięzców muszą zostać otrzymane najpóźniej 30 dni po zakończeniu Całego okresu promocyjnego.

 

Jeśli Zwycięzca sprzeciwia się publicznemu udostępnianiu swojego nazwiska, powinien skontaktować się ze Sponsorem na adres e-mail podany w Polityce Prywatności: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.