playstation.com

Informacje prawne

Rabat na produkty w koszyku – warunki i zasady 30-procentowego rabatu na produkty SIEE – wiele krajów

„Dodatkowe wymagania uprawniające”

(i) wyrazili zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Organizatora promocji, oraz

(ii) otrzymali na adres powiązany z identyfikatorem PSN wiadomość e-mail od organizatora promocji zawierający Kod rabatowy.

„Dopuszczalne metody płatności”

Wszelkie dostępne metody płatności.

„Kwalifikujące się produkty”

12-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus i 3-miesięczna subskrypcja PlayStation®Plus

„Kwalifikujące się sklepy”

Sklep w systemie PlayStation®4 oraz PlayStation™ Store, z wyłączeniem sklepów we wszystkich pozostałych systemach PlayStation® oraz możliwości dokonywania zakupów w grach.

„Dzień zakończenia”

2021-06-30.

„Państwa uczestniczące”

Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Izrael, Katar, Kuwejt, Liban, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo.

„Dzień rozpoczęcia”

2021-06-23.

„Kod rabatowy”

Kupon rabatowy można wykorzystać do naliczenia obniżki w wysokości 30% przy zakupie Kwalifikujących się produktów w Kwalifikującym się sklepie.

„Dzień wygaśnięcia Kodu rabatowego”

2021-06-30.

 

1. Niniejszy kod rabatowy na produkty w koszyku („Oferta”) jest dostępny dla mieszkańców Państw uczestniczących, którzy mają konto dostępu do PlayStation®Network („PSN”) i spełniają Dodatkowe wymagania uprawniające („Kwalifikujące się osoby”).

2. Ta Oferta rozpoczyna się w Dniu rozpoczęcia i kończy w Dniu zakończenia.  Czas od Dnia rozpoczęcia do Dnia zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu promocyjnego”.

3. Aby skorzystać z tej Oferty, Kwalifikujące się osoby muszą w Okresie promocyjnym:

a. zalogować się na swoje konto w PSN i dodać Kwalifikujące się produkty do koszyka w Kwalifikującym się sklepie; oraz

b. wykorzystać Kod rabatowy w momencie finalizowania zakupu i złożyć zamówienie, stosując Dopuszczalną metodę płatności.

4. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi PSN oraz Polityki prywatności.

5. Kody rabatowe wygasają w Dniu wygaśnięcia Kodu rabatowego.

6. Kody rabatowe podlegają zasadom i warunkom korzystania: https://www.playstation.com/legal/sen-voucher-code-terms-and-conditions.

7. Każdy Kod rabatowy może zostać zrealizowany jeden raz na każde konto PSN.  W dowolnej pojedynczej transakcji można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami. Kodów rabatowych nie można odsprzedawać.  Nie będzie oferowany ekwiwalent gotówkowy.  Nie można otrzymać nowego Kodu rabatowego w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży poprzedniego Kuponu.

8. Jeżeli zwrócisz produkt/usługę zakupioną z użyciem Kodu rabatowego, kwota, którą Ci zwrócimy, będzie równa kwocie zapłaconej przez Ciebie za produkt/usługę, z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad zwrotu.

9. Wymagane połączenie z Internetem. Kwalifikujące się osoby są odpowiedzialne za uiszczenie wszelkich opłat za dostęp do Internetu.

10. Organizator rezerwuje sobie prawo, by według własnego uznania zdyskwalifikować dowolną osobę, której zachowanie zaprzecza duchowi niniejszych zasad i warunków lub intencjom niniejszej Oferty.

11. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za niepowodzenie Osoby kwalifikującej się w utworzeniu lub zalogowaniu się do ich konta w PSN lub w otrzymaniu bądź wykorzystaniu Kodu rabatowego, wynikające z jakiegokolwiek błędu sieci, sprzętu lub oprogramowania Osoby kwalifikującej się lub strony trzeciej.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszej Oferty albo uaktualnienia bądź poprawienia niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie, jeżeli uzna to za konieczne lub w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.

13. W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna. Nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

14. „Organizatorem” jest Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

15. W zakresie przewidzianym przez prawo niniejszy regulamin jest tworzony i interpretowany zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a umowa pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznana za sporządzoną i wykonywaną w Anglii.