REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PLAYSTATION STARS

PlayStation Stars jest dostępne dla użytkowników w wybranych krajach, którzy ukończyli 18 lat i posiadają konto w PlayStation Network.

 

JAKO KLIENT MOŻESZ POSIADAĆ PRAWA ZGODNIE ZE STOSOWNYMI ROZPORZĄDZENIAMI LOKALNYMI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ, OGRANICZYĆ ANI ZMIENIĆ. TAKIE PRAWA SĄ NADRZĘDNE NAD WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z PLAYSTATION STARS.

Przeczytaj niniejszy Regulamin świadczenia usługi PlayStation Stars („Regulamin PlayStation Stars”), a także Warunki świadczenia usługi PlayStation Network oraz Umową użytkownika, dostępne pod adresem: https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/ („PSN TOSUA”). Niniejszy regulamin PlayStation Stars uzupełnia PSN TOSUA. Oznacza to, że w związku z Tobą i Twoim uczestnictwem w PlayStation Stars stosowany będzie niniejszy Regulamin PlayStation Stars oraz PSN TOSUA.  Kiedy w tym dokumencie mówimy o „Warunkach” chodzi nam zarówno o Regulamin PlayStation Stars, jak i PSN TOSUA. 

 

1.     Kiedy obowiązuje Regulamin PlayStation Stars?

1.1. Niniejszy Regulamin PlayStation Stars dotyczy dorosłych posiadaczy konta PSN, którzy zarejestrują się do programu PlayStation Stars („PlayStation Stars”). Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PlayStation („PSN TOSUA”), związanych z Twoim kontem PSN. Z przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Regulaminem PlayStation Stars a PSN TOSUA, w zakresie konfliktu nadrzędny jest Regulamin PlayStation Stars.

 

2.     Kim jesteśmy?

2.1. Jesteśmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, numer w rejestrze firm 06020283 („SIENE”). Spółka SIENE została zarejestrowana w Anglii i Walii.

 

3.     Kto może zarejestrować się do PlayStation Stars?

3.1. Aby kwalifikować się do rejestracji, musisz mieć ukończone 18 lat, posiadać konto dorosłego PSN i zamieszkiwać kraj/region, w którym PlayStation Stars jest dostępne.

3.2. Aby zgłosić się do uczestnictwa w PlayStation Stars, musisz zaakceptować niniejszy Regulamin PlayStation Stars na stronie PlayStation Stars albo na urządzeniu mobilnym, poprzez aplikację PlayStation.  Możesz trafić na listę oczekujących. Po przyjęciu do PlayStation Stars i uzyskaniu członkostwa, otrzymasz powiadomienie.

3.3. PlayStation Stars jest przeznaczone do użytku osobistego przez klientów i nie może być używane w jakimkolwiek celu biznesowym czy komercyjnym. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto PlayStation Stars.

3.4.  Twoje członkostwo w PlayStation Stars, wszelkie punkty, elementy kolekcjonerskie, dodatkowe korzyści i inne elementy zebrane lub odblokowane poprzez PlayStation Stars:

3.4.1.          nie mogą być przekazywane, kupowane, sprzedawane, ani w żaden inny sposób przez Ciebie wymieniane;

3.4.2.          nie są Twoją osobistą własnością;

3.4.3.          nie mogą być wymienione ani wypłacone na pieniądze lub cokolwiek o wartości pieniężnej;

3.4.4.          nie mają wartości w świecie rzeczywistym; i

3.4.5.          punkty nie są kartami podarunkowymi PlayStation i są Ci przyznawane wyłącznie w ramach promocji.

3.5. Możesz opuścić PlayStation Stars w każdej chwili. Aby uzyskać więcej informacji jak to zrobić, sprawdź punkt 12 poniżej.

 

4.      Zdefiniowane słowa i zdania.

 

Zdefiniowane słowa, używane w niniejszym Regulaminie PlayStation Stars, ale nie podane poniżej, posiadają znaczenie nadane im w PSN TOSUA.

 

Dodatkowe korzyści” to wszelkie inne specjalne korzyści, dodatki lub nagrody, które nie są elementami kolekcjonerskimi ani punktami, a które można również uzyskać poprzez PlayStation Stars.

 

Element kolekcjonerski” to element dostępny wyłącznie cyfrowo, który zdobyć można wyłącznie za uczestnictwo w PlayStation Stars i do którego dostęp uzyskuje się poprzez konto PSN.

 

Kwalifikujące się kampanie” to aktywności pozwalające zdobywać punkty i/lub elementy kolekcjonerskie, dostępne wyłącznie dla członków. To między innymi, ale nie tylko, aktywności w grze, aktywności związane z użytkowaniem platformy oraz wybrane promocje zakupowe w PlayStation Store.

 

Kwalifikujące się zakupy” oznaczają zakupy generujące punkty, dokonane w PlayStation Store przez subskrybentów PlayStation Plus z użyciem portfela PSN lub innej formy płatności na PS5, PS4, PS3 lub PS Vita, z wyłączeniem dodawania funduszy do portfela PSN poprzez PlayStation Store oraz jakichkolwiek zakupów nie dokonanych przez PlayStation Store, w tym następujących: dokonanych przez https://direct.playstation.com, https://gear.playstation.com/ lub podobny adres oraz jakichkolwiek zakupów fizycznych dysków, konsol, akcesoriów, kart podarunkowych PlayStation lub innych przedmiotów fizycznych.

 

„Członek” lub „Członkostwo” oznacza osobę posiadającą konto PSN, która zaakceptowała Regulamin PlayStation Stars, zgłosiła się do PlayStation Stars i została przyjęta.

 

„Karty podarunkowe PlayStation” to przedpłacone karty, pozwalające posiadaczom kont PSN odblokowywanie zawartości PlayStation i doładowywanie portfela PSN tak, jak to opisano tutaj: https://www.playstation.com/playstation-gift-cards/.

„PlayStation Plus” to płatna usługa abonamentowa dostępna dla posiadaczy konta PSN. Więcej informacji o PlayStation Plus znaleźć można pod adresem https://www.playstation.com/ps-plus/.

 

„Strona PlayStation” oznacza https://www.playstation.com.

 

„Punkty” oznacza punkty przekazywane Członkom za zaliczanie Kwalifikujących się kampanii i/lub dokonywanie Kwalifikujących się zakupów lub w inny sposób dostarczane w ramach programu PlayStation Stars.

 

5.     Punkty i elementy kolekcjonerskie – zasady ogólne

5.1. Aby zdobywać punkty lub elementy kolekcjonerskie, musisz zalogować się na swoje konto PSN w czasie uczestnictwa i realizacji Kwalifikującej się kampanii lub Kwalifikującego się zakupu. Po tym czasie nie będzie można dodawać Punktów ani Elementów kolekcjonerskich, a więc upewnij się, że logujesz się na właściwe konto PSN przed rozpoczęciem Kwalifikującej się kampanii lub Kwalifikującego się zakupu. 

5.2. Nie możesz odbierać Punktów za Kwalifikujące się zakupy dokonane przed dołączeniem do PlayStation Stars, jeśli zaliczysz Kwalifikującą się kampanię lub Kwalifikujący się zakup, nie będąc zalogowanym do właściwego konta PSN, powiązanego z Twoim Członkostwem.

5.3. Punkty nie posiadają wartości pieniężnej i nie można ich wymienić na gotówkę.

5.4. Punkty na swoje konto PlayStation Stars otrzymasz po zaliczeniu Kwalifikującej się kampanii albo zrealizowaniu Kwalifikującego się zakupu.

5.5. W tej chwili, poza Kwalifikującymi się zakupami, aktywności na konsolach PS3 i PS Vita nie są w pełni obsługiwane przez PlayStation Stars.

 

6.      Kwalifikujące się kampanie

6.1. Punkty i Elementy kolekcjonerskie można zdobyć, uczestnicząc w konkretnych kampaniach dla Członków.  Liczba Punktów i Elementów kolekcjonerskich dostępnych w konkretnej kampanii zostanie podana w szczegółach kampanii.

6.2.                  Punkty i Elementy kolekcjonerskie można zdobywać tylko jeśli Kwalifikująca się kampania została w pełni zaliczona w określonym czasie. Częściowe zaliczenie nie daje prawa do Punktów czy Elementów kolekcjonerskich. Wszyscy Członkowie, którzy zaliczą Kwalifikującą się kampanię w określonym czasie, zdobędą Punkty lub Elementy kolekcjonerskie.

6.3. Kwalifikujące się kampanie mogą być różne dla różnych Członków i różnych rynków. Niektóre mogą wymagać dokonania zakupu.

6.4. Od czasu do czasu mogą pojawiać się dodatkowe lub inne okazje do zdobywania Punktów lub Elementów kolekcjonerskich. Oferty takie mogą być limitowane.

 

7.      Kwalifikujące się zakupy (tylko dla subskrybentów PlayStation Plus)

7.1. Punkty mogą być zdobywane w Kwalifikujących się zakupach przez Członków, którzy są jednocześnie subskrybentami PlayStation Plus i dokonali płatności dowolną metodą akceptowaną w PlayStation Store, w tym płatności poprzez portfel PSN. Punkty nie mogą być zdobywane w Kwalifikujących się zakupach dokonanych za pośrednictwem kodów na produkt (albo kuponów) na dostęp do bezpłatnych lub wycofanych gier.

7.2. Punkty mogą być zdobywane w Kwalifikujących się zakupach, podlegających zniżkom PlayStation Plus i wszelkim innym wyprzedażom, promocjom lub rabatom. Punkty będą zdobywane w zależności o wartości netto transakcji, po zastosowaniu rabatu.

 

8.     Co się stanie, jeśli anuluję lub uzyskam zwrot za Kwalifikujący się zakup?

8.1. Jeśli Ty lub my anulujemy zakup, za który zostały przyznane Punkty, odejmiemy te Punkty od Twojego konta w momencie przetworzenia żądania anulowania i (jeśli dotyczy) przesłania zwrotu.

 

9.     Jak mogę zyskać dostęp do Punktów i sprawdzić Elementy kolekcjonerskie?

9.1. Obecnie posiadaną liczbę Punktów i Elementy kolekcjonerskie sprawdzisz w profilu, po wpisaniu się na konto PSN w PS App na urządzeniach mobilnych.

 

10.   Czy punkty mają datę ważności?

10.1.                Zdobyte punkty wygasną na koniec miesiąca plus 24 miesiące od daty, w której pojawiły się na Twoim koncie PlayStation Stars

 

11.   Jak można zrealizować Punkty?

11.1.                Punkty można wymienić na elementy w osobistym katalogu nagród, który będzie się od czasu do czasu zmieniał i może zawierać cyfrowe gry, dodatki, wirtualną walutę w grach, Elementy kolekcjonerskie wyłącznie na PlayStation oraz środki w portfelu PSN.

11.2.                Za Punkty nie można kupować dysków fizycznych, konsol, akcesoriów ani innych przedmiotów fizycznych.

11.3.                Może być ograniczona światowa pula konkretnych nagród albo mogą być one dostępne przez ograniczony czas. Takie nagrody będą przyznawane w kolejności ich zdobywania.

11.4.                Po odebraniu nagrody za Punkty, w niektórych krajach i/lub regionach, będziesz mieć czas na zmianę zdania, anulowanie zakupu i uzyskanie zwrotu środków. Jednak jeśli zgodzisz się na natychmiastowe dostarczenie zawartości cyfrowej (na przykład Elementu kolekcjonerskiego) lub natychmiastowe świadczenie usługi, możemy Ci je dostarczyć natychmiast i ograniczyć Twoje prawo do anulowania zamówienia, o ile tylko wyjaśnimy Ci, w jaki sposób wpływa to na prawo do anulowania. Ponieważ większość naszych klientów chce od razu korzystać z zakupionych materiałów, ustawiamy proces zakupu tak, aby uzyskiwać zgodę na natychmiastowe dostarczanie treści cyfrowych i usług, a także dostarczamy jasnych informacji na temat wpływu, jaki ten fakt ma na prawa do anulowania transakcji. A więc, jeśli tylko Twój zakup nie będzie wadliwy albo nie będziesz mieć innych praw do anulowania zamówienia zgodnie ze stosownym prawem lokalnym, po zrealizowaniu Punktów nie będzie możliwości zmiany zdania i anulowania zakupu po rozpoczęciu pobierania zawartości lub dodaniu środków do portfela PSN. 

 

12.  Anulowanie Członkostwa

12.1.                Możesz opuścić PlayStation Stars w każdym momencie, anulując Członkostwo lub zamykając konto PSN. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.playstation.com/support/account/close-account-for-psn/.

12.2.                Opuszczając PlayStation Stars stracisz dostęp do Członkostwa i związanych z nim korzyści (w tym do wszelkich Punktów i Dodatkowych korzyści).  Jeśli wrócisz do PlayStation Stars później, możliwe będzie odzyskanie poprzedniego stanu Punktów, o ile tylko Twoje Punkty nie wygasły, zgodnie z punktem 10 powyżej.

 

13.  Co się stanie, jeśli złamię Regulamin?

13.1.                Jeśli złamiesz Regulamin, możemy podjąć różne czynności, zgodnie z 25 punktem PSN TOSUA, w tym czasowo lub na stałe zawiesić Twoje konto PSN, co oznacza również cofnięcie dostępu do Członkostwa PlayStation Stars. Jeśli zawiesimy Twoje konto PSN, niemożliwe będzie zdobywanie Elementów kolekcjonerskich ani Punktów, wymiana Punktów i/lub dostęp do użytkowania lub wszelkich innych Dodatkowych korzyści, przez czas zawieszenia. Jeśli w wyniku złamania Regulaminu zawiesimy Twoje konto PSN na stałe, stracisz Członkostwo, wszystkie Punkty, Elementy kolekcjonerskie i Dodatkowe korzyści zgromadzone na Twoim koncie.

 

14.   Czy Regulamin może się zmienić?

14.1.                Czasami możemy zmieniać niniejszy Regulamin, zgodnie z zasadami PSN TOSUA.

 

15.  W jaki sposób egzekwowany będzie niniejszy Regulamin PlayStation Stars?

15.1.                Jeśli jesteś klientem:

15.1.1.       Niniejszy Regulamin PlayStation Stars i wszelkie umowy zawarte w związku z nim i wszelkie spory, jakie mogą w związku z nim wyniknąć, będą rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale możesz posiadać dodatkową ochronę praw obowiązkowych w kraju swojego zamieszkania. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

15.1.2.       Możemy egzekwować niniejszy Regulamin PlayStation Stars w sądzie kraju, w którym mieszkasz.

15.1.3.       Ty możesz egzekwować niniejszy Regulamin PlayStation Stars w sądzie kraju, w którym mieszkasz albo w kraju, w którym zarejestrowana jest nasza firma.

15.2.                W zakresie, w którym nie jesteś klientem:

15.2.1.       Niniejszy Regulamin PlayStation Stars i wszelkie umowy zawarte w związku z nim i wszelkie spory, jakie mogą w związku z nim wyniknąć, będą rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

15.2.2.       Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

 

16.  Prywatność i ochrona danych

16.1.                Aby uzyskać informacje na temat tego, kiedy zbieramy dane na Twój temat, w tym Dane Osobowe („DO”), co zbieramy, dlaczego to zbieramy, jak tego używamy, komu to udostępniamy, gdzie to jest przetwarzane i jak to przetwarzamy oraz na temat Twoich wyborów i praw związanych z tymi danymi, skonsultuj się z naszą Polityką prywatności, dostępną pod adresem: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

17.  DANE KONTAKTOWE

17.1.                Aby uzyskać więcej informacji albo w przypadku pytań dotyczących Twojego konta PSN, najlepiej skontaktować się z nami poprzez naszą stronę: https://www.playstation.com/support/.