playstation.com

Informacje prawne

Co się zmieniło?

 

Jeśli wpisujesz się po raz pierwszy od dłuższego czasu, zauważysz, że całkowicie zmieniliśmy format i styl Warunków świadczenia usługi PSN, by ich lektura była łatwiejsza. Zachęcamy do przeczytania całego tekstu.

 

Co się zmienia?

Wśród najbardziej istotnych zmian są:

* Określenie, kiedy i jak możemy dokonywać zmian w oprogramowaniu konsoli i gier – punkty 6, 21.4.2.1, 23.4 i 26.3.10.

* Doprecyzowanie Kodeksu postępowania – punkt 13.

* Doprecyzowanie Twojego prawa do anulowania zakupów w PlayStation Store w razie zmiany zdania – punkt 17.

* Wydłużenie okresu, po którym mogą wygasnąć środki w portfelu, z 2 lat do 3 lat (chyba że przepisy lokalne wymagają dłuższego okresu) – punkt 18.2.

* Określenie pewnych warunków zwrotu środków z portfela – punkt 26.3.11.

* Wyjaśnienie naszych zobowiązań wobec Ciebie, w tym w odniesieniu do wadliwych produktów – punkt 26.

* Potwierdził, że mają zastosowanie obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów – punkt 29.