playstation.com

Informacje prawne

Co się zmieniło?

 

Chcemy poinformować o zmianach w następujących dokumentach:

·        Warunki świadczenia usługi PSN i

·        Warunki korzystania z oprogramowania.

Co się zmieniło?

Dokonaliśmy kilku zmian, aby zwiększyć czytelność.  Najważniejsze zmiany są wyjaśnione poniżej:

Warunki świadczenia usługi PSN

·        Wyjaśniliśmy warunki związane z zakupami w PlayStation Store przez dzieci należące do rodziny i jak powinny one wchodzić w interakcje z nami i społecznością PSN – punkt 10 i punkt 14.5.2.

·        Zaktualizowaliśmy nasz Kodeks postępowania – punkt 12.

·        Uprościliśmy warunki związane z portfelem PSN i wirtualną walutą w grach – punkt 17, punkt 20.15 i 20.17.

·        Wyjaśniliśmy okoliczności, w których możemy dokonać zmian w PSN, produktach i naszych regulaminach – punkt 22 i 27.

·        Dodaliśmy więcej informacji na temat tego, kiedy możemy podjąć kroki, aby zamknąć konto PSN w związku z brakiem aktywności – punkt 23.

·        Wyjaśniliśmy co może się stać w przypadku złamania regulaminu – punkt 24.

·        Wyjaśniliśmy nasze obowiązki wobec Ciebie kiedy coś pójdzie nie tak, między innymi odniesienia do Twoich statutowych praw gwarancyjnych za wadliwe towary i okoliczności w których mamy wobec Ciebie nieograniczone obowiązki – punkt 25.

·        Zaktualizowaliśmy informacje o możliwości kontaktu z nami – punkt 30.

Warunki korzystania z oprogramowania:

·        Zaktualizowaliśmy Kodeks postępowania i kroki, które możemy podjąć, jeśli go złamiesz – punkt 10.2.

·        Zaktualizowaliśmy informacje o tym, kiedy możemy aktualizować oprogramowanie – punkt 16 i 20.