playstation.com

Juridisk

PLAYSTATİON®: INNTA TRONEN

OFFISIELLE REGLER

Ved å delta i PlayStation®: Innta tronen (“Kampanjen”) godtar du disse offisielle reglene og Sponsorens beslutninger, som på alle måter er endelige og bindende og ikke kan påklages.

 

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA, VINNE ELLER KREVE EN PREMIE. ET KJØP eller en innbetaling VIL IKKE ØKE DELTAKERENS VINNERSJANSE.

1.    SPONSOR: Sponsor for Kampanjen er angitt i tabellen Deltakende land/regioner nedenfor.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Deltakende land/regioner: Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike («SIEE-regionen»)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Deltakende land/regioner: Argentina, Brasil, Canada, Chile, Mexico og USA* («SIEA-regionen»)

*Gyldig i USAs 50 delstater og District of Columbia. Kampanjen er ikke gyldig i USAs territorier, besittelser og utenlandske militære installasjoner, og der det ellers er forbudt eller begrenset ved lov.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Deltakende land/regioner: Hongkong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand («SIEI-regionen»)

 

2.    Kampanjeperiode: Kampanjen begynner 28. oktober 2021 kl. 05.00 Pacific Time i USA og avsluttes 18. november 2021 kl. 23.59.59 Pacific Time i USA («Total kampanjeperiode»). Del en av Kampanjen (beskrevet i avsnitt 4 nedenfor) finner sted mellom 28. oktober 2021 kl. 05.00 Pacific Time og avsluttes 16. november 2021 kl. 23.59.59 Pacific Time. Del to av Kampanjen (beskrevet i avsnitt 4 nedenfor) finner sted mellom 17. november 2021 og 18. november 2021 innen de angitte tidspunktene i avsnitt 7 nedenfor. Sponsorens datamaskin er offisiell klokke for Kampanjen.

 

3.    Kvalifisering: Denne Kampanjen er kun åpen for en person som: (i) er lovlig bosatt i et deltakende land/en region, (ii) er minimum atten (18) år og ved myndighetsalder i dennes bopel-stat/-land/-provins på tidspunktet for deltakelse, (iii) eier eller har tilgang til en PlayStation®4-konsoll eller en PlayStation®5-konsoll og ett eller flere kompatible PS4- or PS5-spill på tidspunktet for deltakelse (iv) har en konto på PlayStationTMNetwork («PSN-konto»), (v) har en aktiv høyhastighets internettforbindelse og er logget på PlayStationTMNetwork («PSN») under spilling. Hver slik person er en «Deltaker».

 

Ansatte hos Sponsor og Realtime Media, Inc. («Fulfillment-tjeneste») og deres respektive moderselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, reklame- og markedsføringsbyråer (samlet «Promoteringsenheter») og hver av deres nærmeste familiemedlemmer (f.eks. ektefelle, forelder, barn, søsken, disses respektive ektefeller, og deres ste-familiemedlemmer, uavhengig av hvor disse bor) og personer som bor i deres respektive husstand, og de disse er hjemmehørende med, enten de er i slekt eller ikke, er ikke kvalifiserte for å delta eller vinne. Ugyldig der det er forbudt eller begrenset ved lov.

 

Deltakelse i denne Kampanjen er ensbetydende med deltakers fulle og ubetingede samtykke til disse Offisielle reglene og Sponsors beslutninger og fortolkninger, som er endelige og bindende i enhver henseende forbundet med Kampanjen. I forbindelse med Kampanjen kan Sponsor kontakte deltakere via e-post. Sponsor vil bruke e-postadressen knyttet til PSN-ID-en disse sendte inn ved registrering av deltakelse. Deltakere har ikke mulighet til å endre e-postadresse.

 

For Argentina, Chile, Mexico og Brasil forbeholder Sponsor seg retten til å kansellere, innstille og/eller endre Kampanjen eller deler av den. 

 

For Del en: «Deltakende land/regioner» er Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Indonesia, Irland, Italia, Japan, Kroatia, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Storbritannia, Sør-Korea, Spania, Sveits, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

 

For Del to: «Deltakende land/regioner» er Argentina, Australia, Belgia, Canada, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Indonesia, Irland, Kroatia, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Russland, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Sør-Korea, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

 

4.    KAMPANJEORGANISERING: Denne Kampanjen består av to deler: Den første fordrer teamwork og den andre er individuell.

 

a.       Del en: Hver Deltaker blir del av et fellesskap bestående av deltakere fra hvert Deltakende land eller region («Fellesskap»). Del 1 vil bestå av tre (3) faser (hver er en «Fase») som finner sted innenfor den Totale kampanjeperioden. Fellesskapet skal spille sammen for å nå et poengmål i hver Fase (hver fase har et «Fellesskapsmål»). 

 

b.       Del to: Fra 17. november 2021 til 18. november 2021 vil hver Deltaker fra Deltakende land/region (unntatt Brasil, Italia og Japan) ha en sjanse til å vinne en tilleggspremie ved å svare på et spørsmål som vil dukke opp på playstation.com/seize-the-throne på tidspunktet angitt i avsnitt 7 nedenfor. For å legge til rette for Del to av Kampanjen, vil Deltakende land/regioner bli inndelt i tre grupper som angitt i avsnitt 7 nedenfor («PS-spillergrupper»).

 

5.    REGISTRERING

For å delta må Deltakerne logge seg på PSN-kontoen sin på www.playstation.com, følge lenkene til knappen for Kampanjens registreringsskjema på playstation.com/seize-the-throne fylle ut dette og godta de Offisielle reglene.

 

Ved vellykket registrering vil alle Deltakere bli, og forbli, en del av Fellesskapet til slutten av den Totale kampanjeperioden. Deltakere som registrerer seg mellom kl. 05.00 Pacific Time den 28. oktober 2021 og kl. 23.59 Pacific Time den 1. november 2021 kan delta i Kampanjens Fase 1, Fase 2 og Fase 3. Deltakere som registrerer seg etter 23.59 Pacific Time den 1. november 2021, men før slutten av Fase 1, kan kun delta i Kampanjens Fase 2 og Fase 3. Deltakere som registrerer seg etter slutten av Fase 1, men før slutten av Fase 2, kan kun delta i Kampanjens Fase 3. Alle Deltakere, uavhengig av registreringstidspunkt, kan delta i Del to.

 

Registreringsbegrensning: Det er en begrensning på en (1) registrering per person i Kampanjeperioden. Hvis det mottas mer enn en (1) registrering fra samme person, kan alle disse registreringene, etter Sponsors forgodtbefinnende, bli diskvalifiserte. Deltakere forbys å bruke mer enn en (1) e-postadresse, konto og identitet. Hvis det oppdages eller mistenkes at en deltaker bruker mer enn én e-postadresse eller flere identiteter for å delta i Kampanjen, kan den deltakeren, etter Sponsors forgodtbefinnende, bli diskvalifisert og uberettiget til å vinne en premie.

VIKTIG: Meldings- og datakostnader kan påløpe hvis en Deltaker registrerer seg til denne Kampanen via mobil enhet. Deltakere bør kontakte relevant mobiloperatør angående priser. Registrering via mobil enhet er ikke nødvendig for å delta i eller vinne en premie i DENNE KAMPANJEN.

 

6.    DEL EN:

Fellesskapet må kollektivt nå Felleskapsmålet for hver Fase for å vinne premier. Når Fellesskapet når Fellesskapsmålet i hver Fase, vinner Fellesskapet premiene i gjeldende Fase som angitt i tabellen nedenfor og gå videre til neste Fase. Fellesskapets fremgang vil bli registrert på playstation.com/seize-the-throne.

 

Fellesskapsmålene og premier i hver Fase er:

 

Fase 1: Bryt gjennom ytterveggen

Datoer: 2. november 2021 kl. 00.01 Pacific Time til Mål 1 er nådd.

Fellesskapsmål: 25 millioner poeng

Del 1-premier*: Alle Deltakere får: to (2) PSN-avatarer

 

Fase 2: Kapre det indre kammeret

Datoer: Fra Mål 1 er nådd til Mål 2 er nådd.

Fellesskapsmål: 100 millioner poeng

Del 1-premier*: Alle Deltakere får: fem (5) PSN-avatarer

 

Fase 3: Erobre tronerommet

Datoer: Fra Mål 2 er nådd til Mål 3 er nådd (som kan være før kl. 23.59.59 Pacific Time den 16. november).

Fellesskapsmål: 160 millioner poeng

Del 1-premier*: PS4-brukere får: ett (1) dynamisk PS4-tema og tre (3) PSN-avatarer; PS5-brukere får: tre (3) PSN-avatarer

 

*Vær oppmerksom på at Deltakere som er PS5-brukere ikke vil få mulighet til å laste ned det dynamiske PS4-temaet som er en del av premien i Fase 3. Alternativer vil ikke bli stilt til rådighet.

 

Tabellen nedenfor angir antall poeng tilgjengelig for Fellesskapet for visse handlinger foretatt i løpet av Del 1 av Kampanjen**:

 

Spille et valgfritt spill som Deltakeren selv velger: 10 poeng

Spille et valgfritt spill, valgt av Deltaker sammen med annen Deltaker: 15 poeng

Bruke Del-funksjonen (f.eks. ved å dele et skjermbilde eller en video av spillingen med Deltakers PSN-venner eller på sosiale medier): 5 poeng

Få bronsetrofé: 5 poeng

Få sølvtrofé: 10 poeng

Få gulltrofé: 20 poeng

Få fem (5) trofeer i ett enkelt spill: 25 poeng

 

**Vær oppmerksom på at følgende krav gjelder for at en PlayStation-spillers oppgaver skal inkluderes:

 

·         I hver fase kan poeng for spilte spill kun oppnås hvis spillet er blitt spilt av Deltaker i minimum én time i løpet av gjeldende Fase.

·         I hver Fase kan Deltakere kun oppnå poeng for maksimalt seks (6) trofeer per dag.

·         I hver fase kan Deltakere kun oppnå poeng for maksimalt seks (6) delinger per dag ved bruk av del-funksjonen.

 

Merknad om enhetsdata: Vær oppmerksom på at det kan hende noe brukerdata (inkludert spilldata) ikke blir samlet inn dersom du har valgt å kun tillate den datainnsamling som er nødvendig for vår onlinetjeneste i innstillingene dine på PlayStation 4 eller PlayStation 5-konsollen din .

 

7.    DEL TO:

Fra 17. november 2021 kl. 10.00 Pacific Time til 18. november 2021 kl. 23.59.59 Pacific Time, vil hver Deltaker fra et Deltakende land eller en region (unntatt Brasil, Italia og Japan) ha mulighet til å vinne en Del to-premie ved å besvare tre spørsmål som vil dukke opp på playstation.com/seize-the-throne på tid og dato angitt i tabellen nedenfor («Del to-spørsmålene»). Del to-deltakere vil bli delt i grupper. På playstation.com/seize-the-throne må Deltakere klikke på «Svar nå»-knappen der de vil bli bedt om å logge på PSN-kontoen sin med PSN-ID-en (hvis de ikke allerede er innlogget). Etter innlogging må Deltakerne følge lenkene og instruksjonene for å besvare Del to-spørsmålene for gruppen de tilhører.

 

Gruppe A: Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA

Tid/dato: 17. november kl. 10.00 Pacific Daylight Time til 18. november 2021 kl. 23.59.59 PDT

 

Gruppe B: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Kroatia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike

Tid/dato: 17. november kl. 18.00 Greenwich Mean Time til 19. november 2021 kl. 07.59.59 GMT

 

Gruppe C: Australia, Indonesia, Hongkong, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Taiwan og Thailand

Tid/dato: 18. november kl. 03.00 Japan Standard Time til 19. november 2021 kl. 16.59.59 JST

 

8.    VINNERBESTEMMELSER FOR DEL EN-PREMIER OG PREMIEVERDI

Når en Fase av Del en er fullført, skal Deltakere fra alle Deltakende land/regioner som ble del av Fellesskapet før begynnelsen av gjeldende Fase («Del en-vinnere»), vinne følgende premier for denne Fasen:

 

·         Fase 1-premie:

o   til alle Deltakere: to (2) PSN-avatarer

·         Fase 2-premie:

o   premie til alle Deltakere: fem (5) PSN-avatarer

·         Fase 3-premie:

o   premie til PS4-brukere: ett (1) dynamisk PS4-tema og tre (3) PSN-avatarer

o   premie til PS5-brukere: tre (3) PSN-avatarer

 

Fase 1-premie, Fase 2-premie og Fase 3-premie er samlet Del en-premier.

 

Alle potensielle Del en-vinnere blir bekreftet av Sponsor (beliggende på adressen angitt i avsnitt 1) innen syv dager etter at hver Fase er avsluttet.

 

Anslagsvis to virkedager etter at hver Fase er fullført, vil Del en-premievinnere motta en meddelelse fra Sponsor via PSNs meldingssystem til PlayStation®4  eller PlayStation®5-konsollen deres med informasjon om gevinsten pluss kupongkoder som Del en-vinnerne må innløse for å få sin Fase 1-premie og/eller Fase 2-premie og/eller Fase 3-premie i PlayStation™Store. Kupongkoder for Del en-premier må innløses innen 31. desember 2022. Se playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/ for instruksjoner om hvordan du løser inn kupongkoder.

 

Den omtrentlige salgsverdien på hver av Del en-premiene, er XXX,XX kroner. Den totale salgsverdien på Del en-premiene, er XXX,XX kroner. Del en-premier har ingen verdi eller anvendelighet utenfor PlayStation Network, og kan ikke selges, overføres eller innløses i reelle penger eller verdier.

 

9.    VINNERBESTEMMELSER FOR DEL TO-PREMIER OG -PREMIEVERDI

«Del to-vinnere» blir som følger:

 

·         For spørsmål 1: en (1) Deltaker fra hvert Deltakende land/region som er med i Del to-gruppene med det mest riktige svaret, vinner.

·         For spørsmål 2: tre (3) Deltakere; en Deltaker fra hver av Del to-gruppene Gruppe A, Gruppe B og Gruppe C, som har det mest riktige svaret, vinner.

·         For spørsmål 3: en (1) Deltaker fra hvert Deltakende land/region som er med i Del to-gruppene med det mest riktige svaret, vinner.

Del to-vinnere får følgende premier:

 

·         Spørsmål 1-premie:

o   En (1) PlayStation®5-konsoll

·         Spørsmål 2-premie:

o   Ett (1) sett King’s PlayStationTM-utformede ringer

·         Spørsmål 3-premie:

o   Ett (1) sett Pulse 3D hodetelefoner og ett gavekort i PlayStation™Store (digital kode) med en verdi på 100 amerikanske dollar. Merk: Del to-vinnere utenfor USA vil motta ett gavekort i PlayStation™Store med en verdi tilsvarende 100 amerikanske dollar i deres lokale valuta.

 

Spørsmål 1-premien, Spørsmål 2-premien og Spørsmål 3-premien er samlet Del to-premier.

 

I tilfelle av uavgjort vil det bli sendt et andre spørsmål til de gjeldende Deltakernes PSN-kontotilknyttede e-postadresser, slik at Sponsor kan ta en avgjørelse etter eget forgodtbefinnende.

 

Hvis en potensiell vinner er bosatt i USA eller Canada, kan det kreves at denne, for å erklæres som vinner og tilkjennes gjeldende Premie, uten hjelp og i løpet av begrenset tid, avgir riktig svar på et matematisk spørsmål stilt av Sponsor på et, for begge parter, passende tidspunkt, på en måte som Sponsor avgjør.

 

Alle potensielle Del to-vinnere blir bekreftet av Sponsor (beliggende på adressen angitt i Avsnitt 1) før eller den 30. november 2021. Del to-vinnere vil motta en meddelelse fra Sponsors fulfillment-tjeneste RealTime Media, beliggende på 200 Four Falls Corporate Center, Suite 100, Conshohocken, PA 19428 («Fulfillment-tjeneste»), som blir sendt til e-postadressen knyttet til gjeldende PSN-konto, for å informere om gevinsten. For å legge til rette for levering av Del to-premier, vil fulfillment-tjenesten be Del to-vinnere om følgende: fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer, og organisasjons-/personnummer (hvis aktuelt) («Leveringsopplysninger»). Vær oppmerksom på at Del to-premier vil bli levert til en lokal bostedsadresse i det Deltagende land/regioner hvor Del to-vinnerne bor etter at vinnerne er verifisert (levering til postbokser er ikke mulig).

 

Den omtrentlige salgsverdien på hver av Del to-premiene, er som følger:

 

·         PlayStation®5-konsoll: XXXX,XX kroner

·         Sett med King’s PlayStationTM-utformede ringer: XXXX,XX kroner

·         Pulse 3D hodetelefoner og gavekort i PlayStationTMStore: XXXX,XX kroner

 

Den totale salgsverdien på Del to-premiene, er XXX XXX,XX kroner.

 

Del to-premier blir, på vegne av Sponsor levert av Fulfillment-tjenesten til hver Del to-vinners bostedsadresse innen 60 virkedager etter å ha mottak av Del to-vinners leveringsopplysninger. Alle relevante føderale, statlige og lokale skatter er den enkelte vinners eget ansvar.

 

10.  Ansvarsbegrensning: INGENTING I DISSE OFFISIELLE REGLENE SKAL UTELUKKE ELLER PÅ NOEN MÅTE BEGRENSE SPONSORS ANSVAR FOR SVINDEL, FORSETTLIG MISLIGHOLD, DØD ELLER PERSONLIG SKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, ELLER ANNET ANSVAR I DEN UTSTREKNING SLIK ANSVAR IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES VED LOV.. Ved å delta i denne Kampanjen, samtykker deltakere til at Promoteringsenhetene og hver av disses respektive tilknyttede selskaper, datterselskaper, representanter, konsulenter, entreprenører, juridiske rådgivere, reklame-, PR-, promoterings-, fulfillment- og markedsføringsbyråer, nettsideleverandører, og hver av disses respektive ledere, styremedlemmer, direktører, aksjonærer, ansatte, representanter, oppnevnte og aktører («frigitte parter») er ikke ansvarlige for: (i) tapt, sen, ufullstendig, stjålet, feilsendt eller ikke ekspederbar e-post/tekstmelding eller post; (ii) enhver teknisk feil, svikt, tilkobling eller tilgjengelighet på datamaskin-, telefon-, satellitt-, kabel-, nettverks-, elektronisk- eller internettmaskinvare eller -programvare; (iii) forvrengte, ødelagte elle forstyrrede overføringer, tilgang hos tjenesteleverandør / i nettverk, tilgjengelighets- eller trafikkbelastning; (iv) enhver teknisk, mekanisk, typografisk eller trykkfeil; (v) feil eller unøyaktig registering av registreringsopplysninger, mislykket registrering eller tap av slike registreringsopplysninger; (vi) enhver feil, forsømmelse, avbrytelse, sletting, mangel, forsinkelse i drift eller overføringer, kommunikasjonslinjesvikt, teknisk feil, tyveri eller ødeleggelse av eller uautorisert tilgang til Kampanjen; (vii) enhver personskade eller skade på en persons datamaskin relatert til eller som resultat av deltakelse i Kampanjen og/eller mottakelse av en premie, og (viii) registreringer som er forsinket, forfalsket, tapt, forlagt, feilrettet, manipulert, ufullstendig, slettet, skadet, fordreid eller på annet måte ikke i samsvar med de Offisielle reglene. Videre er promoteringsenhetene ikke ansvarlige for vinnermeddelelser som ikke ubesvares eller leveres.     

 

Ved å delta i Kampanjen, samtykker hver Deltaker til: (i) å forplikte seg til disse Offisielle reglene, inkludert deltakelseskrav; (ii) å frasi seg enhver rett til å kreve tvetydighet med hensyn til disse offisielle reglene; (iii) å frasi seg all rett til å fremme krav, søksmål eller rettslige handlinger mot noen av de Frigitte partene i sammenheng med kampanjen, og (iii) å for alltid og ugjenkallelig samtykke til å frigjøre Frigitte parter fra ansvar og holde hver av de Frigitte partene skadesløse fra ethvert og alle krav, søksmål, dommer, grunnlag for søksmål, saksanlegg, begjæringer, bøter, straffer, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensning, akseptable advokatutgifter) som kan oppstå i sammenheng med: (a) Kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til, enhver Kampanje-relatert aktivitet eller element derav, og Deltakers registrering, deltakelse eller manglende evne til å delta i Kampanjen; (b) brudd på tredjeparts personvern, personlige rettigheter, publisitets- eller eiendomsrett; (c) aksept av, oppmøte på, mottakelse, reise knyttet til, deltakelse i, levering av, besittelse, mangler ved, bruk, igjen bruk, feilbruk, manglende evne til å bruke, tap, skade, ødeleggelse, uaktsomhet eller forsettlig mislighold i forbindelse med bruk av en premie (eller deler av denne); (d) enhver endring av premieringen (eller deler av denne); (e) menneskelig feil; (f) enhver urettmessig, uaktsom eller uautorisert handling eller forsømmelse fra noen av de Frigitte partene; (g) tapt, forsinket, stjålet, feilsendt, skadet eller ødelagt premie (eller ethvert element derav); eller (h) uaktsomhet eller forsettlig mislighold av deltaker.

 

Hvis Kampanjen av en eller annen årsak ikke kan utføres som planlagt, reserverer Sponsor seg retten til, etter eget og absolutt forgodtbefinnende, å kansellere, avslutte, endre eller oppheve Kampanjen og/eller fortsette med Kampanjen, inkludert kåring av en vinner på en måte Sponsor anser som rimelig og rettferdig, inkludert kåring av en vinner blant kvalifiserte Deltakere mottatt før slik kansellering, avslutning, endring eller oppheving. Under ingen omstendigheter vil flere premier bli utdelt enn det som er angitt i disse Offentlige reglene. I tilfelle det, på grunn av tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, trykk-, produksjons- datamaskin- eller andre feil, er flere vinnere enn angitt i disse Offentlige reglene, vil en tilfeldig trekking blant fordringshaverne utføres for å utrope en vinner.

 

UTEN Å INNSKRENKE DET OVENNEVNTE GIS ALT SOM GJELDER DENNE KAMPANJEN, INKLUDERT PREMIER, «SOM DE ER» UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER VED KJØP, EGNETHET FOR SÆRSKILT FORMÅL ELLER KRENKING AV VAREMERKE ELLER RETTIGHETER.

 

11.  GJELDENDE LOVVERK: I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil disse Reglene og eventuelle tvister som oppstår på grunn av dem eller i sammenheng med Kampanjen, bli regulert som angitt nedenfor:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

For Deltakere som er bosatt i SIEE-regionen, skal disse Reglene forstås og tolkes i samsvar med engelske lover, og partene (hver deltaker og promotør) skal underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

For Deltakere som er bosatt i et land i SIEA-regionen, er disse Reglene regulert av og tolket i samsvar med lovene i staten California, uten hensyn til internasjonale privatrettsregler. Enhver tvist som ikke er gjenstand for voldgift og ikke innledet i forliksretten, kan føres av en av partene i en uhildet jurisdiksjon i enten lagmannsretten i staten California i og for den administrative enheten San Mateo eller i USAs tingrett for det nordlige distriktet i California.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

For Deltakere som er bosatt i SIEI-regionen, skal disse Reglene forstås og tolkes i samsvar med japanske lover og partene (hver Deltaker og Promotør) skal underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til Tokyos tingrett.

 

Deltaker og Regional Sponsor underkaster seg den eksklusive jurisdiksjonen og rettskretsen til de respektive domstolene angitt ovenfor, og avstår fra alle jurisdiksjons-, rettskrets- og «forum non convenience»-innsigelser til disse domstolene. I enhver rettsprosess som håndhever noen del av denne avtalen, vil alle kostnader og gebyrer, inkludert advokatkostnader, bli betalt av den ikke-rådende part.

 

12.  PERSONVERN: Sponsors personvernerklæring er tilgjengelige på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Fulfillment-tjenestens personvernerklæring er tilgjengelig på https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

For Argentina, Chile, Mexico og Brasil: Deltakelse innebærer uttrykkelig tillatelse til offentlig formidling, overføring, videreføring, reproduksjon og publisering av filming, fotografier, bilder eller bilde- og/eller taleopptak og/eller Deltakeres personopplysninger generelt og vinners spesielt, i alle og enhver kommunikasjonsmåte (visuell, audio eller andre, inkludert via luftbaserte tv-signaler, antenne, kabel, satellitt, radio, internett osv.) for ethvert formål i løpet av konkurranseperioden og opptil tre (3) år etter denne er avsluttet, uten at Deltaker har rett til å påberope seg kompensasjon eller erstatning. Deltakerne garanterer at det ikke er noen tredjeparter som har eksklusive rettigheter til utstilling, publisering, spredning og/eller reproduksjon av tale og/eller personopplysninger. Ellers forplikter de å holde Sponsor skadesløs fra ethvert krav tredjeparter måtte fremlegge av denne grunn. Deltakere erkjenner at deltakelse ikke påfører dem noen økonomiske skader, og derfor frafaller de et hvert krav de måtte fremsette på bakgrunn av redusert inntekt.

 

For Argentina: BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER: Deltakere kan få tilgang til data uten omkostninger i intervaller på ikke mindre enn seks (6) måneder, med mindre legitim interesse med dette for øyet er bevist i overensstemmelse med bestemmelsene i artikkel 14, paragraf 3 av lov nr. 25326. NASJONALDIREKTORATET FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER, kontrollorgan for lov nr. 253266

 

13.  Publiseringsrettigheter: Ved å delta i denne Kampanjen godtar hver Deltaker at Sponsor bruker deres PSN-ID og -avatar i forbindelse med akseptabel markedsføring av Kampanjen i PlayStations kanaler.

 

Sponsor skal enten publisere eller tilgjengeliggjøre informasjon som gir uttrykk for at en gyldig tildeling fant sted og at premiene er utdelt til godkjente vinnere. For å overholde denne forpliktelsen, kan Sponsor publisere vinners etternavn og land/stat. Hvis en vinner motsetter seg publisering eller tilgjengeliggjøring av navnet sitt, kan denne kontakte Sponsor via e-postadressen spesifisert i personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at det fortsatt kan vær nødvendig for Sponsor å gi komplett liste over vinnere til en regulatør, eller andre tredjeparter, etter gjeldende lokal lov.

 

14.  Generelt: Ethvert forsøk på deltakelse i denne Kampanjen annet enn som beskrevet her er ugyldig. Sponsor forbeholder seg retten til, etter eget og absolutt forgodtbefinnende, å diskvalifisere enhver deltaker som har eller blir mistenkt for å ha manipulert driften av Kampanjen, handlet i strid med disse Offisielle reglene, eller opptrådt usportslig eller med den hensikt å forstyrre normal gjennomføring av Kampanjen. Ethvert forsøk på deltakelse i denne Kampanjen annet enn som beskrevet i disse Offisielle reglene er ugyldig. Hvis det oppdages at en person har registrert seg eller forsøkt å registrere seg mer enn én gang og ved hjelp av flere telefonnumre, e-postadresser, postadresser, identiteter, IP-adresser, proxy-servere eller lignende metoder, vil alle denne personens registreringer bli annullerte og erklært ugyldige, og denne personen vil ikke bli tilkjent premie vedkommende var eller kunne ha vært berettiget til. Enhver bruk av robotiserte, automatiske, makro-, programmerte, tredjeparts- eller lignende metoder for å delta i Kampanjen vil ugyldiggjøre et hvert forsøk på deltakelse effektuert av slike metoder og diskvalifisere personen som bruker dem. Deltakere og/eller potensielle vinnere kan bli pålagt å fremlegge legitimasjon og kvalifiseringsbevis etter krav fra Sponsor. I tilfelle tvist om en vinners identitet, vil gyldig kontoinnehaver av e-postadressen benyttet ved kampanjeregistrering erklæres som vinner. «Gyldig kontoinnehaver» defineres som den fysiske personen som er tildelt en e-postadresse av internettleverandør, leverandør av internettjenester eller annen virksomhet (f.eks. bedrift eller lærested) ansvarlige for å tildele e-postadresser for domenet assosiert med den forelagte e-postadressen. Hver deltaker kan bli pålagt å bevise at vedkommende er gyldig kontoinnehaver. ADVARSEL: ETHVERT FORSØK PÅ Å FORSETTLIG SKADE EN NETTSIDE UNDERGRAVE DEN BERETTIGEDE KAMPANJEDRIFTEN, ER BRUDD PÅ STRAFFE- OG SIVILRETTSLIGE LOVER. DERSOM ET SLIKT FORSØK UTFØRES, FORBEHOLDER SPONSOR SEG RETTEN TIL Å KREVE ERSTATNING ELLER ANNEN KOMPENSASJON FRA PERSONEN(E) ANSVARLIGE FOR SLIKT FORSØK, I STØRST MULIG OMFANG TILLATT ETTER LOV. Hvis noen bestemmelse i disse Offisielle reglene eller noe ord, formulering, klausul eller andre deler av en eller annen årsak ikke kan håndheves eller blir erklært ugyldig, skal den bestemmelsen eller delen modifiseres eller slettes på en måte som gyldig og tvangskraftig gjengir de gjenværende bestemmelsene i disse Offisielle reglene. Ugyldigheten av eller manglende mulighet til å håndheve noen del av bestemmelsene i disse Offisielle reglene eller premie-dokumentene, vil ikke påvirke gyldigheten eller tvangskraften av noen annen bestemmelse. Ingen deltaker har rett til å modifisere eller endre disse Offisielle reglene. Sponsors manglende håndheving av noe vilkår i disse Offisielle reglene, utgjør ikke et avkall på denne bestemmelsen og slik bestemmelse skal fortsatt virke i full kraft og effektueres. Alt registrert og/eller innsendt materiale blir Sponsors eiendom og blir ikke returnert. I tilfelle uoverensstemmelse med noen Kampanje-opplysninger i disse Offisielle reglene og Kampanjeopplysninger i promoteringsmateriale (inkludert, en ikke begrenset til, salgssted, tv- og trykkreklame, pakketering og andre promoteringsmedium), skal Kampanjeopplysningene angitt i disse Offisielle reglene, være rådende.

 

15.  Vinneroversikt: Interesserte personer kan få en oversikt over vinnere ved å sende en selvadressert konvolutt med porto til regional adresse angitt i tabellen nedenfor:

 

SIEA-region:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

SIEE-region:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

SIEI-region:

Winners List, - PlayStation®: Seize the Throne, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Forespørselen om vinneroversikt må være mottatt senest 30 dager etter at Total kampanjeperiode er avsluttet.

 

Hvis en vinner motsetter seg at dennes navn bli gjort tilgjengelig for publikum, vennligst kontakt Sponsor på e-postadressen spesifisert i personvernerklæringen: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Alle rettigheter forbeholdt.